ZODIACUL LUNII DECEMBRIE

Tana Rosca
- În urmă cu trei ani, în aceeași lună de sfârșit de an, severul Saturn intra în zodia Săgetătorului, punându-se cu bățul disciplinei pe ei. Pe 20 decembrie, Saturn intră într-o zodie din care afectează pe absolut toată lumea, și anume, în Capricorn. Saturn este singurul guvernator al acestei zodii cardinale de pământ și ca atare e pus pe fapte mari. Ne cere în primul rând să ne uităm în urmă, să vedem câtă experiență am adunat și cum am folosit-o. Acum a venit vremea să păstrăm doar structura experiențelor trecute ca bază pentru lucrurile noi pe care ar trebui să le începem ca să ne continuăm evoluția. Niciodată nu e ușor să ne despărțim de trecut, dar Saturn în Capricorn spune că am învățat suficient ca să începem ceva nou. Acest proces nu se întâmplă cu una-cu două și nu oricine reușește, dar efortul merită. Saturn va străbate Capricornul până în 2020 într-o aventură plină de peripeții, în care se va întâlni cu marele benefic Jupiter și cu necruțătorul Pluton. Dar până atunci, îi vor ține isonul pe rând Marte, Soarele și fermecătoarea Venus. Acest sobor de planete îi asigură venerabilului Saturn forța de a merge înainte (Marte), calitatea de a lăsa trecutul în urmă cu grație (Venus) și creativitatea (Soarele) -

BERBEC
Vă regăsiți energia


E adevărat că până pe 9 in­clu­siv, planeta dvs., Marte, se mai chinuie, fiind în exil, în Ba­lanță, unde e nesigur pe el, derutat, și vă face și pe dvs. la fel. Dar vă re­­veniți cu­rând, pentru că Marte in­tră în Scor­pion, unde vă re­îm­pros­pă­tează energia, vă întă­rește mo­ti­vația și puterea de con­centrare. Du­pă aproape două luni de derută, știți, în fine, ce vreți și acțio­nați în con­se­cință. Mulți dintre dvs. ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă la drum, de preferință în țări cu climă blândă, dar între 4 și 24, asemenea excursii pot fi presărate cu neplă­ceri minore, dar suficient de ener­vante ca să strice atmosfera.
BANI: Din 10, când în­tre­prin­zătorul Marte vine să i se alăture prosperului Jupiter, volu­mul afacerilor dvs. poate să crească. Nu ratați ultimele zile ale anului, luați legătura cu cei cu care ați mai făcut investiții, mai ales dacă sunt în străinătate.
CARIERĂ: Din 20, vă gândiți mult și bine la ce ați realizat până în prezent și ce obiec­tive doriți să mai atingeți. Sa­turn vă cere un bilanț, Venus vă inspiră din 26.
DRAGOSTE: Mare grijă la în­ceput de lună, căci par­te­nerul dvs. este mult mai auto­ritar ca de obicei și vă punctează când nici nu vă așteptați.
SĂNĂTATE: Somnul pare să aibă proprietăți ma­gi­ce pentru dvs., în special la în­cepu­tul lunii.


TAUR
Cu gândul la sărbători


Aceia dintre dvs. care se concentrează pe cum­pă­rături, ca formă de pregătire pentru sarbătorile de iarnă, s-ar putea să nu observe ce nu e în ordine în casă. Și ast­fel, nu e exclus să vă treziți că cen­trala vă face figuri taman de Crăciun sau de Revelion. De Revelion ar fi riscul maxim să trebuiască să căutați urgent vreun meșter. De aceea ar fi o idee bună să vă uitați cu atenție la ce nu funcționează prea bine prin casă și să faceți reparații din timp, acolo unde se impun. Cea mai simpatică variantă ar fi să petreceți alături de vecini sau rude, nu neapărat în cercul strâmt al familiei, și la un local mai degrabă decât acasă - cu condiția ca cei din familie să fie de acord. În caz contrar, vă puteți aștepta la represalii.
BANI: Un motiv pentru care nu e bine să vă aruncați prea tare la cumpărături este că între 4 și 24 puteți să faceți investiții neinspirate. Da­că n-aveți încotro, ați putea opta pentru obiecte returnabile.
CARIERĂ: Dacă aveți venituri și în afara serviciului, nu ar fi o idee prea bună să vă confesați co­legilor dvs., chiar de-i credeți prieteni.
DRAGOSTE: Pentru Taurii singuri poate începe greul vie­ții, în sensul că pot începe o legătură pre­destinată, nu tocmai ușor de dus, ca­re vine cu o mulțime de responsa­bilități.
SĂNĂTATE: Insomniile și pi­coa­rele grele pot fi o pro­blemă, cam până pe 9.


