ZODIACUL LUNII NOIEMBRIE

Tana Rosca
- Principalul aspect al acestei luni este, fără îndoială, trigonul dintre Uranus în Berbec și Saturn în Săgetător. Cu toții cunoaștem senzația de stagnare, când suntem prinși în rutină și avem impresia că nu ne îndreptăm nicăieri. Cunoaștem și perioadele de tip "avântul-prăbușirea", când ne aruncăm cu entuziasm în diferite proiecte dar ne oprim la fel de brusc. Ei bine, acum, Saturn și Uranus ne ajută să ieșim din rutină și să descoperim că, dacă ne-am văzut de treabă serios, ni se dă ocazia să ne lansăm în activități creative, mulțumită deprinderilor obținute prin răbdare. Destinul își spune cuvântul în jurul datei de 12, când probleme legate de felul în care sunt gestionate resursele pe care le avem în comun cu cineva poate deveni tare deranjant. Lupta dintre Marte în Balanță și Pluton în Capricorn culminează pe 19 și 20. Putem ajunge într-un adevărat război, dacă ne lăsăm conduși de orgoliu sau, dacă am fost prea temători, ne putem trezi față în față cu mânia noastră reprimată, sub chipul altei persoane. Ar fi bine să ne spunem păsul dar să nu facem acuzații vehemente, ci să ne arătăm dornici de a găsi o soluție. Cei doi benefici Venus și Jupiter ne ajută în afaceri ori cercetări oculte, mai ales în săptămâna 11-17 -

BERBEC
Gata de atac


Planeta dvs. guvernatoare Marte se găsește în Ba­lan­ță, semnul aflat pe partea opusă a cer­cului zodiacal. Acest lucru vă avan­tajează într-un fel, pentru că nu veți mai fi atât de direcți în situațiile conflictuale, ci veți încerca să ve­deți și punctul de vedere al celor cu care nu vă înțelegeți, iar aceasta e cheia reușitei. În jurul datei de 19, nu este însă exclus ca amabilitatea să vă părăsească și să vă treziți în­tr-o confruntare necruțătoare cu ci­ne­va aflat în poziție de autoritate sau dacă cineva vă contestă dvs. auto­ritatea. Și interac­țiunile cu per­soane din străinătate pot fi nume­roase sau puteți puteți pleca la drum valvârtej, dar ar fi de dorit să nu porniți în călătorie pe 14, când și co­mu­nicarea poate fi confu­ză și difi­cilă.
BANI: Există toate motivele pentru care veniturile dvs. ar trebui să crească. Așa zic Ju­piter și Neptun. Reușita depinde de realismul așteptărilor dvs., și nu uitați că graba strică treaba.
CARIERĂ: Tensiunile cu șefii se intensifică la mij­locul lunii. Chiar dacă 19 și 20 pică într-un weekend, tot puteți face ce­va care să vă afecteze ascensiunea.
DRAGOSTE: În aceeași perioadă de timp e bine să cedați o parte din autoritate parte­nerului, care a fost atâta timp mai mult decât tolerant cu dvs.
SĂNĂTATE: Pe 17 și pe 29, picioarele, res­pec­tiv oasele (în special genunchii), vă pot necăji.

TAUR
O lună de bine


Taurii se simt bine în pielea lor. Se simt la propriu bine în pielea lor, cam până pe 7, perioadă în care le face bine îngrijirea corporală și, eventual, adoptarea unui regim nou, care să nu presupună privațiuni sem­ni­ficative. În jurul datei de 14, n-ar fi prea indicat să porniți la drum, în spe­cial dacă acesta este unul lung. Dacă sunteți studenți, s-ar putea să dați mai puțin randament ca de obicei. După data de 23, când Neptun revine în mișcare directă pe cer, dispar și o serie de nelămuriri pe care le-ați avut în legătură cu unii prieteni. Veți putea înțelege cine v-a mințit și de ce. Puteți avea și surprize plăcute aflând cine v-a ajutat cu discreție.
BANI: La mijlocul lunii, cel mai pregnant pe 14, sunteți in­flu­ențați de un aspect care vă poate determina să faceți greșeli. Dar un­de­va, după 20, apar șanse serioase de a vă con­solida afacerile, iar în ultima săp­tă­mână a lunii, în special pe 28 și 29, puteți semna un contract pe ter­men lung.
CARIERĂ: În jurul datei de 20 se poate să pierdeți capi­ta­lul de simpatie câștigat printre cola­boratorii dvs., până pe 7, dacă începeți să faceți paradă de autoritate.
DRAGOSTE: Unele perechi se for­mează, altele se su­dea­ză. Partenerul vă poate privi la fel ca atunci când s-a îndrăgostit de dvs.
SĂNĂTATE: Către finele lunii vă pot năpădi dureri de cap ori tensiunea poate crește brusc.

