Cum vom sărbători Centenarul

Toma Roman
Într-un interviu televizat acum câteva săptămâni, fostul lider PNL, Valeriu Stoica, unul dintre cei mai lu­cizi politicieni români, spunea că sărbătorirea Cen­te­narului Marii Uniri din 1918 ar fi fost cu adevărat îm­plinită, dacă țara ar fi realizat, în epoca post­co­munistă, două obiective majore: rețeaua de autostrăzi care ar lega provinciile istorice între ele (și ar conecta ferm România la Europa) și cadastrul general.

D-l Stoica știe perfect ce a spus. La o sută de ani de la întemeierea României Mari, țara se prezintă încă "încremenită în proiect", neterminată, contradictorie. În ciuda propagandei patriotarde, deseori cu accente manelistice, provinciile istorice sunt în continuare în discrepanță, din perspectiva dezvoltării economice (diferențele tinzând chiar să se accentueze), separa­tismul local căpătând - în expresiile sale cultu­rale și de civilizație - nuanțe stridente. Centralismul comu­nist și planificarea economică a migrației resurselor umane nu au reușit să impună minciuna ideologică a "poporului muncitoresc unic". Comuniștii nu erau in­te­resați (și știau de ce) în dezvoltarea unei infra­struc­turi comunicaționale moderne. Circulația rapidă a mărfurilor ar fi fost însoțită de circulația cuvintelor și a ideilor, ar fi generat solidaritatea necontrolată a celor "mulți și sărmani", indiferent de colțurile țării în care se aflau. "Moștenitorii comunismului", clasa politică în funcțiune, au urmat, cu discreție interesată, strategia în domeniu, construcția autostrăzilor și a căilor ferate moderne fiind una dintre ultimele lor preocupări și o sursă "grasă" de furtișaguri și afaceri oneroase. La o sută de ani de la Marea Unire, Moldova și Țara Româ­neas­că nu au căi de comunicație facile și moderne cu Tran­silvania, Banatul și Maramureșul, ca să nu mai vor­bim de cele cu Basarabia și Bucovina, răpite - în tim­pul comunismului - de "fratele mai mare de la Ră­sărit".
Cadastrul, existent în orice țară civilizată, dar par­țial și haotic în România contemporană, ar fi permis stabilirea unui regim clar al proprietății funciare și imobiliare. Nenumăratele litigii legate de proprietate, cu efectele lor strâmbe în plan juridic (unde vânzarea drepturilor litigioase și compensațiile pentru false succesiuni au generat, peste noapte, averi fabuloase) ar fi fost stopate dacă, fie și pe baza documentelor cadastrale existente, s-ar fi reconstituit cadrul general al proprietății în România. După dezastrul comunist, care viza demolarea oricărei proprietăți private în favoarea statului absolutist, finalizarea rapidă a cadastrării în noua Românie ar fi dat o lovitură mortală corupției generalizate, stopând traficul de influență, abuzul de putere, mărturiile mincinoase ori favorizarea in­fractorului, de care sunt acuzați mulți dintre politi­cie­nii de azi din fruntea țării. Că interesele lor pre­valează asupra celor ale națiunii, care s-ar vrea unitară, și prin siguranța și corectitudinea propriilor ei afaceri, se vede și din faptul că, la aproape trei decenii de la răsturnarea comunismului, acest cadru nu există. Nu întâmplător, cele mai "sulfuroase" și spectaculoase averi funciare și imobiliare se regăsesc în "vechiul regat", unde cadastrarea nu se încheiase înainte de impunerea de către sovietici a "democrației populare".
Valeriu Stoica are dreptate. E complicat și greu să sărbătorești centenarul unei țări în care nu se face aproape nimic pentru armonizarea dezvoltării econo­mi­ce și sociale a regiunilor ei, pentru stabilizarea regi­mului proprietății, pentru predictibilitatea și nor­ma­litatea actelor de justiție. "Țopăiala" din acțiunile gu­vernamentale fac ca, în România secolului XXI, nimic să nu fie temeinic, nimic să nu depășească "blestemul meș­terului Manole". Autostrăzile și căile ferate mo­derne există doar pe hârtie (sau, acolo unde au fost în­cepute, se dărâmă ori se părăginesc), cadastrul și re­gi­mul proprietății - asigurat de legi juridice clare și fer­me - par de neatins, iar corupția a devenit o "boală na­țională" (pentru care, desigur, sunt învinuiți străinii care vor "să ne fure țărișoara"). Nu e de mirare că, în­tr-un asemenea context, politicienii minorității ma­ghia­re din România (cândva stăpânitoare în Transil­va­nia, în cadrul Imperiului Austro-Ungar) declară, pe un fond resentimentar, că "evenimentele din 1918" sunt, pen­tru conaționalii lor, prilej de doliu și că, în conse­cință, nu vor fi sărbătorite. Culmea, printre ar­gu­mentele adu­se de ei se află tocmai lipsa autostrăzilor și a căilor fe­rate, mizeria economică care împinge sute de mii de ce­tățeni să-și părăsească țara, fragilitatea statului de drept. Or, dacă politicienii români ar fi realizat aceste "obiective", integrarea ar fi devenit efec­tivă și armo­ni­zarea intereselor economice de nee­vi­tat. Politicienii români au preferat să se țină bățoși în numele unui naționalism etnocentric exacerbat, sau să facă - oportunist, din interes personal - toate con­ce­siile posibile, cum a procedat Dragnea, liderul PSD, când a constatat că nu poate să-și realizeze "albirea" juri­dică decât cu o majoritate parlamentară "cum­părată", din care să facă parte și UDMR-ul.
Liderii UDMR pot îndemna, desigur, minoritatea lor să nu comemoreze "evenimentele". Evident, și o sărbătorire "de paradă", cu discursuri patriotarde și manifestații etnicist-sentimentale din partea românilor poate adânci falia frustrării pentru cei ce au pierdut în 1918. Dar, dacă politicienii maghiari din România ar vrea, alături de politicienii români responsabili, să asigure păstrarea identității minorității lor, atunci ar trebui, în locul unei contraproductive (și fără șanse în Comunitatea Europeană) inflamări iredentiste, să susțină finalizarea concretă și rapidă a "țintelor" pe care le-a desemnat V. Stoica și să renunțe la rușinoasa cârdășie cu PSD. În vizita lui recentă în Harghita și Covasna, președintele țării, Klaus Iohannis, provenit el însuși dintr-o minoritate etnică, a oferit simbolic, oficialităților maghiare de acolo, în schimbul steagului local, steagul României. Președintele Iohannis a înțe­les cum curge viitorul.