GEMENI
Nu prea în formă!


În ultimii ani, viața dvs. nu a fost tocmai ușoară, dar în­ce­pând cu acest sfârșit de an vă veți mai despovăra. Asta în­seam­nă că greutățile pe care le-ați suportat se vor putea transforma în daruri ale sorții - dar numai dacă le-ați dus până la capăt. Ca întotdeauna când Mercur intră în mișcare retrogradă, nu sunteți tocmai în formă. Cu atât mai mult cu cât această retrogradație se întâmplă într-un semn zodiacal în care acest talentat comunicator și descurcăreț negociator se cheamă că e în exil - anume în Săgetător. Asta explică de ce, între 4 și 20, n-ar fi cazul să contați pe aceste cali­tăți ale dvs.
BANI: A venit vremea să gân­diți în perspectivă și să fiți clari în privința obiectivelor pe care vreți să le atingeți până în 2020. Din 20, Venus vă dă un plus de cre­ativitate.
CARIERĂ: Cei mai mulți dintre dvs. au de-a face cu o situație com­plexă și riscă să se piardă în detalii. Luați mai ușor deciziile începând din 10.
DRAGOSTE: Năbădăile dis­par din poveș­ti­le de dragoste, care devin mai li­niștite după 9. În perechile vechi se întâmplă un reglaj definitiv, până pe 20.
SĂNĂTATE: Excesele ali­men­ta­re pot crea hiper­ten­siune arterială sau toxicitate acută, după data de 10.


RAC
Dispute în familie


La început de decembrie, dar în mod special pe data de 2, viața de familie poate fi tulburată, cel mai probabil de un bărbat care dorește să-și impună decizia. Posibil să fie vorba despre o ho­tă­râ­re care a mai fost dis­cutată (și disputată) și se poate ca dvs. să fi rămas cu impresia că lucrurile s-au lă­murit și de aceea revenirea să vă ia prin surprindere. Cel mai bine ar fi să amânați discuția, de pre­ferință după data de 9, când se poa­te ajunge la o soluție mai puțin radicală. Către finele anului și cu pre­cădere pe 27-28, veți putea con­sta­ta că anumite lucruri pe care le-ați in­tuit încep să se împlinească.
BANI: Perioada de trei ani păguboși se în­cheie la finele lunii, dar între 4 și 24 ar trebui să evitați semnarea de noi contracte.
CARIERĂ: De trei ani vă stră­du­iți să puneți la punct niște strategii mai eficiente, pro­ces care se încheie cu bine odată ce Saturn părăsește sem­nul Să­ge­tă­to­rului, pe 20. Dar vor mai fi ne­cesare oarecare ajus­tări, până în mai, 2018.
DRAGOSTE: Pentru Racii sin­­guri, sfâr­și­tul de an poate fi deosebit de ro­man­tic, ori puteți întâlni o persoană mai mult decât de­zi­rabilă. Cuplurile consacrate în­cep din 20 testarea, pusă la cale de Saturn.
SĂNĂTATE: Plecarea lui Saturn din Săgetător, pe 20, vă permite să vă recâștigați energia.


