Un partid tribal

Toma Roman
După opt luni de guvernare PSD-istă, este clar pentru oricare observator cât de cât avizat că gruparea aflată la putere este, din perspectiva unui regim democratic nor­mal, un partid atipic.

S-ar putea spune, desigur, că această deosebire de alte construcții partinice este rezultatul transformării peste noapte a PCR-ului într-un partid democrat de stânga, tranziția realizându-se prin îm­pingerea în față a eșalonului secund al fostei no­men­claturi roșii, sătulă și ea de abuzurile clanului Ceau­șes­cu. Sub "dictatura de familie", PCR-ul se transformase el însuși într-o structură în care funcționa decriptarea simbolică a acronimului prin formula Pile, Cunoștințe, Relații. "Moștenitorii" au căutat să dea grupării o "față umană", transformând-o în vederea competițiilor elec­to­rale reale, specifice democrațiilor. FSN, FDSN, PDSR, PSD - cum s-a numit succesiv "partidul" - și-a asu­mat ideologia de stânga, promițând să guverneze în nu­mele celor mulți, care trebuiau feriți de excesele ca­pitalismului reconstruit. "Ideologii" lui, de la Iliescu la Năs­tase, de la Geoană la Ponta, au prezentat elec­to­ratului programe socialiste care, în principiu, trebuiau să asigure echilibrul dintre capital și muncă, limitând polarizarea socială, generată de orice economie de piață. În condițiile date, fiind la putere, foștii nomenclaturiști au devenit rapid noii capitaliști români, beneficiind de "pri­vatizarea" în interes propriu a avuției naționale, a tuturor resurselor economiei de stat. Se știe cum s-au făcut marile averi românești și sunt cunoscute metodele prin care s-a constituit clasa baronială ce domină statul. Era de așteptat ca, după aproape treizeci de ani de la că­de­rea comunismului, după un schimb de generații, par­tidul așa-numit de stânga să se schimbe și el, să se adap­teze noii etape istorice în care a pășit România. Un par­tid european de stânga propune programe de protecție socială, de redistribuire echitabilă a venitului național, căutând, concomitent, căi de sporire a lui, printr-un sis­tem echilibrat de orientare a investițiilor și folosire a com­petențelor comunității. Un partid euro­pean de stân­ga reduce birocrația și favorizează consti­tuirea merito­crației.
PSD-ul nu a evoluat în această direcție, chiar dacă și-a păstrat ideologia socialistă, adaptată cerințelor de­mocrației reale. Noua generație de lideri, crescuți însă de "fondatorii" săi postcomuniști, în ideea păstrării și "legalizării" transformărilor înfăptuite de ei, a tradus formula ideologică într-o propagandă populistă, menită să mențină captiv propriul electorat, alcătuit, în mare par­te, din cele mai defavorizate și fragile categorii socia­le - salariații statului, pensionarii, ruralii neinformați, șo­merii și ceilalți asistați social. Actualii lideri PSD nu mai au șansa celor dinainte, a privatizării în folos pro­priu a economiei de stat, trebuind să caute alte "mo­da­lități" de parvenire, alte căi de păstrare a statutului de cla­să do­minantă. Conducătorii PSD-ului (și aliații lor din struc­turile politice satelitare) s-au orientat spre con­fis­carea statului, care a devenit pentru ei principala sur­să de ve­nituri, izvorul bunăstării fără muncă. Sepa­ra­rea puterilor în stat, specifică democrațiilor reale, re­pre­zintă însă o piedică, controlul justiției excluzând ar­bitra­riul și abuzul de putere, în exercitarea adminis­tra­ției. Iată de ce atacu­rile PSD-iste împotriva Justiției, sin­gura putere rămasă indepen­dentă, au devenit furi­bunde, păstrând însă apa­rența de­mo­crației: Dragnea și Tăriceanu supralicitează, în acest sens, rolul Parla­men­tului, pe care tind - prin exa­gerarea rolului repre­zen­tativății - să-l substituie juri­dicului și executivului. Parla­mentul s-a transformat, la instigarea lor, în organ de ad­ministrație, de anchetă ju­ri­dică, de ma­nagement econo­mic. Liderii PSD-ului știu că par­lamentarii și demnitarii lor sunt solidari cu ei, fideli lor, tocmai pentru că, prin pile, cunoștințe și relații sunt "răsplătiți" cu "uzufructul" administrației țării.
Cotidianul "România liberă", dar și alte medii inde­pen­dente, prezentau recent o "poză de familie" a ac­tualei guvernări PSD-iste, care surprinde motivul pentru care șefii partidului guvernamental abuzează de puterea legislativă în supunerea Justiției. Parlamentarii PSD-iști (și cei din grupările asociate) au modificat legile con­flic­tului de interese, ale abuzului în serviciu, ale răs­pun­derii magistraților etc., pentru a-și putea strecura rudele, cli­enții și protejații, în posturile cele mai bine remu­ne­rate ale administrației. Olguța Vasilescu, ministru, și-a impus fostul și actualul soț la ASF și în Comisia par­la­mentară de control a SRI; Eugen Nicolicea, parlamentar și "spe­cialist în drept", și-a implantat soția la Transgaz. "Ba­ronul" de Olt, Paul Stănescu, și-a "promovat" soția la Ministerul Educației; familia Cosma, "stăpânitoarea" Prahovei, și-a "ales" fiica în Parlament, prin retragerea interesată a altor doi PSD-iști eligibili; Liviu Dragnea, liderul partidului, și-a numit "aghiotantul", pe Adrian Mlădinoiu, secretat de stat etc. Toți cei răsplătiți astfel, cu salarii și prime uriașe, nu au alte merite decât fide­lita­tea sau înrudirea cu șefii partidului la putere. PSD-ul s-a transformat, în fapt, dintr-o formațiune politico-ma­fiotă cu reflexe post-comuniste totalitare, într-un partid-tribal, de clan familial, aspirând să domine pentru tot­deauna România.
PSD-ul a ajuns la putere, cu un program electoral ex­trem de darnic, deși liderii lui știau de la început că aces­ta este, practic, inaplicabil. Scopul lor era însă supu­ne­rea Justiției și confiscarea statului. "Programul", cum se știe, s-a pulverizat deja, executivul trecând, cât mai dis­cret, la "implantarea" unor dări noi. Pensiile și sala­rii­le "nesimțite" ale parlamentarilor, demnitarilor și cli­enților partidului trebuie, desigur, alimentate. "Poporul PSD", votanții entuziaști ai celebrului "progam de gu­ver­nare social-democrat", va rămâne, de aceea, iarăși, cu buzele umflate.