Centenarul și politicienii

Ion Longin Popescu
Au trecut două luni din anul în care ar trebui ca românii, cu mic cu mare, să se bucure că se împlinește un secol de la Marea Unire din 1918.

Ce-i drept, se vorbește, pe ici pe colo, dar doar pe șoptite, iar sărbă­toa­rea nu răzbate la su­pra­față, în marea ei strălucire, din mocirla po­li­tică a lui Dragnea și Tă­riceanu. Ob­se­dați de teoria ridicolă a "statului pa­ralel" (de fapt, este vorba despre Jus­ti­ția care-i sperie), cei doi au te­meri de elevi repetenți, peste capul că­rora a căzut conducerea țării. Cine se mai gândește la Centenar? Între ade­­vărații politicieni și pleava zilelor noas­­tre au trecut 100 de ani! La Cen­te­narul Ro­mâniei se gândește Ungaria. La Bu­da­pesta s-au alocat miliarde de forinți pentru propaganda anti-româ­neas­că, în timp ce liderii de la Bucu­rești fac o politică pro-ungurească. În­calcă legea și înființează un liceu ma­ghiar la Târ­gu Mureș, promit gazele din Marea Neagră Ungariei (care va ajunge, ast­fel, dealer-ul acestora în Eu­ropa, în lo­cul României). Stai și te crucești. Ma­ghia­rismul congenital al lui Tăriceanu e cunoscut, firește, din pe­rioade mai vechi, dar faptul că un teleormănean de pe Dunăre, căruia îi place să se fo­to­grafieze în costum popu­lar, joacă cear­dașul cu UDMR-ul, asta e de-a dreptul șocant. Cum cinstesc rătăciții noștri aflați la putere o sută de ani de Românie Întreagă (ignorăm fur­turile cunoscute de teritorii)? Ei moș­molesc Justiția, ca să-și apere spatele și coe­chi­pierii. Îl întâlnesc pe amba­sa­dorul Americii și îi spun, săracul, că înțelege gre­șit politica pe care o fac.
Trăim, așa­dar, în anul 100 de la eroica Unire Națională. Mi-ar fi plăcut să spun că, deși nu se îneacă în bogății, țara merge înainte, conștientă de isto­ria ei. În iulie 2016, guvernul Cioloș în­­fiin­țase "De­par­tamentul CENTENAR" - coor­do­narea la nivel național a pre­gă­tirii și or­ganizării manifestărilor Cen­te­na­rului României. Idee bună, ve­nită la timp, dar pierdută de guvernele lui Dragnea. Există programe, există bani alocați de guvernele anterioare (Ponta și Cioloș); există proiecte la Pri­măria Capitalei, la Iași, la Arad, la Alba Iulia etc. Ignorând cancerul po­liticii de la centru, o seamă de primari și miniștri sunt pregătiți să marcheze Centenarul. De la Chișinău sosește un mesaj ur­gent: "Transmitem un mesaj hotărât către clasa politică de la Bucu­­rești, să-și revină în fire și să în­țeleagă că nimeni nu o să-și aducă aminte de ei peste 10 sau 20 de ani, dar toată lu­mea știe de Brătianu și de Maniu și de toată generația Unirii de la 1918". Cuvinte grele. Sperăm ca gravitatea lor să-i trezească pe rătăciții aflați la conducerea României. Toată lumea așteaptă o mare sărbătoare la Cen­tenar. Ideea Unirii trebuie să ajun­gă din casă în ca­să, de la om la om.