Puterea rugăciunii

Cititor Formula AS
"După douăzeci de ani de căsnicie, Dumnezeu a îngăduit să avem un prunc zămislit de noi"

Acum 9 ani l-am cunoscut pe Sfântul Nectarie și de atunci nu trece o zi fără să-i citim acatistul. După 13 ani de tratamente, durere, umilințe și deza­mă­gire, am capitulat în lupta cu infertilitatea. Eram fizic și psihic la capătul puterilor. Atunci, un preot, povestindu-i zbuciumul nostru, ne-a îndru­mat să ne rugăm pentru dobândire de prunci, nu pentru naștere, că poate nu ne e rânduit să avem unul zămislit de noi. Am dat ascultare și, chiar în același an, înainte de Crăciun, l-am primit în casa și în inima noastră pe Rareș Nectarie, prima noastră minune. Un ghemotoc de câteva zile, cu ochii mari, care ne-a schimbat viața pentru totdeauna! Un an mai târziu am finalizat adopția și am devenit pă­rinți și în acte. După ce a mai crescut puțin, am vrut să mai adoptăm un copil, dar, amintindu-ne de hăți­șul birocratic prin care trecusem, am renunțat. Am continuat însă să ne rugăm zilnic Sfântului Necta­rie și să-i mulțumim pentru toate cele primite. Am continuat să ținem posturile de peste an, miercurile și vinerile, să ne spovedim și să ne împărtășim. În 2015, șefa mea a fost la Ierusalim și, știind poves­tea noastră, ne-a adus de la Grota Laptelui un plic cu praf alb din stânca grotei și frunze de finic, din Lavra Sf. Sava. Am urmat instrucțiunile pe care ni le adusese, dar fără a ne pune mari speranțe. Chiar uitasem de toate astea! Trecuse aproape un an, până când, în Postul Paștelui, am început să mă simt rău. Eram obosită, somnolentă, nu mai aveam poftă de mâncare și nicio putere. Soțul meu râdea de mine că am îmbătrânit, pentru că urma ca în vară să fac 40 de ani. În Săptă­mâ­na Patimilor, am realizat că aș pu­tea fi însărci­na­tă. Mi-am luat un test și când am vă­zut cele două li­niuțe marcate, am căzut în genunchi la icoane, plân­gând. Parcă nu-mi venea să cred! Am mai făcut un test, care a ieșit tot pozitiv. Pentru a fi si­gură că e ade­vărat și ca nu cumva să fie o extraute­rină, mi-am făcut pro­gramare la un medic în oraș, chiar a doua zi. Nu am spus nimănui, nici măcar soțului meu, până nu eram eu sigură că e adevărat și e totul bine. N-am închis un ochi toată noaptea! A doua zi, m-am învoit o oră de la serviciu și m-am dus la ecografie. Nu am avut asemenea emoții în viața mea! Când doctorul mi-a confirmat sarcina, am răsuflat ușurată. Mi-a spus însă că se vede doar săculețul, fiind prea mică vârsta sarcinii, și că este posibil să nu fie nimic în el, adică să nu fie făt și să nu aibă inimioară. Chiar mi-a zis: "Nu vă entuzias­mați prea tare! Fiind la prima sarcină și la vârsta pe care o aveți, nu vă pot da nicio garanție". Eu, care pluteam de fericire, i-am spus: "Cred că nici dacă aveam 20 de ani nu puteați să-mi dați garanții. Dacă Dumnezeu a rânduit să am copilul ăsta, îl voi avea, dacă nu, asta e! Facă-se voia Lui". Bucuria mea era fără margini! Eram pentru prima dată în viață însărcinată și urma să devin mamă pentru a doua oară. Seara, a venit soțul meu să mă ia de la ser­­viciu și să mergem împreună la slujba din Vine­rea Mare. Deși plină de speranță, îmi făcusem sce­narii cum să-i dau vestea cea mare, acum nu am fost în stare să spun nimic, doar i-am arătat ecogra­fia. A amuțit! Se uita când la ecografie, când la mine și nu înțelegea. Chiar m-a întrebat: "A cui este?". Era gâtuit de bucurie și emoție, iar până aca­­să n-a mai scos o vorbă. În ziua de Paști, le-am dat vestea și părinților mei, care au fost extrem de bucuroși. Dar am făcut-o abia după ce am fost la o altă doctoriță și am văzut micuța inimioară a fătu­lui meu bătând. I-am spus că mai am un băiețel aca­să, dar care nu a crescut în burtica mea, ci în inimă. Dânsa a zis: "Să știți că băiețelul adoptat v-a adus copi­la­șul acesta. Să luăm fiecare zi ca atare și, cu aju­torul Lui Dumnezeu, o să duceți sarcina la ca­păt". Așa credeam și noi, că datorită adopției lui Rareș Nectarie, Dumne­zeu ne-a binecuvântat cu încă un co­pil. Lunar am mers la control și am făcut toate analizele recomandate. La dublul test, mi-a ieșit risc crescut de malformații fetale din cauza vârs­tei și doctorul mi-a recomandat am­nio­cen­teza. Știind că este o procedură inva­zi­vă cu risc de avort, am refuzat. I-am zis că eu nu renunț la sarcină, indiferent de rezul­tat, așa că analiza e inutilă și nu vreau să risc. Am avut o sar­cină ușoară, fără inci­den­te, mulțu­mesc lui Dum­nezeu. În toată perioada ei am purtat Brâul Maicii Domnului, m-am uns cu ulei din can­delele Sf. Nectarie, Sf. Ioan Rusul și Sf. Spiridon și am mers la Sf. Maslu de câte ori am putut. În săptă­mâ­na Crăciunului, am fost pro­gramată la ce­zaria­nă. A­veam o laringită de nici eu nu mă auzeam vor­bind. La internare, aveam tensiu­nea arterială ușor crescu­tă și puțină temperatură. Asistenta mi-a zis că s-ar putea să amâne operația. Am început să mă rog la Sf. Nectarie, iar când a venit doctorița, toate valori­le erau în limite normale. Am intrat în sala de ope­ra­ție. Eu mă rugam neîncetat în gând la Sf. Nec­tarie, să fie alături de mine și de prunca din pântece (aflasem că este fetiță). După anestezie, am făcut laringospasm. Nu mai puteam respira și apa­ratele au început să piuie. Imediat mi-au pus în per­fuzie medicamente, iar eu nu aveam decât un sin­gur gând "Sf. Nectarie, ajută-mă! Nu mă lăsa!". Cu aju­torul bunului Dumnezeu, al Maicii Domnului și al Sf. Nectarie, am adus pe lume o fetiță sănătoasă și frumoasă: Ioana Nectara! Și astfel, la 40 de ani și după aproape 20 de ani de căsnicie, Dumnezeu a îngăduit să avem și un prunc zămislit de noi. Fără tratamente, doar cu pute­rea credinței. Când am ți­nut-o în brațe prima dată, am avut aceleași senti­men­te de bucurie și împli­nire ca atunci când mi-am ținut băiatul în brațe. Avem cea mai frumoasă și împlinită familie, cu doi copii "cu ochi de cio­colată", cum le spun eu, pentru că amân­doi au ochii căprui, ca ai tatălui lor. Acum 7 ani, casa, su­­fletul și bra­țele noastre erau goale, iar astăzi avem o familie minunată!
Cu adevărat "necunoscute sunt Căile Domnului".
NICOLETA GAUCA - Târgu Neamț

