Mari eroi în lupta cu imperialismul

Ciprian Rus
"Statele Unite constată cu în­gri­jo­rare că Parlamentul României are în ve­dere modificări legislative care ar putea submina lupta împotriva co­rup­ției și ar putea slăbi independența ju­di­ciară în România. A­ceastă legislație, propu­să inițial de Ministerul Jus­tiției, amenință pro­gre­sul pe care România l-a făcut în ultimii ani de a construi instituții ju­­diciare puternice, protejate de in­ter­venția politică. Îndemnăm Parla­men­tul României să respingă propunerile care slăbesc statul de drept și pun în pericol lupta împotriva corupției".

Într-un comunicat fără precedent, pos­tat pe pagina de Internet a ins­ti­tu­ției, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, vocea externă a noii administrații de la Washington, le atrage atenția guvernanților români că legile prin care încearcă să își scape pielea de justiție sunt pe cale să com­pro­mită relația privilegiată cu parte­ne­rul nostru transatlantic. Faptul că SUA apelează la acest mod pentru a-și face publică poziția (și la acest ton) demonstrează că nici discuțiile pe linie diplomatică și nici măcar vizita intempestivă a secretarului de stat al SUA la București nu au avut efectul scontat. Comunicatul Departamen­tu­lui de Stat nu face decât să anunțe lu­mii întregi că lucrurile nu merg bine la București. Tot lobby-ul încercat de Liviu Dragnea, toți banii cheltuiți pentru a da noroc cu președintele Trump la învestirea acestuia s-au do­vedit a fi în zadar. Administrația SUA nu se putea face că nu vede ceea ce se întâmplă, de fapt, într-unul dintre sta­tele în care își pusese cea mai mare în­credere din Estul Europei. E de aș­tep­tat ca și alte mari puteri partenere în NATO și Uniunea Europeană să vor­beas­că deschis despre ceea ce se în­tâmplă, zilele astea, la Parlament.
În loc să analizeze la rece reacția SUA și să revină la locul unde s-a pro­dus scurtcircuitul diplomatic, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au ales, marți, calea unei luări de po­ziție rățoite. "Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul emis de către Depar­ta­mentul de Stat referitor la dezbaterea privind reforma Justiției. Exprimăm speranța că declarația a fost făcută cu bună credință, dar nu putem să nu remarcăm că ea nu pare să fie rezul­tatul unei analize echilibrate, obiec­ti­ve și cuprinzătoare a faptelor, făcând mai degrabă ecou unor opinii ve­hi­culate în spațiul public românesc". Dragnea și Tăriceanu o țin pe a lor, fo­losind în nume propriu acoperișul Par­lamentului României, pe care nici măcar nu l-au consultat formal în legătură cu comunicatul lor, iar acum pozează într-un soi de eroi regionali în lupta cu imperialismul american. Au mai luptat și alții acum 70 de ani și ne-au adus la sapă de lemn... Iar da­că ne punem în cap, dintr-o dată, și SUA, și UE, cam acolo vom ajunge.