Metode de curățare a tenului: Făinișuri, tărâțe, nisip...

Redactia
Făinișurile de cereale, tă­râțele, nisipul de mare și argila sunt sub­stanțe solide, care nu se dizolvă în apă și care se folo­sesc prin freca­rea obra­zului.

Dar pu­rificarea tenului prin polizare nu este singurul lor efect. Majoritatea acestor substanțe conțin în ele anumite muci­lagii, care au capacitatea să absoarbă murdăria fixată adânc în pori. În plus, ele au și o funcție de protecție a pielii îm­po­triva poluării externe care face ra­va­gii asupra obrazului. Substanțele so­lide de curățire se recomandă mai ales în cazul tenurilor cu coșuri și punc­te negre, precum și atunci când irigarea cu sânge a pielii este defi­citară. Ele nu trebuie, în schimb, fo­losite pentru îndepărtarea machia­ju­lui.

Rețete

Semințe, făinișuri și lapte praf

Ingrediente: 1 ceașcă făină de grâu, 1 ceașcă semințe decorticate de floarea-soarelui, 1 ceașcă tărâțe de grâu, 1 ceaș­că lapte praf bine us­cat, 1 ceașcă să­pun de copii, ras.
Mod de preparare: semințele de floa­­­rea-soarelui gata de­­cor­ticate se ma­cină prin râșnița de ca­fea, iar să­punul se dă pe răză­toa­rea ma­re (și el tre­buie să fie bine us­cat). Se ames­tecă în­tr-un vas cu făina, tă­râțele și lap­te­le praf. Se pun într-un recipient în­chis ermetic.
Mod de între­bu­ințare: se pu­ne în palmă sau într-o casoletă mică, de sticlă, o lin­guriță de ames­tec și atâta apă cal­dă cât să se ob­țină o pastă groa­să. Mai întâi se ume­zeș­te fața, apoi se aplică compoziția pe obraz, ma­sând-o blând, cu ambele mâini, în cercuri ce urcă din­spre gât către frunte. Nu e voie ca te­nul să fie iritat prin manevre prea dure. După masaj, obrazul se clătește cu multă apă caldă, iar în final se șter­ge cu apă în care s-au pus 2-3 picături de lămâie sau de oțet de mere. După spă­lare, obrazul rămâne moale, bine irigat și proaspăt.
Efect: curățirea tenului cu făini­șuri, lapte praf și săpun se recomandă în ca­zul tenurilor cu impurități, grase și cu pori dilatați. Procedeul are în­sușirea de a elibera porii înfundați, facilitând func­­­­ția glandei sebacee. Formarea de punc­te negre și coșuri e combătută cu mult succes, iar urmele se vindecă ușor.

Migdale, fasole și toporași

Ingrediente: 100 g făină de mig­dale (se găsește în magazinele natu­ris­te sau se poa­te obține prin mă­cinare în râș­nița de cafea), 50 g făină de fasole boa­be (se pro­cedează la fel), 15 g rădă­cină us­cată și mă­cinată de toporași (trei-frați-pătați).
Mod de preparare: toate ingre­dien­tele se pun într-un borcănel în­chis cu dop. Se amestecă cu puțină apă, cât să se formeze o pastă mai groasă, apoi se aplică pe obrazul u­me­zit înainte, prac­ti­cându-se același masaj ca în cazul re­țetei deja prezen­tate. Se clătește cu mul­tă apă și la urmă cu un amestec de apă cu oțet.
Efect: se recomandă mai ales în ca­zurile de tenuri în­cărcate, dar care nu suportă săpunul. Cu­răță murdăria în profun­zime și înlătură celulele moar­te. Nu tre­buie folosit pe un ten machiat. Sâm­burii de migdale pot fi în­lo­cui­ți cu succes de sâm­­bu­ri de caise sau piersici.