ZODIACUL LUNII FEBRUARIE

Tana Rosca
Această lună scurtă este plină de evenimente astrologice mari. Pe 15 februarie avem cea de-a doua eclipsă a începutului de an - o eclipsă parțială de Soare, în semnul Vărsătorului. Pe 16, începe Anul Nou chinezesc, anul Câinelui de pământ. Cum se potrivesc cele două energii? Păi, nu prea. Eclipsa de Soare este puternic axată pe schimbări de concepții, idei sociale, teh­nologii avansate. Este o energie efervescentă care anunță transformări semnificative în statutul femeilor, mai ales al mamelor ale căror drepturi nu sunt recunoscute. Energia anului Câinelui de pământ este una stabilizatoare, care aduce în prim plan valori conservatoare: prietenie, loialitate, devotament. Singurul element de legătură este Saturn, guvernatorul eclipsei din Vărsător, care poate să preia gândirea de avangardă generată de această eclipsă și să o adauge gentil valorilor consacrate. Să sperăm că o va face. Altfel, s-ar putea să asistăm la confruntări între vechi și nou, în care să câștige ba o tabără, ba cealaltă. Pe 17 februarie, Marte se ceartă cu Neptun și ne putem trezi în mijlocul unor conflicte pe care nu le înțelegem sau nu înțelegem cum am ajuns să fim implicați în ele. Până la mijlocul lunii, sunt posibile povești de iubire neașteptate sau de-a dreptul improbabile. Chiar dacă nu vor dura o veșnicie, nu trebuie să le evităm, pentru că ne pot destupa și mintea și sufletul.

BERBEC
Luna cu prieteni


Mai ales în prima jumătate a lunii, e important să vă vedeți cât mai des cu prietenii sau să interacționați cu cei din grupurile sociale din care faceți parte. Pentru că din aceste întâlniri întâmplătoare se pot naște idei care să stea la baza unor activități de grup ce pot lua amploare. Puteți de­veni exponentul acestor acțiuni. Dru­murile în străi­nătate devin în­cu­nu­nate de succes, de-abia către fine­le lunii, la fel și exa­menele, dar pe 17 și 18 călă­to­rii­le, mai ales cele pe apă, pot fi în­soțite de riscuri.
BANI: În ultimele zile ale lunii s-ar putea să primiți o informație confidențială, care să vă permită să faceți o investiție ins­pi­rată. 28 este data optimă pentru a o finaliza.
CARIERĂ: Așa-numitele bârfe de birou n-ar trebui trecute cu vederea, pentru că este în interesul dvs. să înțelegeți ce bise­ricuțe se formează și cine cu cine votează. Ciuliți urechile, mai ales pe 15, 21 și 26.
DRAGOSTE: Până pe 10, puteți avea tot felul de surprize, de genul vă îndrăgostiți de cineva considerat până atunci doar un prieten sau viceversa. O abor­da­re mai realistă devine posibilă între 11 și 19.
SĂNĂTATE: Am pomenit deja riscul de accidente de pe la mijlocul lunii. Vizate sunt ca­pul și labele picioarelor.


TAUR
Premianții clasei


Intervalul cuprins în­tre cele două eclipse, cea din 31 decembrie și cea din 15 februarie, ar trebui folosit ca să vă clarificați o problemă de fond. Oare o implicare fără rezerve într-un proiect care v-ar putea ajuta să vă remarcați din punct de vedere al statutului social nu v-ar da peste cap relațiile armonioase de familie? Ar fi bine să stați de vorbă cu cei de-acasă și să le cereți părerea. În caz contrar, s-ar putea să constatați că energia pozitivă din familie pe care o considerați un dar începe să dispară și nu mai aveți unde să vă încărcați bate­riile ca să rezistați în lupta cu lumea mare și neprietenoasă din jur. Ieșirile în lume cu prietenii pot deveni deo­se­bit de interesante începând din data de 11 și culminând cu 28.
BANI: Aceia dintre dvs. care au lucrat serios la un proiect creativ, la finele lui ianuarie, ar putea să primească o bonificație.
CARIERĂ: Sunteți bine văzuți de către șefi și n-ar strica să cereți o întrevedere, de preferință până pe 10, și să le cereți sfatul cu privire la devenirea dvs. profesională.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. se pot îndrăgosti de cineva din eșaloanele superioare de la ser­vi­ciu. În cupluri domnește armonia, dar pe 11 și 14 puteți avea discuții din pri­ci­na importanței pe care o dați carierei.
SĂNĂTATE: Există mai puține riscuri să vă bântuie in­som­niile, exceptând zilele din preaj­ma eclipsei din 15.


