Un măr, o pară, un cartof

Cititor Formula AS
Sunt stewardesă de meserie și după cum bine se știe, silueta face par­te integrantă din profesia noas­tră.

Iată de ce, pen­tru mine, lupta cu excesul de greu­tate e o luptă pen­tru a exista (câteva kilograme în plus te lasă la sol și la pensie). După ani lungi de privațiuni și de foa­me, me­toda pariziană (am botezat-o așa datorită originii sale) m-a ajutat să slă­besc în condiții alimentare nor­male, adică me­se ușoare și dese (grătare cu gar­ni­turi, pește, multe le­gume și fructe) și nu sarmale, ciorbe și prăjituri. Proce­deul e cât se poate de simplu: mâncați un măr, o pară sau un cartof fiert în apă, cu o oră înainte de mese (dimineața, la prânz și seara, sau și mai des). A­ceas­tă gustare joacă rolul de dop di­gestiv, diminuându-vă conside­rabil apetitul. Dacă regimul e ținut con­secvent, se slăbesc 3-4 ki­lo­grame pe lună. Autoa­rea rețetei e o dieteticiană ce­le­bră în Franța (Marie Fran­çoise Plisier). I-am gă­sit me­toda într-o revis­tă pe care am cumpărat-o într-o escală la Paris. De când o aplic, am slă­bit peste 5 kg. Din pre­cauție, eu am re­nunțat total și la zahăr (în­locuindu-l cu mie­re) și-am redus sim­țitor canti­ta­tea de sare (reține apa în orga­nism). Vă doresc mult succes.

Angela - București