Cura cu fructe

Redactia
- Se ține trei zile pe săptămână. Se slăbesc 2 kg în 7 zile -

Fructele constituie un aliment bogat în hidrați de carbon, dar conțin o can­ti­tate nesemnificativă de pro­teine sau gră­simi. Pe de altă parte, ele au din abun­dență fibră ve­ge­tală, vita­mi­ne și mi­ne­­rale. Fructele sunt alimente ac­ce­si­bile. Bu­ne la gust și cu un as­pect agre­a­­bil, au fiecare în parte o altă sa­voare și se pot com­bina ușor. Fruc­tele produc foar­­­te repede senzația de sațietate, da­torită volumu­lui mare pe care îl au și datorită marii can­tități de fibre și apă pe care le con­țin.
Succesul aces­tei cure constă în fap­tul că aduce puține calorii - între 800 - 1200 pe zi. Are un efect diure­tic datorat can­ti­tății ridicate de lichide care se ingerează.
Produce un efect laxativ și dezin­to­xi­cant și facili­tea­ză tranzitul intestinal. Scade co­leste­ro­lul și tensiunea arterială și aduce or­ga­nis­mu­lui un mare aport de vi­tamine și mine­ra­le. Durata curei este de trei zile pe săp­tă­mână (dar nu­mai fruc­te) și se com­pune din fruc­te proaspete sau suc de fructe preparat proaspăt, în fie­care zi. Nu există limită cantitativă.