Răspuns pentru BIANCA V. - București, F. AS nr. 1288 - "La doar 22 de ani, sufăr de colon iritabil"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Colonul iritabil nu este o boală propriu-zisă ci, mai degrabă, un sindrom pro­vocat de tulburări ale funcțiilor mo­torii și secretorii ale intes­ti­nului gros, care apare și se dez­voltă fie independent, fie con­comitent cu tulburările pro­duse de diferite boli. Cauza prin­cipală a hiperactivității funcției mo­torii și secretorii a intestinului gros nu este cunos­cută încă. Studiile consacrate etio­logiei colonului iritabil au reușit, deocamdată, să identifice câțiva factori care stimulează funcția motorie și secre­torie a co­lo­nului, dar care variază de la bolnav la bol­nav, ba și mai mult, la același bolnav, de la o perioadă la alta. Primul factor etiologic care fra­pea­ză este prezența unei sensi­bilități înnăscute a colonului, ce se exterio­ri­zea­ză printr-o hiper-reac­tivitate funcțio­nală a aces­tuia, înce­pând chiar din copilărie. Un al doilea fac­tor este răs­pun­sul exa­gerat al reflexului gastro­en­teric (gas­trocolic) la inges­tia de ali­mente, răspuns care con­stă într-o creștere a tonu­sului mus­culaturii ne­tede a colo­nului și a miș­că­rilor pe­ri­stal­tice ale aces­tuia. Așa s-ar explica de ce bol­navii sufe­rinzi de acest sin­drom pre­zintă, imediat după in­gestia de alimente, nevoia de de­fecare. Miș­cările peri­staltice ale intesti­nului sunt cu atât mai vii, cu cât regi­mul alimentar conține mai mul­tă celu­loză fi­broasă. Laptele este unul dintre alimentele greu tolerate de bolnavii cu colon iritabil, în cea mai mare parte datorită defi­ci­tului de lactază, care face ca zahărul din lapte (lac­toza) să nu fie digerat și să producă diaree. De ase­me­nea, exce­sul de hidrați de car­bon și de acizi grași cu lanț car­bonic lung provoacă diaree de tip os­mo­tic.
În etiologia colonului iritabil sunt incriminate și o serie întreagă de medicamente folosite în exces, cum ar fi purgativele, medicația cardioto­nică, antiaritmică și antihipertensivă (propra­nolol, chi­nidina, rezerpina, digitalice etc.)  De asemenea, inter­venția factorilor emoționali în determinismul atacului de colopatie funcțională este astăzi pe deplin demonstrată. Nu este vorba de o nevroză cu expresie digestivă, ci, mai de­grabă, de o reacție motorie și secretorie exagerată din partea colonu­lui la factori psiho-emoționali variabili de la un bolnav la altul. Totodată, colo­nul iritabil poate în­soți unele afecțiuni, printre care apendicita, ulcerul gastric și duodenal.
În privința mecanismului de producere a tulbu­rărilor motorii și secretorii, acesta are la bază un dezechilibru al funcției sistemului nervos vegeta­tiv, care explică hiper-reactivitatea motorie și secretorie a colonului, tradusă prin creșterea acti­vi­tății motorii (hiperperistaltismul și hiperto­nici­tatea) și a activi­tății secretorii a mucoasei intes­tinului gros (hiper­secreția de mucus).
În aplicarea măsurilor terapeutice, la bolnavii cu colon iritabil trebuie să se țină seama de o serie de aspecte importante. În primul rând, bol­navii tre­buie să știe că boala lor are un caracter pur func­țional, că aceasta evolueză o lungă perioadă de timp, sub formă de recidive de durate variabile. În al doilea rând, bolnavii trebuie să rețină că măsu­rile terapeutice nu sunt standar­dizate, adică, ace­leași pentru toți bolnavii.
Practic, măsurile terapeutice concrete, care pot fi utile pentru ameliorarea simptomatologiei, sunt regimul alimentar, aplicarea de agenți fizici și medicația simptomatică, măsuri instituite de me­dicul dvs. gastroenterolog.
Din punct de vedere al medicinei naturiste, re­me­diile care pot ameliora simptomatologia colo­nului iritabil sunt: Alfalfa (lucerna), Gheara-mâței, L-glutamina, produsul Colon suport, Bioent, Lac­to­ferina, decoctul de rădăcină de Pă­pădie, Bos­wellia sau Curcumina (antiin­fla­ma­toare) și, foarte important, vitamina D (2000-4000 U.I/zi), recu­nos­cută pentru efectul ei be­nefic în gestionarea sindro­mului de colon iritabil.
Să auzim numai de bine!


