Răspuns pentru BOGDAN VASILE - Baia Mare, F. AS nr. 1284 - "Sufăr de fibroză pulmonară"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

E important să se știe că boala interstițială pul­monară (fibroză pulmonară) se re­feră la un grup mare de afecțiuni cro­nice, dar care nu au la origine vreun proces pato­logic malign sau de natură infec­țioasă. Aceste boli se caracterizează prin infiltrarea unor celule infla­ma­toare la nivelul alveo­lelor pulmo­nare (granuloame), pro­ces patologic care are drept con­secință formarea de țesut de cicatrizare în țesuturile conjunctive care susțin alveo­lele, cu afectarea trans­ferului oxigenului în sân­ge. Afecțiunile pul­mo­nare in­terstițiale apar cel mai frec­vent la persoa­nele de peste 50 de ani, iar evoluția lor depinde de tipul patologic (fi­broză idio­patică, interstițială, sar­coi­doză etc.). Astfel, dacă une­le sunt progre­sive și, în final, fatale, altele se vindecă spon­­tan sau se stabi­li­zează. Indife­rent de forma pa­tologică, sem­ne­le și simpto­mele fibrozei pul­monare in­clud, în ge­neral, dispneea (mai ales la efort), tusea nepro­duc­tivă, cu discon­fort toracic, obo­seala și starea de rău gene­ral, scăderea apeti­tu­­lui și a greutății, uneori, febră și erup­ții proemi­nen­te pe piele. Din păcate, cauzele care determină apariția acestui grup de afec­țiuni pulmonare ră­mân, deo­cam­dată, necu­nos­cute, iar tra­tamentele uzuale nu pot decât să opreas­că temporar evoluția, chiar dacă mai există și situa­ții fericite în care bolile in­ter­stițiale pulmo­nare se vindecă de la sine sau determină unele se­chele mi­nore (chiar în absența tratamentului).
În privința tratamentului, acesta poate include administrarea de corticosteroizi (utilă doar la un număr mic de indivizi), imunosupresoare sau col­chi­cina, folosită de obicei pentru tratarea gutei. În concluzie, putem spune că cicatricele parenchi­mu­lui pulmonar nu pot fi vindecate, însă unele terapii pot să anuleze temporar evoluția bolii, iar altele pot contribui la ameliorarea calității vieții.
Dintre metodele care pot contribui la amelio­rarea calității vieții, aș menționa terapia cu oxigen, care - deși nu vindecă leziunile pulmonare - con­tribuie la realizarea procesului de respirație, pre­vine și reduce complicațiile (în cazul unui nivel scă­zut de oxigen în sânge) și programul de reabili­tare pulmonară, care se concentrează asupra tehni­cilor de învățare a respirației eficiente sau a supor­tului emoțional și a consilierii nutriționale.
Medicina naturistă poate veni și ea, în ajutor, prin câteva remedii cu proprietăți antisclerotice și antiinflamatoare la nivel pulmonar. Dintre acestea, recomand extractul de mlădițe de Mur (3x50 pică­turi pe zi), remediu util în fibroscleroza organelor la persoanele vârstnice, cu tropism (afinitate) pe aparatul respirator, și Astragalus, remediu cu pro­prietăți protectoare la nivel pulmonar, indicat în fi­broze, bronșite și astm bronșic. Totodată, reme­diile care au la bază extracte de iarbă-mare, lichen de piatră sau sevă de mesteacăn sunt utile în ma­na­gementul fibrozei pulmonare prin calitățile lor anti­tusive, expectorante, antiinflamatoare și regene­ratoare, mai ales dacă se asociază cu administrarea coenzimei Q10.
Să auzim numai de bine!


Dr. IRINA SPUDERCA - medic specialist medicină de familie și medicină complementară, Clinica Medical ES, București, tel. 0723/51.07.37

"Mi s-a depistat un fibroadenom mamar"
(Răspuns pentru MAGDA - București, F. AS nr. 1284)


