12 boli de primăvară și leacul lor

Redactia
- Indiferent dacă iarna mai vine sau nu mai vine, primăvara își cere și ea dreptul la boli. Înainte să o facă, e bine să știți pe unde lovește și cum vă puteți apăra -

1. Anemia - se tratează foar­te efi­cient cu două lea­curi simple: urzicile și găl­be­nu­șul de ou. Primele, adică urzi­cile, se folosesc în ali­men­tație în cure de minimum două săptă­mâni, pe­rioadă de timp în care se con­sumă zilnic, de prefe­rință fierte, pentru a fi ușor de digerat. Ideal ar fi ca în fie­care zi să se mănânce măcar 150 de gra­me de urzici. În paralel, se con­su­mă gălbe­nu­șuri de ou crude (se­pa­rate doar de albuș, care nu se mă­nân­că), câte două pe zi. Cura cu gălbenuș de ou crud, care este bine să provină de la ouăle de casă sau ecolo­gice, durea­ză vre­me de mini­mum două săptă­mâni, timp în care se mă­nâncă câte două gălbe­nu­șuri de ou di­mineața, de prefe­rință îm­preună cu urzi­cile.

2. Astenia de primăva­ră - are multiple cauze, mo­tiv pentru care și tratamentul nu este întotdeauna foarte ușor de ales. Principala problemă este că în apariția acestei astenii sunt im­plicate mai mereu două cate­go­rii de factori: fizici și psi­hici. Exis­tă, oare, un re­mediu cu o ac­țiu­ne atât de cuprinzătoare, încât să rezolve si­multan ambele ca­te­­­go­rii de pro­­ble­me? Ei bine, exis­tă și, mai mult, acest remediu are o efi­ci­en­ță aproape imediată, deși es­te... in­vizi­bil. El se nu­meș­te "cură de altitudine", fiind foar­te simplu de apli­cat. Pur și sim­plu, pen­tru o perioadă de timp de mi­nimum 3 zile, mergem într-o zonă mon­tană și ne petrecem cea mai mare parte din timp cu lungi plim­­bări la altitudini care să depă­șească 1000 de metri. Cinci kilometri parcurși în pas vioi în acest me­diu ard surplusul de ca­lorii, ne pun sân­gele în mișcare, aju­tă plămânii eliberați de polua­rea orașelor și șoselelor să se dilate și să lase să pătrundă un aer mult mai pur, cu efecte tonice psi­hice remarcabile. Apoi, ionii negativi din pădu­rile de conifere situate pe vârfurile versanților mun­toși sunt un excepțional echi­li­brant emoțional și, totodată, un stimu­lent al proceselor de rege­ne­rare din organism. Aveți curio­zi­tatea să faceți o cură de altitu­dine și veți vedea că efectele sale asu­pra tonu­sului fizic și psihic sau chiar asupra aspectului dvs. sunt cu adevărat alchimice.

3. Avitaminoza - este una dintre problemele "cla­si­ce" care apar la ieșirea din iarnă, ano­timpul cu cea mai săracă ali­mentație. Pentru a com­pensa de­ficitul vitaminelor A, C, E, PP și din com­plexul B, vă propunem un mic cocktail de sănătate care se obține foarte ușor: într-un bor­can punem de seara trei lingurițe de cătină și trei lingurițe de mă­ceșe măcinate, peste care adău­găm jumătate de litru de apă de izvor. Se lasă acest amestec să mace­reze la tem­peratura camerei de seara și până dimi­neața, când se adaugă miere după gust și apoi se bea ca aperitiv. Important este să se consume și pul­berea rămasă pe fundul vasului, nu doar lichidul lim­pede obținut după ma­cerare, întrucât se­dimen­tele sunt de ase­menea foarte bo­ga­te în vitamine.

4. Boli vasculare - deși bo­lile vasculare se agra­vea­ză odată cu venirea primelor călduri de vară, primăvara este anotimpul în care este necesar să începem lupta cu ele. Și tot pri­mă­vara este momentul când avem un aliat foarte pu­ter­nic con­tra bolilor car­diovasculare: leur­da. Se consumă frunzele sale cru­de, ca atare sau în salate, canti­tatea recoman­da­tă zilnic fiind de mi­nimum 50 de gra­me. O cură de o lu­nă cu leurdă reduce coles­te­rolul, pre­vi­ne scleroza va­se­lor de sânge, normali­zează ten­siu­nea, tonifică venele și capi­la­rele. Leur­da este, de altfel, una din plantele cele mai com­plexe și puternice ca acțiune terapeu­tică împotriva afecțiunilor vaselor de sânge.

5. Cistita - se reactivează frec­vent în zilele răcoroa­se și umede de primăvară, pe fondul scăderii imuni­tății. Se tra­tează foarte eficient cu ră­șina care, pri­mă­­vara, înce­pe să curgă din nou peste țesuturile cica­tricea­le ale conife­relor. Din trei lin­guri de rășină de brad ames­tecate cu un pahar (200 ml) de alcool de 90 de gra­de se obține o tinctură cu efec­te anti­in­fec­țioase uri­nare și cica­tri­zan­te foar­te in­tense. Se ad­mi­nistrea­ză din aceas­tă tinc­tu­ră câte o linguriță diluată în pu­ți­nă apă de 4-6 ori pe zi, tra­ta­mentul durând vreme de 10 zile.

