Dr. LUCIAN RUSSU - "Din fericire, melanomul depistat într-un stadiu precoce se rezolvă chirurgical în 99% dintre cazuri!"

Florentin Popa
Primul spital privat de dermatologie-venerologie: BIODERM HOSPITAL

"Tehnologii de ultimă oră"

- Domnule doctor, conduceți un spital derma­tologic, probabil primul de acest fel din țară. Apariția lui în peisajul medical era o necesitate?

- Acest spital de nișă e o noutate nu atât prin apariția sa în sistem privat, ci prin modul în care a fost gândit și realizat efectiv, astfel încât să le putem oferi pacienților noștri servicii medicale de calitate, de la faza de diagnostic, la cea de trata­ment, prin diverse tehnici medicale moderne. Bio­derm Hospital nu poate fi comparat nici cu secțiile de dermatologie din spitalele de stat, nici cu servi­ciile dermatologice oferite în clinicile private. Am investit foarte mult în tehnologii de ultimă oră, care până de curând erau disponibile doar în țările oc­cidentale, și le-am pus la dispoziția medicilor, în folosul pacienților care se confruntă cu diverse afecțiuni dermatologice. Medicii români sunt foarte buni profesioniști, au specializări în tehnici perfor­mante și acces la cele mai noi informații din do­meniul derma­to­lo­giei, însă nu dis­pu­­neau de aparatură mo­dernă, atât de ne­cesară pentru un act medical de cali­tate, cu durată scurtă de vindecare și fără e­fecte secundare ne­do­rite. Din acest punct de vedere, pot spune că, într-ade­văr, apari­ția acestui spi­tal era o necesitate! În primul rând, pentru că pato­logia dermato­lo­gică este extrem de diver­să (de la acnee, in­fecții fungice și bac­teriene, la tumori be­nigne și ma­lig­ne), iar fiecare pro­ble­mă are o altă cale de re­zol­vare. Din fericire, la Bio­derm Hospital avem multe aparate de diag­nostic, inclu­siv o uni­tate modernă de der­matoscopie di­gi­­tală și peste 20 de tipuri de la­sere, fiecare cu o indi­cație terapeutică precisă - de la lasere cu ac­țiune antiinflamatoare, până la lasere chirurgicale performante. Marele avantaj al laserului chirurgical este că reduce tim­pul de exci­zie de la jumătate de oră la 4-6 minute, fără sânge­rare, fără fire de sutură și posibile infecții postope­ratorii. De asemenea, avem un laborator modern de investigații, cu mul­tiple spe­cialități: bacteriologie, parazitologie, mico­logie, anatomie patologică.
Apoi, de mare importanță a fost investiția noastră în oameni - avem o echipă de 40 de medici specialiști în domeniu, ce acoperă, practic, toată gama de proceduri dermatologice, un exemplu fiind d-na dr. Dorina Giurcăneanu, unul dintre cei mai buni dermatologi oncologi din România.

Campania anti-melanom

- Pentru că tot ați amintit de dermatologia oncologică, știu că ați susținut ani la rând o cam­panie de prevenție a cancerului de piele. La ce rezultate ați ajuns?

- După patru ani în care am activat în "Melano­ma MayDay" (o asociație nonprofit, al cărei scop este testarea populației României cu o unitate mo­bi­lă de dermatoscopie, pentru depistarea precoce a cancerului de piele - melanomul), putem spune că avem, în sfârșit, un cerc închis, în care putem să și tratăm pacienții depistați cu această formă foarte agresivă de cancer. Important de amintit este faptul că din cele peste 10.000 de persoane testate, am des­­coperit melanoame la circa 4% dintre ele - un pro­cent foarte ridicat, raportat la media europeană! Pro­fit de această ocazie ca să atrag atenția asupra ne­ce­sității instituirii unui program național de screening, prin care se pot depista formele precur­soare ale melanomului și astfel se pot salva multe vieți!

- Rezolvați formele depistate?

- Până acum, în urma screeningului prin der­matoscopie, dacă de­pistam o leziune sus­pec­tă, îi recomandam pacientului să-și facă o biopsie de cla­rificare a diagnos­ti­cului, dar nu pu­team să contro­lăm ul­te­rior evo­luția a­ces­tuia. În acest mo­ment, pe ba­za diag­nos­ticului sus­­pec­tat și a unei trimi­teri de la me­dicul de fa­mi­lie, orice locuitor al ță­rii poate ape­la la ser­vi­ciile noas­tre. Bio­derm nu este un spital clasic, ci unul de zi, în care tra­ta­mentele sau in­terven­țiile chirur­gicale du­­rea­ză de la câ­teva minute la maxi­mum 2-3 ore, cu tot cu su­praveghere post­ope­ra­to­rie. Practic, la in­ter­nare, acestora li se mă­soară parametrii vitali, li se face inter­venția, ur­mea­ză apoi eva­luarea prin biopsie a țesutului prele­vat. La noua întâl­nire cu medicul curant, se discută rezul­ta­tul biop­siei. Din fericire, melanomul de­pis­tat în­tr-un stadiu pre­coce se re­zolvă chirur­gical în 99% dintre cazuri, într-o sin­gură intervenție!

