Călătorie în Țara Moților - Povești la gura sobei

Catalin Manole
- Iarna încă nu a venit cu adevărat, dar în Apuseni, moții o ademenesc cu povești spuse la gura sobei. Ca într-un descântec menit să cheme zăpezile, bătrâ­nele povestesc lumea veche în care au trăit, când iarna venea în sunetul colindelor cântate la șezători și-al glasurilor de prunci, ce se pregăteau să înalțe "steaua" -

Cântecul dintre anotimpuri

"Era o vecină la părinții mei și acolo era un teren, îi zice Fețe. Și spunea tata către mama: Roza me, hai să stăm jos, să auzim pe Veta cum cântă! Trăgănat (doinit) de-ăla de-ți venea lacrimi în ochi! Te durea sufletul, așa frumos cânta! Și stăteam așe, pe-un lemn, și o ascultam pe Veta cum cântă pe vârful Fețelor. Ea cânta când era gata tăt lucrul la pământ. Era sem­nul că până și toamna îi ga­ta și de-amu poa să vie iar­na păstă noi. Azi, după cum videți, căldurile îs ieșite afară din răvaș și iarna vine greu...".
Lucreția Flu­tur trăiește în Chiș­cani, un sat aflat la marginea Apusenilor. Stă în bucătărioara ei mică și, din când în când, se ridică cu greu. Merge nesigur pe pi­cioa­rele slăbite de ani și de mun­că și mai pune un lemn în focul care trosnește încetișor. Apoi se așează din nou. În satul acesta necunoscut de la poalele Apusenilor, pare că tot ce mai face nana Lucreția este să aștepte să vină din nou iarna aceea, pe care o știe din copilărie. Câteodată dă perdeaua la o parte și privește ce­rul. Nori cenușii se-adună, se îngrămădesc și se rostogolesc dinspre munți. Lumina e și ea gri. Frigul își amestecă mirosul de iarnă cu cel al fumului de lemne din coșurile caselor. E liniște în cămăruța Lucreției, și doar focul sobei se aude, din când în când, ca un descântec ciudat, ce cheamă și el iarna și zăpada.
Curtea Lucreției Flutur e plină de obiecte vechi, adunate împreună cu soțul ei, un adevărat muzeu al Apusenilor dinspre Beiuș: de la oale de lut, căruțe, cruci de lemn cu însemne vechi, cămeșoaie de cânepă, unelte ale moților, răz­boaie de țesut și melițe, până la pietre de moară și lăzi de zestre, încrustate cu simboluri primi­tive. Toate sunt atât de vechi, încât astăzi nimeni nu mai știe cum se foloseau unele dintre ele. Rostul lor s-a pierdut. Într-o șură enor­mă și sub cerul liber, exponatele stau nemișcate în aerul rece al iernii, ce se lasă așteptată. Poate e doar praful așternut în strat gros peste ele, poate este doar amestecul acesta de obiecte, ca niște frânturi de povești rătăcite, ce dau aerul de resemnare și de nostalgie. Iarna e timpul poveștilor la gura so­bei, e timpul acestor obiecte adu­nate de pe munți și din ogră­­zile moților, pentru că tot ce a mai rămas din ele este povestea lor: nimeni nu mai are nevoie, în lumea internetului, nici de ulciorul făcut de mâinile vreunui olar și nici de fusul sau bâta ciobănească, cu sori în­crus­tați pe ea. Pare că toate aces­te obiecte stau și așteaptă ca satul să fie aco­pe­rit de zăpezi și să vină timpul poveș­tilor, singurul timp în care ele mai în­seam­nă ceva.

Iarna, când se încuie pământul

Lucreția a păstrat aceste obiecte în curtea sa, ca pe niște martori ai lumii vechi, frânturi întrupate ale memoriei și ale amintirilor, din timpuri ce dis­par odată cu ultimii bătrâni din satele Apu­se­nilor.
"La ora asta, erau toate culese. Fânul pen­tru animale, lem­ne­le de foc și bucatele, câte erau. Noi um­blam cu opinci și șo­sete de lână. Luam două-trei rânduri de rochițe, că să nu intre vântul să ieie picioa­rele frig. Și sfeter de lână, și cojoc de lână, și în cap cârpe de lână. Mergeam la școală și aveam în straiță o felie de pâine cu untură și una de pâine cu dulceață. Pâinea o făcea mama, cu dos­peală de se cheamă crumău, aluat dospit de seara până dimineața, făcut din făină cu resturi de pâine de pe albie, că numa în albie de lemn se făcea. Beam ceai făcut cu zahăr ars sau cu coji arse de pâine, sau cu lemn de zmeur, că punea tulpină de zmeur la fiert, și era bun. Ne bucuram că ăi bătrâni nu mai plecau de-acasă, stăteau mai mult cu noi. Că odată ce veneau iarna și frigu și pământu se încuia, ei erau tăt pe lângă casă. Bărbații se apucau și reparau și ascuțeau tăt, de la cuțite la foarfece, meștereau în lemn, pregăteau firezul (fierăstrăul) și joagă­rul. Femeile lucrau de mână în casă, făceau lucruri din cânepă sau din lână, și noi ne bucu­ram să stăm pe lângă muieri, la căldură. Era o minune să vezi cum ieșeau din mâinile lor că­meși, șosete, sfetere, toate lucruri noi-nouțe de îmbrăcat pentru noi. Da nu le primeam decât în Ajun de Crăciun. Până atunci, trebuia să fie toate gata".