6. Dischinezia biliară - apare mai ales în primele săptămâni de pri­mă­vară, când sistemul digestiv obosit de ex­ce­­sul de grăsimi și de proteine din alimentație, pre­cum și de traiul sedentar din timpul iernii, dă sem­nele cele mai evidente de boală. Fierea leneșă se tratează cel mai simplu și eficient cu un leac de pri­măvară: frunzele de păpădie. Se consumă proas­pete, pe stomacul gol, cu jumătate de oră înainte de mesele principale. Se recoltează frunzele de pă­pădie prin tăiere din rozeta bazală a plantei, se spa­lă bine și se păs­trează la frigider într-o pungă de plastic (dar nu mai mult de 3 zile). Cu jumătate de oră înainte de a mânca se mestecă 2-3 frunze de păpădie și apoi se înghit. Mai ales la început de primăvară, aceste frunze - veți vedea - au un gust amar teribil, dar efectul lor asupra ficatului și a vezicii bilia­re merită din plin efortul de voin­ță de a le consuma. O cură cu păpădie durează minimum 21 de zile pentru întreținerea sănătății vezicii bilia­re și minimum 45 de zile pentru tratarea unei afec­țiuni deja existente.

7. Eczemele alergice - apar primăvara, odată cu pornirea vegetației, cu încăl­zi­rea aerului și cu apariția diferi­ților alergeni. Se tratează atât intern, cât și extern, cu o plantă excepțională: trei-frați-pătați. Pul­berea obținută prin măcinarea cu râșnița electrică de cafea a păr­ților aeriene ale plantei se admi­nistrează de 4 ori pe zi, câte o lin­guriță. Cura durează 3-4 luni și începe la sfârșitul lui martie, con­tinuând până în miezul verii. Extern, se pun cataplasme pe zonele afectate. Pul­berea de trei-frați-pătați se ames­tecă bine cu apă, până când se formează o pas­tă. Această pastă se aplică pe pie­le printr-un tifon sub­țire și se ține vreme de 2 ore.

8. Gastrita - este una din marile probleme neplăcute ale venirii primăverii, pe care, din păcate, mai mult de 10% dintre noi o simt și în... stomac. Din fericire, contra ar­su­rilor și durerilor gastrice, na­tura are multiple mijloace de comba­tere. Și printre cele mai si­gu­re soluții naturale este rădă­cina de obligeană, un inamic redutabil al gastritei. Această plantă nu doar reglează secreția de sucuri gas­tri­ce și distruge bac­teriile nocive din stomac, ci acționează chiar ca echi­librant la nivel emo­țional. Aceasta, în condițiile în care este de­mon­strată influența cla­ră a dezechi­librelor emoțio­nale (tradu­se în special prin furie, iri­tare, frus­trare) în declanșarea și în men­ținerea acestei afecțiuni. Se ad­ministrează pulberea de ră­dă­cină de obli­gea­nă, câte o ju­mă­tate de linguriță de patru ori pe zi, în cure de minimum 45 de zile.

9. Guta - este o afec­țiu­ne extrem de dure­roa­să, care se manifestă mai ales la sfârșitul sezonului rece, când hrana este foarte bogată în car­ne și în proteine animale în general. Se folosesc împotriva gutei lea­curi cu efect depurativ, care se gă­sesc din belșug primăvara. Dintre acestea, cea mai eficientă este seva de mesteacăn, care se obține în primele săptămâni de la por­ni­rea vegetației, prin inci­za­rea arbo­relui. Se beau 2-3 pahare pe zi de sevă de mesteacăn, în cură de minimum 2 săptămâni. Se ține și un regim lacto­-ve­ge­ta­rian strict, cu multe le­gu­me crude și cu sucuri de legume, pe o perioadă de trei luni.

10. Hipocalcemia (lip­sa de calciu) - se re­co­man­dă o cură de primăvară cu lapte crud. Primăvara, când ma­jo­ritatea animalelor au fătat de curând, laptele are cel mai bogat conți­nut de calciu, întrucât puii în primele luni de viață au creștere accelerată, iar cal­ciul din laptele de ma­mă susține impresionanta dez­voltare a sistemului lor osos. Așadar, consumați câte un litru de lapte (obținut în gospodăriile țără­nești) crud pe zi, în cure de minimum 30 de zile. Iar dacă aveți proble­me cu asimilarea cal­ciului, atunci adăugați la trata­mentul dvs. cât mai multe băi de soare, pentru că stimulat de razele solare, corpul va sintetiza foarte multă vitamina D, esențială pentru fixarea cal­ciului.

11. Imunitatea - este se­rios încercată în pri­me­le două luni de primăvară. Din cauza scăderii imunității în această perioadă, când orga­nis­mul este obosit de ieșirea din iar­nă, apar mai multe infecții respiratorii în timpul primăverii decât în lunile reci de iarnă. Pen­tru a vă întări rapid imunitatea, vă recomandăm din nou un leac de se­zon: mu­gu­rii și mlădițele de mesteacăn. Din aceste țe­suturi ti­ne­re se obține un macerat în gli­ce­rină și alcool, pe care îl găsim acum în farma­ciile specializate, du­­pă denumirea științifică a plan­­tei: Betula alba sau Betula pu­bescens. Se iau de trei ori pe zi câte 30-40 de picături din mace­ra­tul glicerinat de mlădițe de mes­tea­căn, în cure de minimum o lună.

12. Rinita alergică și ca­tarul aler­gic - de la începutul poleni­zării, în luna apri­lie, și până vara, alergia dă bătăi de cap tot mai mul­­tor persoane. Na­sul înfundat, stră­nutul, acce­se­le de febră sunt doar câteva din simp­tomele aler­giei respiratorii. Cum o combatem? Tot cu un leac de primăvară: mu­gurii de coacăz negru (Ribes ni­grum). Maceratul glicerinat din acești muguri îl gă­sim în Plafa­rurile și farmaciile naturiste. Se admi­nistrează câte 30 de picături de patru ori pe zi, în cure de patru săptămâni, cu două săptămâni de pauză. Are puternica acțiune a unui cortizon na­tural (însă fără efecte adverse), diminuând efectele nocive ale reacției alergice.