GEMENI
La răscruce de drumuri


Mulți dintre dvs. se simt bine la drum lung în această pe­rioa­dă sau obțin rezultate fru­moase la examene, în special până pe 10. Fiți însă pregătiți ca anumite concepții să vi se schimbe brusc, în preajma eclipsei din 15 sau în lunile următoare, cam până pe 12 iulie, când unii dintre dvs. ar putea să renunțe la studiile actuale, îndrepându-se către altceva. Altora li se pot schimba radical relațiile cu străinătatea, în urma unor revelații privitoare la culturi străine. Zilele în care atenția în trafic ar trebui să fie mărită sunt 4 și 10.
BANI: Este posibil ca veniturile dvs. directe să fie ro­tun­jite, mai ales pe 14-15, 21-22 și 26.
CARIERĂ: Mai ales aceia dintre dvs. care lucrează în publicitate sau marketing pot să-și pu­nă în valoare talentele. Dar cu con­diția de a nu merge la plesneală, do­rind să facă impresie.
DRAGOSTE: N-au trecut nici două luni de când tensiunile din cu­plu s-au liniștit și iată-vă din nou pe cap cu un partener ar­țăgos și pus pe ceartă. Evi­tați, pe cât puteți, discuțiile în preaj­ma datei de 17, când ele pot lua o turnură destul de neplă­cută.
SĂNĂTATE: Pe 10-11 eforturile sau consumul emo­țio­nal vă pot da palpitații. Pe 14 vă pu­teți alege cu o răceală, dacă um­blați cu gâtul descoperit.


RAC
Ai carte, ai parte


După data de 10, prietenii din străinătate vă pot invita la ei și ar fi o idee bună să dați curs in­vi­ta­ției. Alt scenariu posibil pentru aceia dintre voi care doresc să stu­die­ze sau să urmeze cursuri în străinătate ar fi să găsiți locul potrivit. Ba, se în­tre­ză­rește și ocazia de-a primi o bursă, ca să fiți scutiți și de grijile financiare ale vieții de zi cu zi. Comunicarea cu cei autorizați să vă acorde aceste facilități funcționează cel mai bine până pe 10, deci nu amânați, dacă vreți ca totul să desfășoare repede. Dacă aveți înclinații artistice, aș­tep­tați-vă la o muză, pe final de lună.
BANI: Până pe 10 vă pot intra în cont mai mulți bani de­cât până acum și e ideal să con­du­ceți ne­gocieri și să semnați acte. Cu sem­natul mai e în ordine până pe 18. Zi­lele mai puțin faste sunt 4 și 10.
CARIERĂ: Vă mai degrevați de problemele familiale sau personale care v-au împiedicat să vă focalizați asupra carierei. Dar, în jurul datei de 17, pot apărea tensiuni cu colegii.
DRAGOSTE: Marele benefic, Jupiter con­ti­nuă să vegheze asupra vieții dvs. afective, mai puțin însă pe 11 și pe 14, când banii pot cons­­titui un motiv de dispută.
SĂNĂTATE: Dacă vreți să fiți scutiți de du­reri de cap și tensiune ridicată, me­najați-vă, mai ales pe 17 și 18, când și afec­țiu­nile cronice pot fi răscolite.