Muma pădurii de lângă sat

Într-un alt timp și într-o altă lume, la vremea aceasta, la care Lucreția se uită pe fereastră, așteptând iarna ca pe cineva drag, ce se întoarce de la mari depărtări, copiii satului erau deja pe dealul dinspre biserică, numit La Fântână, și de acolo își dădeau drumul cu săniile de lemn, pe valurile de zăpadă, plutind pe oceanul alb. Cei mai fricoși se aruncau pe la jumătatea drumului "butuc" și ceilalți copii râdeau și chiuiau spu­nând că "a căzut cloșca". Și seara, când intrau în casă, îmbujorați, se adunau în jurul câte unei bunici, la lumina slabă a lămpii cu gaz, cu um­brele ciudate ale focului mișcându-se pe tavan. Iarna nu venea doar cu zăpezi nesfârșite și stră­lucitoare, ci și cu povești vechi, trăite de cei ce le povesteau. "Și zicea bunica încetuc, că niciunul nu mai mișcam, ca să auzim: «Muma pădurii l-o prins pe feciorul plecat după lemne». Și el a zis Hai să facem foc, să ne uscăm hainele și să ne încălzim! Dunciu îl chema. Și tăt poves­tind Dunciu, Muma pădurii a adormit. Și el numa în fugă a pornit. Când ajunse pe vârful muntelui ce se vede colo, mai în sus de biserica noastră, numa ce auzi glas puternic: «Dunciu meu, mândru fusăși și cum te dusăși! Da cum mi-ai pus păcăleală în cap, așe te-am iertat!». Și zicea Muma pădurii cu glas maaaaare, că așe mereau lemnele în pădure și se mișcau".
Soțul Lucreției a murit de câțiva ani. Băiatul lor și-a luat serviciu la oraș. Din când în când, turiști veniți să vadă Apusenii se opresc și intră în curtea-muzeu. Se plimbă printre frânturile acelea de trecut. Unii stau și încearcă să deslușească viața de altădată din ele, acea viață simplă, ce nu trecea mai departe de ograda omului sau de hotarul satului. Alții trec repede și se întorc la mașinile lă­sate în drum, cu motorul pornit, pre­gătite să îi ducă în centrul vreunui mare oraș, unde strălucesc instalații de lumini. Din cau­za picioarelor slăbite, Lucreția nu mai poate să îi conducă printre expo­nate și să le spună po­vestea lor. Îi salută numai din pragul casei. Se în­toarce apoi cu pași mărunți până la sobă și mai pune un lemn în foc. Se așează. Ar mai povesti ceva. Măcar dacă ar șuiera vântul afară! Măcar dacă ar fi un ger năprasnic, să înflo­rească ferestrele! Măcar dacă s-ar mai auzi pe drum o sanie cu clo­poței, trasă de un cal, încât să îi ghicești alune­carea lină prin zăpada proaspătă!
"Să mai povestim, că după cum zicea buna, și iernii îi place să asculte și așe o chemăm. Ea, oricum îi aproa­pe, că mi-a zis nana din deal că o văzut zăpadă amestecată cu iarbă pe creastă. Vine, da se înduplecă mai greu, că poate și povești îs mai pu­ține... Văzurăți ciubărul ăla de la intrare? Ciubăr de-ăla nu mai știe nimeni face! Și noi îl foloseam să punem mâncarea fiartă pentru porci în el. Într-o iarnă, am mers cu fetele la jocuri și petrecere de după clacă. Și tata a zis că Nicu, fratele meu, poate sta cât vre, da noi, fetele, să fim acasă până la 12. Mama a fiert car­tofi pentru porci și i-a lăsat după ușă, în ciubăr. Acuma, io am întârziat și nu am venit la ora la care trebuia. Tata mă aștepta cu o nuieluță. Eu tăt mă dădeam înapoi și ziceam, ba că nu m-or lăsat pruncii (băieții) să plec, ba că fetele or zis să mai stăm... și m-am dat înapoie până am picat în lătura de la porci. Și-atunci a sărit ma­ma, săraca: «Prăpă­di-tu-va Dumniezău pe-amândoi, că și tu omule ești mai rău ca fata! Uite ce fă­curăți, i-ai stricat poalele!». Că erau poale anume, colo­rate, și la apă se stricau. M-am dus și am plâns lângă cup­tior. Și în anul acela, m-am mai văzut cu pruncii numa când or venit cu colindă și eu i-am așteptat cu ia cea mai faină și cu masa pusă".
Astăzi, în satul Chișcani, poveștile sunt tot mai puține. Poate de-asta și iarna se lasă mai greu chemată. Pruncii sunt plecați la muncă prin alte țări, fetele la fel. Clăci nu se mai fac, șezători nu mai există. Doar câte o bunicuță, precum Lucreția, stă și ademenește iarna pe lângă focul din so­bă, cu povești din­tr-o altă lume, când oamenii se încălțau cu opinci și o au­zeau pe Muma Pă­durii hohotind prin pădure.