- Și dacă tratamentul necesită o intervenție prelungită?

- De regulă, preferăm să lucrăm în două etape. Dermatoscopia durează; planificarea - la fel; une­ori, avem nevoie de un tratament premergător ori sunt necesare mai multe proceduri de tratament. Fie­care caz este unic, deci nu toate cazurile se re­zol­vă într-o singură zi!

Diferența dintre viață și moarte: prevenția

- Privind lucrurile din această perspectivă, n-ar fi bine să se încerce și prevenirea apariției unor boli dermatologice grave, ca melanomul?

- Românii nu înțeleg că o simplă scanare prin dermatoscopie poate face diferența dintre viață și moarte. Acesta-i adevărul, mai ales în cazul celor care au diverse leziuni la nivelul pielii și nu le bagă în seamă ani la rând, iar când ajung la medic, niciun tratament nu-i mai poate ajuta. Aici e o proble­mă de educație, de informare, iar factorii de decizie din Ministerul Sănătății ar trebui să pună mai mare accent pe prevenție, pentru că - așa cum știm cu toții - nu există mulți bani pentru tratamente mo­derne, iar sistemul sanitar românesc n-o duce prea bine... Suntem zilnic afectați de radiațiile ultravio­lete, de sute de factori nocivi din aer și apă, de alte sute de factori toxici din alimentație, chiar și din țesătura hainelor pe care le purtăm. Din ce în ce mai numeroși, din ce în ce mai agresivi! Cum să-ți păs­trezi sănătatea, dacă nu știi ce ai de făcut? Dacă nu știi cum să te ferești de toate aceste rele "invizi­bile"? Zilele trecute am auzit o vorbă care mi-a dat de gândit: "La tehnologia la care a ajuns medicina astăzi, este foarte puțin probabil să mai găsești un om sănătos!". Am în spate 25 de ani de activitate ca medic și știu că-i mult mai ușor să previi decât să tratezi. E un adevăr de netăgăduit! Așadar, tre­buie să ne controlăm mai des și să ne informăm din surse credibile, dacă vrem să trăim sănătoși!

- Ce ne puteți spune despre prețurile servi­ciilor la Bioderm Hospital? Pare un spital de lux... Oamenii cu venituri mai mici își pot permite pre­țul tratamentelor moderne pe care le oferiți?

- Desigur, pentru că nu am gândit acest spital ca o afacere, ci ca un spațiu medical în care toată lumea, indiferent de venituri, să poată beneficia de terapii moderne și eficiente. Orice locuitor al Ro­mâ­niei se poate trata la Bioderm; funcționăm în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănă­tate Ilfov, care decontează o parte din serviciile me­dicale de specialitate - cum ar fi biopsia și interven­țiile chirurgicale, în funcție de diagnosticul pacien­tului. Sper ca în curând să fie acoperite mai multe servicii, astfel încât să fim și noi aliniați la stan­dardele medicale ale U.E.
Din aprilie 2017, de când funcționăm, am avut pacienți din București, Cluj, Timișoara, Buzău, Pitești, Ploiești, Târgu-Mureș, Craiova, Galați, Iași, Constanța, Brașov etc. Apropierea de pădurea Bă­neasa, de centura Bucureștiului și de aeroport ne avantajează foarte mult. Am avut chiar și pacienți din afara țării (Germania, Anglia, Polonia, Ungaria, Italia, chiar și unul din SUA), în procent de circa 10%, ceea ce la început ne-a mirat, dar în același timp, ne-a dat garanția că serviciile noastre sunt la ni­velul celor din clinicile dermatologice occiden­tale.

- Puteți trata gratuit toți pacienții care ajung la Bioderm Hospital sau sunteți restricționați de vreun barem al CJAS Ilfov?

- Când ne-am început activitatea și am văzut plafonul alocat de CJAS Ilfov, am crezut că nu-l vom putea acoperi. Conform datelor statistice, în prezent acoperim bugetul alocat în circa două săp­tă­mâni, de aceea suntem nevoiți să ne replanificăm pacienții pentru luna următoare, ceea ce înseamnă că foarte mulți români au probleme dermatologice. De aceea, pun accent pe faptul că medicul nu trebuie să-și piardă omenia - este un atribut esențial al acestei profesii! Chiar dacă primim un pacient care nu se încadrează în baremurile de decontare ale CJAS, putem să-i dăm cel puțin un sfat me­dical. Îi facem o dermatoscopie și îi recomandăm trata­mentul adecvat fără să treacă pe la casierie pen­tru acest lucru. Medicul trebuie să fie omenos, nu să gân­dească întotdeauna în termeni economici!


BIODERM HOSPITAL funcționează în loc. Pipera, Șos. Pipera - Tunari nr. 44, jud. Ilfov, tel. 021.267.42.25, 031.9101