Întâmplări din zilele noastre - Creditul blestemat

Catalin Apostol
- Uneori, banii cer cap de om -

"Nu lăsa banii să stea în calea fericirii tale. In­tră pe site-ul nostru și ia primul credit gratuit!"
"Banii sunt mai aproape decât crezi. Aplici online și în 10 minute primești aprobarea creditu­lui".
"Există momente în viață, în care ai nevoie urgent de o anumită sumă de bani, cât mai rapid. Apreciem clienții noștri și ne pasă de problemele lor. În câteva minute, poți avea banii de care ai nevoie."
Sunt câteva dintre zecile de reclame perfide, care ne agasează zi de zi, la tot pasul. Le auzim la radio, le vedem la televizor, pe internet, în cutia poștală, pe stâlpii de pe stradă. Sunt fraze aranjate frumos, ademenitoare, precum cântecul de sirenă, scrise par­că de cei mai generoși oameni, care nu au alt rost pe lume decât acela de a-și ajuta semenii la necaz. Este vorba despre așa-numitele Instituții Financiare Nebancare (IFN), care dau credite cu nemiluita, în special acelor oameni aflați la ananghie, care nu pot obține aceleași împrumuturi de la bănci. Conform statisticilor efectuate de Banca Națională a Româ­niei, anul trecut erau aproape un milion de români împrumutați de la asemenea instituții. Pentru mulți dintre ei, decizia de a alege această soluție le-a trans­format viața în­tr-un calvar. Bucuroși că le-a fost aprobat creditul după ce banca i-a respins, pentru că ori nu aveau un salariu suficient de mare, ori lucrau fără contract de muncă, ori figurau ca rău platnici la Biroul de Credit, oamenii se grăbeau să semneze contractul cu IFN-ul binevoitor, de cele mai multe ori fără să-l ci­tească aproape deloc. Păcăliți de reclamele siropoase, fără să fie informați despre do­bân­zile și penalitățile uriașe ale unui ase­me­nea împrumut, oame­nii s-au trezit brusc victi­mele unor credite-capcană, ticluite parcă de niște cămătari. Așa se face că zeci de mii de oameni au ajuns da­tori vânduți sau au fost aruncați în stradă pen­tru un împrumut banal de câteva mii de euro. Unii dintre ei n-au avut puterea să lupte cu asemenea instituții. În ultimii doi ani, aproape 500 de oameni și-au luat viața, neputând să mai îndure calvarul acestor datorii colosale și-al presiunilor cu care angajații unor asemenea instituții îi chinuiau.

Prea târziu!

Emanuel C., absolvent al Facultății de Drept din București, avea de peste trei ani un credit de opt mii de euro, pentru care plătea conștiincios rate lunare, neavând în tot acest timp nici măcar o zi întârziere. După socotelile lui, estima că achitase deja mai mult de jumătate din împrumut, ceea ce îi dădea spe­­ranțe că nu va mai trece mult și va scăpa de toată datoria. Totul, până într-o zi, când firma la care lucra a dat faliment, iar el a rămas fără serviciu. Au urmat câteva luni în care nu și-a mai putut plăti ra­tele, încercând să obțină o păsuire din partea celor care i-au acordat creditul. Drept răspuns, a primit mai multe telefoane și sms-uri, prin care era ame­nințat că îi vor scoate la vânzare casa în care locuia împreună cu mama lui. Mai mult, a aflat cu stupoare că fiecare zi de întârziere era penalizată cu 20 de euro, și că suma totală pe care o avea de restituit la acel moment era de aproape 10.000 de euro. Asta, în condițiile în care creditul lui era de 8.000 de euro, iar el plătise ratele vreme de aproape trei ani. Viața lui devenise un chin. Nopți la rând stătea cu ochii în tavan, încercând să găsească o soluție, pentru a se trezi din acest coșmar. Totul însă era în zadar. Într-o dimineață, a fost găsit în baie, atârnat de o curea. Sperase ca în felul ăsta măcar familia lui să scape de calvarul pentru care el se simțea vinovat. N-a fost să fie așa. Cu o zi înainte de înmormântare, mama lui a primit o somație prin care era înștiințată că apartamentul în care locuia avea să fie scos la lici­tație. E greu de imaginat ce puteri miraculoase au ținut-o pe această femeie cu mintea întreagă, ba și mai mult, i-au dat și voința de a se lua la trântă cu un sistem care îi ucisese copilul. Astăzi, după aproape patru luni de la moartea fiului ei, a reușit să obțină suspendarea executării silite, judecân­du-se în instanță cu instituția creditoare.

