Sărbătoare în Țara Lăpușului

Iulian Ignat
- "Drumul lung spre Cimitirul Vesel" a devenit bucurie -

Nicolae, un țânc în clasa a treia, din Cluj, își face apariția grăbit, pune rucsăcelul într-un colț și intră primul în atelier. Ia imediat dalta în mâini și continuă să cioplească la lucrarea începută cu câteva zile în urmă. "Toată seara m-am gândit numai la asta", spune el. Câ­teva raze ale dimineții dau strălucire unora dintre sutele de statuete, icoane, măști, troițe, unelte atârnate pe pereții atelierului. După ce cioplește cu sârg două ore, Nicolae lasă dalta și preia vioara, în foișorul de lemn, unde învață câ­teva ritmuri locale, sub îndrumarea unui ce­teraș. Este cel mai tânăr cursant al "Școlii de vară Moș Pu­pă­ză", desfășurată în ca­drul Festi­valului "Drumul lung spre Cimitirul Vesel". Prima etapă a avut loc la sfârșit de iulie, în comuna Rogoz din Țara Lăpușului (pe din jos de Gutâi), iar cea de-a doua, între 13 și 20 august, în Maramureșul istoric, la Valea Steja­rului.

Meșterul

Nu doar lucrările din atelier, foișorul de vară, dar și stâlpii casei, cu figuri sculptate în lemn, sunt opera meș­terului popular Nicolae Șerban. Sprân­cenele-i stufoase și albe dau impresia că-i în­cruntat, dar meșterul e un om molcom, răbdător cu copiii și cu studenții ce au venit la atelierul său de cioplit în număr mult mai mare decât se aș­tepta. A fost și el atras de lemn din copilărie, de când mergea cu tatăl său în pădure, pentru lem­ne de foc. Admira co­pacii înalți, crescuți drept, dar cel mai mult îi plăceau lemnele con­tor­sionate, strâmbe, își ima­gina tot felul de forme ce le-ar putea lua prin cioplit. A prins, în co­pi­lărie, satul arhaic maramu­reșean, când aproape toate casele erau din lemn și la fel și porțile, simple. Acum, cu greu mai găsești în Ro­goz o casă din lemn. Înainte, erau 30 de co­pii în clasa întâi, acum, dacă se mai strâng 10. "Copiii mici rămâneau acasă, cu bunicii, sau îi luau părinții cu ei la câmp. Dacă nu era umbră, puneau două crăci înfrunzite una peste alta, sub ele o păturică și acolo stăteau copiii toată ziua. Se jucau, dormeau, sea­­ra se în­torceau cu părinții acasă. Peste tot în jur era pădure și mie-mi plăcea să in­tru, nu mi-a fost niciodată frică, chiar dacă-i periculos. Îs urși, mistreți, râși. Râsu' stă cocoțat în copac, și nu­mai oda­tă-ți sare pe umeri. Vara mergeam la scal­dă, da' nu era așa mult timp liber, fiecare copil avea treburi de făcut. Mer­geam cu mieii la păscut. Fiecare familie păstra 2-3 miei, nu-i trimiteau la stână, că încurcau oile și, decât să-i țină toată ziua în grajd, ca acum, trimiteau copiii cu ei pe deal. Da' nu era greu, se dresează imediat, la o strigătură sau fluierat, vin după tine. Mai apoi, am mers la coasă, mai greu era trezitul, pe întu­neric. Ajun­geai aco­lo când ră­să­­rea soa­rele, da' când gătai, așa aveai o stare de bine, de relaxare! Și acum îmi place să cosesc dimineața, dar nu mai am ce face cu fâ­nul, nu mai țin oa­menii animale. Iar­na, la săniuță, nu exista să nu fie ză­padă și la co­lindat. Se colindă și acum, numai că noi făceam cea­ta din prieteni, ve­cini, copiii de azi o fac pe clase de școa­lă. Îngrijeam de ani­malele din grajd, de două ori pe zi cu­rățam, de cinci, dă­deam de mâncare, mai greu era cu joa­gărul. Tata adu­cea lemne de foc și tre­buiau doi oa­meni la joagăr, să le taie, unu' ținea de-un ca­păt, altul de celălalt. Era greu pentru un copil, d-apăi cine să facă? Zicem noi că a fost greu, dar acum, când privim în urmă, ne apucă nostalgia și zicem «ce frumos o fost!»."
Pe atunci, în sat nu erau meșteri populari, ci, mai degrabă, dulgheri, oameni iscusiți ce lucrau lemnul și făceau butoaie, unelte pentru războiul de țesut, pentru bucătărie, sănii, roți de căruță. Unul dintre aceștia a fost bunicul său, Ioan Manu, care însă a murit când Nicolae Șerban avea doar trei ani, așa că nu-și amintește de el. De la bunicul a rămas o daltă, să tot aibă 100 de ani, pe care Nicolae continuă să o folosească și astăzi. Cea mai bună daltă a sa. A început cu bri­ceagul, cu cuțitul, cioplind diferite forme din lemn, șlefuind la ele cât era ziua de lungă, apoi meșteșugind o greblă, o furcoaie. De­clicul s-a produs într-o ex­cursie cu școala peste munte, în Maramureșul istoric, acolo unde a fost impresionat de porțile sculptate. În Țara Lăpușului, unde nu-s multe păduri de stejari, porțile se făceau din brad, care nu permite asemenea finețuri precum cele văzute pe vestitele porți maramureșene. Le privea cu atenție de fiecare dată când trecea cu autobuzul spre liceul forestier din Sighetu Marmației, apoi a început să lucreze și el singur, zeci, sute de porți, de statuete și de troițe. Cu unele dintre ele a ajuns în străinătate, le diferite festivaluri și târ­guri. "Tata o fo contabil la CAP, dar contabil în o­pinci. Tot așa venea și la ședințele cu părinții, la liceu, în Sighet. Erau acolo tot felul de părinți de la oraș, și tata, îmbrăcat țărănește. La 14 ani, îmi era rușine de asta, n-am comentat niciodată, dar îmi era jenă că-s de la țară. Mai târziu, m-am deșteptat și eu și am înțeles că asta poate fi motiv de mândrie".
Casele de lemn din Rogoz au dispărut una după cealaltă, mulți săteni au plecat să muncească în străinătate, viața satului s-a schimbat pe veci. Părinții lui Nicolae Șerban continuă să trăiască și să muncească și acum, la 80 de ani, așa cum au făcut-o toată viața. Îmbrăcați țărănește, îngrijind oile, vacile și cele trei bivolițe.

