Răspuns pentru SORINA FLOREA, F. AS nr. 1282 - "Sunt suspectă de carcinom bazocelular. Ce-i de făcut?"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Dintre diversele tipuri de cancer cutanat, car­cinomul bazocelular și cel spinocelular reprezintă, din fericire, formele cu cel mai redus grad de malignitate, factorul de risc principal fiind radiația ultravioletă, fie naturală/actinică, fie artificială (aparate de bronzat). În general, carcinomul bazocelular se prezintă sub aspectul unui nodul tumoral sau placă infiltrată ori ulcerată, care prezintă la peri­ferie un chenar format din "perle epiteliomatoase". Caracterizat de o creștere foarte lentă a leziunii tumorale, acest tip de cancer cutanat nu are loca­lizări la nivelul mucoaselor și nu metastazează sau metastazează foarte rar. Totuși, în absența con­trolului și a tratamentului alopat, există posibilitatea ca tumora să invadeze țesu­turile învecinate și struc­turile subiacente, inclusiv nervii, oasele sau creierul. Sigur, există tratamente naturiste pen­tru diferite for­me de cancer cu­tanat, in­clusiv pentru forma care afecteză celulele bazale din epi­derm (carcinom bazoce­lular) dar, în opinia mea, prima opțiu­ne terapeutică rămâne totuși terapia stan­dard, cea la care dvs. faceți referire.
Tratamentul convențio­nal de­pinde de mărimea tu­morii, profunzimea și localizarea ei și include, de la caz la caz, cură­țirea și cauterizarea leziunii, în­ghețarea (crioterapia), iradierea, excizia chirur­gicală sau o serie de metode de excizie prin radere sub control microscopic (așa-numita  chirurgie Mobs), utilizate pentru cancerele cutanate mari, recurente și dificil de tratat, cu aplicabilitate pentru ambele forme mai "blânde" de cancer cutanat (ba­zo­celular, spinocelular). Practic, tumora cuta­nată se îndepărtează strat cu strat, până când nu mai rămân celule anormale. Mai mult, tehnica chirur­gicală Mobs este utilizată pentru a îndepărta leziu­nea canceroasă, fără a lua o cantitate excesivă din țesuturile peritumorale (din jurul tumorii). Este bine de știut că majoritatea tratamentelor chirur­gicale destinate cancerelor cutanate presupun uti­lizarea unui anestezic local și pot fi făcute am­bu­lator. Totodată, mai trebuie menționat că prin trata­ment precoce (în stadiu incipient), carcinomul ba­zocelular are o rată de vindecare de peste 95%.
Tratamentul naturist complementar, în cazul carcinomului bazocelular, include produse cu eficiență terapeutică demonstrată clinic, precum Seleniul organic, Cartilajul de rechin, drojdia de bere, coenzima Q10, Resveratrolul, ciupercile antitumorale Ganoderma, Cordyceps, Agaricus etc., uleiurile care conțin acizi grași mono și polinesaturați (ex. uleiul de in), Zeolithul. Acesta din urmă și-a dovedit eficacitatea în mai multe forme de cancer cutanat - carcinomul cu celule bazale și carcinomul cu celule scuamoase, mela­nomul etc.
Extern, se utilizeză o combinație obținută din tincturi de Mărul-lupului, Propolis și Tătăneasă, care se aplică sub formă de cataplasme (60-90 minute), pe zona leziunii tumorale. Același lucru se poate face prin aplicarea zilnică a pulberii de Zeolith sau Curcumină, direct pe zona unde se evidențiază leziunea tumorală.
Să auzim numai de bine!


Centrul de Medicină Integrativă "SECOM(R)" București, str. Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C, tel. 021/316.43.92, 0733/35.40.00, e-mail: [email protected], www.secom.ro

"Caut leac pentru Alzheimer și incontinență urinară"
(Răspuns pentru MIHAELA G. - Tg. Neamț, F. AS nr. 1236)