GEMENI
Mizați pe prieteni


Creativitatea și voința își dau mâna până pe 7 și vă ajută să duceți cu succes la capăt planurile dvs. personale de dezvol­ta­re. Unii dintre dvs. se vor bucura de realizările copii­lor. Ar trebui să fiți însă atenți ca după 7 și mai ales pe 19 și 20, să nu fiți prea exi­genți cu cei mici. Tot atunci, dar și în ultimele zile ale lunii, există pericolul de a vă avân­ta în jocuri de noroc, riscând excesiv și putând pierde pe mă­sură. Întreaga lună, dar în special în pe­rioada 5-14, prietenii se pot do­ve­di, nu doar un ajutor de nădejde, dar și o sursă de inspirație. Ei vă pot face, de exemplu, să vedeți multe ches­tiuni din viața dvs. dintr-o pers­pec­tivă nouă și să începeți să vă dez­voltați potențialul.
BANI: Unii pot veni în urma unei inspirații sau prin­tr-o circumstanță norocoasă, până pe 7. Sau ca urmare a unei investiții in­teligente, întreprinsă eventual îm­preună cu un coleg, în preajma datei de 10.
CARIERĂ: Reușiți să vă înțelegeți tot mai bine cu colegii, dar nu nea­părat și cu șefii, pe 15 și apoi pe 23, când puteți fi zăpăciți și dvs., dar și ei.
DRAGOSTE: Comunicarea în cuplu se îmbună­tă­țeș­te din 7, iar pe 26 e bine să as­cul­tați cu atenție ce are de spus perechea dvs.
SĂNĂTATE: Încercați să mâncați puțin, căci vă puteți îngrășa rapid.

RAC
Cariera în prim-plan


Relațiile sociale sunt ar­mo­nioase și pot avea o colo­ra­tură emoțională puternică, sub in­fluența Lunii pline din data de 4. Mai ales legăturile de prietenie cu femeile se pot profunda, vă simțiți la fel de apropiați, ca și când ați fi membri de fa­milie. O situație care trena încă de la mijlocul lunii iu­nie, cu repetate intârzieri le­gate de o călătorie sau încur­cături, privitoare la niște studii, se poate acutiza, în preajma datei de 23, înainte de a-și găsi, într-un fel, rezolvarea. Mai poate fi vor­ba și de o situație care se dove­dește diferită de ceea ce presupu­neați, pentru că cineva v-a prezentat-o in­corect. Implicații reale încep să se vadă către finele lunii.
BANI: 12 poate fi o zi cu ghi­nion, dacă vă apucați să chel­tuiți pe distracții sau să cum­părați lucruri pentru copii. Mai bine vă faceți cumpărăturile în jurul datei de 20, când e posibil să găsiți chili­piruri.
CARIERĂ: 6-14 poate fi in­ter­valul optim pentru a face un salt în carieră, deși întreaga lună vă oferă un cadru pro­pice pentru a vă face re­mar­cați de șefi, dacă nu chiar de a lega o adevărată prietenie.
DRAGOSTE: Cei doi be­nefici, Venus și Jupiter, se întâlnesc la mijlocul lunii și decid, de comun acord, că meritați mai multă dragoste.
SĂNĂTATE: Puteți descoperi pe neașteptate remedii surprinzătoare pentru boli ce vă ne­căjeau de mult.