Toată lumea la joc

Zi de zi, studente, fete de la oraș și de la sat au învățat împreună pașii jocului lăpușean. Cursu­rile de dans tradițional au avut un mare succes în cadrul școlii de vară de la Rogoz. Seara, toată lumea era invitată în câte un sat din apro­piere, unde se pregătea o serbare cu ceterași, cu voie bună și, desigur, cu joc la șură. În toiul jocului, nu mai puteai deosebi fetele din sat de cele venite de la oraș. Îmbrăcate în straie popu­lare, cu zgărdare la gât, pletele împletite în codițe, toate făceau o echipă veselă și unită, de parcă ar fi fost colege încă de la grădiniță. Cele mai multe dintre ele, chiar și cele din sat, au trăit pentru prima oară experiența jocului la șură. "Au început mai timid, dar după câteva seri și-au dat drumul și le-am auzit încercând chiar și o strigătură", spune, mândră de elevele sale, doamna Sânziana, instructorul de dans al școlii de vară. A venit în urmă cu 17 ani în Rogoz ca no­ră, este învățătoare în comuna Coroieni și instructor de dans în satul natal, Prelunca Veche, aco­lo unde învață să danseze copii de țigani, plini de talent. Cu ei a mers prin țară, pe la fes­tivaluri, concursuri, și s-au descurcat foarte bine. La școala de vară le-a învățat pe fete și pe tinere dansurile vechi ale zonei. "Am pornit cu ce-i mai simplu, chiar așa se numește, «Joc de început»: patru pași într-o parte, patru în cealaltă, apoi te-nvârți roată. Apoi pe sub mână, șapte pași și tot așa. La un moment dat, toată lumea dansa, tineri și bătrâni, săteni și orășeni, îi declar absolvenți pe toți. Moda asta care-i acum în toată țara, cu codițele împletite, a fost dintotdeauna în Rogoz. Vara, când mergeau la joc, fetele își puneau o floa­re în păr. Mai apoi a apărut barșonul, o cor­deluță de catifea cu flori pe ea. Nevestele purtau barșon roșu, iar bătrâ­nele, negru. M-am bucurat să văd cât de tare le place fetelor costumul popu­lar, cât de bine le stă îmbrăcate în el. Costumele veneau din lăzile bă­trânelor din sat, unele din ele aveau și 100 de ani, nu mai fuseseră purtate din tinerețea lor. La un moment dat, toți păreau rogojeni, fie că erau din sat sau nu".

