Două plante de trecut iarna: MĂGHIRANUL și ROZMARINUL

Ilie Tudor
- Ultima lună a iernii e cel mai greu de îndurat. Vremii urâte i se adaugă și urâtul din trup și din suflet: vlăguiala, posomoreala, depresia. Se-alege praful de ele, dacă vă întremați cu Măghiran și cu Rozmarin -

MĂGHIRANUL
(Majorana hortensis)


Dacă ar fi să alcătuim o trusă de prim-ajutor, care să fie compusă numai din leacuri naturiste, cu siguranță că această plantă - vândută în mai toate alimentarele pe post de con­diment - nu ar lipsi. Un simplu ceai fierbinte de măghiran fa­ce mi­nuni. De la prima cană, ne va invada o căldură plă­cută, după care ni se va des­tinde, ca prin farmec, întreg cor­pul și, apoi, aproape fără să ne dăm seama, stresul și (even­tual) suferința fizică ori psihică vor deveni, cel puțin pe mo­ment, un vis înde­părtat. Repetat de mai multe ori într-un interval scurt de câteva zeci de minute, tratamentul va face să apară niște mici (și deloc neplăcute) accese de tem­pe­ratură, în care siste­mul imunitar va distruge cu spor ger­menii unui po­tențial guturai sau gripe, care în tim­pul primă­verii lo­vesc mai perfid ca oricând. Dacă aveți dureri de rinichi sau o cistită (lucru frecvent întâlnit atunci când se ră­cește brusc vremea), veți vedea cum ele trec ca prin far­mec, iar eliminarea își va relua fluxul firesc de la pri­mele 4-5 căni de ceai fierbinte. Dacă mai adăugăm că tratamentul intensiv cu ceai de mă­ghiran amplifică exponențial procesele de elimina­re a toxinelor și a apei în exces din țesuturi, făcân­du-ne să ne simțim ușori ca o... zi de primă­vară, obținem un tablou complet al acțiunii acestui con­diment miraculos. În cazul în care nu vă vine să credeți toate aceste minuni, atunci cel mai bine ar fi să le experimentați, și vă garantăm că nu veți fi dezamăgiți. Și, pentru a veni și în ajutorul celor care au sistemul nervos mai zdruncinat în această perioadă, vă punem la dispoziție câteva informații cu adevărat ex­traor­di­nare, în ceea ce pri­vește do­zajul măghira­nului.
* Pentru o relaxare ra­pi­dă și pentru a chema som­nul, puneți o linguriță de măghiran la o cană de apă (indiferent de produ­că­tor, el se găsește bi­ne mărunțit, așa în­cât măsurătoarea va fi ușoară).
* Pentru a ri­sipi astenia și pen­tru a vă mări capa­ci­tatea de efort și con­cen­tra­re, măriți doza la 2-3 lingurițe de plantă la o cană de apă.
* Pentru a alunga depresia și pentru a vă in­duce o stare de bună dis­po­ziție (la menținerea căreia tre­buie după aceea să contri­buiți prin efortul pro­priu de a gândi pozitiv), luați o super-doză, unică, de 6 lingurițe la o cană de apă.
Toate dozele recomandate sunt vala­bile atât pen­tru ceai, cât și pen­tru maceratul la rece. Mace­ratul la rece se ob­ține prin ținerea plantei în apă, la temperatura ca­merei, vreme de 8 ore, urmată de filtrare. Ceaiul (infu­zia) se obține prin ține­rea plan­tei în apă clocotită vreme de 15-20 de minute, urmată de filtrare.

Important
Este preferabil ca toate plantele aromatice să nu fie fierte, ci să fie folosite ca macerat la rece. To­tuși, atunci când corpul are nevoie rapid de căldură, când se urmă­rește decongestionarea căilor respira­torii, producerea transpirației, intensi­fi­ca­rea rapidă a proceselor de eli­minare etc., se reco­man­dă cea­iurile fierbinți.