LEU
Aliați puternici


Aceasta este ultima lună pe parcursul căreia sunteți flan­cați de planete care se asigură că ră­mâneți ancorați pe linia desti­nu­lui dvs. Aveți aliați puternici, pe dis­ciplinatul Saturn, stă­pâ­nul tim­pului, care se asigură că pri­miți recompensele cuveni­te du­pă mai bine de doi ani de mun­­că sus­ținută, de a vă face re­marcați, și de imprevizibilul Ura­nus, care vă lăr­gește plaja de ex­pri­ma­re și vine cu acele situații inedite, pe care nimeni nu le poate pune la ca­le. Putem să le numim sincronicități sau, pur și sim­plu, noroc chior. Im­portant e să aveți încredere în direcția în care mergeți. Începând din 8 e bine să vă ocu­­pați de chestiuni familiale și cas­nice.
BANI: Noiembrie este o lună în care se recomandă pruden­ță și verificarea atentă a detaliilor legate de afaceri, investiții, economii. Ar fi bine să le faceți înainte de data de 23, ca să vă lămuriți cât mai repede ce să faceți pe viitor. Puteți trece la acțiune din 26.
CARIERĂ: Vă interesează mai mult pres­ti­­giul, decât rezultatele con­cre­te. Fiți însă atenți la relațiile de ser­viciu în preajma datei de 20.
DRAGOSTE: V-ați străduit destul, e cazul ca și persoana iubită să se străduiască. Dacă nu, decizia va fi ușoară.
SĂNĂTATE: Nu tratați cu ușurință stările febrile din a do­ua parte a lunii, ele pot semnaliza infecții destul de serioase.

FECIOARĂ
Probleme sentimentale


În primele patru zile ale lunii sunteți deosebit de expeditivi în rezolvarea chestiunilor ad­minis­tra­ti­ve, mai ales dacă ele au de a face cu efectuarea unor plăți. La fel de ușor vă vine să învățați lucruri noi. Ve­nus și Jupiter vă promit interacți­uni din­tre cele mai plăcute, cu rude și ve­cini. Mai apoi, atenția dvs. se în­dreap­tă către chestiuni domestice, cum ar fi reparații mai mici sau mai mari. Ar fi bine să discutați cu cei din familie oportunitatea valorifi­că­rii unor resurse familiale. Sau puteți să vă dați seama care dintre seniorii fa­mi­liei au cunoștințe de pe urma cărora cei mai ti­neri din familie ar putea obține mai încolo avan­taje, cum ar fi tai­nele unor meserii.
BANI: Cea mai prosperă pe­rioadă a lunii se întinde până pe 7. E vorba probabil de sume modice. Proiectele mai substanțiale sunt încă în faza incipientă.
CARIERĂ: Sunt anumite jocuri de culise pe care, da­că le studiați, veți avea multe de în­vățat în privința falselor aparențe.
DRAGOSTE: O incertitudine sâcâitoare poate a­jun­­­ge într-un punct critic, pe 23. Dar trebuia să treceți prin așa ceva, ca să puteți redefini relația.
SĂNĂTATE: Coloana sau inima vă pot necăji, mai ales pe 12 și 22.

BALANȚĂ
Atâțați de Marte


Venus și Marte în semnul dvs. vă asigură, pâ­nă pe 7, un bun echilibru interior. Din pă­ca­te, la acea dată, Venus vă părăsește și vă lasă în com­pania lui Marte, până pe 9 decembrie. E bine să știți, pentru că aveți nevoie de răbdare, firea dvs. nu se acordează ușor cu energia planetei supra­nu­mite "micul malefic". Zilele în care prezența sa vă va da cu adevărat de furcă vor fi 19 și 20. Acela va fi un weekend pe care, dacă-l petreceți în familie, riscați să vă ex­puneți unor dispute destul de ne­plăcute. Mai e posibil să se strice câte ceva prin casă, dar nu vă apucați dvs. să meșteriți.
BANI: Începând din data de 8, Jupiter și Venus se vor găsi împreună în Scorpion, ceea înseamnă că, bănește vorbind, aceasta poate fi ce mai bună lună a anului.
CARIERĂ: În jurul datei de 23, când Neptun cel înșelător revine în mișcare di­rec­tă pe cer, o situație de la serviciu vi s-ar putea înfățișa într-o lumină cu totul diferită decât în ultimele cinci luni.
DRAGOSTE: Relația de cuplu trece printr-un binevenit proces de stabilizare, pro­babil și sub influența cercului dvs. de prieteni, care vă îndeamnă să vă dați seama când și cum ați cerut prea mult de la partener.
SĂNĂTATE: Lucrurile s-ar putea înrăutăți, în jurul datei de 23, în privința cir­culației limfatice și a sensibilității picioarelor.

