O excrescență comunistoidă rușinoasă: "Comisia Iordache"

Toma Roman
Moartea Regelui Mihai a oferit PSD-ului două opor­tu­nități de a-și continua neabătut drumul spre țelul său su­prem: subordonarea politică a Justiției.

Mai întâi, a per­mis anularea, sub pretextul doliului național, a mitin­gu­rilor de susținere a politicii sale, pe care mințile înfier­bân­tate, de sorginte PRM-istă (O. Vasilescu, C. Ște­fă­nes­cu), ale partidului voiau să le organizeze, în contrapartidă cu manifestările spontane ale societății civile provocate de asaltul continuu al conducerii PSD-iste asupra inde­pen­denței sistemului judiciar. Toată lumea știe că mitin­gu­rile PSD-iste implică adunarea, cu plată, a unor pen­sio­nari și asistați social, deplasarea lor colectivă în centrele de pu­tere ale PSD. S-a produs o surpriză. Mulți dintre "baronii" partidului au refuzat cererile pentru noi cheltuieli din "buzunarele" organizațiilor județene. În plus, obiectivul salvării liderului condamnat penal, L. Drag­nea, le-a apărut multora derizoriu. Unii "baroni" în­țeleg, totuși, că par­ti­dul, în ansamblul lui, este mai impor­tant decât un șef tre­că­tor. PSD-ul este, pentru ei, prea im­portant pentru a fi sa­crificat prin confundarea sa cu un grup infracțional or­ganizat. PSD-ul reprezintă încă, pen­tru acești șefi locali, o grupare bazată pe doctrina socia­listă, cu o ideologie adec­vată și o conducere colectivă. Fo­losirea "masei de ma­nevră" pentru un scop egoist, indi­vidual, al "liderului su­prem", duce la demitizarea obiec­tivelor sale sociale. Mai mult, mitingurile coman­da­te ar fi putut degenera în cioc­niri de stradă, zelul (plă­tit) al unor participanți ne­pu­tând fi oprit cu ușurință. PSD-ul nu avea nevoie să alerteze opinia publică (din România și din străinătate), cu alte manifestări de forță, de tipul mineriadelor pe care, cu efecte penibile de ima­gine, le-a organizat, tot el, în trecut.
Dar moartea Regelui Mihai a mai furnizat grupării PSD-ALDE o oportunitate. Tristețea și doliul națio­nal au generat o perioadă de acalmie socială, în care de­cența și respectul pentru memoria celui dispărut cer o re­laxare a disputelor politice, o limitare a protestelor zgo­motoase, generalizate. Această perioadă, suprapusă pe apropierea sărbătorilor de iarnă, a fost considerată de șefii majorității parlamentare PSD-ALDE cea mai pro­pi­ce pentru votarea în bloc a legilor de ciuntire a indepen­den­ței Justiției, pentru adoptarea pe repede-înainte a amen­damentelor prin care DNA, ANI și DIICOT sunt castrate de principalele lor atribuții în lupta cu corupția. În zadar au cerut re­pre­zentanții opoziției din Parlamentul Româ­niei amânarea dezbaterilor pe legile Justiției, în zilele în care țara se pregătește pentru înmormântarea fostului său suveran. Demonstrând că nu are nimic sfânt, con­ducerea PSD-istă a inițiat, dimpotrivă, un efort hei­ru­pist pentru subor­do­narea totală a Justiției, pentru înche­ierea încă­pă­țânată a anului cu dobândirea tuturor asigu­rărilor că instituțiile juridice nu vor mai deranja PSD-ul. "Comisia Ior­dache" și-a făcut pe deplin "datoria", în ciu­da protes­telor so­cietății civile, a opoziției organizațiilor de magis­trați și jude­cători, a intervențiilor externe din partea UE, Depar­tamentului de Stat al SUA, Comisiei de la Veneția. Autorul încercării de introducere a celebrei OUG 13, Flo­rin Iordache, și-a impus cu brutalitate punc­tul de vedere (care este al principalului interesat, Liviu Dragnea), ajutat de o gașcă de adepți duri ai subordonării Justiției față de politic. Cine cercetează, fie și dezin­te­resat, lista secun­danților lui Iordache și Tudorel Toader, în bătălia pentru modificarea sistemului juridic, va constata că toți (de la Iordache la Nicolicea, Nicolae sau Rădulescu-mitralieră, ca să dăm numai câteva nume reprezentative) au "schelete în dulap", deci motive pentru a bloca funcționarea anti­corupției. L. Dragnea și-a ales "com­petent" slugile cu ajutorul cărora vrea să scoată "cas­tanele din foc", întreaga trupă fiind vulnerabilă din pers­pectiva Legii. Căderea lui ar duce, automat, la căde­rea, ca a unui castel din cărți de joc, a celorlalți. Niciodată România post-comunistă nu a fost atât de aproape de a încăpea, cu totul, pe mâna unei cu­pole mafiote, atât de solidare în aspirația ei de a domina totul. Cum s-a ajuns la această situație? Victorios în ale­geri printr-un program mincinos, PSD-ul, confiscat de "oamenii lui Dragnea", a conspirat de la început să schim­be legile Justiției, pen­tru ca șefii lui penali să fie "albiți", dobândind legitimi­ta­te în acțiunile lor de putere. Odată "blindați" prin "neu­tra­lizarea" sistemului juridic, ei puteau găsi subterfugii propagandistice pentru neînde­pli­nirea programului de guvernare. Că blocarea Justiției a fost și este singurul țel al conducerii PSD-iste o dovedește chiar faptul că între­gul an 2017 a fost dedicat atingerii lui. Conspirația a înregistrat un prim eșec cu OUG13 ("noap­tea, ca hoții"), dar ea a fost oprită doar aparent. La conti­nuarea ei s-au înhămat și alți "interesați", propunând căi mai "subtile" (cum a încercat jalnicul duplicitar Tudorel Toader), sau di­versiuni (cu "târguri" în locurile de adunare ale protes­tata­rilor societății civile, dezinformări și derive națio­na­liste de duzină, șmecherii propagandistice de genul "statului paralel"), toate menite să acopere esența jocului anti­justiție. În final, s-a revenit la agresiunea directă, cu "berbecele parlamentar", fără a mai ține seama de nicio regulă democratică, de nicio cutumă civilizată, presupusă de statul de drept. "Comisia Iordache" va rămâne în istoria țării ca o excrescență comunistoidă rușinoasă, prin proce­dee­le mafiote pe care le-a adoptat pentru a-și atinge scopul de salvare a unei găști penale, condusă de Drag­nea. Prin mimarea dezbaterii democratice de amendare a legilor Justiției (cu ignorarea totală a amendamentelor opoziției și a protestelor interne ori criticilor externe), PSD-ul a de­monstrat clar că, sub actuala conducere, s-a transformat într-un partid putred, fără legătură cu social-democrația reală, un partid al marilor corupți și al susținătorilor aces­tora.
În 1947, comuniștii l-au "îngropat" pe Regele Mihai, alun­gându-l de pe tron fără nicio justificare legală, prin amenințare și șantaj. În 2017, urmașii lor îl îngroapă iarăși, folosind doliul și tristețea țării pentru a-și impune în forță ciuntirea Justiției și arbitrariul ca Lege.