LEU
Bani în pungă


Nici n-a trecut bine eclipsa totală de Lună din semnul dvs., în ultima zi a lui ianuarie, că tre­buie să începeți să vă pre­gă­tiți sufletește pentru cea de-a doua eclipsă, din sem­nul zo­diacal opus, cel al Văr­să­to­rului. Cum se face asta? Teo­retic, e simplu. Treceți în re­vistă ultimele șase luni și ve­deți ce nu v-a plăcut la dvs., ca persoană, în diversele dvs. relații. Cine ați fi dorit să fiți? Ce impresie ați creat ce­lor­lalți? Poate fi vorba despre ceva apa­rent simplu, cum ar fi stilul de îmbră­căminte care nu vă mai definește. Sau se poate să fiți ne­mul­țumiți de felul în care vă priveau ceilalți. După eclipsa de Soa­re din 15, mai ales Leoaicele vor ști mult mai bine ce doresc să schim­be.
BANI: Desfaceți larg băierile pungii, căci din 11, Venus vă poate aduce un aflux sporit de bani din afaceri. Din 19 i se adaugă abilul ne­­gociator Mercur și Soarele cel cre­ativ, și puteți semna contracte avan­tajoase.
CARIERĂ: Unele rude, eventual prin alianță, vă pot ajuta cu sfaturi sau concret, cum să descurcați unele raporturi mai complicate cu colegii.
DRAGOSTE: Eclipsa ridică semne de în­tre­bare în cuplurile stabile, ceea ce nu e neapărat rău, căci vă dați seama ce modele com­por­ta­men­tale ar trebui schimbate.
SĂNĂTATE: Luna aceasta nevoia unei alimentații mai consistente este justificată. Consistent nu înseamnă mult, ci hrănitor.


FECIOARĂ
Întrebări de folos


Eclipsa de pe 15 s-ar putea să vă pună pe gânduri cu privire la felul în care decurge viața dvs. de zi cu zi. Cât este de bine organizată? Poate ați rămas cu niște obiceiuri mai vechi, care acum vă complică în mod inutil programul și v-ar fi mai util să le înlocuiți cu unele mai po­trivite. Cum stați cu credința? Dar cu autocunoașterea? Iată întrebările pe care ar fi de folos să vi le puneți în in­tervalul între cele două eclipse (31 ia­nuarie - 15 februarie). Răs­pun­su­rile se vor contura până la începutul lui iu­lie, dar până atunci n-ar strica să vă clarificați propriile obiective.
BANI: În ultimele zile ale lunii, un bărbat din familie vă poate prezenta o afacere interesantă care ar putea reuși.
CARIERĂ: Dacă vreți să con­so­lidați prietenia cu unii dintre colegi, poate n-ar strica să-i invitați la dvs., în una dintre zilele sfârșitului de lună.
DRAGOSTE: Ar fi bine ca familia și perechea dvs. să nu se întâlnească, mai ales în jurul lui 17, căci s-ar putea lăsa cu scântei. Pe final de lună, și Fecioarele "lu­ate", și cele disponibile o duc bine.
SĂNĂTATE: Acolo unde afec­țiunile dvs. cronice nu se ameliorează, s-ar putea să fie vor­ba despre un proces infecțios.


BALANȚĂ
Probleme legate de grup


În urma eclipsei din 31 ianuarie s-ar putea să vă gândiți cât de mult țin prietenii la dvs. sau câtă greutate aveți dvs. ca persoană în grupurile din care faceți parte. Se poate să simțiți că în unele dintre ele nu vă mai potriviți sau că in­te­resele dvs. nu prea mai coincid cu ale celorlalți. Se poate să vă intereseze să vă implicați într-o acti­vi­tate socială, ca­re presupune aderarea dvs. la alt gen de grup de­cât cele pe care le-ați frecventat până acum. În ju­rul datei de 17 ar trebui să fiți deosebit de atenți în trafic, dar și în relațiile cu bărbații din anturajul dvs. Evitați și locurile unde spiritele se încing lesne.
BANI: Pe 11 și pe 14 n-ar fi indicat să vă ocu­pați de chestiuni bănești, pe 14 n-ar fi deloc indicat să semnați contracte. În rest, totul bine.
CARIERĂ: Popularitatea printre colegi începe să vă crească din 11, iar comu­ni­ca­rea și coordonarea funcționează mai bine din 18 în­colo, când întreaga echipă devine mai motivată și mai creativă.
DRAGOSTE: Eclipsa de Soare din 15 vă poate de­termina să vă îndrăgostiți de un gen de persoană cu care nu ați mai fost până acum sau să puneți capăt unei relații care nu vă mai spune nimic.
SĂNĂTATE: Limfa circulă greu, mai ales în jurul datei de 17. Din 26 apar riscuri legate de încheieturile brațelor, mai ales ale umerilor.