Ing. OVIDIU MIRCEA POCANSCHI - Cluj-Napoca, tel. 0264/58.11.36, 0744/91.02.93, e-mail: [email protected]

"Mama și-a pierdut mirosul și gustul"
(Răspuns pentru ANNA, F. AS nr. 1284)


Stimată doamnă, și eu mi-am pierdut simțul mirosu­lui și al gus­tului, în jurul vâr­stei de 60 de ani. Cum între timp inventasem ungu­entul POCO, mi-am introdus zil­nic, în fiecare nară, cu ajutorul de­getului mic, pe o adâncime nu mai mare de 1,5 cm, puțin unguent. După 20 de zile, am început să simt mirosurile și, în mod mira­culos, mi-a revenit și simțul gus­tului. Deci, vă reco­mand și dum­nea­voastră acest unguent. 
    
"Am nasul și ochii uscați"
(Răspuns pentru ANA-MARIA - București, F. AS nr. 1284)


Stimată doamnă, și eu am avut probleme cu nasul, respiram greu din cauză că aveam polipi și sinuzită. De când folosesc unguentul POCO, nu mai am nici o problemă. S-ar putea ca acest unguent să vă ajute.  
  
"După operarea unui furuncul, am rămas cu o fistulă perianală"
(Răspuns pentru FLORIAN - București, F. AS nr. 1284)


Stimate dom­nule, vă sfătuiesc să faceți un tra­tament cu pro­dusul POCO. Vă veți unge cu acest unguent în inte­riorul și exteriorul fis­tulei, după fiecare scaun, și în fiecare seară, timp de cel puțin 20 de zile.
POCO este un medi­ca­ment cu utilizări uni­versale, brevetat ca in­ven­ție, și care a dat rezultate spectaculoase în numeroase cazuri în care alte tratamente au dat greș sau cărora nu li s-a găsit un tratament.
POCO poate fi procurat la tel. 0264/58.11.36, 0744/91.02.93 sau prin e-mail: mirceapocanschi @yahoo.com
Multă sănătate!


Dr. IOAN GH. MĂRGINEAN - medic primar ORL - C.M.I. "SANOMED" Sibiu, Bd. Victoriei nr. 6, tel. 0722/73.52.72

"Caut un tratament naturist pentru rinită alergică și afte bucale"
(Răspuns pentru ALEXANDRU MERDARIU - Bistrița, F. AS nr. 1298)


În vestul Europei, în ultimii 10 ani, prevalența rinitei alergice a crescut de 3-5 ori, alergia la polen afectând 15-20% din populație. Cauza cea mai frecventă de rinită alergică perenă este expu­nerea la praful de acarieni (Dermatopha­goides) și la alergenii de origine animală (câini, pisici, animale de companie).      
Rinita alergică este o boală imună ereditară, cu manifestări specifice la nivelul mucoasei na­zale: obstrucție nazală cu senzație de nas înfun­dat, rinoree seroasă (nasul curge conti­nuu), stră­nut în salve, prurit nasal, hipoanosmie (pierderea mirosului), tuse provocată de secrețiile nazale care se scurg în faringe, cefalee, afectarea con­junctivelor cu lăcrimare abundentă și dureri ocu­lare, afte bucale dureroase. Pe  primul loc în pla­nul terapeutic al rinitei alergice se află evitarea alergenilor din apropierea pacientului: polenul, praful de casă, mucegai, pene și fulgi, plante și animale de casă. Vă recomand următoarea schiță de tratament:
* Dimineața și seara, după mâncare, se efec­tuează lavajul (spălarea) foselor nazale cu o so­luție salină (1 lingură sare gemă la 1 litru apă căl­duță), sau soluții sterile din apă de mare (Rhi­no­mer, Nazomer, Sterimar).
* Se instilează în fosele nazale câte 2 picături dintr-o soluție preparată (rețetă magistrală proprie).
* 10 zile ședinte de aerosoli cu câte o fiolă flixotide nebules 0,5 mg sau Dexa­metazona, di­luată  în 10 ml ser fizio­logic.
* Pulverizații cu  Ocnasept (ae­ro­sol salin na­tural cu extract din plante medicinale aromatice) în ae­rul din încăperi, în special deasupra patului unde dormiți, în vederea optimizării micro­cli­matului am­biental și înde­părtării alergenilor din aerul respirat.
* Tratamentul fondului atopic-alergic și al cri­zelor de dispnee prin: hiposensibilizare, admi­nis­trare de antihistaminice orale, glucocorticoizi și simpaticomimetice, numai sub stricta supra­veghere a medicului curant.  
* Completarea tratamentului alopat cu ex­tract din coacăz  negru (2 x 50 picături/zi), ceai de trei-frați-pătați și ceai de urzică, câte 2 căni/zi.   
* Aerosoloterapie salină în stațiunile bal­neo­climaterice: Ocna Sibiului, Govora, Bazna.
* Ionizări en­donazale cu sol. de calciu 1%.
Pentru trata­men­tul af­telor bu­cale se ba­dijo­nează cavi­tatea bucală de 2-3 ori/zi, cu solu­ție de glice­rină cu propolis și gălbe­nele (TIS) și so­lu­ție Planta­Gingival (extract din găl­be­nele, rădăcină de tătă­neasă și revent).