Anchetă "Formula AS": Cum a fost anul 2017?

Claudiu Tarziu
La final de an, tragem linie și socotim pierderile și câștigurile pe trei domenii prioritare pentru România: Economie, Justiție și Politică Externă. Având tabloul clar al lui 2017, vom ști și la ce să ne așteptăm pentru anul viitor. Așadar, am întrebat trei analiști specializați pe aceste domenii: Care a fost cel mai important eveniment al anului și cu ce consecințe?

MIRCEA COȘEA, Profesor universitar de Economie
"Suntem o țară care trăiește pe credit"


2017 este un an pierdut pentru România, nu atât prin ce s-a făcut, cât prin ce nu s-a întâmplat. Tre­buia să înceapă schimbarea modelului de creștere eco­nomică. În lume, modelul economic neo­li­beral este regândit pe baza a două mari criterii: înlo­cuirea rolului statului național în relațiile eco­nomice internaționale, cu rolul companiilor mul­ti­naționale și modificarea diviziunii interna­ționale a muncii, în concordanță cu revoluția industrială de tip 4.0 (informatizare, robotizare). Fără o rapidă ra­cordare la acest proces, România va rămâne la pe­riferia dezvoltării pieții mondiale. Noi avem deo­camdată o industrie de tip manufacturier: pro­du­cem ce ne dau alții să lucrăm, care cercetează, imaginează, cre­ează și vând pe piața interna­țională. Situația noastră este și mai precară, pentru că exportăm producțiile industriale în prin­cipal în două, trei țări din nucleul dur al Uniunii Europene, deci, de­pindem în cea mai mare mă­sură de ele. Dacă piețele acestor țări suferă schimbări majore, ne pot provoca nouă o catastrofă din punct de vedere al exporturilor. În altă ordine de idei, în 2017 am înregistrat cea mai mare creștere economică din UE și din istoria noas­tră post-decembristă. O creștere pe consum - sti­mulat, la rândul lui, de majorarea salariilor bu­getarilor și a pensiilor și de reducerea TVA la anumite produse. Un consum care nu face bani, ci învârte bani, deci dăunător pe termen lung. Banii plea­că din România, pentru că peste 70% din pro­duse sunt de import, iar din aceste 70 de procente, 78% sunt bunuri alimentare. Suntem o țară care trăiește pe credit. Deoarece avem și o creș­tere foarte mare și a deficitului balanței co­merciale - adică exportăm mult mai puțin decât importăm. Și importăm tehnologie cu care să ne modernizăm și dezvoltăm. De asemenea, inflația a crescut și ea semnificativ și va mai crește, în opinia mea, în 2018, până la 5%. Însă, aceste efecte vin din gu­ver­narea din 2016. Guvernarea din 2017 va in­flu­ența economia abia anul viitor. Impactul unor mă­suri importante, cum sunt cele privind introducerea Split TVA și trecerea contribuțiilor sociale de la an­ga­­jator la angajat, este încă necunoscut și de el vor de­pinde altele. Cert este că aceste două măsuri sin­gure cresc cheltuielile de logistică ale anga­ja­to­rilor și se vor vedea în costurile produselor și ser­viciilor.
Guvernul a prevăzut o reducere a cheltuielilor cu personalul birocratic, ceea ce era necesar. În plus, pentru prima dată în ultimii ani, proiectul de buget național conține și sume pentru investiții. Pe de altă parte, capitalul străin este în expectativă, din mai multe motive, care țin de evenimente internaționale, dar și de politica locală. Or, fără o infuzie masivă de capital din afară, ne va fi foarte greu.
Așadar, indiferent de efectele guvernării din 2017, e obligatoriu ca economia să devină prio­ritară și tratată cu maximă seriozitate în 2018. Dacă ratăm și 2018 în privința restructurării economice, intrăm într-o perioadă extrem de complicată pentru următorii cinci sau zece ani. Mai ales că, începând cu 2019, urmează un ciclu electoral cu mai multe etape: alegeri prezidențiale, europarlamentare, locale și legislative - care blochează economia.

LIVIU AVRAM, redactor-șef adjunct la "Adevărul"
"Prin noile legi ale Justiției, România riscă să devină raiul infractorilor"


