Iranianul zburător - Cum a ajuns Ehssan Chadorhany român get-beget

Bogdan Lupescu
Destine

Odaia copilăriei

Iran, noiembrie 1980. Cuceriseră o clădire foar­­te înaltă - a poștei - în centrul orașului Ma­habad. Se urcaseră cu frânghii pe acoperiș, prin­tr-o spăr­tu­ră de obuz. Păzeau cu rândul: două ore el, Ehssan, două ore prietenul său, Erza. Ora patru noaptea, ultimul schimb. Ehssan era obosit. I-a predat arma lui Erza, care a urcat pe acoperiș, în locul său. S-a auzit doar o singură împușcătură, trasă de cine știe unde... Erza a dus mâna la gât. După câteva clipe, printre degetele lui a apărut sângele. A căzut în ge­nunchi, privindu-l pe Erza în ochi. Aveau amân­doi 19 ani.
"Dacă mai stăteam două se­cunde sus, muream eu, nu el. Așa era acolo, în linia întâi: acum ești, în două secunde nu mai ești. Am pierdut mulți pri­eteni. Sute și sute de soldați, murind în fața mea...", își amintește Ehssan Chadorhany.
Departe, undeva pe malul Gol­fului Persic, ma­ma sa, Mahin, îi păs­trează și azi camera ne­atin­să, de... 34 de ani! S-a întors din răz­boaie - unul cu kurzii, altul cu ira­kienii - după care a ple­cat în Ro­mânia. O odaie de 20 de metri pătrați, la etajul casei părin­tești, din orășelul Dezful. Uni­forma militară pu­să pe pat, cu deco­ra­țiile. Bocancii în față, pe covor. "Colecția" lui de schije și di­fe­rite ti­puri de gloanțe, mul­te scoase din trupurile unor tineri care i-au fost prieteni. Jucăriile copilăriei, lă­sate încă pe biroul la care a stu­diat pentru medi­cină. Cărțile, un tablou pe perete, cu un trandafir mare, auriu. Un dulap cu haine, lângă fe­reas­tră. Hainele pe rafturi, lăsate întocmai cum le aranjase el. "Și azi e totul intact, fix ca atunci", zice Ehssan. Exact ca-n ziua când a părăsit Iranul, după aproape trei ani pe­tre­cuți în război. Intrase în armată simplu sol­dat și a ieșit comandant. A fost rugat să rămână, oferindu-i-se un salariu foar­te mare și oportunitatea să devină ofițer superior. Însă mereu a zis nu. Avea alte planuri. Visa să fie medic. Să ajute oameni în suferință. A ales Bucu­reștiul, fiindcă auzise că acolo-i școală perfor­mantă, iar Ceaușescu făcuse cu Iranul un schimb: 200 de studenți pe an, contra petrol. A dat un exa­men greu și a fost admis. Era anul 1985. Abia împlinise 22 de ani. "De atunci și până azi, ma­ma încă mai speră c-o să mă întorc...". Îl aș­teaptă singură în casa copilăriei, ținând o cameră la etaj neatinsă.

"Arabul de la loto"

