Răspuns pentru C. SANDU, F. AS nr. 1281 - "Soțul meu suferă de SLA"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Din nefericire, în prezent nu există un tratament curativ pentru scleroza laterală amio­trofică (SLA). Pe lângă faptul că este diagnosticată de cele mai multe ori în stadii avansate, ea poa­te avea la bază o componentă gene­tică, o "genă" defectă, răspunzătoa­re de declan­șarea anumitor cazuri de boală moș­­tenită. În esență, SLA constă într-o degenerare progresivă a ce­lulelor nervoase de la nivelul cre­ierului și mă­duvei spinale care controlează musculatura striată. Nervii afectați se atrofiază și dispar fără a da sem­ne de anomalie. În consecință, se produce dete­riorarea muscula­ră cauzată de dispa­riția nervilor ce stimulează acești mușchi. La în­ceput (debutul bolii este gradat), în mod obișnuit, se produce o ac­cen­tuare a slăbiciu­nii muscula­re a unui membru, pen­­­tru ca, mai apoi, să fie afec­tate și celelalte membre, slăbiciu­nea musculară putând fi însoțită de crampe și spas­me. Pe mă­sură ce boala pro­gresează, noi mușchi sunt afectați și, uneori, apar pro­bleme la nive­lul mus­culaturii se­mi­voluntare, pre­cum cea impli­ca­tă în mastica­ție, de­glutiție, vor­bire și respi­rație. Sin­gura opțiune tera­peu­tică dispo­nibilă în pre­zent este Rilu­zolul (Rilutek), medi­ca­ment care poate încetini ușor evo­luția bolii, la anumite per­soane. În rest, su­por­tul emo­țio­­nal din partea familiei și a prie­tenilor reprezintă o parte im­portantă a terapiei, la fel de bine cum te­rapia adap­tată nevoi­lor indi­vi­duale este utilă în men­­ți­nerea forței musculare și a stării ge­nerale de sănă­tate, mai ales în fazele timpurii.
Nici din punctul de vedere al medicinei natu­riste nu se poate vorbi de un tratament curativ, însă unele remedii pot contribui la ameliorarea simpto­matologiei și la încetinirea evoluției bolii. Mă refer aici la suplimentele care conțin curcumină, resve­ratrol, acizi grași esențiali (Omega 3, 6, 9), coen­zima Q10, acidul Alfa lipoic și aminoacizi precum leucina, izoleucina, valina și glutamina. Aceste remedii acționează benefic asupra sistemului ner­vos, în general, prin stimularea creșterii neuri­ților, a protecției fibrei nervoase și a învelișului de mie­lină, stimularea sintezei de acetilcolină - neuro­me­diator chimic implicat în transmiterea impulsului nervos. Cu toate acestea, rămân la părerea că cea mai importantă sursă de principii active terapeutice în cazul SLA, dar și în cazul altor patologii neuro­logice degenerative, sunt produsele apicole pro­curate direct de la sursă. Polenul, păstura, lăpti­șorul de matcă, mierea, larvele de albine și propo­lisul conțin, în formă pură, toate elementele nece­sare unei acțiuni terapeutice adecvate organismului uman și patologiilor neurologice, în special. Găsim în aceste produse aminoacizi esențiali și neesen­țiali, proteine, enzime, glucide, acizi grași și orga­nici, fosfolipide, vitamine, săruri minerale și anti­oxidanți, a căror sinergie poate contribui sub­stanțial la ameliorarea și, de ce nu, la încetinirea evoluției unor boli grave, din care face parte și scle­roza late­rală amiotrofică.
În ultima perioadă, studii amănunțite au reiterat rolul benefic al uleiului de cânepă terapeutic, în gestionarea unor patologii cu potențial evolutiv grav, între care și bolile neurologice degenerative, cum sunt scleroza laterală amiotrofică, leuco­ne­vraxita (scleroza multiplă), Parkinson, Alzheimer sau ataxia Friedreich.
Să auzim numai de bine!