"Festivalul acesta a unit satul"

Ridicată în anul 1663, biserica de lemn cu hramul Sfinții Apostoli este inclusă pe lista patri­moniului mon­dial al UNESCO. Lângă a­cest simbol al Ro­go­zului, în curtea casei muzeu au avut loc atelierele de țesut la război, însuflețite de energia și de entu­ziasmul Călinei. Cus­­tode al mu­zeu­lui, Călina este o în­focată susținătoare a tradițiilor locale, a portului și a minună­țiilor pe care femeile din Rogoz le pot face cu războiul de țesut. "Prima mea amintire e de la patru ani, de când mi-am băgat capul în războiul de țesut , așa, pe lateral, și a trebuit să taie tot ca să mă scoată de acolo. Ce mă fascina era că îmi dădeau mie să fac ghemele acelea colorate, iar când puneau urzeala pe urzoi, mă urcau și pe mine pe urzoi și mă învârteau acolo. Străbunica lucra la război, bunica, mama, contabilă și preoteasă, la fel. De la ea am învățat, și vreau să transmit mai departe copiilor mei, pentru că sunt lucruri minunate, adevărate opere de artă. De când m-am angajat la muzeu, am vrut să învăț cât mai multe și să transmit mai departe tinerilor din sat aceste co­mori. Uite, de exemplu, rochia as­ta pe care o port acum, numai la Ro­goz se face, ro­chie în coș se nu­mește. Sunt făcute de mine, rochia mea și cea a fetiței mele, la războiul de țesut cel nou, dăruit de soțul meu. De la războiul bunicii am păstrat suveica și vârtelnița. Așa de fericită am fost săp­tămâna asta, că am putut să mă îmbrac în fiecare zi în costumul popular. O fac cu mare mândrie, la fiecare eveniment și la fel și copiii mei. Când am plecat seara la joc, am vrut să-l lăsăm pe pitic acasă, dar a venit la mine «Mami, dă meșa, mami, vin tine!». Să-i dau cămeșa, că vine cu mine".
La început, Călina s-a întrebat de ce trebuie să vină un străin, un irlandez, pentru a-i aduce pe săteni laolaltă și a-i face să-și redescopere comorile, dar acum nu vrea decât să-i mulțu­mească. S-a apucat cu entu­ziasm de muncă, nu știa la ce se înha­mă, de multe ori a crezut că nu mai poate, că de a doua zi va sta acasă să se odih­nească, dar, după o săptămână, spune că a fost o experiență extraor­dinar de faină și abia așteaptă să se repete peste un an. "Am mai avut noi șezători în sat, s-au adunat femeile la războaiele de țesut, am chemat cete­rași din satul vecin, Libotin, și a fost frumos. Dar festivalul acesta ne-a unit mai mult, veneau femeile din sat și mă întrebau «Noi ce putem face? Cu ce putem ajuta? Că au venit domnii în sat, hai să punem și noi mâna». Și așa de tare mi-a plăcut că fetele venite la atelier s-au împrietenit cu cele din sat. M-au impresionat două fete de școală generală, care s-au așezat pentru prima oară la un război de țesut, au venit tanti Maria și cu tanti Reghina să le explice și, după zece minute, ziceai că țes de când îi lumea și pământul. Și fetele noastre-s foarte pricepute, și muncesc mult. Dimineața veneau la atelier, făceau zgărdare, apoi mergeau la fân, seara la joc. Ce mi-aș dori foarte mult pentru satul meu ar fi ca femeile astea atât de talentate și de pri­cepu­te să poată valorifica ceea ce fac. Nu poți s-o pui pe tanti Maria, la 80 de ani, să-și facă PFA și să se ocu­pe de conta­bi­litate".