Îl știu pe acest om de peste treisprezece ani. Ținea o prăvălioară în cartierul Drumul Taberei, unde vindea lozuri, bilete prono-sport, alături de ciocolățele, cafea, mâncare pentru pisici, lame de ras și alte fleacuri. E singurul punct de loterie pe-o rază foarte mare împrejur. Oamenii-l pri­veau cam chiorâș. Băieții de cartier (mai toți ste­liști fanatici) îl numeau "arabul ăla", poate și fiindcă-n acei ani trăiau puțini musulmani în zonă. El, însă, nu băga în seamă pe nimeni. Veșnic cu o bască pe cap, își vedea de treabă, tăcut, la tejghea. Saluta pe toată lumea c-o înclinare a capului, cu­minte, umil aproape, cu un zâmbet stins pe chip. Mereu m-au marcat ochii lui migdalați, ochi de prinț persan, strălucitori și adânci, având un con­tur negru-subțire, precum machiajul unor actori din tragediile antice. Odată l-am auzit când îi explica unui client că el nu este arab, ci e dintr-un popor mai vechi, ai cărui urmași se mai găsesc azi în doar câteva țări, în Iran mai ales. Probabil că le-a spus asta mai multor oameni, însă cui îi păsa? Arab, persan... tot aia. Tot "arabul de la loto" îi ziceau, și nici el nu se străduia să le mai ex­plice. Apărea doar după-amiaza la butic. Ajun­sesem să ne știm pe nume, îmi făcea plăcere tihna ma­ga­zinașului său, dar mai ales liniștea acestui om pe care nimic nu părea să-l afecteze. Odată l-am vă­zut la un 1 decembrie, cu doi copii de mână. Chiar lângă Arcul de Triumf. Ne-am salutat, am în­drăz­nit să-i spun că-l respect fiindcă ne apre­ciază ziua națională. El, un străin, de o altă religie. "Păi, cum?", a zâmbit. "De acuma mă simt și eu parte din acest pământ..." Întoc­mai așa a zis. Și vor­bele astea iarăși m-au mișcat cumva, gân­din­du-mă că era un ger cumplit, și majoritatea româ­nilor preferaseră să rămână acasă. Dar cel mai tare m-a uimit să aflu, acum doar câteva luni, că omu­lețul ăsta cu basca lui pe cap vară-iarnă este, de fapt, medic. Și nu orice medic, ci unul dintre cei mai apreciați ai Spitalului Universitar de Ur­gen­ță. Co­laboratorul cel mai apropiat al renu­mi­tei prof. univ. dr. Liliana Voina, o somitate în chi­rurgia oculară, care-i e nașă de cununie, prietenă, și îm­preună cu care Ehssan în­ființase unul dintre cele mai căutate cabinete oftalmologice din Bucu­­rești. Lui nu-i prea place să vorbească des­pre viața lui, despre medicină - "pasiunea vieții mele prefer să o țin pentru mine", zice. Oricum, mi s-a părut destul de impresionant: un medic care după orele de spital vinde seara mărunțișuri într-o dugheană de cartier, ca să-și întrețină mai bine familia... Îl cunoaște și azi tot cartierul, dar pariez că aproape nimeni nu știe că-n toți acești zeci de ani, el n-a încetat o zi să practice me­di­cina la vârf. "Fugi, bre, de-aici! Arabu' de la loto, doc­tor?!", nu le-a venit să creadă câtorva vecini, care i-au aflat mese­ria. Modestia acestui om m-a făcut să vreau să-i scriu povestea. Și faptul că folosește des cuvântul "fericit". Nu ca pe-un clișeu sau ca pe o exaltare. Simți că-i ceva fi­resc, din suflet. "Sunt realizat, fe­ricit. Vânzarea merge bine", îmi răs­pundea, deși vedeam că nu vin­de mare lucru, și puțină lume intră la el, în afară de pariorii microbiști. Are copii, nevastă, un aparta­ment cu trei camere în vecinătatea pră­văliei. "Nu-mi trebuie mai mult. În România sunt acasă. Totul e bine aici", zice, aranjând câteva gume de mes­tecat în cutiuțe sau mai distribuind câte-un bilet de loterie cuiva care intră în grabă.
Casa cu portocali a copilăriei are fațadă de mar­mură albă. Rodiile sunt mari, zemoase, atâr­nând în pomi scunzi. Mamei Mahin îi plac cel mai mult florile. Un rai de flori e curtea copilăriei. Mâ­na Maicii Domnului e o floare albă, căță­ră­toare, ce îmbracă toată casa. O floa­re ce miroase doar seara: atunci, văzduhul se umple de miresme ce te fac să visezi. Mama creș­te Mâna Maicii Dom­nului dintotdeauna, fiindcă e o plantă ce vindecă toate bolile. Se zice c-a fost singura floare care a adă­pos­tit-o pe Fecioară de ostașii lui Irod, pe când aceasta era fugară, cu pruncul Iisus. Drept mul­­țu­mire, Maica a binecu­vântat-o cu puterea mi­racu­loasă a vindecării, atât a trupului, cât și a sufle­telor. Așa se zice în Iran, ca și la noi.
Sunt opt copii în casa cu fațadă de marmură: șase băieți și două fete. Dintre băieți, Ehssan e cel mai mare. Singurul care-i acum departe de ța­ră. Încă de la 16 ani, mergea în fiecare amiază la revoluția iraniană, împreună cu prietenii, pentru a-l da jos de la putere pe șahul Mohammad Reza Pahlavi. Devenise o obișnuință asta: în fiecare zi, după școală, se duceau acolo. A stat luni la rând, zi de zi printre gloanțe, urlând împreună cu mulți­mea, într-o Revoluție sângeroasă, în care au murit aproape 200.000 de oameni. Apoi, în războiul cu Irakul, au mai murit încă un milion. A ajuns în București, într-o amiază ploioasă de octombrie, după ce și-a luat rămas bun, cu multe lacrimi, de la mama Mahin. Un oraș cenușiu și chinuit, în cei mai grei ani ai comunismului. "Noi, studenții ira­nieni, aveam, totuși, regim privilegiat: complet izo­lați, într-un cămin din Regie, aveam valută, mân­cam la restaurant... Dar populația era în să­răcie mare. Cozile acelea imense la orice, ma­ga­zinele goale, umilința și frica de-a vorbi... Vă­zân­du-i pe acești oameni, mă întristam. Și parcă mă legam așa de ei, tot mai mult...".
A terminat facultatea în 1990, fix după că­de­rea comunismului. Pe data de 21 decembrie 1989 se afla în cămin cu un prieten, Ali. A auzit vuiet în stradă și s-a dus la fereastră. Valuri de oameni se revărsau spre centrul orașului. "Făceau semne cu mâna și strigau: «Haideți cu noi!». Nu știam ce se-ntâmplă. Dar aveau un entuziasm, o ener­gie... așa că am coborât. Ne-am dus cu lumea pe Știr­bei, până la Piața Revoluției. Și acolo, la bal­con, l-am văzut pe Ceaușescu. Era 13.30-14, la amia­ză. Stăteam chiar vis-a-vis, lângă muzeul central, și l-am văzut exact. Credea că lumea îl apla­udă. Când și-a dat seama că nu, a încercat să-i liniștească pe oameni cu mâna. În 15 minute, a plecat cu elicopterul. Pe urmă a început pră­pă­dul. Și azi mă gândesc ce inconștienți eram noi, cu pielea închisă la culoare, căci puteam fi luați drept arabi teroriști și poate împușcați. Mă tot gândeam: ăsta nu-i războiul nostru, noi sun­tem niș­te străini... Dar eram tineri, exu­be­ranți, și par­că nu ne era frică. Ne bucuram cum­va că dic­ta­torul a fugit. Ne bucuram de bucuria oa­me­nilor".
Da, nu-i mai era frică de gloanțe. La nici 30 de ani, era deja la a doua revoluție-genocid, două războaie în linia întâi, auzindu-le mereu șuieratul în urechi. Apoi, încă cinci ani, într-un spital de urgență, între oameni ce mureau zi de zi. Atât de departe de casă... Nu moartea-l spe­ria, poate doar destinul. Viața lui, de acum înainte...