LEU
Sărbători pe cinste


Pentru dvs., cea mai reușită variantă de a petrece Cră­ciu­nul, spune contextul astro­lo­gic, este cea clasică, în mij­locul fa­mi­liei extinse, cu că­țel, cu pur­cel. Aveți sufi­cientă energie să orga­ni­zați o masă pe cinste la dvs. acasă. Cu Revelionul e altă po­ves­te, se pare că v-ați simți mai bine în compania amicilor de la ser­viciu. O alternativă ar fi mer­sul la munte, dar nu la o cabană obiș­nuită ci într-un loc în care să vă pu­teți răsfăța cu ma­saje, saună, spa. Interesați-vă din timp ce program au copiii dvs., cu serbări școlare și alte activități, altfel e posibil ca, între 4 și 20, cei mici să vă dea peste cap pro­gramul.
BANI: Pentru că planeta cea mai pricepută la cumpărături, Mercur, va fi în mișcare retrogradă din 4 și până în seara de Crăciun, ar fi bine fie să faceți cumpărăturile dinain­te.
CARIERĂ: Relațiile cu colegii pot fi vo­latile la în­ceput de lună, dar, dacă vă păs­­trați calmul, după Cră­ciun vă așteaptă recompense bine­meritate.
DRAGOSTE: E posibil ca cei din fa­mi­lie să încerce să vă combine cu di­ver­se persoane, dar dvs. sunteți atrași de ci­neva de la serviciu. Sau puteți să cu­noaș­teți pe cineva la locul de muncă, după 25.
SĂNĂTATE: Odată cu intrarea lui Saturn în Capricorn, pe 20, va trebui să încercați să vă me­najați consumul de energie.


FECIOARĂ
Stabilizare emoțională


Perioada 4-24 se anunță destul de agitată în privința ches­tiunilor familiale sau gospodărești. De aceea n-ar fi o idee prea inspirată să organizați Crăciunul acasă. Mai ales că, până atunci, se pot ivi tot felul de probleme prin casă care să necesite reparații. Nimic major, dar când suntem prinși în pregătirile de sărbători și copiii intră în vacanță, tot ce vine în plus e greu de digerat. Cei care vă vin în ajutor sunt prie­te­nii apropiați. Pe 3 și pe 11 n-ar fi ca­zul să vă bazați pe perechea dvs., ca­re s-ar putea mai mult să vă încurce.
BANI: Până pe 9 vă agitați cam fă­ră rost, iar pe 2 v-am sfătui să vă țineți banii în buzunar. Din 10 însă vă vine mai ușor să gă­siți ce căutați.
CARIERĂ: Luna plină din 3 poate coincide cu fi­na­lizarea unui proiect prin care vă faceți remarcați. Dar în umbră se agită niște personaje pe care asta nu le mulțumește și care vă pot pune, în secret, bețe-n roate, până pe 9.
DRAGOSTE: Cuplurile consacrate trec printr-un proces de stabilizare emoțională. În relațiile de dragoste, puteți să vă treziți că persoana respectivă vă presează pen­tru un angajament, fix.
SĂNĂTATE: Inima și coloana veterbrală ar trebui cru­țate, dacă doriți să nu aveți pro­bleme înainte de Anul Nou.


BALANȚĂ
Familia în prim-plan


Intrarea lui Saturn în Ca­pri­corn înseamnă pen­tru dvs., pentru următorii trei ani, respon­sa­bi­lități în plus legate de casă și/sau familie. S-ar putea să trebuiască să purcedeți la lu­crări de consolidare a locuinței. Dacă vă dați seama că unele probleme vechi vă împiedică să vă îm­pliniți potențialul, pu­teți consul­ta un terapeut, căci niciodată nu se pot vin­deca mai bine traumele vechi decât sub influ­ența lui Saturn. Ce se mai poa­te în­tâm­pla este să vă re­vină responsabilitatea să în­grijiți o persoană vârst­nică din familie. Ori, dvs. în­șivă să căutați pe ci­neva care să preia res­pon­sa­bilitatea pentru pro­ble­mele dvs.
BANI: Dacă sunt de luat decizii privitoare la veniturile directe, e cel mai bine să le luați după data de 9.
CARIERĂ: O mare parte din încâlceala exis­tentă în relațiile și situațiile de mun­că se rezolvă cu succes la începutul lunii. Zilele optime sunt 1-5, dar până la mijlocul lunii calea dvs. continuă să se limpezească.
DRAGOSTE: Pe 2 e posibil să aveți o ieșire ex­plozivă față de un partener, căruia nu-i mai suportați crizele de independență. Vă re­câștigați diplomația după 9.
SĂNĂTATE: Labele picioarelor și coapsele pot fi surse de disconfort, mai ales în jurul datelor de 3 și de 24.