 Măicuța

De la Chișcani, am luat-o în sus, către Beiuș, și de acolo am cotit din nou către munte, că­­tre Apuseni. La poalele lor, cățărat pe coaste de deal, am găsit un sat de poveste, în care pare că timpul înaintează mai greu decât în restul lumii. Roșia. Nici aici nu a venit încă iarna, dar de pe coborâșurile cu clăi de fân cât casa, se văd vârfurile albe ale munților. Aerul e mai rece și noaptea simți cum vine gerul, pe nevăzute, ador­mind iarba și pomii, scufun­dân­du-le în liniștea peste care ar trebui să se aștearnă, încet, zăpezile.
La drum este o casă mare. Doar o fereastră este luminată. În cea mai mică încăpere a acestei case, locuiește Varvara Tudurean. Pentru că are 90 de ani, toată lumea îi spune Măicuța. Toate lucrurile din cameră sunt făcute de mâinile ei. Cele mai multe iarna, la lumina lămpii. Acum, Măicuța stă pe marginea patului, cu mâinile în poală și mă privește fix. Este înconjurată de toată munca tinereții ei: covoare, pă­turi, ștergare, perne și o ladă plină cu zestrea pentru nepoți. Mă lasă un timp să o privesc așa, în mijlocul frumuse­ților de altădată, ca pe un tablou stra­niu al unei lumi dispărute. Apoi înce­pe să îmi vorbească în limba veche a acestui sat pierdut. "Să vină iarna, că mie îmi plăcu. Nu-i vorba doar că fă­ceam habără (clacă) cu tăche muie­rile laolaltă, și când mergeam sâm­bătă, cu ghemu de cânepă, erau fi­ciori de ziceau la hedede (orchestre) cu tolcer (vioară cu goarnă) și la fluieră. Da îmi plăcu, pentru că eu iarna m-am măritat. Când am ieșit din beserică cu omu mieu, era tătu alb și ninjea liniștitu. Atuncia grăitoriu (vornicul) și oamenii tăți din sat, adu­nați, or început să zâcă o trăgănată (doină) de-aceea faină, cum se zice la nuntă, la noi. Zicea așe: «Noi mire te-am slobozit în grădina cea cu flori, Și tu mire ți-ai ales floarea ceia mai roșie, că aceia ți-o fo dragă ție. Și ai rupt pângă pământ, să o pui lângă suflet. Și ai rupt pângă (pe lângă) tulpină să o pui și la inimă». Cântau de ți se rupea sufletu și tăt într-un cântec am mers până la casa mirelui, prin neauă, unde ne aștepta mama lui, în fața unei mese pe care era pus un colăcel. De trei ori m-a întrebat mama lui: «Ce-mi aduci, puiul meu?». Și eu am răspuns prima oară: «Pită și unt și câte-s pe pământ». A două oară m-a în­tre­bat și i-am zis: «Pită și sare și câte-s sub soare». Și numa a treia oară a fost mulțumită, când i-am zis: «Pită și miere de roi, să trăiesc și eu cu voi». Atunci a rupt colăcuțul, l-a arun­cat către nuntași, iară eu am putut intra în casă. Eram mândră! Aveam un suman cum nu se mai face azi nicări! Și-aveam cojocel, de-l păstrez și-amu, or venit din Franța să îl cumpere, da nu l-am dat...".
Aveam să înțeleg mai târziu de la nepoata Măicuței că, într-adevăr, francezii de la casa de modă Dior au aflat, nu se știe cum, de cojocel, și au venit să îl cumpe­re. Câteva mii de euro au încercat să îi dea bă­trânei pentru el, dar ea nu s-a lăsat înduplecată. Au mai adăugat alte mii de euro la preț, dar de­gea­ba. Pentru ei ar fi fost o haină rară doar. Pentru ea, era cojocelul de nun­tă și cel în care în fiecare an se gătea ca să pri­mească corinda. Era hai­na de sărbătoare, lu­crată cu ciucuri colorați și fâ­șii de piele fină îm­ple­tită, pe care o îmbră­ca anume când pruncii ve­neau să o anunțe naș­te­rea Domnului. "Co­lo-n sus pe răsăritu/ Este-un pom mândru înfloritu/ Corinde-mi Doam­ne/ Cu frunzele de argintu/ Cu florile de aur sfântu/ Dar în vârful ce avându?/ Lumina din trei fă­clii!/ Acele nu-s trei făclii/ Acelea-s trei zile sfinte!/ Una-i sfânta Dumi­nică,/ Una-i ziua Paștilor,/Una-i ziua lui Cră­ciun./ Noi um­blăm și corindăm/ După Fiul Sfânt cercăm/ Cine ni l-a pomeni/ Cu bun dar l-am dărui/ Cu lumina Raiului/ Cu Împărăția Ceriu­lui". Și-atunci le dădea colăcuțul și ei încă mul­țu­meau și ziceau alduitu colacului: "Brob­da! Brobda! Dum­nezeu primească pe gazdă, la mulți ani trăias­că! Cu bucurie, cu veselie! Și v-ajungă multe prasnice ca astăzi, sănătoși și vigani!".
"Cam cum ar fi pe vremea asta, pruncii începeau să se adune să învețe corinda. Unii de pe-acu începeau să își facă costume de turci, tăt din zdrențe, că cine era mai urât era hăl mai frumos! Și umblau după anul nou să sparie lu­mea pin sat. Și-amu se întâlnesc și se pre­gătesc, că la noi încă se țin obiceiurile, numai că ceva s-o schimbat... nici prunci nu mai sunt câți erau și nici iarna nu mai vine ca altădată. Iacătă, o tot așteptăm...".