Jurământul miraculos

Venise libertatea în România. Încă trei ani au mai durat studiile de specializare, apoi încă doi a mai avut dreptul să profeseze medicina, ca cetățean străin. Astfel că anul 1996 l-a prins tot aici. De ce a rămas? "Dom' Bogdan, nu știu, cred că a fost soarta. Am stat într-o mare cumpănă. Cea mai grea de­cizie a vieții mele. Mama îmi trimitea scri­sori disperate să mă întorc. Mi-a promis to­tul, casa, doar să mă-ntorc. Eu nu mai ce­rusem bani demult de la tata, Dumnezeu să-l ierte, care muncea enorm să ne țină pe toți opt în școli. Acum câș­tigam bani ca tradu­cător al unui om de afaceri iranian. Tot ce câștigam strângeam pentru studii. Până la urmă, m-am hotărât să plec în Iran. Deși mi-era greu, trăisem deja peste zece ani aici. Mă gândeam la mama, la frați. Și, exact când să plec, am primit înștiințare că pot primi cetățenia română. M-am îmbrăcat fru­mos și m-am dus la Casa Poporului, unde fusesem chemat. Eram cam 500 de persoane într-o sală mare, ele­gantă, și ministrul Jus­tiției era în fața noastră. Treceam pe rând și rosteam jurământul. Am început să citesc și, la un moment, au în­­ceput să-mi dea la­crimile. Nu pot să ex­plic de ce. Când am ieșit de la jurământ, am simțit că sunt o par­te din țara asta. Că trebuie să mă schimb, să fiu altcineva. E ce­va ce vine din interior, n-aveți cum să price­peți dacă n-ați trecut prin asta. Până atunci eram altcineva, m-am simțit străin, totuși. După jurământ, altci­ne­va am devenit. Am simțit că trebuie să res­pect pământul ăsta. Să respect legile și tradițiile românești. A fost ceva așa... brusc! Ca un miracol. «Trebuie să mă schimb!», auzeam me­reu în minte. Ca și cum iarăși m-aș naște!"
În ziua aceea, i-a telefonat mamei. I-a spus că nu se poate întoarce. Mama n-a înțeles de ce, pâ­nă azi. Îi zicea c-a mers să-și dea viața pentru țara lui, iar acum o părăsește pentru o țară străină... I-a oferit aur, doar să revină. Dar Ehssan n-auzea în minte decât jurământul: "Sunt parte a acestui pă­mânt...". Nu s-a clintit: a respectat legile și tra­dițiile. Înainte de cununie, i-a dat voie preotului să-l boteze ordodox, punându-și numele Ștefan. Are soție româncă și patru copii, toți cu nume ro­mâ­nești, botezați ortodox. Cel mai mic, Darius Ștefan, abia a împlinit o lună jumătate. "Acum, când mai merg uneori în Iran, nu pot sta mai mult de două săptămâni. Atât. Nu pot, mi se face dor de România. Chiar și înainte să am copiii, tot așa simțeam. Când intru pe pământul ăsta, simt ime­diat: sunt acasă!"