SCORPION
Țineți seama de eclipsă


Eclipsa de Lună din 31 ia­nuarie v-a făcut pe mulți dintre dvs. să vă întrebați dacă sunteți cu adevărat acolo unde ați dorit să ajungeți, ca reputație sau pe scara socială. Se poate ca în această perioadă a vieții dvs. să vă doriți mai mult să fiți apreciați decât să dețineți funcții înalte. Eclipsa de Soare din 15 vă face mai degrabă să chestionați autoritatea pe care o dețineți în familie sau în ce măsură locuința vă reflectă statutul social. S-ar putea ca unele dintre ambițiile dvs. să fie de­clan­șate de prestigiul sau reușita unor prieteni ai dvs. mai în vârstă. E în ordine să fiți inspirați de ei, nu însă să intrați în concurență cu ei.
BANI: Acționați energic și hotărât, pentru a vă asigura o altă sau o nouă sursă de câștig. Fiți însă atenți, la mijlocul și la finele lunii, să nu fiți prea energici și hotărâți, de să-i speriați tocmai pe cei de care aveți nevoie.
CARIERĂ: Tot eclipsa din 31 ianuarie e res­pon­sabilă de anumite schimbări în relațiile dvs cu femeile aflate în poziții înalte. În­cer­cați să le faceți pe plac, dar fără compromisuri.
DRAGOSTE: Venus se asigură că februarie e o lună romantică pentru dvs., în­ce­pând din 11. Din 18 însă, s-ar putea să vă simțiți atrași de mai multe persoane.
SĂNĂTATE: Stați mai degrabă bine, atât la ca­pi­tolul energie, cât și la capitolul rezistență.


SĂGETĂTOR
Dornici de afirmare


De la eclipsa din 31 ia­nua­rie încolo, mulți din­­tre dvs. își pun problema de ce nu și-au con­tinuat, sub o formă sau alta, studiile. Alții se gân­desc că ar avea ce să îi invețe pe alții și încep să se inte­re­se­ze cam cum ar putea s-o facă. O altă ca­tegorie, în fine, simt că nu mai pot îndura banalul exis­ten­ței și își propun să evadeze într-o țară străină, de preferință cât mai exotică. Eclipsa de Soare din 15 vă face să doriți să fiți centrul atenției pen­tru apropiații dvs. Marte în semnul dvs. vă face ne­răbdători și dornici să vă afirmați. Tem­pe­ra­mentul dvs. extrovertit trebuie controlat în­dea­proape, mai ales în preajma datei de 17.
BANI: Se pare că cineva încearcă să vă ghi­deze, cu discreție și bunăvoință, de așa manieră încât să vă optimizați veniturile directe.
CARIERĂ: E mult prea plăcut în familie, mai ales după 11, dar mai puțin pe 28, ca să vă dedicați cu seriozitate creșterii profe­sio­nale. Mai ales că aveți pe cineva care vă prote­jează din umbră.
DRAGOSTE: Are loc o stabilizare treptată a sentimentelor dvs., care devin mai constante și mai previzibile. Dar e loc de mai bine.
SĂNĂTATE: Regimul alimentar vă poate aju­ta doar să țineți în frâu procesul de îngrășare, nu să slăbiți. Acum e momentul să vă ocupați ca ficatul, bila și pancreasul să func­țio­neze cum trebuie.


