Băile Herculane - o cură de sănătate și frumusețe

Delia Hanzelik
A venit toamna, și chiar dacă nu vă stă încă gândul la dureri fizice, la inflamații ori anchiloze articulare, la probleme ale siste­mului locomotor, respirator sau la defecte și suferințe ale pielii, n-ar strica să le preveniți acor­dându-vă un tratament de prevenție la Băile Hercu­lane, mai cu sea­mă că în ultima vreme, acolo se fac și proceduri de SPA, pentru relaxare și fru­mu­sețe.

De ce Băile Her­culane? Din foarte multe și valo­roa­se motive. În primul rând, pentru că ape­le iz­voa­relor termale de aici au o mare concentrație de principii active (hidrogen sulfurat, în principal), de până la 60 mg/l, cu mult mai mare decât în oricare altă stațiune balneară din România (Tușnad, Bu­ziaș, Felix, Pucioasa), comparabilă prin valoare cu apele termale din stațiunile Vichy și Mont Dore din Fran­ța. În al doilea rând, pentru că oferta de pro­­ceduri și "răsfățuri" din curele balneare este adusă astăzi la standarde occidentale, în hotelurile private din stațiune. În al treilea rând, pentru pozi­ția geo­gra­fică privilegiată în care e situată stațiunea Băile Herculane, în mijlocul rezervației naturale Domo­glet, cu emisie foarte puternică de ioni nega­tivi la joasă altitudine - fenomen unic în țara noas-tră - cu efecte de calmare și echilibrare a sistemului nervos. Aș mai alege Băile Herculane și pentru peisaj și împrejurimi, pentru plimbări la Orșova și pe clisura Dunării, prin Cazanele Mici și Cazanele Mari, la cascada Bigăr ori la morile de apă de la Topleț, la Peștera Veteranilor și la Peștera Poni­cova, pentru cele "7 izvoare" termale de pe râul Cerna și scăl­dătoarele naturale săpate în stâncă cal­ca­roasă, pen­tru păstrăvărie, pentru flora și fauna spontană unice în Europa, pentru cerul adânc și soarele binecu­vântat, pentru a ostoi dorul de ducă și nevoia omu­lui de a se bucura de minunea vieții.
Pentru cei care încă nu știu, Băile Herculane da­tează de pe vremea Daciei Romane, pe când armata ro­mană, aflată în marșul ei neobosit de cucerire a lumii, a poposit pe acele meleaguri. Caii romanilor, odată intrați în apele termale, se transformau, pe dată, din mârțoage ostenite, în roibi plini de forță și vitali­tate, așa că romanii n-au ezitat să constru­iască therme și să se scalde în apele binefăcătoare pentru organism. De atunci și până azi, băile ter­male de la Herculane, atestate documentar din anul 105 d.Hr., au fost privi­le­giate drept băi imperiale, pentru împăratul Franz Josef și împărăteasa Elisa­beta, cunoscută după nu­mele-i de alint Sissy, iar ceva mai recent au fost su­biectul unor temeinice cercetări medicale privind efectele terapeutice ale apelor ce izvorăsc dintre ro­cile calcaroase ale munților Cernei, Mehedinți și lanțul Domoglet.
Am avut privilegiul să stau de vorbă cu doam­na doctor OTILIA OPRIȘAN, medic primar bal­neolog și fizio-kinetoterapeut, pe care am rugat-o să le des­lușească cititorilor ce suferințe se pot vindeca la Băile Herculane.

"Atenție: Sulful poate face mult bine, dar poate face și rău"

- Băile Hercu­lane sunt cunoscute în ultima vreme mai ales pentru istoria lor mile­nară și pentru starea jalnică în care a ajuns stațiunea preferată a împărătesei Sissi. Prea pu­țină lume mai știe că apele termale de aici au o putere de vin­decare unică. Ce sufe­rințe își află leacul cu ajutorul lor?
- Înainte de a vorbi despre beneficiile curelor balneare, am să fac atenționările necesare: oamenii trebuie să aibă mare grijă și, înainte de a veni la băi, să-și facă investigații serioase, amănunțite. Există afecțiuni care au contraindicații clare la băi termale sulfuroase, și acestea sunt: AVC (acci­dente vasculare cerebrale), cancere de sân și, în ge­ne­ral, cancere cu determinare hormonală, probleme car­diace. E bine să se facă băi sub strictă suprave­ghere medicală, pentru că, la un anumit interval de timp, după primele 7-10 zile de proceduri, apar așa-nu­mi­tele fenomene de agravare, de acutizare a dure­rilor pentru care a venit omul să se trateze. Nu este ceva neobișnuit sau greșit, dar trebuie să știi cum să gestionezi, cum să tratezi aceste pusee dure­roase, să scoți anumite proceduri, să elimini băile de sulf din pro­gram, să dai pacienților anumite medicamente și să îi ții sub obser­vație. În niciun caz nu e indicat să plece acasă așa, cu dureri, după 7-10 zile de băi. Me­dicii trebuie să citească, să se docu­men­teze în per­manență, să cunoască temei­nic efectele sulfului asupra organis­mu­lui. De exemplu, la persoanele cu ten­siune ridicată, băile cu sulf se fac cu mare precau­ție. La început, sulful din ape­le termale face tensiunea să scadă și apoi o crește. Din acest motiv, se recomandă pre­cauție la hiper­ten­sivi și la cardiaci. S-a întâmplat să fie omul la băi, și după două săptămâni de când a ajuns acasă, să facă infarct sau AVC. Sulful este un element chi­mic care reactivează memoria celu­lară și accelerea­ză o serie de pro­cese metabolice din orga­nism. Nu este o sperietoare, face foarte mult bine, dar poate face și mult rău, dacă nu se procedează cu prudență și cu simț de răspundere, pen­tru că se poate să ai pro­bleme de sănătate ne­depistate și să ai surprize.

