Se poate vindeca demența senilă?

Rodica Demian
- Alzheimer este o boală care sperie foarte mulți oameni trecuți de vârsta a doua. Manifestările ei sunt, într-adevăr, "înspăimân­tătoare", câteodată, atât pentru bolnav, cât și pentru apropiații lui. O veste bună este că nu toți cei cu probleme de memorie suferă de "maladia uitării" -

Este o zi de marți, 26 noiembrie, din anul 1901. Medicul psihiatru Alois Alzhei­mer, în vârstă de 37 de ani, își vizitează o pacientă internată în spital. Cu acribie și cu un scris clar de mână, Alzheimer notează protocolul întâlnirii cu pacienta confuză, în vârstă de 51 de ani: "Stă în pat cu o expresie de neajutorare pe față. «Cum vă numiți?». «Au­guste». Numele de familie? «Auguste». Cum îl cheamă pe soțul dvs.? «Auguste, cred». Soțul dvs? «Aha, soțul meu» (în mod evident nu înțelege între­barea). Sunteți căsătorită? «La Auguste»".
Nicio altă convorbire cu un pacient n-a atins o asemenea importanță în istoria medicinii. Cu ea a început, de fapt, cercetarea unei afecțiuni pe care Organizația Mondială a Sănătății o listează, astăzi, sub codul F00-F03, în spatele căruia se as­cunde "monstrul" secolului XX: DEMENȚA.
Cifrele sunt cutremurătoare. În lume trăiesc, în prezent, peste 35 de milioane de bolnavi de de­mență (!), la care se adaugă, anual, 300.000 de noi cazuri. Frecvența îmbolnăvirilor crește abrupt, odată cu vârsta. În rândul persoanelor de 60 de ani, este vorba de una dintr-o sută, iar în cazul celor de 90 de ani și peste, de una din trei. Până în 2050, cercetătorii prognozează dublarea cazurilor de de­mență. "Demența va deveni boala populară atot­do­minantă", spun neurologii. Firmele farmaceu­tice investesc miliarde pentru cercetarea bolii, care, până în prezent, nu poate fi vindecată, de aceea, începând cu ultimii ani, privirile specia­liștilor s-au îndreptat asupra celor apropiați de bolnavi, al căror rol în gestionarea bolii e decisiv. 80% din pacienți sunt îngrijiți acasă, apropiații lor - soți, soții, copii sau nepoți - atingând sau depășind adeseori limitele suportabilității. Experții îi avertizează pe aceștia că, uneori, își supraapre­ciază forțele. "Sunt importante două lucruri", spun ei. "Nu poți rezolva totul singur uneori, in­ternarea într-un azil este o soluție mult mai bună. Membrii familiei nu pot reacționa întotdeauna în mod profesionist, la urma urmei, ei nu sunt me­dici".
Dar oricât ar fi de dureros când persoanele apropiate își pierd încet-încet memoria, nu se mai orientează în propria locuință sau nu-și mai recu­nosc propriii copii, viața alături de bolnavii de Alzheimer poate oferi și momente frumoase. Într-o societate marcată de agitație, de internet și de comunicare în stil telegrafic, raporturile cu bolnavii obligă la apropiere și la o afecțiune reală. Relațiile nu se mai bazează pe rațio­namente cerebrale, ci pe sentimente și pe trăiri emoționale.

Cum începe demența?
Medicii enumeră drept cauze ale demen­ței, numeroase afecțiuni de tipuri și mani­festări diferite. 80% dintre cazurile de demen­ță sunt provocate de boli ale creierului, în care - din motive încă parțial necunoscute - neuronii și legă­turile lor se deteriorează treptat (neurode­gene­rare). Alte cauze pot fi: afecțiunile vasculare sau metabolice, Parkin­sonul sau depresiile gra­ve.
Boala evoluează cu atât mai repede, cu cât mai de­vreme se instalea­ză pe par­cursul vieții. Simptomele în­cep cu de­reglări de memorie sau de atenție (demența ușoa­­ră) și continuă cu pier­derea capacităților inte­lec­tuale și sociale (de­mența gra­vă). Dar nu toți cei ce au dereglări de me­morie suferă de demență: faptul că se con­centrează mai greu asupra unor pro­bleme și că rețin mai greu anumite lucruri indică mai degrabă o lipsă de memorie datorată vârstei (o ușoară dereglare cog­nitivă) care, spre deose­bire de de­mență, nu mai progresează, începând de la un anumit punct în­colo. Iar capacitatea de a vorbi și voca­bularul nu sunt afectate, de regulă.