Contractul blestemat

Niculina și Diana M., mamă și fiică, din Bucu­rești, au obținut acum aproape doi ani un cre­dit de 20.000 de euro de la o instituție finan­ciară ne­ban­cară. Aveau de plă­tit o rată lunară de 600 de euro, ceea ce nu era prea greu, a­mân­două având un job bun, cu salarii mări­cele. Totul a decurs nor­mal, până într-o zi, când mama a rămas fără lucru și nu au mai putut plăti rate­le la timp. Au primit atunci primele mesaje de a­me­nințare, unul dintre ele sunând așa: "Azi trebuie să faceți plata, indiferent de oră. De mâine aveți penali­tăți de 100 de euro pe zi." Au simțit că le ca­de cerul în cap. Să fie o greșeală? Să fie doar așa, ca să le sperie? Au luat contractul de cre­ditare din sertarul cu acte și au început să-l citească din scoarță în scoarță. Din păcate, abia atunci o făceau pen­tru prima oară. Au descoperit o clauză pe care probabil că puțini oa­meni modești ar putea s-o priceapă: "Dobânda penaliza­toare este de 0,5% pe zi din suma restantă datorată cu titlul de împru­mut." Asta însemna că, la suma de 20.000 de euro pe care o datorau (ca și cum până atunci n-ar fi dat nici un șfanț în doi ani), penalitățile se ridi­cau la 100 de euro pe zi, într-ade­văr. Pentru orice om normal, așa ceva pare de necre­zut. Și to­tuși, cele două femei începeau să trăiască din plin într-o ficțiune ha­lu­cinantă: pentru fie­care zi din viața lor, erau pedepsite să plă­tească o sută de euro. De atunci au trecut deja câteva luni, timp în care au reușit să mai plă­tească câte ceva, însă speranțele de a ajunge la zi cu datoriile sunt absolut nule, mai ales în condițiile în care penalitățile se adu­nă în conti­nuare. Sin­gura lor soluție este să-și vândă aparta­men­­tul, iar asta, cât se poate de repede, pentru ca nu cumva să apară un executor judecăto­resc, care aproape si­gur că îl va scoate la licitație, ob­ținând pe el, așa cum se întâmplă în toate situa­țiile de acest fel, un preț de două, trei ori mai mic decât cel real.