Stimată doamnă,
În cazul acestor mastopatii, cum este și fibro­adenomul mamar, se recomandă un tratament de profilaxie pentru a pre­veni creșterea în dimensiune a tumo­rii și modificarea ei biologică. S-a demonstrat că plantele din fa­milia cruciferelor au un rol deosebit în a proteja țesuturile influențate de hor­monii estrogeni (în categoria acestor țesuturi intră și țesutul mamar). Cruciferus Plus este un supliment deosebit, prin formula sa unică de combinații de crucifere, cu rezultate efi­ciente pe acest gen de patologii.
O altă categorie de substanțe importante sunt cele pe bază de pro­ges­teron. Aici avem atât so­luții sintetice (cum sunt Du­fastonul sau Masto­pro­fenul), cât și solu­ții na­tu­rale de a stimula pro­ges­teronul propriu (varianta cea mai eficace, după pă­rerea mea). În acest sens, o recoman­dare ar fi Her­bal Feminine (con­ține Da­miană, Agnus cac­tus, Me­lisa și alte plante ce sus­țin nivelul normal de pro­ges­teron). Pe lângă aceste sub­­stanțe cu acțiune di­rectă se recomandă și an­tioxidanți, cu rol protector la nivel celular. De ase­menea, s-a demonstrat im­portanța extraordinară a vitaminei D3, în prevenția cancerului mamar. Dozele de D3, în acest caz, trebuie să fie ceva mai mari decât cele recomandate în prevenția osteo­porozei. Alți nu­tri­enți, extrem de im­portanți pentru me­tabolismul intern ce­lular, sunt amino­acizii estențiali care mențin ARN-ul și ADN-ul integri și funcționali.
Un program nu­trițional persona­lizat pe nevoile orga­nismului poate con­duce la rezultate (preventive) vizibile, atât pe analize cât și pe starea generală a persoanei în cauză.


Farm. Liliana Samson - Expert Good Days Therapy, tel: 0752/269.237

"Am mâna dreaptă amorțită mereu"
(Răspuns pentru RELU - Constanța, F. AS nr. 1285)


Amorțeala membrelor, fie că vorbim de mâini sau de picioare, se manifestă prin senzații ocazio­nale sau permanente de furnicături sau înțepături care, uneori, așa cum se întâmplă și în cazul dvs., pot fi chiar dureroase. În cele mai multe cazuri, amor­­țeala poate apărea în urma unor probleme lo­ca­li­zate la nivelul coloanei vertebrale: presiune pe un nerv spinal, hernie de disc, vertebre deplasate, etc. afecțiuni acumulate în timp sau provocate în urma unor mișcări efectuate greșit, brusc, după ridi­carea unor greutăți. Există și alte cauze ce determi­nă apariția senzației de amorțeală: neuropatia dia­betică, greutatea corporală peste valoarea normală, unele afecțiuni cerebrale, circulație venoasă defi­citară etc. Sunt necesare o serie de investigații me­di­cale pentru a stabili cu exactitate cauza apariției amorțelilor, poate chiar și un RMN, dacă este cazul. În prima fază trebuie luate câteva măsuri în ce privește tratamentul amor­țelilor: dacă vorbim de un diabet zaharat, acesta este adeseori asociat cu neuropatii, ast­fel încât trebuie să monitorizăm per­manent glicemia, să administrăm corect tratamentul pre­scris sau, în cazul în care acesta nu dă rezultate, medicul specialist va pre­scrie un alt tratament. De asemenea, puteți admi­nis­tra combi­na­ții de vitamine sau minerale, în spe­cial din grupul vitaminelor B, magneziu, calciu etc. Important este să menținem coloana vertebrală să­nătoasă prin controlul greutății corporale, exerciții fizice ușoare, atenție sporită atunci când ne aple­căm sau ne ridi­căm, evitarea greutăților ce cresc presiunea la nive­lul coloanei. Un remediu natural ex­trem de eficient pentru rezolvarea problemelor la nivelul coloanei ver­tebrale constă în asocierea a două produse ce pre­zintă acțiune rapidă de reducere a durerii și in­fla­mației, fără a avea efectele secun­dare cunoscute ale produselor de sin­teză. Este vorba despre Cela­drin Ex­tract Forte și Roboflex, o com­binație ce se adresează afecțiunilor osteoarti­culare, tendoanelor și mus­cu­laturii. Roboflex susține sănătatea co­loanei vertebrale, activitatea muscu­la­ră și ner­voasă la acest nivel, reducând in­flamația (prin acțiunea acizilor alfa și izoalfa) și ușurând presiunea asupra nervilor (prin acțiunea magneziului). Dar nu uitați, amorțeala mâinilor sau a picioarelor poate ascunde multiple cauze sau alte afecțiuni asociate, unele din ele chiar foarte grave. Urmăriți cu atenție evo­luția acestei afecțiuni iar intensificarea simpto­me­lor, a durerii, necesită nea­părat investigații medicale de specialitate.
Multă sănătate!