Dieta lui Moș Crăciun

Cititor Formula AS
Ajunul Crăciunului, 2016.

Stau în genunchi lângă brad și ter­min de așezat cadourile. De pe farfu­ria lă­sată de Maria pentru Moș Cră­ciun, alături de paharul de lapte ("așa a spus la desene că se face"), mă pri­vește cu ochi strălu­citori de ciocolată ultima prăjitură. Încerc să rezist, dar în cele din urmă renunț și o mănânc. A patra! Laptele a dispărut de mult...
A doua zi, în timp ce desface cu înfrigurare darurile de sub brad, Ma­ria îmi spu­ne: "Mami, Mo­șu­lui i-au plăcut mult pră­ji­turile. Uite câte ca­douri mi-a lă­sat! Dar nu înțe­leg cum poate să mă­nân­ce atâ­tea prăjituri, de la atâția co­pii. Cred că sunt ca­tra­li­oane!". Întâi mă gân­desc cum să evit răs­punsul, dar apoi îi ex­plic cum cio­colata este bună pen­tru inimă și Moșul are ne­voie de o inimă sănătoasă, ca să poa­tă iubi atâ­ția co­pii cuminți. Apoi, îi spun cum ouăle din prăjituri sunt pli­ne de pro­teine hrănitoare, care îi țin de foa­me și-i dau energie lui Moș Crăciun, pen­­tru a putea duce toate acele ca­douri pentru băieței și fetițe. Și lapte­le? Pentru oase sănătoase și puter­nice. Altfel, ar putea să-și rupă un picior când își dă drumul pe coș sau când intră pe geam...
Maria face o mutriță serioasă și dă din cap în semn că a înțeles. Și pentru că vrea ca Moș Crăciun să fie sănătos mulți ani de acum înainte, săp­tămâna asta facem pră­ji­turile împreună, să în­vețe și ea să îl "trateze".
Anul acesta nu mă voi simți vino­vată mâncând por­ția lui Moș Crăciun. Dacă dieta asta e bună pentru el, e bună și pen­tru mine! Săr­bători fericite!

LAURA - București