*

Acestea sunt două dintre miile de drame care se petrec în România de azi, după 28 de ani de demo­crație și zece ani de la intrarea în Uniunea Europea­nă. Marile case de avocatură au sertarele ticsite cu asemenea dosare, în care oameni disperați denunță modul samavolnic în care sunt tratați de către aceste IFN-uri. Pentru cei mai mulți dintre ei, singura deo­sebire între aces­te instituții și clanurile de cămătari interlopi este aceea că IFN-urile funcționează per­fect legal, sub pulpana Parlamentului și a Băncii Naționale. Dacă în oricare din țările europene unde există o reală protecție a clienților, dobânzile aces­tor instituții nebancare sunt ținute în frâu prin lege sau prin intervenția băncilor naționale, fiind plafo­nate la cel mult 30 la sută pentru creditele de con­sum, în Ro­mâ­nia aceste dobânzi ating valori astro­nomice, pornind de la 80 la sută și ajungând, uneori, până la... 7.000 la sută! Așa se întâmplă că mii de români ajung datori pe viață și aruncați în stradă, după ce-au luat un credit de câteva mii de euro, bazându-se pe tonul priete­nos al reclamelor și pe zâmbetul funcționarului care, de multe ori în mod premeditat, nu pomenește nimic despre clauzele cămătărești ale contractului.
În rândurile care urmează voi descrie pas cu pas istoria unei asemenea drame îngrozitoare. După cum spune chiar protagonista acestei povești, este vorba despre o lecție dură pentru oricine s-ar încu­meta să se mai lase ademenit de asemenea împru­muturi facile și devastatoare.
"Mă numesc Paula Banu (Hhm! Ce ironie ama­ră să port numele ăsta!), sunt din Ploiești, am 47 de ani, și am decis să las rușinea deoparte și să fac publică toată povestea mea, pentru că nu vreau să mai existe cineva care ar putea să facă greșelile pe care le-am făcut eu. Pentru că greșelile mele m-au costat tot ce aveam."
Pe ecranul cal­cula­torului meu văd chipul unei femei împietrit de o apăsare grea, de nevindecat. Uneori se chinuie să zâmbească, dar chiar și-atunci când o face, ochii ei rămân la fel de întunecați. Acum se află departe de locul pe care cândva îl putea numi acasă. Și-a găsit liniștea în Anglia, unde învață din nou să trăiască. Stă cu ochii îndreptați fix spre camera de filmat din computerul ei, ca și cum ar vrea să te privească în ochi. E prima oară când fac un interviu prin skype, adică un fel de con­vor­bire telefonică în care îți poți vedea interlo­cutorul. Vor­bește calm, cumpătat, fără pic de furie în glas. Din capul locului îmi spune că ceea ce a trăit în ultimii ani a fost atât de crân­cen și absurd, încât nu mai are nici măcar puterea să se revolte, că un instinct neștiut i-a ținut în mod mira­cu­los mintea întreagă, departe de furia care putea s-o ducă în pra­gul nebuniei. "Credin­ța a fost cea care m-a ținut în viață", îmi spune. "Nenorocirile veneau în valuri peste mine, am îndurat zile despre care nici nu-mi vine să povestesc, pen­tru că știu sigur că nimeni nu ar crede că așa ceva poate fi real. Dar Dumnezeu mi-a scos în cale un duhov­nic minunat, pe părin­tele Pantelimon, de la Mânăstirea Turnu, ucenic al lui Arsenie Boca. El m-a ajutat să-mi regăsesc liniștea și voința de a merge mai departe. De când mă știu, am fost mereu un om încercat, trecut prin greutăți de tot felul. În 1992, am avut parte de un divorț urât, după ani de zile de certuri și violență. N-am mai putut să îndur și am rupt totul într-o noapte de august. Nu intru în amănunte, dar vă spun că acea căsnicie mi-a marcat toată viața și chiar și acum, după 25 de ani, mai am coșmaruri legate de momentele acelea urâte. Am luat-o de la zero, am rămas cu doi copii, unul de trei și altul de patru ani, să-i cresc singură, așa cum am putut. Am lucrat prin tot felul de locuri, am făcut tot felul de cursuri de specializare, în diferite domenii. Prin 2002, când copiii erau mai mari și i-am putut lăsa la părinții mei, am plecat în Spania, cu gândul să muncesc acolo un timp și să mă întorc acasă cu ceva bani. Mi-a mers bine, în 2004 am reușit chiar să-mi deschid o mică terasă-restaurant. Îmi făcu­sem o clientelă destul de selectă, chiar dacă restau­rantul era oarecum rudimentar con­struit, iar mân­ca­rea nu era prea sofisticată, dar am desco­perit că spaniolii din acea zonă tocmai asta căutau. Totul a mers bine și frumos, până în iarna lui 2006, când am aflat că tata se îmbolnăvise grav. A trebuit să las totul în grija unor prieteni spanioli și să mă în­torc în România. Timp de aproape cinci luni, am avut grijă de tatăl meu. Dar în luna mai, a murit. Deși mă așteptam la un asemenea final, a fost un mo­ment cumplit pentru mine, mă gândeam că nu făcusem aproape nimic ca să-i salvez viața, iar gân­dul ăsta mi-a adus o depresie care m-a făcut mai târziu să iau hotărârea de a lăsa totul baltă în Spa­nia și de a mă întoarce definitiv în țară, lângă ai mei. A fost cea mai proastă alegere din viața mea. Am luat-o din nou de la zero. Am încercat să pun pe picioare o nouă afacere, în țară, dar am avut parte numai de piedici și, în cele din urmă, am aban­­donat. Am în­cercat să mă an­gajez, mai târziu mi-am deschis în târg o tarabă cu haine, am fost apoi angajată ca înso­țitor al unei bă­trâne bolnave, am îndurat și foamea, dar m-am ridicat tot tim­pul și am mers mai departe. Am făcut apoi un proiect de afaceri, în ca­drul unui program care se nu­mea «Drepturi și șanse egale pen­tru fe­mei», proiect cu care am câș­tigat, din par­tea unei fundații, titlul «Fe­meia a­nu­lui». Dar într-o zi, am pierdut to­tul. Totul s-a dus de râpă într-o sin­gură zi."

