Iarna totalitară

Toma Roman
Bătălia pentru controlul politic al Justiției a ajuns la cul­me.

După luni întregi de asalturi și "pertractări", Co­misia parlamentară specială, condusă de fostul ministru de resort, Florin Iordache, a reușit să castreze indepen­den­ța Justiției, amendând mai multe prevederi ale co­du­lui în funcțiune. Sub conducerea agresivă a lui Iordache (și, cu sprijinul interesat al "experților" PSD-iști în ma­terie, T. Toader, Ș. Nicolae, E. Nicolicea), comisia a pro­pus mai multe "soluții" pentru controlul procurorilor și ju­decătorilor, pentru limitarea rolului Președinției în nu­mirea magistraților "la vârf", pentru schimbarea înca­dră­rii faptelor de corupție și abuz de putere etc. Media a de­taliat toate "corecturile" (și corecțiile) aplicate sistemului juridic existent. Comisia lui Iordache a readus, în fapt, la viață, prevederile celebrei OUG 13, pe care - la începu­turile guvernării PSD-iste - același Iordache încercase să o impună "noaptea, ca hoții". Adoptarea propunerilor de politizare mascată a Justiției s-a făcut în ciuda protestelor masive ale societății civile și ale specialiștilor în do­me­niu, fără acordul Comisiei de la Veneția și în răspăr cu constatările raportului MCV al UE, în opoziție cu de­cla­rațiile președintelui țării dar și ale ambasadorilor de­mocrațiilor occidentale. Stăruința reprezentanților PSD-ALDE în demolarea capacității instituțiilor juridice de a aplica fără discriminare Legea ar fi fost demnă de o cauză mai bună. Gruparea PSD-ALDE nu poate, însă, să se desprindă de obiectivele sale imediate, chiar dacă, pentru ele, sacrifică viitorul României, alinierea ei mai fermă la UE și NATO, din care face parte. Consecvența cu care și-a urmat drumul spre îngenuncherea Justiției indepen­dente arată că, în realitate, acesta era scopul principal al guvernării sale.
Încercarea neizbutită de asalt ("noaptea, ca hoții") de la începutul anului în curs, pusă în scenă de brutalul și primitivul profesional Iordache, a fost alternată cu o tentativă "soft", de atingere prin "subtilități avocățești" a aceluiași țel, rolul principal revenindu-i, de data asta, unui individ "mai finuț", onctuosul Tudorel Toader. Acesta și-a asigurat stăpânii că, prin manevre aparent co­recte și în acord cu cerințele UE de la Justiția română, va adormi vigilența societății civile și a mediei inde­pen­dente, reușind acolo unde agresivitatea comunistoidă a lui Iordache a eșuat. "Mișcările" lui Toader s-au vădit în­să prea lente și prea ezitante (omul având de apărat pres­tigiul lui profesional de rector al Univ. Iași) pentru a-i mulțumi pe liderii PSD-iști și, în special, pe "tăticul" lor suprem, Liviu Dragnea, amenințat în visurile sale de mărire de condamnarea deja suferită și de posibilele con­dam­nări viitoare. Pentru Dragnea și "echipa sa", timpul este extrem de prețios. Dragnea știe foarte bine că tergi­ver­sarea în materie de "corectare" a Justiției îi este defa­vorabilă pentru că, dacă "albirea" lui nu se realizează foar­te repede, aberațiile din "programul de guvernare" care i-a asigurat victoria în alegeri vor ieși tot mai clar la iveală. Deja, "revoluția fiscală" a aruncat economia Ro­mâ­niei în haos, urmările ei conturându-se în exercițiul ur­mă­torului an bugetar. Guvernul, pe care liderul îl gân­dise tranzitoriu până la asumarea directă (de către el) a conducerii, a ajuns "la fundul sacului". "Revoluția fis­ca­lă", creșterile nerealiste de salarii și pensii trebuiau să mas­cheze contrarevoluția juridică, adică revenirea la con­trolul prerevoluționar al Justiției, care i-ar fi asigurat "li­derului maxim" imunitatea absolută și eternizarea în funcții.
Semi-eșecul lui Toader a readus în prim-plan "gru­pa­rea durilor" din PSD, dirijată de Iordache. Gașca așa-zi­șilor senatori-juriști (alcătuită din indivizi șan­ta­ja­bili pentru diverse "afaceri", mai mult sau mai puțin per­so­nale, deci fideli liderului) a renunțat pe față la "subti­li­tăți" în ciopârțirea atribuțiilor legale ale Justiției, aco­perindu-se grosier cu formulele ideologice și propagan­dis­tice de tip comunist, ale încălcării "suveranității na­ționale" prin "dictat străin", ale "amestecului" (lui Soros și a altora) în "treburile interne" etc. Punerea sub acuzare de către DNA a lui Liviu Dragnea în alte dosare de co­rupție a dus la paroxism bombardamentul propagan­dis­tic, liderul însuși declarându-se (la reuniunea CEx al PSD de la Herculane) victimă a "statului paralel și ilegitim", care ar vrea să decapiteze "puterea politică legitim alea­să". Sintagma statului paralel regrupează, în aceeași arie sim­bolică, Președinția, instituțiile statului încă necon­tro­late de PSD-ALDE, societatea civilă și media inde­pen­dentă. Hazul trist al utilizării ei este că Dragnea și ai lui "uită" că tocmai PSD-ul a încercat mereu să răstoarne statul de drept, prin conspirații urmărind confiscarea lui totală. "Lovitura de stat" inițiată de guvernul Ponta, OUG 13 (strecurată noaptea pe agenda guvernului), mo­di­fi­cările interesate ale Constituției etc. sunt exemple ale funcționării paralele, în afara statului de drept, a unor organizații de putere obscure, cu scopuri evident per­so­nalizate. Cât despre "legitimitatea dobândită prin votul popu­lar", să reamintim doar că cele șapte milioane de vo­turi acumulate de președintele țării, Klaus Iohannis (per­­ceput ca obstacol în demersul PSD-iștilor de supu­nere a Justiției), sunt net superioare celor două milioane adunate de PSD la alegerile parlamentare.
"Comisia specială" a lui F. Iordache a operat "cu ce­leritate" castrarea Justiției independente. Mai mult, Senatul - condus de partenerul de tandem al lui Dragnea, liderul ALDE, Popescu-Tăriceanu, a respins, fără drept de apel, legea "fără penali în fruntea statului", confir­mând aspirația șefului PSD-ist de a prelua total puterile exis­tente. Ofensiva "penalilor" a ajuns la zenit. Dacă so­cietatea civilă, instituțiile "neocupate", media inde­pen­dentă nu vor reacționa, România riscă să intre iarăși în­tr-o iarnă totalitară.