CAPRICORN
Sub imperiul emoțiilor


Se poate să nu vă fi revenit încă după puternicele emoții pe care vi le-a trezit eclipsa de Lună din Leu, de pe 31. Poate fi vorba despre amintiri din cea mai fragedă copilărie, legate de rude care nu mai trăiesc. Pote fi vorba despre o revelație legată de domeniul esotericului, pentru cei care au ales să exploreze acest domeniu, sau o revelație interioară, cu privire la resurse moș­tenite dar încă nefolosite (la propriu sau la figurat). Procesul continuă. Ca urmare a eclipsei de Soare din Vărsător, din 15, puteți să vă schimbați scara de valori. Viața cotidiană e plăcută după 11, vă puteți aștepta să cunoașteți persoane plăcute și/sau să în­vă­țați lucruri noi și interesante.
BANI: Pe lângă veniturile dvs. actuale nu e ex­clus să vi se ofere colaborări, ocazionale sau permanente, care să vă stimuleze creativitatea.
CARIERĂ: Este posibil ca, în ciuda firii dvs. pre­caute, să vă decideți cam brusc că ați dori să încercați și altceva. Pentru a vă întări decizia ar fi bine să faceți mai întâi niște prospecții, până la începutul lui iulie.
DRAGOSTE: Cei mai mulți dintre dvs. se gă­sesc într-o perioadă de reorientare, unii dintre dvs. se pot întoarce la foști parteneri.
SĂNĂTATE: Somnul s-ar putea să vă fie agitat și neodihnitor. În preajma datei de 17, sunt posibile migrene și dureri ale labelor picioarelor.


VĂRSĂTOR
Transformări!


O eclipsă similară ca cea de Soare, care se pe­trece pe 15 în semnul dvs., nu s-a mai pe­trecut din 16 februarie 1999, doar că acea eclipsă a fost în­tru­câtva mai puternică. Dacă vă amintiți prin ce trans­formări ați trecut atunci, cum v-ați schimbat ati­tu­dinea, poate prin stilul vestimentar, sau printr-un fel nou de-a vă manifesta crea­ti­vitatea, veți avea o idee despre transformările care vă așteaptă. Com­bi­nația dintre energia struc­tu­rantă a lui Saturn și ca­pacitatea de comunicare lucidă și precisă, adusă de Mercur, cele două pla­ne­te, care dau specificitatea acestei eclipse, permit o plani­fi­care rezonabilă a vii­torului și facilitează scrisul.
BANI: Cu condiția de-a nu cheltui impulsiv în jurul datei de 17, planetele vă susțin, din 11 încolo, în privința veniturilor. Se întrevăd și niște încasări în plus.
CARIERĂ: Aveți de-a face cu destui inamici, care nu se confruntă cu dvs. direct dar care nu vă pot face mare lucru, dacă vă vedeți de treabă. Fiindcă șefii au încredere în dvs.
DRAGOSTE: Printre noutățile pe care le poate aduce perechea de eclipse de în­ceput de an se numără un amor pe internet, o schim­bare drastică de imagine sau niște ajustări mai drastice în cuplu.
SĂNĂTATE: Sistemul osos trebuie întreținut cu grijă, în mod special genunchii.


PEȘTI
Ieșiți în față!


Vă veți simți cum nu se poate mai con­for­tabil, începând din 11, când micul benefic Venus, planetă care se simte minunat în semnul dvs. (în termeni astrologici spunem că se află "în exaltare"), vine să vă ferească de orice posibilă su­­părare provocată de eclipsa din 15. Care ar fi po­sibilele neplăceri? Ar putea fi o femeie pe care ați supărat-o la finele lui ianuarie, pro­ba­bil, și de atunci vă dușmănește. În altă ordine de idei, unii dintre prietenii dvs. încep să vă îndemne să ieșiți în față, să arătați lumii ce știți. Dați-le crezare și faceți o încercare.
BANI: În esență, nu se întâmplă fluctuații majore.
CARIERĂ: E cazul să fiți prudenți în privința destăinuirilor pe care le faceți co­legilor, care s-ar putea să fie nesinceri. Măcar pâ­nă pe 11, când adevărații dvs. prieteni vă iau par­tea sau măcar vă pun la curent cu bârfele de la ser­viciu, ca să știți de cine e cazul să vă feriți.
DRAGOSTE: Tot după 11 veți vedea ce efecte are Venus în semnul dvs. asupra celor pe care doriți să îi cuceriți. Din 18, când vă ajută și Mercur și Soarele, puteți deveni de-a dreptul irezistibili.
SĂNĂTATE: Dacă ați putea să vă luați o săp­tă­mână liberă, între 11 și 18, ar fi grozav. Nu din cauza sănătății, ci fiindcă nu aveți deloc chef de treabă. Alt motiv e că eclipsa din 15 vă poate solicita inima.