SCORPION
Câștigătorii lunii


Sunteți de invidiat în no­iem­brie, deoarece, pe lân­gă faptul că cei mai mulți dintre dvs. își sărbătoresc, până pe 22, ziua de naștere, îi aveți alături, din 8 încolo, pe cei doi benefici, Venus și Jupiter. Cu toate că Venus nu e deloc pu­ternică în semnul dvs., împreună cu Jupiter, vă va permite să obțineți multe lucruri pe care vi le doriți. În special în cea de-a treia săptămână a lunii, ener­gia lor reunită vă va fi de mare folos. Relațiile de orice natură devin mai armonioase și starea dvs. de spirit se anunță pozitivă și relaxată. Doar pe 12 și pe 22 pot interveni anumite situații care să vă tul­bu­re, temporar, buna-dispoziție. Un proiect creativ sau legat de copiii dvs., rămas în suspensie din iunie încolo, se finalizează ori se anulează după 23.
BANI: S-ar putea ca veniturile dvs. să nu spo­rească în mod semnificativ pe parcusul acestei luni, însă cel mai probabil creșterile în­registrate acum vor dăinui o bună bucată de vreme de-acum încolo.
CARIERĂ: S-ar putea să fiți impresionați de dovezile de prietenie ale colabo­ra­torilor. Vă pot veni și idei grozave.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. pot deveni atât de siguri, încât în preajma Lunii pline din 4, să-și declare sentimentele fără echivoc și să ducă relația la nivelul următor.
SĂNĂTATE: Nu pierdeți nici o ocazie de odih­nă și relaxare, până pe 8.

SĂGETĂTOR
Cota de încredere crește


Saturn, cel supranumit ma­rele malefic, v-a tre­­zit multe nesiguranțe și anxietăți vreme de mai bine de doi ani. În noiembrie, majoritatea dintre dvs. vor ajunge să aprecieze programul de cazar­mă saturnian, pentru că limitările și restricțiile cărora le-ați fost supuși au început să de-a roade și acum vă dați seama cu cât mai bine faceți față unor solicitări care cu câțiva ani în urmă v-ar fi făcut să vă simțiți excedați. Se poate ca reacțiile unor prieteni speciali, cu o mare deschidere men­tală, să vă redea încrederea în forțele proprii - și această consolidare a încrederii va fi cel mai bine direcționată înspre proiecte practice.
BANI: Pe 19 și pe 20 este posibil să faceți niște alegeri păguboase, în restul lunii nu vă puteți plânge.
CARIERĂ: Până pe 4 s-ar putea să finalizați cu succes un proiect lucrativ. Încurcă­turile care se pot ivi acasă, în jurul datei de 23, s-ar putea să vă împiedice să vă concentrați cum trebuie asupra cerințelor profesionale.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. se pot îndrăgosti brusc de o persoană pe care până atunci o considerau doar prietenă, iar de data asta, nu e vorba despre vreun foc de paie.
SĂNĂTATE: Tindeți către leneveală, mai ales în cea de-a treia săptămână a lunii, iar kilogramele se depun necruțător.