Îmbrâncită în stradă

Paula Banu locuia în Ploiești, într-un apartament situat într-o zonă bună a orașului. Aparta­men­tul era spațios, avea patru camere, două băi și două bal­coane, însă cu timpul se cam degradase, pereții erau cam ponosiți, gresia și faianța erau pe alocuri sparte și îngălbe­nite, instalațiile sanitare abia se mai ți­neau, ce mai, trebuia făcută o renovare capitală. Era în 2012, când fusese angajată de primărie, să aibă grijă de o femeie bolnavă, ținând, totodată, o mică tarabă cu haine, într-una din piețele orașului. Dar banii pe care îi câștiga nu-i ajungeau ca să poată demara o ase­menea renovare. "Într-o situație ca asta, orice om se gândește la un credit bancar", spune. "Și, deci, ce e de făcut? Să mergi la o bancă și să vezi dacă te califici, dacă în urma unor analize banca poa­te să te crediteze. Eu nu voiam decât 4000 de euro, dar nici o bancă nu mi-a aprobat cere­rea. Și-atunci, ce faci mai departe? Renunți sau mergi la o instituție financiară nebancară. IFN-urile as­tea s-au înmulțit ca ciupercile, dai o simplă căutare pe internet și se deschid sute de asemenea ofer­te. Inițial, n-am avut încredere, ceva îmi suna fals în toate reclamele astea. O cunoștință mi-a povestit atunci că știe o asemenea firmă în București, că e de încredere și că voi ob­ține imediat creditul. Am zis să încerc. Când am ajuns la ei, toată lumea era extrem de ama­bilă, mi-au spus că în două zile voi avea banii și că voi avea de plătit rate lunare de 200 de euro. Nimic despre dobân­zile și penalitățile exor­bi­tante, nimic despre viteza și modul în care îți pot executa casa. E drept că nici eu nu m-am uitat prea atent peste con­tract, și ori­cum, chiar dacă aș fi fă­cut-o, nu cred că aș fi înțe­les mare lucru la stilul com­plicat în care era scris. Cred că acele clauze ale con­tractului sunt scrise în termeni inaccesibili unui om care nu stăpânește no­țiuni elementare din dome­niul financiar-bancar. Și uite așa, am făcut gre­șeala vieții mele și mi-am semnat condamnarea."
Femeia se oprește din po­vestit, fixându-și pri­virea întunecată spre moni­torul din fața ei, de parcă deodată s-ar fi trezit vor­bind singură, acolo, în camera ei strâmtă din Anglia. O întreb ce s-a în­tâmplat mai departe, dându-i un semn că încă mai sunt "pe fir", că nu a căzut inter­netul. Începe din nou să-mi po­ves­tească, îmi spune cum aproape doi ani și-a achi­tat conștiincios ratele, fără să întârzie nici măcar o zi. După aproape doi ani, însă, bătrâna de care avea grijă a murit, și ea a ră­mas fără indemnizația de la primărie. Totodată, nici mica afacere cu haine nu prea mai mergea. Au ur­mat așadar trei luni în care n-a mai putut să plă­tească nici o rată. Era în­ceputul dezastrului. "Când am constatat că nu mai pot plăti, am fost la sediul firmei și i-am rugat să mă păsuiască o perioadă scur­tă. Le-am dus o ade­ve­rință de la forțele de muncă, arătând că îmi caut de lucru, le-am ară­tat toate certificatele me­le de calificare în diferite domenii, sperând să-i conving că îmi voi găsi repede un nou job. Mi-au râs în nas și mi-au spus: «Ce ne privește pe noi, cucoană? Ai știut să te servești de banii noștri? Plătește!». Începând din ziua aceea, am aflat că am penalități de 20 de euro pe zi. Adică, 600 de euro pe lună, de trei ori mai mult decât rata nor­mală. Era clar că nu aveam cum să plătesc. Atunci am înțeles că de fapt le convenea de minune o ase­menea situație, că grosul câștigului îl obțin de la oameni ca mine, ajunși la ananghie, de pe urma penalităților. Îți iau și sufletul din tine, și nimeni, nici o lege din România nu te apără în fața unor ase­menea cămătari. După trei luni de neplată a ratei, am aflat că am de dat înapoi 7000 de euro. Au mai trecut încă vreo două luni și suma crescuse deja la 10.700 de euro. Mi se părea incredibil, tră­iam un coșmar! I-am întrebat cum de-au ajuns la suma asta enormă, de la un credit de 4000 de euro, din care plătisem deja doi ani, adică aproape 4800 de euro. Mi-au zis că dosarul meu este deja la exe­cutor și că nu mai depinde de ei. Între timp, îmi găsisem de lucru la Mega Image-ul de la Băneasa. Aș fi avut, așadar, cum să reiau plata creditului, chiar am cerut asta, însă deja era prea târziu. Pe 25 mai 2015, chiar de ziua mea de naștere, am găsit în cutia poștală cel mai crâncen cadou: o hârtie prin care eram înștiințată de către un executor, că apar­tamentul meu fusese deja adju­decat la licitație. Am crezut că trăiesc ultima zi din viața mea. Eram singură, copiii aveau deja rostul lor, departe de casă. M-am rugat în ziua aceea, cât n-am făcut-o niciodată, l-am rugat pe Dumnezeu să mă țină puternică și întreagă la minte. În zilele care au urmat, am încercat de nu știu câte ori să stau de vorbă cu acel executor, să-l întreb cum e posibil ca pentru 4000 de euro, din care am plătit deja 4800, să pierd un apartament de cel puțin 60.000 de euro. N-a fost chip. Tot ce-am aflat a fost că pre­țul cu care fu­sese vândut apar­tamentul era de numai... 20.000 de euro! De trei ori mai puțin față de prețul real. Mi-am zis că așa ceva nu e cu putință. Am luat le­gă­tura cu mai mulți avocați, unii mi-au spus din capul locului că nu mai au ce face, alții m-au ciu­gulit cât au putut de bani, din modestul meu salariu, fără să facă nimic. Și uite așa, a mai trecut ceva timp, până într-o seară, când întorcân­du-mă de la muncă, am găsit ușa casei deschisă, iar în hol era un jan­darm care fuma. În casă mi­șunau niște ne­cunoscuți. «Ce cău­tați în casa mea?», i-am între­bat. S-a apropiat de mine un domn, care s-a pre­zentat ca fiind executor, și mi-a spus: «Asta nu mai e de mult casa dumneavoastră. Vă rugăm să vă luați deocamdată un bagaj sumar și să părăsiți aparta­mentul». Mi-e imposibil să vă descriu ce era în mintea și sufletul meu atunci. Nu mai am putere nici măcar să-mi amintesc. Știu că am acționat parcă teleghidată, am luat câteva lu­cruri, niște haine și acte, după care am fost îm­brân­cită în stradă. Anes­teziată de frică și suferință, am stat pe o bancă din parc și am plâns până di­mi­neața. În noaptea aceea am pierdut tot, și casă, și amintiri".