Care sunt cauzele?
Demența este declanșată, probabil, de o com­binație a mai multor cauze. Cel mai mare factor de risc îl reprezintă vârsta. Dar și genele joacă un rol important. Până în prezent, se cunosc 10 gene care sporesc riscul îmbolnăvirilor de Alzheimer. Cea mai cunoscută este gena apolipoproteina E. Dar există și factori de risc care pot dezvolta o demență ulterioară, ca de pildă hipertensiunea arterială, diabetul, obezitatea și fumatul.

Se poate preveni boala?
Cea mai bună protecție este așa-numita rezervă cognitivă. Altfel spus: cu cât e mai antrenat creie­rul din punct de vedere cognitiv și motoriu, pe parcursul vieții, cu atât mai lentă este apariția bolii. Remediile sunt, printre altele, sporturile minții (șah, cuvinte încru­cișate), dansul, antrena­mentul pen­tru condiție fizică și o viață socială activă, de la partida săptămânală de remy sau cărți, și până la ac­tivitățile onorifice, dis­cuțiile pasionante la un pahar cu prietenii sau îngrijirea nepoților. Im­por­tantă este și alimen­tația sănătoasă, după mo­­delul bucătăriei me­di­tera­neene. Un număr mare de persoane ur­mea­ză, deja, cu succes, aceste măsuri: un studiu suedez publicat în iulie, anul acesta, arată că nona­ge­narii din ziua de azi ating această vârstă cu un randament mintal superior celui al generațiilor anterioare.

De ce este importantă diagnosticarea timpurie?
Pentru o terapie corespunzătoare e important de știut despre ce tip de demență este vorba, deoarece pentru stadiul incipient, medicii dispun de medicamente și de măsuri preventive ce pot in­fluența pozitiv evoluția bolii și pot menține vreme mai îndelungată capacitatea de funcționare a cre­ierului. Iar dacă cei în cauză și apropiații lor au informații corecte legate de boală, de simptomele acesteia, de terapia ce trebuie aplicată, îngrijirea bolnavilor e mai ușoară. În plus, este necesară ex­cluderea altor boli asemănătoare, precum depre­siile ori interacțiunea medicamentoasă.

Ce medicamente există?
În momentul de față, din păcate, medicii nu pot decât să amâne apariția simp­to­me­lor. De exemplu, așa-nu­miții colinesterazo­inhibitori sto­pea­ză evoluția bolii doar un an. O altă substanță (me­mantina) ameliorează trans­miterea in­formațiilor între celulele ner­voase.
În plus, există tratamente efective împotriva unor feno­mene secundare, precum tea­ma, indispozițiile depresive sau dereglările de somn, ba­zate pe medicamente sau di­verse terapii.

Când va fi vindecabilă boala Alzheimer?
Alzheimer este considerată a fi boala cea mai intensiv studiată din ultimele decenii. Dar deși progresele făcute de cercetători sunt importante, speranțele puse în noile terapii nu au fost împlinite până în prezent. "În momentul în care va fi înțeles mecanismul îmbolnăvirii, afecțiunea va putea fi, probabil, tratată într-un stadiu incipient", cred experții. În prezent, "la modă" sunt trei medi­ca­mente: Cognex, Aricept și Exelon, care ate­nuează, dar nu eradichează boala. În orice caz, cel ce va produce un remediu care să poată vindeca boala Alzheimer va scrie, din nou, istorie. Pentru cerce­tători, bolnavi și apropiații lor, principiul ar putea fi formularea făcută, cândva, de inventatorul Tho­mas Alva Edison: "Cea mai mare slăbiciune a noastră este renunțarea. Calea sigură pentru reu­șită rămâne, în continuare, să mai încercăm o dată".


