Unguente din ace, conuri și rășină de conifere

Redactia
Alifie din rășină de brad

Ingrediente: 50 g de rășină de brad, 80 ml unt­de­lemn de măsline sau floarea-soa­relui, 10 g de ceară de albine.
Mod de preparare:
* Îndepărtați rășina de pe brad, cu ajutorul unui cuțit, fără să vătămați coaja. Se prelu­­crea­ză imediat.
* Se pu­ne ră­șina împreună cu untdelemnul în­tr-un vas și se lasă la topit pe flacără mi­că. Se amestecă în­truna.
* Lichi­dul fier­binte se stre­coa­ră printr-un tifon, după care se pune din nou pe foc. Se introduce ceara și se lasă să se topească la flacără mică.
* Cât e încă fierbinte, alifia se toarnă în bor­că­nele curate, se lasă să se răcească, apoi se pune ca­pacul etanș. Ține opt luni, dacă e ținută la întu­neric și răcoare.
Utilizare: Datorită proprietăților ei ei antiinfla­matoare și antiinfecțioase, alifia este eficientă în tratarea dureri­lor mus­culare, a hemoroizilor, a arsu­rilor ușoare, a entorselor și luxațiilor.

Balsam din ace de pin

Ingrediente: 2 linguri de ace de pin tăiate în bucăți mai mari, 1 lingură de flori de lavandă, 100 g de ghee (unt clarificat), câte 10 picături din ule­iu­rile eterice de pin pitic, lavandă, măghiran și roz­marin.
Mod de preparare:
* Topiți cu grijă untul clarificat în bain-marie, adăugați acele de pin și florile de lavandă, acoperiți vasul și lăsați-l deoparte pentru 30 de minute. Apoi treceți conținutul prin sită, pentru a îndepărta plan­tele.
* După ce s-a răcit pu­țin, puneți și uleiurile ete­rice, amestecând cu băgare de seamă. Turnați com­po­ziția în borcănele cu capac, așteptați să se întă­rească și închideți bine capacele.
Utilizare: Balsamul ac­ționează contra dureri­lor mus­culare, a nevralgiilor, a suferințelor pro­vo­cate de reumatism ori de sciatică. În lipsa untului ghee, el poate fi preparat cu ulei de măsline și ceară de albine (la 100 ml de ulei - 10 g de ceară).

Alifie din rășină de pin

Ingrediente: 2-3 linguri de rășină de pin, 200 g de unt (tre­buie să fie cât mai gras), un bob de cea­ră de albine, de mărimea unei alu­­ne (se găsește în piață la apicultori).
Mod de preparare:
* Se pune untul într-o oală și se fierbe pe foc de inten­sitate medie, înlătu­rân­du-se spuma din când în când. După 15-20 de mi­nute, niște sedi­mente în­chise la cu­loare se de­pun pe fundul cratiței, iar untul ră­mâne limpede. Atunci se ia de pe foc și se trece untul în­cins, limpede (fără vreun se­di­ment de pe fund) într-o altă oală curată.
* Se ada­­ugă ceara de al­bine și se ames­tecă bine. Atunci când amestecul de unt limpezit și cea­­ră este omo­gen, se adaugă rășina de pin. În Ardeal și Bu­covina, fe­meile meștere mai puneau în com­poziție și pu­țină tămâie cu­ra­tă (vreo 2-3 bobițe), care-i dă­deau un­sorii o aromă și o pu­tere tămăduitoare apar­te. După ce se amestecă bine componentele, ali­fia se pune într-un borcan să se răcească și se va păstra la rece.
Utilizare: Alifia din rășină de pin se utilizează contra dureri­lor musculare sau a suferințelor pro­vo­cate de reumatism, aplicându-se de două ori pe zi pe locurile afectate. Este de asemenea eficientă în tra­tarea hemoroizilor. Se folosește alifia ca atare, în aplicații locale, sau se prepară o alifie mai tare (se adaugă mai multă ceară) din care se modelează su­pozitoare.

Alifie de casă din rășină de molid
(O formulă de pe vremea bunicii)


Ingrediente: 50 g de rășină de molid, 40 ml de ulei de in (poate fi și de măsline).
Mod de preparare: Rășina proas­­pătă se ames­tecă cu atât ulei de in cât este necesar pentru a se obține o ali­fie destul de fluidă, ușor de apli­cat pe piele.
Utilizare: Se folosește contra ulcerațiilor pe piele, a furunculelor sau a abceselor.

Alifie din conuri de molid

Ingrediente: 1-2 conuri de mo­lid (cât mai proas­pete și mai cu­rate), 50 g de unt clarificat (ghee) sau untură de porc.
Mod de preparare:
* Topiți untul într-o ti­gaie și adă­ugați conurile mă­runțite.
* Lăsați conurile să stea o oră sau două în grăsimea fier­binte, pe urmă treceți-o prin sită. Apoi, ea poate fi pu­să într-un bor­can, lăsată să respire și să se răcească. În­chideți bine borcanul și păs­trați-l la rece.
Utilizare: Pentru tratarea rănilor și a bubelor.

Balsam de molid și larice

Ingrediente: 60 g rășină de mo­lid sau de larice, 6 g ceară de al­bine, 50 ml ulei de sună­toare.
Mod de preparare:
* Se lasă rășina să se topească într-un recipient de ceramică rezistent la foc și, când devine lichidă, se adaugă uleiul. Se mai încălzesc puțin împreună, ames­te­cân­du-le bine, iar după aproxi­ma­tiv 5 minute se ia vasul de pe foc și se ține 2-3 ore pe baie de apă, care se va menține permanent cal­dă.
* Se stre­coară printr-un ciorap de nylon și se încorporează ceara de al­bi­ne. Se în­călzește balsa­mul pe baia de apă pâ­nă ce se topește ceara, du­pă care se în­cearcă dacă este suficient de gros, luând puțin cu o lingură sau o spatulă de lemn, și se lasă să se răcească. Da­că balsamul este prea subțire (li­chid) se mai adau­gă pu­țină ceară de albine; dacă este prea consis­tent, se mai adaugă puțin ulei.
* Când consistența este cea dorită, se toar­nă balsamul în bor­cane, se lasă să se ră­cească, se aco­peră cu hârtie de perga­ment, se lasă să transpire circa 5 ore, se înșu­ru­bează capacele și se pun în cămară sau într-un alt loc întunecos și răco­ros. Dacă borcanele sunt bine închi­se, balsa­mul poate fi păstrat, fără pro­bleme, 2-3 ani.
Utilizare: Bal­samul este foar­te eficient pen­tru reumatism, gută, sciatică, sinuzită, dar și pentru vindecarea rănilor, zgârie­turilor, a furunculelor și abceselor.