Un asalt eșuat

Toma Roman
"Ultimul asalt" încercat de politicienii penali îm­po­triva DNA (conexat cu modificarea, în Parlament, a le­gilor Justiției) s-a finalizat printr-un rușinos fiasco.

Ata­cul desfășurat în forță pe micul ecran a fost conceput de strategii PSD-ALDE. Relatările găzduite de RTV și Antena 3 tre­buiau să fie dovada irefutabilă a poliției politice prac­ticate de DNA împotriva politicienilor și oamenilor de afaceri "cinstiți", dar și a altor membri ai clasei politice. Rolul final în scenariul pus astfel la cale îi revenea mi­nistrului Justiției, Tudorel Toader, care - pe baza "do­vezilor evidente" - trebuia să solicite re­vocarea "inami­cului public nr. 1" (pentru penali), Laura Codruța Kövesi, procurorul șef al DNA. Atât de siguri pe ei au fost "scenariștii", încât au pus-o pe Viorica Dăncilă, prim-ministrul păpușă al liderului PSD, Liviu Dragnea, să-l cheme intempestiv în țară pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, aflat într-o călătorie în Japonia. Luat prin sur­prindere, demnitarul a anunțat că s-a decis să își publice ra­portul asupra DNA fără a mai solicita Inspecția Judi­ciară (cum cer reglementările sistemului juridic), înde­plinindu-și astfel "misiunea" pentru care a fost nomi­nalizat în cabinetul guverna­mental. La întoarcerea în țară, ministrul a realizat însă că "mon­tajul audio-video" pre­zentat ca autentic la televi­ziunile în cauză nu prea re­zistă la proba realității și că șefii PSD-ALDE au vrut, iarăși, să-i forțeze mâna la "scoa­terea castanelor din foc". Drept urmare, Tudorel Toa­der și-a amânat, încă odată, raportul, aruncând res­ponsabilitatea deciziei legate de DNA pe umerii Parla­mentului.
Ministrul Justiției s-a înșelat. În mod normal, ar fi tre­buit să-și dea demisia, pentru că a fost folosit drept pion în lupta PSD-ALDE pentru dominarea totală a Ro­­mâniei. Într-un cabinet guvernamental de amatori (majo­ritatea miniștrilor fiind complet "inocenți" în domeniile lor de referință), el a sperat să fie "specia­listul" care găsește soluții în atingerea scopului vizat de stăpâni. S-a înșelat. Liderii PSD-ALDE au nevoie de servitori lipsiți de scrupule, gata oricând "să dea cu bar­da", gen F. Iordache, Ș. Nicolae, E. Nicolicea, C. Ște­fă­nescu, care nu au niciun prestigiu de apărat, nicio ono­rabilitate de sus­ținut. Încercarea de corectitudine manifestată de ministrul Justiției nu-i interesează. Se­si­zând că "jocul" în­cepe să devină periculos pentru el, atât ca specialist, cât și ca om, d-l Toader s-a "spălat pe mâini", trimițându-și raportul Parlamentului. Gestul nu trebuie trecut cu vederea. Derobarea ministrului față de asaltul PSD-ALDE asupra DNA (după celebra formu­lare "Tu­do­rele, fă ceva!" - cerută de secretarul PSD C. Ște­fă­nescu) este, în fond, o recu­noaș­tere a ceea ce toți ob­servatorii și electoratul lucid știu deja: adevăratul țel al alianței PSD-ALDE este su­punerea cu orice preț a Jus­tiției din România. Graba în promovarea, pe toate căile, a modificării legilor Justiției și a eliminării magistraților incoruptibili este întemeiată pe spaima că finalizarea cercetărilor inițiate de aceștia va duce la condamnări definitive și la cariere publice eșuate.
Asaltul PSD-ALDE a avut, însă, un final neașteptat: replica, fără cusur, a șefei DNA, Laura Codruța Kövesi, care îi reconfirmă calitățile profesionale, și intervenția, mai energică decât de obicei, a președintelui Klaus Io­hannis, care a deplâns modalitățile de ocolire ale tra­seului real al contestațiilor juridice, prin încercări pro­pa­­gan­distice de provocare a unor reacții emoționale ne­gative față de demersul anticorupție al Justiției. Oricare cetă­țean onest a sesizat că majoritatea PSD-ALDE și-a de­dicat în în­tregime primul an de guvernare bătăliei pentru supu­nerea și politizarea sistemului judiciar. De la celebra OUG 13 ("Noaptea, ca hoții!"), impusă gu­ver­nului Grin­deanu (demis pentru eșecul în transpu­ne­rea ei în lege), la "comisia Iordache" (constituită tocmai pentru "adap­tarea" legislației juridice la "nevoile" li­derilor PSD-ALDE), trecând prin montajele și "dez­vă­luirile" pre­zentate zilnic în media aservită, întreaga ener­gie a coa­liției guvernamentale s-a consumat pentru blo­carea luptei cu corupția endemică pe care o repre­zintă. Nu au contat nici manifestațiile societății civile, nici protestele orga­nis­melor și instituțiilor internațio­nale, nici chiar deciziile Adunării Parlamentare, ale Consiliului și Comisiei UE. Se justifică, din această perspectivă, prezumția că celebrul "Program de Gu­ver­nare" al PSD-ALDE (plin de "revo­luții" economice aducă­toa­re de "lapte și miere") a fost, în fapt, o di­ver­siune pentru ascunderea adevăratului obiectiv al puterii: supu­nerea totală a Justiției. Haosul pro­vocat de mă­su­rile economice ale guvernului este pre­țul plătit de cetă­țeni pentru nereușitele grupării din vârful po­liticii ro­mânești în încercările ei de captu­rare integrală a Sta­tului. Chiar și naivii susținători ai "so­cial-demo­cra­ției" autohtone au început să realizeze că țara merge, sub con­ducerea acesteia, într-o direcție gre­șită. Grupul pe­nal Dragnea-Tăriceanu sacrifică țara fără nicio tre­să­rire de conștiință. Și războiul nu s-a sfârșit.