Ce se tratează la Herculane

Cât despre beneficii și afec­țiuni tratate, chiar și astăzi, după aproape 2000 de ani de la aflarea pro­prietăților lor tămăduitoare, izvoarele cu apă terma­lă de la Băile Herculane alină suferința fizică a celor bolnavi de reumatism poliarticular, poliartri­tă reumatoidă, sechele post-traumatice ale apara­tului locomotor și ale coloanei vertebrale, proble­me interne la nivelul organelor cu secreție internă, la nivelul ochilor și al pielii. Acestea sunt doar o parte dintre afecțiunile tratate.

- Să presupunem că doresc să urmez o cură balneară la Băile Herculane. Cum să procedez? Cui mă adresez? Cum ajung la dumneavoastră sau la colegi ai dumneavoastră balneologi, reu­matologi sau specialiști cu competențe în fizio-kinetoterapie?

- În primul rând, faci un set complet de analize medicale și vii la băi cu dosarul me­dical care atestă că ai probleme ale apara­tului locomotor, disfuncții osteo-articulare (umeri, coate, încheieturi mâini, genunchi, glezne, șolduri, probleme ale coloanei ver­te­brale etc.). Iei sau nu trimitere de la medi­cul specialist (unele hoteluri decontea­ză procedurile prin casa de pensii sau prin casa de asigurări de sănătate, altele nu) și ai mare grijă să fii în afara grupelor de risc și a afec­țiunilor cu contraindicație. Și încă ceva: să respecți recomandările privind pe­rioada minimă de efectuare a procedurilor balnea­re. Îți planifici bugetul, intervalul de timp, perioada, suni la hoteluri, te informezi, și apoi decizi ce pachet de servicii ți se potrivește.

"Noii pacienți: tineri, în căutare de relaxare și frumusețe"

- Cine vine la Herculane în 2017? Ce clienți aveți?

- Înainte, băile erau asimilate ca stațiuni de odihnă și recuperare pentru persoane în vârstă, cu probleme locomotorii sau ale coloanei vertebrale, dar astăzi la Herculane, hotelurile private atrag foarte mulți tineri, pentru oferta de relaxare și Spa, cu componentă dermo-cosmetică. Dacă vrei să te simți ca o zeiță, alegi hotelul "Afro­dita", de exemplu. Personalul, patro­nii, clienții, toți sunt tineri, oamenii vin din toată țara și de departe, chiar din străinătate, sau plătesc pentru părinți ori pentru bunici, pachete de proceduri balneare, masaje, aroma­terapie, cromoterapie, cristalo­tera­pie, lumină polarizată, pietre vulcanice etc. Grupele de vârstă sunt cam 30-45, 45-60 și 60+, iar pachetele de servicii, cazare și masă sunt variate și potrivite cu cerințele clienților. Oamenii au început să gândească în perspectivă, vor să pre­vină îmbolnăvirile și nu lasă lucrurile să degenereze și să se agraveze. În plus, își oferă un timp de relaxare fizică și mentală, de răsplată binemeritată și odihnă după un an întreg de muncă.
La "7 izvoare", doar câțiva kilometri mai sus de stațiune, pădurile respiră și emană ioni negativi, ca la o altitudine de 2000 de metri, deși Băile Herculane sunt situate la o altitudine de numai 168 m, peste nivelul mării. Acest fenomen este unic în țară și are efect extraordinar asupra sistemului ner­vos. E minunat că există aceste soluții naturale de compensare, mai ales că sulful induce o stare de agitație în concentrații mari. Plimbările în aer curat de munte favorizează liniștirea și echilibrarea orga­nismului.

- Când se termină sezo­nul de vară-toamnă, ce se în­tâmplă aici? Se închide?

- Nu, nici vorbă. Iarna avem serii după serii de sportivi de performanță, care vin la refacere și reabilitare fizică. Ei au mare nevoie să se mențină în formă pentru viitoarele competiții.
Am făcut o plimbare prin baza de tratament de la hotelul "Afrodita". Am văzut bazine de lux, căzi de băi individuale, am văzut cabine de electro­terapie (terapie cu ajutorul curentului de joasă frecvență), termoterapie (tratament prin împache­tări cu parafină topită, nămol sau nisip), cromote­rapie (terapia cu aju­torul culorilor), inhaloterapie (terapia prin inhalație), aromoterapie (terapia prin miros a unor arome care au efecte benefice asupra psihicului uman), laser­terapie și masoterapie. Toate acestea, dotate cu tehnică de ultimă oră. Mărturisesc că în fiecare din aceste locuri mi-aș fi dorit să zăbovesc și eu puțin, pentru o mică ședință de răsfăț.
Deși strălucirea fostei stațiuni imperiale a apus demult și acum vechile băi termale sunt lăsate în ruină, darurile miraculoase ale naturii nu le poate distruge nimeni. Trag nădejde că va veni ziua în care Băile Herculane vor redeveni o perlă balneară și nu vor mai fi doar mici insule ce par locuri din­tr-o altă poveste, o poveste dintr-un colț de lume ci­vilizat, în care fiecare din noi ar vrea să trăiască.