2017 a fost cel mai sinistru an pentru Justiție din întreaga perioadă post-revoluționară. A început cu o mișcare brutală, nocturnă, materializată prin Ordonanța 13, și se încheie cu un atac masiv, purtat pe toate fronturile: legile Justiției și legislația penală. Agresorii au fost și sunt cei care ne conduc: Guvernul și Parlamentul.
După ce între 31 ianuarie și 1 februarie a.c., la ceas de noapte, Guvernul a adoptat Ordonanța 13, cu modificări ale legislației penale care, printre altele, dezincriminau total sau parțial infracțiuni precum abuzul și neglijența în serviciu, am asistat la cele mai mari proteste de stradă din România de la Revoluție încoace. Guvernul a fost nevoit să retragă Ordonanța, iar ministrul Justiției, Florin Iordache, a demisionat. Au urmat luni tensionate, în care nimeni nu-și făcea iluzii că Puterea va renunța la planurile sale, dar toți așteptau să vadă cum le va pune în practică. Noul ministru al Jus­tiției, Tudorel Toader, s-a angajat să elaboreze o legislație conformă cu standardele europene, iar în 23 august i-a detaliat principiile. Confruntat cu critici acerbe și cu avize negative de la Consiliul Superior al Magistraturii, ministrul Toader a aban­donat proiectele de lege pe care le elaborase și le-a trimis direct la Parlament, fără să le mai treacă prin Guvern. Între timp, sub pretextul imple­mentării unor directive europene și al punerii în acord cu de­ci­zii ale Curții Constituționale a României, Par­la­men­tul a înființat o comisie specială comună, de mo­dificare a legilor Justiției și a legislației penale. În­tr-un gest de maximă sfidare publică, în fruntea acestei comisii a fost numit depu­tatul PSD Florin Iordache, autorul Ordonanței 13.
A urmat un simulacru de dez­batere publică în comisie, unde argumentele raționale au fost înfrânte prin votul majo­rității. Cele trei legi ale Jus­ti­ției, deși extrem de complexe, au fost trimise în Parlament, unde au fost votate într-o cadență fulgerătoare, în care deputații nici măcar nu au apucat să afle ce anu­me votează. Rezultatul: inde­pendența opera­țio­nală a procurorilor a fost abro­gată, iar aceștia au fost puși sub autoritatea totală a șefilor ierarhici și a ministrului Justiției. Renaște astfel atmosfera de in­timidare a sistemului care era regula până prin anii 2004-2005. Dacă e să comparăm ce se întâm­plă cu o coridă, putem spune că majoritatea par­la­mentară e toreadorul, iar taurul este sistemul de Jus­tiție. Modificările la Legile Justiției au fost să­gețile pe care toreadorul le-a în­fipt în greabănul tau­rului, ca să-l sleiască de puteri. Lovitura finală o dă atunci când înfige spada, prin­tre omoplați, direct în inimă.
La ora la care vorbim, Comisia Iordache a pri­mit din partea PSD-ALDE peste 50 de pagini de amendamente la Codul Penal și Codul de Pro­cedură Penală. Absolut toate sunt în favoarea in­frac­torilor și niciunul în favoarea victimelor. Dacă vor fi adoptate, fie și doar o parte dintre ele, Ro­mâ­nia va deveni un veritabil rai al infractorilor. To­readorul a ridicat, așadar, spada.

TEODOR BACONSCHI, Diplomat, fost ministru de Externe
"Suntem obligați la un balet diplomatic complicat între UE și SUA"


România nu e singură, ci parte a UE și NATO, așa încât se găsește antrenată - chiar și când elita in­ternă are impresia că nu - în dinamica globală a lu­­mii libere. UE (afectată de Brexit) și aflată în dez­­bateri interne care să-i articuleze viitorul, a slăbit, după criza din 2008/2009, forța po­litică a instru­men­telor sale ex­ter­ne (printre care, Parte­ne­riatul Es­tic, în care țara noastră s-a im­pli­cat cât a pu­tut). Dacă euro­penii își văd de treburile curente, ascultând în­demnul pre­șe­din­te­lui Macron de a reinventa "ero­is­mul demo­cra­tic", adevăratul eve­niment cu impact global al anului care se încheie trebuie căutat peste Atlantic, unde - de la 20 ia­nua­rie 2017 - s-a instalat, la Casa Albă, un președinte nou și cel puțin atipic: Donald Trump.
Să vedem de ce victoria republicanilor - re­pre­zentați de un outsider - are impact asupra lumii, deci și asupra noastră. În primul rând, pentru că statul român socializa diplomatic, de opt ani, cu o administrație democrată și are acum interesul de a-și țese relații cu o administrație republicană sub­mi­nată intern de războiul (radicalizat în media) din­tre "progresiștii" (neconsolați) și "conser­va­torii" care își montează încă "tabăra". Vizita la Washington a președintelui Io­hannis a pecetluit oficial acest nou capitol: să ve­dem ce urmează... Apoi, pentru că Donald Trump are un program pa­radoxal, mai coerent decât spun adversarii săi: el se simte încărcat cu legitimitatea votului celor care l-au adus la Casa Albă: americanii din clasa de mijloc erodată de utopiile globaliste ale elitei libe­rale. Lor le datorează așadar o politică protec­țio­nis­tă în materie de economie și comerț și noul pre­ședinte n-a stat, pe acest plan, cu brațele încru­ci­șate. În fine, pentru că Trump, rănit și consumat de guerilla mediatică din SUA, va avea cu siguranță ambiția de a reclădi forța țării sale la nivel global. Nu spun că "are nevoie de un război" (desigur li­mitat, local), ci doar că președintele va dori să de­pă­șească pacifismul vag al predece­so­rului demo­crat: va lua decizii cu impact mult mai vizibil... Deocamdată, a menținut sancțiunile asupra Rusiei, a pus la punct Coreea de Nord, a reintrodus Iranul pe lista statelor-problemă, a gonit ISIS din Si­ria/Irak și a revenit la o relație excelentă cu Is­ra­elul. Trump nu e foarte iubit (cel puțin până acum) de liderii UE, iar Brexit va avea oricum, printre alte efecte, o anumită slăbire a legăturii transatlantice. În acest context, România - a cărei siguranță mi­litară e garantată exclusiv (și suficient) de NATO, va tre­bui să facă un balet diplomatic destul de com­pli­cat, evitând pozițiile unilaterale sau exclusive. Ne aflăm - se tot repetă, de parcă de fapt n-am pri­ceput asta - pe acest flanc estic al Alianței, o zonă obiec­tiv fragilă! De aceea, dincolo de tribulațiile po­liticianismului autohton, sper ca decidenții ro­mâni să-și amintească mereu că fără Deveselu și Ko­gălniceanu, fără 2% din PIB la Armată și fără achiziițile de modernizare (deja deblocate), suntem prea expuși la riscuri pe care nu le putem ges­tio­na...