Boala Alzheimer este un tip de demență care evoluează lent și ireversibil. Factorii de risc cu­nos­cuți până în prezent și asociați bolii sunt: înaintarea în vârstă, unele infecții bacteriene, dia­betul, rezis­ten­ța la insulină, ateroscleroza, hiper­tensiunea arte­rială, colesterolul crescut, trauma­tismele craniene, deficiențe nutriționale, obezitate, niveluri ridicate de homocisteină, antecedente fa­miliale de boală Alzheimer (există patru mutații genetice care de­termină boala Alzheimer). Simp­tomele principale ale bolii sunt: afectarea me­moriei, a raționamen­tului și organizării activită­ților, dificultăți de scrie­re/vorbire, învățare, aten­ție, orientare în timp și în spațiu, modificări ale stării emoționale (depresie, anxietate, apatie), pier­derea interesului pentru ac­tivitățile zilnice, irita­bilitate, agitație, agresivitate, tendința de a distruge obiectele. De remarcat că informațiile acumulate la începutul vieții sunt ulti­mele care se pierd pe măsură ce boala avansează. Până în prezent, nu există un singur test sigur care să confir­me boala Alz­hei­mer. Diag­nos­ti­cul se pune de me­dicul specialist pe baza evaluării stării men­tale, a testelor neurologice, a ana­lizelor de sânge, a istoricului familial, a to­mo­grafiilor com­puterizate (CT) și a exa­menului lichidului cefalorahi­dian.
Boala, având o evoluție len­tă, din nefericire, diagnosticul se pune târziu, când manifestările sunt deja marcante. Modificările la nivel cerebral pot pre­cede simptomele cu ani sau chiar zeci de ani.
Tratamentele naturale pot avea un rol important în boala Alzheimer, cu condiția ca acestea să fie de calitate și adaptate si­tuației concrete a fiecărui bol­nav. În cadrul lor este necesară o abordare complexă, care să identifice și să acțio­neze asu­pra diverșilor factori posibili care stau la baza modificărilor structurii și func­țiilor creierului.
Recomandările de produse naturale elaborate în Centrul de Medicină Inte­grativă Secom se bazează pe analiza holistică (globală) a persoanei bolnave, sunt integrate (asociate) be­nefic tratamentelor me­dicamentoase administrate și respectă indicațiile literaturii științifice de spe­cialitate.
Produsele naturale recomandate sunt asociate, dozate și etapizate pe baza monitorizării periodice a bolnavului. Având la dispoziție peste 300 de ti­puri de produse naturale excepționale, studiate știin­­țific, importate de firma SECOM de la produ­că­tori internaționali de prestigiu, putem elabora programe de tratament personalizate, care să con­tribuie la reducerea evoluției bolii și îmbunătățirea calității vieții bolnavului.
Pentru o analiză holistică a pacientului, pe lângă informațiile furnizate de analizele medicale, mani­festările clinice și discuțiile cu bolnavul, pu­tem efectua o testare a stării de sănătate prin Elec­tro­Scanare Interstițială, care oferă informații pri­vind starea funcțională a diferitelor organe și ris­curile de apariție a unor afecțiuni neurologice (prin­tre altele) înainte ca ele să poată fi evidențiate prin analize sanguine sau imagistice. Testarea per­mite de ase­menea urmărirea evoluției stării de să­nătate și a re­zultatelor obținute în urma adminis­tră­rii tratamen­tului complementar natural adecvat.


Dr. IOAN GH. MĂRGINEAN - medic primar ORL - C.M.I. "SANOMED" Sibiu, Bd. Victoriei nr. 6, tel. 0722/73.52.72

"Caut tratament pentru faringită atrofică"
(Răspuns pentru LIVIU - Iași, F. AS nr. 1282)


Bolnavul cu faringită cronică atro­fică prezintă sen­zație de uscăciune în faringe, "nod în gât", tuse seacă, iri­tativă, disfagie sau tulburări vocale progresive.  Fac­to­rii etiologici locali și generali sunt: insuficiență respiratorie nazală cronică cu respirație de tip bu­cal (pe gură), le­zarea cronică a mucoa­sei prin agenți chimici, aerul poluat, încăperi cu aer climatizat, modificări hormonale, dis­tonie neuro-vegetativă etc.
Tratamentul faringitei cronice constă într-o sub­stituție lichidiană din abundență, cu ceaiuri și gar­gară cu salvie, gălbenele, mușețel și tătăneasă (se prepară o infuzie cu o linguriță din fiecare plan­tă, la 200 ml apă, la care se adaugă un vârf de cuțit bi­carbonat alimentar). Este utilă, de aseme­nea, api­terapia cu miere de albine cristalizată, fa­gure de miere căpăcit și propolis tablete (Pro­po­sept). Se vor evita băuturile carbogazoase, acidu­late și alimen­tele condimentate.
Se recomandă aerosoloterapia în stațiunile balneoclimaterice: Ocna Sibiului, Govora și Că­limănești-Căciulata. O metodă comodă și eficace o constituie inhalațiile și pulverizațiile la domiciliu cu OCNASEPT spray, în extract salin natural din 8 plante medicinale aromatice. OCNASEPT spray se livrează la comandă, la tel. 0733/67.87.85, e-mail: [email protected]
Instilațiile nazale cu soluții uleioase (vitamina A, Rhinoil, ulei de cătină) și vitaminoterapia (A ,E și complex B) ajută de asemenea la refacerea mu­coasei.