CAPRICORN
Viitorul vă așteaptă


Începând din 2015, cei mai mulți dintre voi n-au înțeles de ce anumite situații se schimbă în rău, fără vreun motiv aparent. Aceste momente neplăcute au fost pricinuite, în cea mai mare, parte de inamicii dvs. ascunși. Cei mai mulți dintre dvs. ați devenit (și mai) retrași și v-ați făcut o sumedenie de procese de conștiință, din pricina unor eșecuri din trecut. Acum vă vine ușor să vă detașați, Saturn vă ajută să vă faceți un bilanț onest, Uranus, să câștigați o perspectivă neemo­țio­nală asupra vieții dvs. E bine să vă schițați deja planurile de viitor.
BANI: Continuă să vină înspre dvs. acele ocazii de investiții care trebuie dezvoltate acum. Tot ceea ce trebuie să faceți dvs. este să vă definiți propria participare la aceste afaceri. O zi deosebit de bună pentru încheierea unor contracte poate fi cea de 20.
CARIERĂ: Creativitatea și îndrăzneala dvs. vă pot atrage aprecierea șefilor, până pe 7. Mai încolo însă, mai ales în preajma datei de 20, puteți să fiți excesiv de ambițioși și nu dă bine.
DRAGOSTE: Se prea poate ca unii dintre dvs. să întâlnească, după 7, o persoană din cercul de prieteni cu care să se înțeleagă din prima.
SĂNĂTATE: Se poate ca problemele cronice legate de oase sau piele să nu dis­pa­ră cu totul, dar să se amelioreze brusc.

VĂRSĂTOR
Sunteți printre privilegiați


Faceți parte dintre zodiile privilegiate de planete, luna aceasta, deoarece ambele planete care vă guvernează zodia, respectiv Saturn în Săgetător și Uranus în Berbec, se întâlnesc într-un aspect armonios. În consecință, și dvs. vă este mai simplu să vă împăcați latura organizată, disci­plinată și cam severă pe care o aveți de la Saturn cu originalitatea și excentricitatea pe care vi le conferă Uranus. Acesta două energii, puse cap la cap, vă pot ajuta să vă găsiți nu doar un mai bun echilibru mental și sufletesc, dar și un loc în viață, în care să vă simțiți mai în largul vostru, poate un grup de oameni cu idei asemănătoare.
BANI: O situație încurcată, bazată pe niște fapte sau informații nu tocmai clare sau nu tocmai corecte începe să facă sens după 23.
CARIERĂ: După 8, dar cel mai marcat în cea de-a treia săptămână a lunii, pot apărea șanse care să vă propulseze sus de tot. Pu­teți da peste persoane capabile să vă aprecieze cu adevărat inventivitatea.
DRAGOSTE: Bucurați-vă de ce aveți și nu vă supărați pe partener pe 13 și pe 24, când răbdarea vă poate fi pusă la încercare.
SĂNĂTATE: Nu vă faceți planuri de drum pentru weekendul 19-20, pentru că există pericol de accidente.

PEȘTI
Stabilizare financiară


De pe la mijlocul lunii iunie simțiți nevoia să faceți niște schimbări în viața per­sonală, doar că, de fapt, nu știați ce ați fi vrut să schim­bați. Motivul l-a constituit nu doar faptul că planeta dvs. guvernatoare, Neptun s-a aflat în miș­care retrogradă în tot acest răstimp, dar a primit și suficiente aspecte stresante. În noiem­brie, vin să-l încurajeze ambii benefici, Venus și Ju­piter, deci veți vedea că, deși sunteți în con­tinuare nemul­țu­miți de dvs., alții sunt încântați. După 23, începeți să vă dați seama de ce. E o lună potrivită pentru expunere publică, examene și călătorii.
BANI: De o bună bucată de vreme, mai precis din 2011, pentru cei mai mulți dintre dvs., situația financiară a fluctuat într-un mod im­previzibil. Acum începe un proces de stabilizare.
CARIERĂ: Această stabilizare se poate datora și reglării raporturilor cu șefii dvs., care au început să vă aprecieze odată ce v-ați disciplinat.
DRAGOSTE: Problema e că nu prea știți ce vreți și cine mai sunteți în cuplu. În amor, și mai puțin. Vă mai reveniți, după 23, când Neptun în semnul dvs. redevine direct.
SĂNĂTATE: Deși nu aveți motive de în­gri­jorare, ar fi bine să luați mă­suri profilactice legate de inimă și coloana ver­te­brală.