ROZMARINUL
(Rosmarinus officinalis)


Legenda spune că, într-o primăvară, o prințesă îm­bă­trânită înainte de vre­me a primit în dar câte­va fire dintr-o plantă parfumată. Cu această plantă, ea și-a făcut o poțiune cu care s-a uns câteva săptă­mâni la rând și - minune! - a început să înti­ne­rească din zi în zi. Chipul ei și-a recă­pătat prospe­țimea și lu­minozitatea, zâmbetul i-a re­venit și, așa cum se pe­trece de obicei în povești, a venit un rege să o ceară de soție. Această le­gendă nu precizează dacă cei doi au trăit sau nu fericiți până la adânci bătrâ­neți, dar ne spune nu­­mele plantei - roz­ma­ri­nul, originea prin­­țe­sei - Ungaria și de­nu­mi­rea po­țiunii ma­gi­ce - "apă ungurească". Foarte răspân­dită în zona de sud a Ardealului, isto­rioara este ade­vărată, iar roz­ma­ri­nul are, într-adevăr, efecte magice.
Atât pentru uz intern, cât și pentru uz extern, aceas­tă plantă, condimentară și medicinală deo­po­trivă, pare făcută special pen­tru trecerea spre primăvară, iar pen­tru a vă convinge de acest lucru, vă dăm în conti­nuare câteva re­țete special ale­se pentru acest sezon.
* Pentru înlăturarea anemiei - con­di­mentați mân­cărurile (atunci când sunt călduțe, nu fier­binți) cu mult rozmarin: el are un efect tonic și ajută la o mai bună asi­milare a fie­rului.
* În cazurile de in­sta­bilitate emoțională (ca­re este strâns legată de instabilitatea meteo­ro­lo­gică) - se reco­man­dă să luați, pe nemân­cate, câte o lingu­riță de roz­marin mărunțit (care se ține sub limbă 15 mi­nute înain­te de a fi în­ghițit). El are efecte psiho­stabilizante puter­ni­ce, fără însă a in­duce acea stare ușor euforică (spe­cifică măghira­nului sau busuio­cului). Inhalarea uleiu­lui volatil de rozmarin are același efect salutar de cal­mare a emo­țiilor.
* Contra hipotensiunii și pentru stabilizarea tensiunii arteriale - se recomandă administrarea a 2-3 lingurițe de pulbere de rozmarin pe zi, pe sto­macul gol. O cură ține minimum 14 zile, rozma­rinul luându-se în trei reprize: dimineața, la prânz și seara.
* Contra asteniei și a stării de slăbiciune - se prepară o tinctură din 10-15 linguri de rozmarin, un pahar de alcool rafi­nat și un pahar de apă. Com­ponentele se amestecă bine și se lasă la macerat vreme de 10 zile, după care se stre­coară, preparatul obținut punându-se în sticluțe bine înfundate, care se țin la loc întunecos. Se ia câte o lin­gu­riță de 3-4 ori pe zi, pe nemân­cate.
* Pentru întărirea memoriei - se ia tinctură de roz­marin, preparată în același mod descris mai sus. Se ia dimineața și seara o linguriță diluată într-un pahar de apă, pe stomacul gol. Cura durează patru luni, fiind cât se poate de salutară începerea ei în acest sezon, când anu­mite pro­cese de degradare a memoriei sunt accele­rate.
* Contra paraliziei faciale - se țin comprese cu apă călduță, în care au fost diluate câteva linguri (4-5 linguri la un pahar de apă) de tinctură de rozmarin, obținută după rețeta de mai sus. De fapt, această tinctură dilua­tă este celebra apă ungurească (inițial, se făcea cu roz­marin verde). După unii terapeuți, eficiența crește foar­te mult dacă adăugăm în apa ungu­rească și zece pică­turi de ulei de cedru (se găsește în magazinele natu­riste).
* Contra ridurilor și a ofi­lirii tenului - se pun cata­plasme din două linguri de rozmarin mărunțit, ames­tecat cu apă călduță și învelit apoi în ti­fon. Chipul dvs. va căpăta vigoare și stră­lucire și va deveni invul­ne­rabil la capriciile vremii prin acest tratament.