SCORPION
Sunteți puși pe cuceriri


Pe 1, micul benefic Venus vă părăsește, dar rămâneți cu cel mare, Jupiter, căruia i se ada­ugă stăpânul dvs. Marte, din 10. El vă conferă o capacitate decizională sporită, nevoia de a trece la acțiune și de a tria practic și eficient opțiunile de dezvoltare care vi se prezintă fără greș. S-ar putea să preferați să petreceți Crăciunul și Anul Nou cu prietenii, iar nu cu familia. Acest lucru ar putea să trezească resentimente unor rude, de Crăciun, dar de Anul Nou nimeni nu vă va critica pentru că-i ale­geți pe prieteni. E varianta în care vă veți simți cel mai bine.
BANI: Aici lucrurile sunt un pic mai com­pli­cate, pentru că, în dorința dvs. de a scă­pa mai repede de niște cheltuieli care vă grevează de vreo trei ani încoace, s-ar putea să vă repeziți să mai faceți degrabă vreun împrumut între 4 și 24, ceea ce n-ar fi o idee tocmai inspirată.
CARIERĂ: Puteți fi destul de vulnerabili la uneltirile unor rivali secreți, până pe 9, dar riscul maxim este pe 2, zi în care ar fi bine să evitați să reacționați la orice provocări.
DRAGOSTE: Tandrețea venusiană dispare din pei­saj pe 1, fiind înlocuită de pa­sio­­nalitatea marțiană pe 10. Sunteți puși pe cu­ce­riri, și vă iese.
SĂNĂTATE: Insomniile însoțite de dureri de cap pot fi acute până pe 9, perioadă în care și circulația venoasă în gambe vă face probleme.


SĂGETĂTOR
Revenirea la optimism


Pregătiți-vă de sărbă­toa­re mare, căci timp de circa 30 de ani nu veți mai avea de-a face cu pre­zența severului Saturn în semnul dvs. El pleacă (pentru că e manierat), înaintea Crăciunului, res­pectiv pe 20. Nu puteți nega însă că trecerea lui prin zodia dvs. v-a fost de folos. Chiar dacă lu­crurile nu v-au ieșit cu atâta ușurință ca de obicei și a trebuit să vă mobilizați și să vă concentrați mai mult pentru a vă finaliza proiectele, asta v-a obligat să gândiți mai eficient și să fiți mai disciplinați. Saturn nu vă lasă însă singuri, ci în compania a nu mai puțin de trei planete, Soarele, Mercur (retrograd între 4 și 24) și seducătoarea Venus (între 2 și 26). Din pricina lui Mercur și a optimismului recucerit, aveți tendința de a vă lansa în multe promisiuni și activități, care, realist vorbind, nu pot fi duse până la capăt cu toatele.
BANI: Saturn își continuă activitatea edu­cațională în privința gestionării bani­lor, începând din 20 luna asta și până în 2020, dar Venus vă acordă un respiro din 26 încolo.
CARIERĂ: Vă sfătuim să acordați mare aten­ție zvonurilor din culise de la ser­viciu, mai ales după 9, pentru că se poate pre­găti o adevărată lovitură de stat.
DRAGOSTE: Luna nouă din 18 se petrece în semnul dvs., iar după aceea puteți atrage o nouă iubire.
SĂNĂTATE: Feriți-vă de excese, mai ales din 10.