D-l doctor și cei 6000 de pacienți

Prietenul meu iranian lucrează acum la "Cen­trul Medical Brâncuși". O clinică ultramodernă, unde numele Ehssan Chadorhany e foarte res­pectat și căutat. Sunt cozi la acest doctor, abia își poate res­pecta pro­gra­mă­rile. E vineri, ora 19.30, consul­tațiile lui s-au ter­minat dar încă mai are pa­cienți ce așteaptă pe hol. Întreb în treacăt oamenii din jur. Aflu că e un medic la care "e interzisă orice șpagă, cât de mică", încă de când lucra în spital. Că le răs­punde la telefon pacien­ților, la orice oră din zi și din noapte. Oamenii îl prețuiesc mult. Cabinetul său e larg și luminos, cu aparatură de ultimă gene­rație. În halatul cel alb, Ehssan e parcă "altcineva". De la 7 dimineața consul­tă continuu, dar nu se plân­ge de oboseală. Când are urgențe, stă și mai târziu. Nu se plânge de sistemul medical românesc, de politică, de nimic. Așa cum îl știu dintotdeauna. "Nu mă in­teresează pe mine politica. Corupție e peste tot. Și-n Iran au început acum proteste mari, tot din cauza corupției. Oamenii ies în stradă, la fel ca aici. Toate trec. România e o țară superbă, cu tineri minunați. Ca medic, pot zice că am ajuns să-i cunosc puțin pe români: în anul 2017, am avut peste 6000 de pacienți. Sunt oameni buni, cu atâta credință... Nicăieri nu m-am simțit mai fericit ca aici. Eu cred că România va fi ferită de războaie mari, sângeroase, ca la noi. Mai ales de războaie in­terne. În momente de cumpănă, românii se unesc, au aceeași credință. Țara asta a fost mereu ocrotită. Norocoasă. Am auzit la te­levizor că s-ar zice de Ro­mâ­nia că e «Gră­dina Maicii Domnului». Cum­va, cred că așa este."
6000 de pacienți într-un an! Omul care vindea lozuri și gumă de mestecat în cartier nu se laudă ni­ciodată. Uneori consultă și do­uă ore un singur pa­cient, c-un calm in­credibil. Îl întreb cum a reușit să își păstreze acest calm, liniștea sufletului, după toate ororile și înstrăinarea prin care a trecut... Dindărătul biroului său alb, Ehssan se gân­dește puțin la răspuns. "Dom' Bogdan, viața mea... a fost așa, ca un zbor peste tot ce mi s-a întâmplat. Toată viața mea a fost ca un zbor, ca un vis... Ceea ce rămâne e familia, locul unde te simți acasă. Acolo te duce destinul până la ur­mă: spre un «acasă». În rest, azi ești, mâi­ne nu ești. Eram cu fratele meu, Muhsen, în linia întâi. Îi împinsesem pe irakieni înapoi și au rămas pe-un câmp mulți morți, armament de-al lor împrăștiat. O dubiță închisă. Fratele meu a vrut să vadă ce e înăuntru. I-am zis să nu se ducă, dar s-a dus. Când a deschis portierele din spa­te, s-a declanșat o mitralieră-capcană, lăsată acolo. Gloanțele i-au trecut prin pân­za uniformei și prin pantaloni, între picioare. Niciun glonț nu l-a atins. Des­tinul. Viața este o loterie, domnul Bog­dan".