Dr. ANGELA HIMOVITH - tel. 0748/11.24.20, 0748/11.24.21, e-mail: [email protected] www.secret-herbs.net

"Cum să-mi ameliorez problemele prostatei și constipația?"
(Răspuns pentru M.B. - Constanța, F. AS nr. 1235)


Stimate domn,
Cu respect ne înclinăm în fața vârstei dvs. și regretăm suferințele pe care le aveți. Încercăm să vă explicăm cam ce veți avea de făcut, ca să vă ajute cât de cât în afecțiunile dvs. (afecțiuni ale pros­­tatei, dar și constipație).
Adenomul de prostată este cea mai răspândită tumoră benignă, întâlnită la bărbații cu vârsta de peste 60 de ani, chiar dacă nici cei mai tineri nu sunt ocoliți de ea, în ziua de astăzi, începând de pe la 30 de ani (a se face distincția între adenom de pros­tată, adenocarcinom de prostată și prostatită). Aș dori ca cei care citesc aceste rânduri să nu se sperie și să creadă că adenomul ar fi o condamnare la moarte. Adenoamele sunt doar niște blocaje pe dru­mul sănătății noastre. Ce trebuie făcut pentru a le debloca? Ideală ar fi prevenția, dar nu există încă specialiști în medicina pre­ven­tivă, astfel numărul bolna­vilor ar fi mult diminuat. Nu încetez să repet că prevenția este mama unei sănătăți de fier, iar prin ali­mentația sănă­toasă, organis­­mul va degaja mai puțini radicali liberi, iar pericolul de a ne îmbolnăvi va fi mult mai redus. Rămân la con­vin­gerea că fitochimi­ca­lele din plante, din fructe de pădure, zar­zavaturi, soia pot împie­dica dezvol­tarea adenomului de prostată. La subiecții a că­ror alimen­ta­ție este bogată în proteină ani­mală (carne, me­zeluri, lac­ta­te) riscul de a face adenom de prostată este mai ridicat decât al celor care consumă pro­teină ani­mală oca­zional sau deloc.
Evoluția adenomului de prostată este lentă, în timp, iar în unele cazuri, remisia adeno­mului se face în mod normal, fără niciun trata­ment. Creșterea diferi­te­lor structuri ale "glan­dei numite pros­tată" duce la adenomul de pros­tată. Factorii de risc sunt: ali­mentația, în primul rând, moștenirea genetică, vârsta, ingerarea de medi­camente, munca seden­tară, la birou, un deficit al activității testiculelor, diferite vi­ru­suri, dere­glări hormonale, lipsa de mișcare.
Apariția adenomului de prostată determină mo­dificări ale actului micțional. Ignorarea adenomului de prostată poate duce la complicații severe. Diagnosticul adenomului de prostată se stabilește de către spe­cialist, în urma examenului clinic și al investi­gațiilor. Concomitent cu medicamentația prescrisă de spe­cialist, se pot administra și produse obținute din plante, în funcție de fiecare pacient.
Preparatul "Secret Herbs" (Cellforce) are ur­mătoarele efecte în adenomul de prostată: * pro­tejează celulele prin neutralizarea radicalilor liberi și sprijină diviziunea celulară normală; * acționează asupra componentei musculare, îmbunătățind tonu­sul muscular la nivelul uretrei; * acționează asupra componentelor glandulare ale prostatei, ajutând la restabilirea echilibrului hormonal; * are proprietăți regeneratoare asupra țesuturilor; * îmbunătățește fluxul sanguin la nivelul țesuturilor; * întărește sis­temului imunitar; * îmbunătățește funcția prostatei; * previne mărirea ei și contribuie la o diviziune celulară normală; * asigură o buna diureză, ducând la înlăturarea congestiilor și infecțiilor locale, fără a avea reacții adverse; * are proprietăți antiinfla­matorii, antiseptice; * ameliorează funcțiile glan­delor endocrine asupra organelor sexuale, cu efect pozitiv.
În adenomul de prostată acțiunea produsului Cellforce se vede încă din primele două luni de administrare, prin diminuarea simptomelor, până la dispariția lor. Cu timpul, prostata revine la dimen­siuni normale, iar analizele de sânge au un nivel normal. Altfel spus, dispariția simptomelor înseam­nă rezolvarea cauzei.
Fiind naturale, produsele "Secret Herbs" sunt recomandate pe o perioadă de cel puțin 6 luni, iar în situații cu simptomatologie bogată, pot fi luate până la un an de zile sau chiar mai mult. Conco­mitent, recomandăm cititorilor noștri, spre a nu deveni pacienți, să-și schimbe stilul de viață. Schim­­­barea stilului de viață este cel mai scurt drum de a-ți recăpăta sănătatea și de a ți-o men­ține - lucru confirmat de cei mai mari specialiști în do­meniu ai lumii... Schim­barea sti­lului de viață în­seam­nă o alimentație cât mai să­nă­toasă, bogată în fi­bre, dar săracă în proteine animale, bogată în pro­teină vegetală, în legume și fructe. Mișcarea, practi­carea unui sport este, de asemenea, un fac­tor ex­trem de important!
Mai multe relații le veți primi odată cu pro­dusele comandate.
Cu stimă și urări de sănătate.