CAPRICORN
Trei ani cu Saturn


Pregătiți-vă pentru un oas­pe­te de vază. Însuși guvernatorul semnului dvs., autoritarul și eficientul Saturn, pătrunde în te­ri­­to­riile dvs. pe 20. Fiindcă e supranumit și marele ma­lefic, multă lume se teme de el, dar el este sever doar cu cei care nu vor să accepte disciplina și luci­ditatea. Prea puțini dintre dvs. au însă carențe la aceste capitole. Cel mai greu v-a fost până acum, adică din decembrie 2014 și până luna asta, când ați fost forțați să stați în situații limitative. Nimeni n-a spus că este o plăcere să evoluați cu un mentor atât de aspru în următorii trei ani, dar acesta este pe mă­sura ambi­țiilor și capacităților dvs.
BANI: Făceți-vă cu atenție bugetul pentru săr­bători și puneți deoparte o rezervă, căci finele anului poate veni cu cheltuieli mari.
CARIERĂ: Nu mai sunt obstacole nevăzute, din 20 încolo. V-ați făcut curat din multe puncte de vedere, deși a trebuit să stați în po­ziții de așteptare. Examinați-vă cu atenție obiec­ti­vele, căci măcar unul se va materializa.
DRAGOSTE: Saturn în semnul dvs. nu vă face toc­­mai drăgăstoși, dar vine Venus să-l înduplece, pe 26, și s-ar putea să reactiveze un amor din trecut.
SĂNĂTATE: 4-24 e intervalul în care n-ar trebui să vă lansați în practicarea spor­tu­rilor de iarnă, căci există posibilitatea unor incidente.


VĂRSĂTOR
Spor la bani


A venit vremea să examinați proiectele por­nite în urmă cu ceva mai mult de patru ani, căci pe parcursul următorilor trei va trebui să le finalizați și se prea poate să nu fie ușor. Pri­viți-l însă pe Saturn, cel care inițiază pe 20 acest pro­ces, mai mult ca pe un aliat decât ca pe un ad­ver­sar. Gândiți-vă că este unul dintre stăpânitorii zo­diei dvs. și în această calitate se străduiește să vă ajute. Dvs. sunteți animați de idealuri care de­pă­șesc sfera individualului, vă place să vă im­pli­cați în proiecte sociale sau umanitare, dar aveți și ten­din­ța de-a adopta atitudini radicale. Saturn vă va aduce pe calea cea bună, atunci când deveniți prea drastici.
BANI: Luna aceasta veniturile dvs. ar putea să crescă ori v-ați putea trezi cu bonificații mai substanțiale decât vă așteptați. Cele mai mari șanse sunt între 1 și 5 și pe 27-28.
CARIERĂ: Cei de la conducere vă apreciază, iar ideile cu care veniți după 9 pot fi exact ceea ce căutau. Suc­ce­sul dvs. îi poate însă în­verșuna pe cei ce vă invidiază.
DRAGOSTE: Către finele anului, partenerul poate avea impresia, probabil jus­tificată, că pentru dvs., cariera vine pe primul loc.
SĂNĂTATE: Dispuneți de mai puțină energie, după 20. Oasele, dinții dar în mod special pielea au nevoie de îngrijire.


PEȘTI
Ape line


Navigați lin în apele sfârșitului de an, de­oa­rece planeta dvs. guvernatoare Neptun primește vânt bun în pânze de la cealaltă planetă care vă guvernează, nimeni altul decât marele benefic, Jupiter. Vă crește încrederea, vă crește cre­­­ativitatea, iar farmecul dvs. special e pus în val­oare. Aceia din­tre dvs. care au aptitudini ar­tis­tice se pot remarca, cei care au credințe profunde îi pot convinge pe cei din jur de autenticitatea acestora. Studenții au noroc la examene, iar aceia dintre dvs. care plea­că la drum, pot să aibă parte de momente magice.
BANI: Țineți-vă departe de chestiunile fi­nan­ciare la început de lună, mai ales pe 2, când un plasament făcut sub imperiul momentului vă poate costa scump. 11, 16 și 21 sunt, în schimb zile bune pentru afaceri.
CARIERĂ: Noroc că șefii dvs. sunt bine dis­puși, la sfârșit de an, căci pot trece cu vederea mai ușor greșelile pe care le puteți comite între 4 și 24, când vă puteți trezi cu situații neterminate care trenează de la sfârșitul verii.
DRAGOSTE: Deși nu e o idee prea bună, între 2 și 24 s-ar putea să vă tenteze o aventură cu careva dintre șefi. Așteptați mai bine Revelionul, când s-ar putea să cunoașteți pe cine­va mai potrivit.
SĂNĂTATE: Feriți-vă să cărați greutăți, între Crăciun și Anul nou, coloana nu vă prea ajută. Inima poate protesta și ea.