Stațiuni balneo-climaterice mai puțin cunoscute: SĂCELU, jud. Gorj

Florentin Popa
- Moartea reumatismului -

Fiecare zonă a țării se mândrește cu câte o sursă naturală de sănătate. Încă avem zeci, dacă nu sute de stațiuni balneo-cli­materice cu un potențial terapeutic fantastic, lăsate în paragină din indiferență și eterna "lipsă de fon­duri" blamată de oficialități. E și cazul stațiunii Să­celu, din județul Gorj, unde am poposit zilele trecute. În stațiune am ajuns din DN 67 (Râmnicu-Vâlcea - Târgu-Jiu) apoi la dreapta pe DJ 661, după Bengești, la vreo 30 de km pe firul șoselei, până în culoarul văii create de apele râului Blah­nița, în curgerea lor printre dealurile subcarpatice. La prima vedere, Săcelu pare un sat oltenesc ca toa­te celelalte. Însă odată ce ajungi în centru, par­că­rile pline și forfota oamenilor în costume de baie, veniți în stațiune din toate colțurile țării, îți stâr­nesc mirarea.
Pentru ce sunt atât de re­numite apele minerale de la Săcelu am aflat de la d-na dr. Delia Anghe­loiu, medic re­cuperare medicală, medicină fizică și balneologie, șefa Ba­zei de Tratament Săcelu.

- Chiar dacă e puțin cunos­cu­tă, observ că stațiunea Să­ce­lu se bucură de mare cău­tare. Cine vine aici la tratament?

- Vin mai ales cei ce cunosc proprietățile cura­tive ale acestor ape minerale - oamenii din zonă și angajații Complexului Energetic Oltenia care, până de curând, a administrat Baza de Tratament a stațiunii. Însă renumele îi e recunoscut și pe plan național, e suficient să privești numerele mașinilor din parcare - Timiș, Iași, Tulcea, București... Sta­țiunea e căutată, i se face reclamă "din gură-n gură": pacienții mulțumiți de rezultate o reco­man­dă și altor oameni în suferință, care vor să-și gă­sească leac pentru o boală sau alta.

- Care sunt principalii factori de cură ai stațiunii și în ce afecțiuni și-au dovedit eficiența?

- Apele minerale, nămolul terapeutic și climatul temperat al zonei sunt principalii factori terapeutici ai stațiunii Săcelu. Cura balneo-climaterică în Băile Săcelu este indicată pentru: * boli ale aparatului locomotor (afecțiuni reumatismale, inflamatorii, degenerative, abarticulare, sechele post-traumatice, osteoporoză); * afecțiuni neurologice periferice (mai ales pareze ușoare și paralizii după accidente vasculare cerebrale); * afecțiuni ginecologice (boli inflamatorii ale aparatului genital feminin); * afec­țiuni ale aparatului respirator (viroze frecvente); * afecțiuni ORL (sinuzite și laringite cronice); * afecțiuni digestive, hepato-biliare și renale.

Nămolul terapeutic și izvorul tămăduirii

- Pe teritoriul stațiunii există mai multe izvoa­re cu ape minerale. Toate au aceleași recoman­dări?

