"Parlamentul sunt eu!"

Toma Roman
Praful și pulberea s-au ales din programul de gu­ver­nare al PSD.

Doar naivii și fanaticii mai cred că raiul pro­mis de Dragnea și ai lui se va instala pe pă­mân­tul Ro­mâniei. Cei mai mulți dintre cei care, în ur­mă cu un an, au votat cu entuziasm listele electorale PSD-iste au în­ceput, în sfârșit, să înțeleagă că pro­mi­siunile minunate erau atât de umflate, încât nici măcar emitentul lor, liderul maxim, "tăticul", nu credea în ele. Oricât de rudimentar ar gândi în economie, Dragnea nu poate să nu înțeleagă fap­tul că dacă muți banul dintr-un buzunar în altul nu în­seamnă că-l înmulțești ci, cel mult, că te minți singur. Iar "operația" care-ți poa­te capta pentru o vreme atenția este - la rându-i - destul de laborioasă și generatoare de derută. Câți bani ai avut în buzunarul stâng, câți ai în cel drept, ai pus sau nu, și în alte buzunare? Haosul instalat în sistemul fiscal românesc, după accederea PSD-ului la guver­nare, haos născător de haos în toate celelalte "celule" ale siste­mului social, a avut un scop clar, pentru oricare privitor fără parti-pris al societății din România de azi: "Șeful cu probleme" al PSD-ului a vrut să fie "șeful fără probleme", liderul "respectat și mult iubit", care să dispună arbitrar de soarta țării. Dacă nu ar fi avut problemele penale pe ca­re le știm cu toții, Dragnea ar fi fost, probabil, mai puțin ge­neros în promisiunile pe care le-a fluturat românilor, mai deschis spre sfaturile realiste ale cunoscătorilor ex­pe­rimentați ai legilor economiei. Înconjurat de o camarilă promovată pentru fidelitatea față de propria-i persoană (în ie­rarhiile ma­fiote competența contând cel mai puțin), liderul și-a lansat programul câștigător, scontând pe faptul că, du­pă victorie, se va putea "albi" printr-o operație ra­pidă (gen OUG 13, "noaptea ca hoții"), urmând ca, oda­tă plasat "de drept", curat și uscat, cum zice reclama, în frun­tea bucatelor, să procedeze la ajustări paleative, să în­cro­pească justificări legate de "greaua moș­tenire", "vân­zarea țării" etc. prin care să demonstreze că a avut, la în­toc­mirea lui, cele mai bune intenții. Nu întâm­plător, la insta­larea primului guvern PSD-ist, Liviu Dragnea a de­clarat că doar el cunoaște "programul fericirii" din scoarță în scoarță.
Lucrurile n-au evoluat așa. Subordonarea și poli­tizarea Justiției dintr-o "lovitură fulgerătoare" n-au reușit. Ca­binetul, alcătuit din cele mai incompetente "unelte" (alese după cele mai înalte niveluri de slugărnicie față de șef), s-a pomenit pus în fața unor probleme care nu mai puteau fi temporizate până la revenirea, pe față și în față, a "tăticului". Măririle de salarii și pensii, scutirile de taxe și impozite, facilitățile pentru defavorizați, atât de generoase pe hârtie, trebuiau puse în operă, pentru că, altfel, "pros­timea", atât de ușor de dus de nas cu imaginea raiului vi­itor, s-ar fi revoltat, amenințând cu prăbușirea întregii șan­dramale ridicate de Dragnea. După ratarea momentului "noaptea ca hoții", executivul a fost obligat să înceapă - până la găsirea altor modalități de supunere a Justiției - "transpunerea" în practică a "programului de guvernare". Pentru misiunea secretă de demolare a sistemului juridic a fost ales, în locul grobianului Iordache, "subtilul" Toa­der, ceilalți miniștri urmând să tergiverseze, prin di­ficultăți in­ventate, aplicarea fantezistului proiect de viitor abun­dent. Chiar și așa, însă, s-a vădit că legea bugetului este o lege de fier, o lege ce nu poate fi eludată, în ciuda ori­căror artificii ideologice la care s-ar fi apelat. Amânarea "albirii" lui L. Dragnea (dar și a camarilei din jurul său, care a pro­fi­tat de slăbiciunea șefului pentru a exacerba "sis­temul PCR" - pile, relații, cunoștințe - și a-și băga mâinile până la umeri în banii statului), a lăsat loc pentru descoperirea "găurilor din buget", care nu mai pot fi umplute doar cu vorbe. Salariile crescute nominal cu 25% s-au dovedit a fi o perdea de fum, pentru că trecerea contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați le reduce mărirea la doar câțiva lei (în unele cazuri, net-ul actual chiar scăzând). Pensiile au cunoscut și ele măriri iluzorii, anulate de scumpirea vie­ții, inflație și golirea deliberată a bugetului asigurărilor sociale (cu un deficit de peste 8,6 miliarde de lei în august a.c.), în urma transferului discret de fonduri - pentru aco­perirea altor cheltuieli - la bugetul de stat. În imposibi­li­tate de aplicare, legea pensiilor a tre­buit, în consecință, să fie amânată, deocamdată, pentru 2018. Hăul bugetar, vi­zibil și mai clar după renunțarea, practic, la orice investiții în infrastructura sănătății, învă­ță­mântului, transporturilor, nu poate fi umplut nici cu in­troducerea unei noi taxe, nu­mită inițial "de solidaritate", care va reveni angajatorilor ce, astfel, nu au scăpat de "con­­tribuții"-, nici cu impozitul "pe cifra de afaceri", care va lovi în toate firmele, nu nu­mai în cele cu profit. Bul­ver­sarea fiscalității, joaca de-a "naționalizările" (pilonul II al pensiilor, construit privat), deciziile de alocări bu­ge­tare "pe picior", schițează un tablou sumbru, pentru o țară tot mai îndatorată pentru a-și susține funcționarea eco­no­miei.
Votanții naivi ai PSD-ului, dar și mulți dintre absenții de la trecutele alegeri, se întreabă despre rostul acestor fracturări de sistem petrecute în fiscalitatea românească. Ve­chiul sistem fiscal funcționa sincopat, dădea rateuri și per­mitea destule evaziuni, dar funcționa și putea fi per­fecționat. Cred chiar că și PSD-ul (cu sateliții săi) l-ar fi putut utiliza (evident, fără împlinirea promisiunilor fantas­ma­gorice), dacă marea lui problemă, absolvirea juridică a lui Dragnea, prin politizarea Justiției, s-ar fi rezolvat. Blo­carea "șefului" (care și-a mărit prin permisivitate în co­rupție gașca de susținători) în drumul său spre con­fiscarea integrală a statului, a dus la sfărâmarea sistemului fiscal, pentru forțarea iluziei că promisiunile sale electo­ra­le, fan­te­ziste, fără bază în realitate, pot fi îndeplinite. O țară în­treagă a fost sacrificată pentru interesele unui om care se vrea șef absolut. Nu știu dacă democrația fragilă din Ro­mânia va rezista, mai ales că, susținut de o pătură de slugi din administrație, gras răsplătită cu salarii, pensii și alte facilități, Dragnea a ales calea susținerii rolului su­prem al Parlamentului, în dauna celorlalte puteri în stat. După mo­delul în care și-a ales parlamentarii partidului, el poate susține, parafrazându-l pe Ludovic al XIV-lea al Franței (care se confunda cu Statul) că: "Parlamentul sunt eu!".