Cum poate fi redus riscul demenței

* Regula de bază: Ceea ce e bun pentru inimă e bun și pen­tru minte.
* Mișcarea: stimulează iri­garea sanguină a creierului, îl alimentează cu oxigen, ame­lio­rând astfel puterea de con­cen­trare și memoria. Un trai activ îi ajută și pe cei deja atinși de boală să-și mențină calitatea vieții.
* Studiile arată că o ali­men­tație echilibrată, de tip me­di­teranean cu multe fructe și le­gume, pește, ulei de măsline și carne aproape deloc prote­jează de demență.
* Și acizii grași Omega-3 reduc, pare-se, riscul de îmbol­nă­vire. Se găsesc în cantități mari în pește (ton, somon, he­ringi), în semințele de in, în uleiul de rapiță și de soia sau concentrați în diverse capsule.
* Cu cât este mai solicitat creierul, cu-atât mai numeroase sunt legăturile neuronice care se for­mea­­ză. Cuvintele încrucișate antrenează doar limi­tat "aparatul de gândire". Mai eficiente sunt învă­țarea unei limbi străine, prieteniile, hobby-urile, călătoriile.
* Cercetătorii creierului au ajuns, în urma unor studii întinse pe zeci de ani, la concluzia că extrac­tele de ginkgo biloba pot reduce evoluția dereglă­rilor de memorie. Firmele românești de preparate din plante (Alevia, Dacia Plant, Farmacia Faltis din Brăila) au oferte de excepție în acest sens.


Cum pot ajuta apropiații bolnavilor de demență senilă

Circa 80% dintre bolnavii de demență sunt îngrijiți acasă de membrii fami­liei - soți, copii, nepoți etc. Această sar­cină poate duce, pe durată lungă, la atingerea sau depășirea limitelor suportabilității emo­ționale și fizice ale acestora. Dar pot exista și multe momente de apropiere și intimitate. Ca să se în­tâm­ple așa, familiilor le sunt necesare cunoștințe te­meinice despre boală, despre felul cum trebuie tratați pacienții și despre modul cum pot fi spri­jiniți cei apropiați de bolnavi. Este în interesul bol­navului ca cel care-l îngrijește să-și cruțe puterile și să-și dea seama dacă nu cumva este mai utilă internarea lui într-un azil cu personal specializat.

Comportamentul față de bolnav
Pentru membrii familiei este foarte dureros să constate schimbările de personalitate ale bolna­vului de demență: agresivitatea, furia, agitația, stările depresive, expresia neajutorării și frustrării. În cazul când vă aflați în cauză, încercați să ră­mâneți calmi și răbdători, creați o atmosferă des­tinsă, îmbrățișați bolnavul, masați-l ușor cu uleiul lui preferat, și lăudați-l când face ceva bine. Puneți-i întrebări sim­ple, cum ar fi: "Cum te simți?", "Ce vezi?", "Auzi păsările ciri­pind?".
În general, bolnavii de demență își amin­tesc multă vreme de copi­lăria lor. Ajutați-i să-și activeze aceste amintiri, răsfoiți împreună albu­me cu fotografii, ascultați muzică veche și cântați cântece pentru copii sau faceți excursii împreună cu ei.
Importantă este și stimularea capacităților bol­navilor de a avea un rost cât de mic. Întăriți-le sentimentul că sunt utili (la îmbrăcat, la îngrijirea corpului, în gospodărie, la gătit, la grădinărit). Este mai bine să-i îndemnați să se auto-ajute, decât să preluați totul asupra dvs.

Azilurile
(cămine pentru îngrijire)
Dacă îngrijirea acasă nu mai este posibilă sau dacă cel care îngrijește bolnavul se simte excedat, deposedat de propria viață, trebuie găsit un plasa­ment specializat.

Semnalele suprasolicitării
Experții îi avertizează pe aparținătorii bol­navilor să nu se sacrifice total dintr-un sentiment exagerat al datoriei. Luați în serios semnele de alarmă ale unei eventuale suprasolicitări. Ca de pildă: vă gândiți tot timpul la ce ar mai trebui să faceți pentru binele bolnavului; vă simțiți într-o stare de agitație permanentă. Seara sunteți frânți de oboseală și cu toa­te astea, nu dormiți bine. Vă îngrășați sau slăbiți mult. Nu vă mai întâlniți cu prie­tenii, nu mai faceți sport, nu mai practicați hobby-urile care vă făceau, cândva, atâta plăcere! Reacționați permanent iritați.