Laptele demachiant

Redactia
Fiecare dimineață trebuie să înceapă și fiecare seară tre­buie să se termine cu curățirea în pro­fun­zime a obrazului.

Funcția aceasta o în­deplinește laptele demachiant. Așe­zat pe palme, apoi întins pe obraz și șters bine cu ajutorul unor dischete de vată, rostul lui este de a scoa­­te far­dul și murdăria din profun­zimea po­rilor. Laptele demachiant se reco­man­dă în toate tipurile de ten, chiar și celor ac­nei­ce. De unde ni-l procu­răm? Dacă ve­ni­tu­rile ne permit, prin­tre produsele cosmetice adu­se din Oc­cident, se a­flă și di­fe­rite ti­puri de lap­te de­ma­­chiant, pe ba­ză de plan­te, cu ran­da­ment ex­­cepțio­nal. În ca­­zul când pre­țul lor este pes­te po­sibili­tă­țile dvs., vă reco­man­dăm câteva re­medii aflate la îndemâna oricui:
a) Smântâna - lă­sată la tem­peratura ca­me­rei, apoi așezată pe un tam­pon de vată cu ca­re ne ștergem bine pe gât și pe față, este un de­machiant excelent.
b) Laptele ecre­mat (din care nu s-a scos gră­simea) se găsește în co­merț și e la fel de bun, indi­ferent de pro­ve­niență. Procedeul este același. Așe­zat pe o dischetă, va scoate toată mur­dăria din obraz.
c) Vaselina pură (se găsește la far­­macie) - întinsă bine cu degetele pe obraz, apoi ștearsă cu ajutorul unui tam­pon de vată sau cu hârtie igie­nică.
Nu uitați: laptele demachiant se fo­losește seara, pentru cu­ră­țirea far­dului și a mur­dăriei, dar și dimineața, fiind primul produs cos­metic pe care îl așe­zăm pe obraz. Important: după fo­losire, obrazul se clă­tește bine de tot, de trei-patru ori, cu aju­torul unor com­pre­se mari, de tifon, cu care ne frecăm ușor pielea.