Sfaturi pentru "crosul" sărbătorilor

Redactia
Să te gândești la frumusețe în sea­ra de Crăciun?

Dacă ai avea doar atât de făcut, ce bine ar fi! Dar totul se-nvârte în jurul tău; pe ce să pui mâna mai întâi? Bucătăria așteaptă, bradul așteaptă, copiii aș­teap­tă, ca-ntot­dea­una, totul este pe spinarea femeilor. De unde atâta mo­ral ca să mai fii și fru­moasă? Și totuși: uitați grijile, încercați să gân­diți "pozitiv", ca americanii, se pa­re că lor metoda le reușește, mobiliza­ți-vă gân­durile pe ideea de sărbătoare, pe bu­curia pe care ea le-o adu­ce co­piilor și, mai ales, ur­mați sfaturile pe care vi le dăm.
* Până în seara de Cră­ciun și apoi pâ­nă la Reve­lion, lăsați deo­parte grăsi­mile și mân­carea gătită, ca­feaua în abuz și ți­gările. Puneți în dulap alcoolul și băutu­rile acidu­late și re­descoperiți virtuțile plan­­telor. Beți pe săturate infuzii de cim­­bru și de roz­marin, ele au forța de a dez­in­toxica organismul. La fel, sal­via. Aceas­­tă plantă miraculoasă are pro­prie­tăți to­nice, digestive și acti­vează toate func­­țiile cor­pu­lui. Învă­țați, de ase­menea, că menta, mă­ceșul și busu­io­cul cal­mea­ză nervii; că lămâia dre­nează și deconges­tionează ficatul, că mor­co­vul curăță sângele și îl reîn­noiește și că mierea facilitează diges­tia.
* Și apoi, chiar dacă vă vine greu, râ­deți! Un minut de râs echiva­lează cu trei sferturi de oră de rela­xare. Sau cel puțin surâ­deți, e ex­celent pentru toni­ci­tatea pielii și a obrazului.
* Vreți să fiți în formă maximă a doua zi? Puneți seara la macerat un ou cu coaja foarte albă în suc de lă­mâie na­tu­ral. Dimineață, beți acest suc pe sto­ma­cul gol: prezența în or­ganism a unui su­pli­ment de ioni de calciu provoacă o în­vio­rare puternică și o de­tentă a siste­mului neurove­getativ. A doua zi dimineața, după ce ați în­ghițit această licoare magică, luați un mic dejun substanțial, în care înlocuiți ca­feaua cu ceai de cimbru, de rozmarin sau un suc de lămâie cald, amestecat cu mie­re. A­poi duceți-vă în baie și faceți duș: cald-rece, cald-rece.
* Spre seară, lăsați-vă timp pentru a fa­ce o baie-miracol: într-un vas mai ma­re, cu apă clocotită, puneți 100 de gra­­me de sare marină (se găsește la far­macie), un pumn de lavan­dă, unul de cimbru sau de rozmarin. Lăsați să fiarbă to­tul vreme de o oră la foc mic, apoi lă­sați decoctul să se in­fuzeze vreme de zece minute. Fil­trați lichidul și tur­nați-l în apa din baie, care va deveni o baie de întinerire.
* În sfârșit, în vreme ce faceți ulti­me­le aranjamente în casă, înainte de a des­chide ușa unde se află pomul, oferiți-vă o clipă de singurătate, aprindeți o lumâ­na­re și credeți, așa cum cred toți copiii, în Moș Crăciun. El există. În seara sfintei săr­bători veți fi fericită. Iar fericirea este cel mai frumos fard al unei femei.