Epilog
(Un deznodământ fericit)


A doua zi, cu banii pe care îi mai avea din sala­riu, femeia și-a cumpărat un bilet de avion cu desti­nația Londra. A plecat în aceeași zi, fără să mai pri­vească înapoi. În Anglia, n-o aștepta nimeni, a mers așa, la voia întâmplării. A luat din nou totul de la zero. În câteva zile și-a găsit de lucru ca infirmieră, într-un azil. Muncea zi de zi, pe brânci, pentru 9 lire pe oră și un acoperiș modest deasupra capului. La fel muncește și astăzi, dar e posibil ca într-un viitor apropiat să devină asistentă, cu un salariu dublu. Cu limba se descurcă bine, dar vrea să vorbească per­fect, și pentru asta a fost acceptată la un curs de en­gleză nivelul 1-2. Anul trecut, în primăvară, și-a luat inima-n dinți și a venit pentru o scurtă vacanță în România. Și-a găsit un avocat serios, care a ajutat-o să deschidă un proces la Curtea Europeană a Drep­turilor Omului. Pentru asta, are de așteptat însă vreo doi, trei ani, iar tot ce-ar putea să obțină ar fi o des­păgubire de 5000 de euro și, eventual, dreptul de a redeschide dosarul în România. Dar tot ce vrea este să se facă dreptate. Să uite coșmarul când a fost obligată să plece din casă cu o boccea.