Guvernul, nemții și ungurii

Ciprian Rus
La numai câteva zile după ce Gu­ver­nul a aprobat, pe repede înainte, mo­dificările la Codul Fiscal - mo­di­fi­cări care urmează să fie aplicate ime­­diat, de la 1 ianuarie! - Oficiul Eu­­ro­pean pentru Statistică (Eurostat) anun­ța că România a înregistrat în tri­mes­trul 3 al acestui an, cel mai semnificativ avans al Produsului In­tern Brut (PIB) dintre cele 28 de state mem­bre ale Uniunii Euro­pe­ne, în valoare de 8,6%, com­pa­rativ cu perioada si­milară din 2016.

Într-un moment în care toată lumea, de la sindicate la pa­tronate, de la experți străini și ana­liști europeni e cu tunurile pe guvern, mi­nistrul Finanțelor nu putea rata o ase­menea minge la fileu! Într-un co­mu­nicat de presă, certat și cu logica, și cu gramatica, Ionuț Mișa se laudă cu raportările venite de la UE și afir­mă că 2017 e un an mult mai bun de­cât 2016 pen­tru România. Și atunci, da­că e atât de bun și dacă România "du­duie", du­pă expresia consacrată de colegul de coa­liție, Călin Popescu Tă­riceanu, pe când era premier, atunci de ce se apucă Gu­vernul să schimbe ches­tiuni esen­țiale în zona fiscalității și a salarizării, așa, peste noapte, fără dis­cuții serioase cu cei afectați de aceste măsuri?
Ultimii care atacă frontal măsurile votate de Guvern sunt reprezentanții economiei germane în România, AKH, o asociație care reprezintă inte­re­sele a circa 600 de companii mem­bre. "Am subliniat în nenumărate rân­duri că predictibilitatea, stabilitatea, transpa­rența și statul de drept sunt deo­sebit de importante pentru a men­ține încre­de­rea în România ca ampla­sament in­ves­tițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comuni­ca­te insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât și al angajaților acestora, un profund sen­timent de nesiguranță". În loc să ia măsuri să protejeze această creștere eco­nomică și să dea drumul unor in­vestiții de stat care să aducă valoare în România, Guvernul își pu­ne în cap cele mai importante in­dus­trii din țară - industria IT e foc și pară pe PSD! - și cei mai importanți parte­neri economici externi - cum e cazul Ger­maniei.
Adevărul e că rareori, după căde­rea lui Ceaușescu, niște măsuri guver­na­mentale au reușit să irite în ase­me­nea măsură și să adune în aceeași tabără lume mai multă și mai variată. Până și PNL-ul a ieșit din amorțeala-i cu iz de blat politic și anunță o mo­țiu­ne de cenzură. Ocazie perfectă ca să vedem cine lipsește la apelul de luptă îm­po­triva Guvernului. Ați ghicit: UDMR! Nu există pe lumea asta un motiv suficient de bun care să-i zdrun­cine pe liderii maghiari din aran­ja­mentele lor cu guvernanții! Dacă nici interesul economic direct al alegăto­rilor tăi - dintre care mulți o duc ca vai de ei prin Harghita și Covasna - nu te împinge să iei măsuri, atunci chiar că nu ai nici un Dumnezeu. Față de ipocrizia lui Ke­lemen Hunor, până și liderii PSD par niște copii de grădiniță!