Prin râu, cu picioarele goale

Venit din Belgia pen­­­tru vacanța sa a­nua­lă în Ro­mânia, An­dreas, un puști cu ochii albaștri, s-a simțit în largul său la cursu­rile de cioplitorie, pasionat fiind de tot ceea ce ține de lemn. Un alt cursant, Vic­tor, un adoles­cent cu pletele tre­cute bine de umeri, și-a luat în Ma­ra­mureș chi­ta­ra elec­trică și stația de amplifi­care. "Pei­sa­jul este superb. N-am mai fost în Ța­ra Lăpu­șului pâ­nă acum. E pentru prima oară când dansez dan­suri tra­diționale, când trec prin­tr-un râu cu pi­cioarele goale, când văd bivoli atât de aproape", spune Fran­cesca, o băimă­rean­că de 17 ani. Di­minețile și le petrecea la cursurile de sculp­tură în lemn, după amiezile la cele de dans. "Încă de la grădiniță, edu­catoarele-i spuneau ma­mei să mă dea la școala de arte. Nu înțe­legeam eu mult, dar îmi plăcea să desenez, asta-i clar. Din cla­sa a cincea, sunt la școala de arte. De la început am fost atrasă de sim­bolurile sculpturii tradiționale. Le ști­am, îmi plă­ceau cum ara­tă, dar nu știam ce înseamnă. Acum le privesc cu totul altfel. Cel mai mult m-a atras funia ma­­ra­mureșeană. Mi se pare că în­seam­nă mai mult decât obiectul în sine. Nu înțeleg prea bine ce, dar are o poveste în spate, se continuă un­deva."
"Am aflat de la sora mea de această școală de vară. Ea s-a înscris în august, dar eu nu puteam atunci, și am venit în iulie", spune Alexandra, stu­dentă în Cluj, la Teatru și Film. "Nu mai trecusem prin satele din Maramureș, a fost primul contact cu tradiția locului. Și aici, chiar înseamnă ceva tra­diția pentru oameni, se simte o legătură pu­ternică față de trecut. Cel mai mult m-a impre­sio­nat primirea călduroasă, oamenii-s atât de ospita­lieri aici! Plec acasă cu bucuria de a fi cunoscut oameni atât de faini, atât sătenii, cât și colegii de cursuri. Și mai plec cu un suport de lemn, pentru că mi-a plăcut așa de mult, încât vreau să fac și acasă zgărdare din mărgele."

Minunea minunilor

Peste tot festivalul, timp de o săptămână, a pla­nat zâmbetul sincer, copilăros și radios al irlan­dezului Peter Hurley, pe care maramureșenii îl consideră de-acum unul de-al lor. Fon­dator al festivalului în 2010, Peter și-a investit în el toate resursele fi­nan­cia­re, sufletești, întreaga sa energie. Pentru că a înțe­les că în cea mai ma­re par­te a Euro­pei, tradiția, legătura cu lumea arhai­că, au dispărut, în vreme ce în Ro­mâ­nia, în Ma­ra­mu­reș în special, ea în­că este vie. Și vrea să le arate, atât celor din sate, cât și oră­șenilor, ce comoară fabu­loasă avem și ce important e să o păstrăm. "De la ediția din 2011, tot coacem ideea de a al­cătui o rețea de sate care să se implice în festival, fiecare cu propriul eveniment, propria petrecere. Nu-i vorba de un calendar de evenimente în care să bifăm niște căsuțe. Pentru mine este o minune ceea ce s-a întâmplat, ceva fabulos. O speranță ce s-a născut în rândul lumii, a vizitatorilor, dar și a celor din sate, care au înțeles ce imensă bucurie poți simți, împărtășind momente sim­ple, firești, cu ceilalți. Acum, du­pă o săptămână de festival, pot spu­ne sincer că nu-mi imaginez o săptă­mână mai frumoasă ca aceasta".