Corinda pomilor

Da, ceva din schimbarea lumii a ajuns până în Roșia, dar aici multe din tradiții și din traiul curat de altădată s-au păstrat. Iarna în­că nu a venit, dar este undeva după munți, undeva în cerurile coborâte peste sat, în norii tot mai grei și întunecați, adunându-și puterile. Astăzi, oamenii nu mai merg cu carul cu boi după lemne, la metări, cum se spunea. Nu se mai merge în "dric de iar­nă" în pădure, să tă­găsești, adică să cureți neaua și să faci ba­șagu - co­liba din bețe cu pământ, pe care să o acoperi cu frunze și să faci focul dinain­tea ei. Dar încă mai poți auzi păcurarii (păstorii) hăulind unii la alții: "Ur­lați-vă (coborâți) pe vale, până la izvoare!". Azi nu se mai face ha­băr pentru desfăcare, adică clacă pentru depă­nușatul porumbului, dar câte o femeie înstărită încă se mai duce la o familie mai săracă și varsă în mijlocul casei o straiță plină cu tăche poa­mele - de la mere și gutui până la prune și piersici, că să aibă pomii roadă și la cel ce dă, și la cel ce primește.
Mai e un pic și pruncii vor porni cu corinda prin Roșia. Își vor lua tingălăul (clopotul) și botuța pe care să își pună colăcuții și vor porni din casă în casă. Acum e timpul repetițiilor, al vizitelor și al prăjiturilor de post, cu grâu fiert, cu nucă și cu miere. La Aurelia, nepoata Măi­cuței, câțiva tineri s-au adunat și repetă corinda pomilor, Turaleița, ce se urează fiecărui copac, în timp ce se face o horă în jurul lui: "Turaleiță-leiță după pom, roadă-n pom! Turaleiță-leiță pomu să-nflorească, omu să-nveselească!".
Măicuța își pune cu grijă cojocelul în lada de zestre, peste cămășile ei ca de regină, țesute în fir subțire de cânepă. Apoi se așează din nou pe marginea patului, cu mâinile în poală. Mă privește fix, cu acea privire care este din altă lume, din lumea în care oamenii și pomii se corindau deopotrivă, pentru că deopotrivă erau lăsate de Dum­ne­zeu pe pământ.

 *

Trebuie să por­­nesc înapoi, spre lumea ora­șelor îm­podobite cu becu­lețe de Crăciun. E noapte și aerul e înghețat și nemiș­cat. Luna are lu­mină argintie de iarnă. Privesc ce­rul și mi se pare că stelele încep să se apropie de pă­mânt... Sunt primii fulgi de zăpadă, strălucind în lu­mina lunii! Prima ninsoare în Apu­seni! Casele, clăile de fân, dea­lurile și munții capătă con­tururi argintii, stră­lucesc în noapte, ca aprinse de o pu­tere miraculoasă! O ninsoare ca o pro­misiune tăcută și luminoasă, o nin­soare venită de undeva, din trecut.