- Dealurile din jurul sta­țiunii Săcelu, formate din roci de vârstă terțiară, au numeroase falii și fisuri, prin care ajung la suprafață apele minerale. Peste unele dintre izvoare s-au construit bazinele pentru cura cu ape minerale și nămol, alte iz­voare au fost captate prin foraj și sunt folosite în baza de tratament. Apele minerale din Săcelu au o valoare terapeutică deosebită, datorită conținutului bogat în sulf, clor, brom și iod, cu o mineralizație totală de circa 45.000 mg/litru.
Bazinul nr. 1, deși mic ca suprafață și cu un debit redus al izvorului, este important, datorită stratului gros de nămol terapeutic, ce se depune pe fund. Acest nămol este folosit cu suc­ces în tratarea bolilor reumatis­male inflamatorii și degenerative, precum și a bolilor ginecologice cro­nice.
Bazinul nr. 2 are o suprafață de 550 m2 și un debit al izvorului de 15 m3/zi. Și la acest bazin este impor­tant nămolul terapeutic, ce se for­mea­ză anual, fiind utilizat tot pentru tratarea bolilor reumatice despre care aminteam.
Bazinul nr. 3, cu o suprafață de 800 m2 și un debit al izvoarelor de 9 m3/zi, beneficiază de un aport de apă minerală de la un foraj alăturat. Mi­neralizația apelor din acest bazin le recomandă atât pentru afecțiuni neurologice periferice, cât și pentru diverse afecțiuni respiratorii, sub formă de aerosoli.
Bazinul nr. 4, cu suprafață de 3.000 m2, are adâncimi de 2-2,5 m și un debit al izvoarelor de 17 m3/zi. Prin pompare, din acest bazin se asigură apa minerală pentru băile calde la cadă, care se fac în baza de tratament. Datorită numărului mare de bolnavi care s-au vindecat de afec­țiuni reumatice, i se mai spune și "Izvorul tămăduirii".
Pe lângă izvoarele cu ape mine­rale captate în cele patru bazine, în Săcelu se mai găsesc două izvoare cu proprietăți curative distincte:
"Izvorul de Ochi" - se află chiar în albia râului Blahnița, iar apa lui este folosită de decenii la vindecarea afecțiunilor oculare inflamatorii. Chiar dacă nu au probleme cu ochii, cei care vin la tratament pentru alte afecțiuni, trec zilnic și pe la Izvorul de Ochi, iau apă în pumni și stau câteva secunde cu ochii deschiși în apa minerală. Și mie, când fac acest lucru, mi se lim­pezește pe loc vederea, dar unii pacienți mi-au spus că au scăpat de câteva dioptrii!
"Izvorul Săcelata" (sau "Sfânta Treime", cum îl numesc localnicii) este situat pe versantul stâng al râului Blahnița, în partea de sud-est a stațiunii, la câteva sute de metri de șosea, în umbra pădurii. Apele acestui izvor, bogate în hidrogen sulfurat, sunt folosite în cura internă, pentru tratarea bolilor digestive (gastrită hipotonă, colită, diabet zaharat). Sub supraveghere medicală, aceste ape pot fi folosite și în afecțiunile hepatobiliare care necesită cure de colereză sau în afecțiunile renale și ale căilor urinare care necesită cure de diureză. Acest izvor le este de mare ajutor și celor care au suferit intoxicații cu metale grele.

- Am auzit că aerul de Săcelu face, și el, parte din tratament...

- Da, aerul de la Băile Săcelu este un alt im­portant factor de cură: avem o climă temperat-continentală, de cruțare, influențată de masele de aer adriatice și mediteraneene, care le fac foarte bine bolnavilor cu afecțiuni pulmonare. Aerul e îmbogățit de oxigenul oferit de pădurile de foioase (fag, stejar, tei) din jur și le asigură pacienților cu boli respiratorii con­diții optime pentru cura de aer, mai ales în zilele călduroase de vară.

- Ce alte proceduri faceți în cadrul Bazei de Tratament?

- În funcție de afecțiunile de care suferă, suplimentar, le recomandăm pacienților proceduri de kineto­te­rapie, magnetoterapie sau electrote­rapie care dau rezultate foarte bune, pentru că un tratament care combină factorii naturali de cură cu recupe­rarea medicală este mult mai efi­cient!

- În ce perioadă se poate urma cura balneo-climaterică la Săcelu?

- Ținând cont de faptul că cei mai mulți pacienți vin aici pentru băi, în bazinele aflate în aer liber, Baza de Tratament a stațiunii Săcelu este des­chisă în perioada 1 iunie - 15 septembrie. De obicei, în lunile iulie și august, stațiunea este foarte soli­citată, de multe ori peste capacitate, pentru că mulți locuitori ai județului Gorj vin zilnic la bazine, pentru cura externă sau, pur și simplu, să se ră­corească. Pentru pacienții din țară, în stațiunea Săcelu există circa 400 de locuri de cazare la pensiuni sau în gospodăriile țărănești. De prin 2000, de când bazinele cu ape minerale au fost refăcute, au tot apărut vile și pensiuni noi, cu condiții moderne de cazare. Sper ca în viitor stațiunea să se dezvolte tot mai mult, pentru că are un potențial terapeutic și turistic excepțional.
Puțină lume știe că cercetările arheologice efec­tuate în zona comunei Săcelu au scos la iveală do­vezi certe în legătură cu folosirea în scop terapeutic a izvoarelor minerale, încă din perioada ocupației romane: ruine ale vechilor băi, instalații termale și inscripții care atestă folosirea apelor minerale de către soldații romani, în campaniile lor militare împotriva dacilor. Una dintre băile romane mai există și azi - e situată pe malul râului Blahnița, are propriul izvor, o adâncime de circa 5,5 metri, încă se mai cunosc urmele primelor cinci trepte, mulți localnici, atrași de istorie, merg să facă baie acolo. Turiștii care sosesc în zonă au la îndemână atât valoroasele resurse terapeutice de la Săcelu, cât și alte atracții - naturale sau istorice. (Loca­li­tatea e în apropiere de Rânca - Transalpina, de Cheile Oltețului, ale Galbenei, de mânăstirile isto­rice Crasna și Polovragi.) Motive în plus să ajungă pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Noi îi așteptăm cu drag!