"Rugăciunile ne-au fost ascultate"

Mărturisesc că, deși locuiesc destul de aproape de Mânăstirea Radu Vodă și fusesem de câteva ori la racla cu moaștele Sf. Nectarie, puterea sa tămă­duitoare am simțit-o abia după ce m-am rugat cu ardoare și speranță pentru sănătatea mamei. Poves­tea ajutorului, pe care sunt convinsă că l-am primit de la Sfântul Nectarie, începe într-o zi de februarie, care, deși însorită, era marcată de teama unui diag­nostic crunt. În urmă cu o săptămână, mama mea fă­cuse o ecografie, ocazie cu care aflasem de exis­tența unui nodul mamar suspect. În dimineața în care l-am descoperit cu adevărat pe Sf. Nectarie, mi-am amintit, probabil nu întâmplător, de mărturi­si­rile de credință pe care le citisem de-a lungul ani­lor în paginile revistei "Formula AS". Am simțit un impuls și m-am dus să mă rog la Sf. Nectarie, pen­tru ca această suspiciune să nu se confirme a doua zi, când mama urma să fie supusă unei eco­gra­­fii mai performante. Întorcându-mă de la Mâ­năs­ti­rea Radu Vodă, m-am simțit liniștită și pentru pri­ma dată am sperat că vom primi vești mai bune. Chiar în acea după-amiază, am primit primele vești încurajatoare: analizele markerilor tumorali pe care le așteptam erau în limite normale. Vestea mi-a mai dat speranțe pentru investigația care urma să aibă loc a doua zi. În urma celei de-a doua ecografii, doamna doctor ne-a spus că, deși arată suspect, no­du­lul nu prezintă și alte caracteristici care l-ar cali­fica drept malign, dar, pentru siguranța diag­nosti­cu­lui, ne recomandă o biopsie, care a fost efectuată imediat. În aceeași zi, m-am hotărât să citesc Aca­tistul Sf. Necta­rie în fiecare seară, pe toată perioada postului Paș­te­lui, care urma să înceapă în două zile. În săptă­mâ­na care a urmat, m-am dus de mai multe ori la Mâ­năs­tirea Radu Vodă, iar cu o zi înainte de 1 mar­tie, la intrarea în mânăstire, un domn mi-a ofe­rit ca dar de mărțișor o iconiță cu Sf. Paras­cheva. M-am gân­dit că poate este un semn și că ar fi bine să mă rog și ei, s-o ocrotească pe mama. Rugă­ciu­nile mele au dat rod. Rezultatul biopsiei a venit peste 10 zile și a fost negativ. În ziua de Paș­te, am fost împreună cu mama la Mânăstirea Radu Vodă, iar ea a avut, în fața raclei Sf. Nectarie o stare apar­te, o emoție invadatoare, fiind convinsă că ru­gă­ciunile ne-au fost ascultate.
Îi sfătuiesc pe cei aflați în momente de cum­pănă și disperare, care caută sprijin spiritual, să aibă încredere deplină în puterea tămăduitoare a Sf. Nectarie. Ajutorul va veni nespe­rat de repede pentru cei care se roagă din suflet, cu credință și speranță.
Nu promiteți nimic Sfântului Nec­tarie din ceea ce nu puteți realiza!
RUXANDRA - București

"Crezul" călugărilor

Aici, în "Formula AS", l-am des­co­­perit cu adevărat pe Sfântul Necta­rie. Am citit viața și minunile făcute de el și tot ce s-a scris în această re­vis­tă de suflet, pe care o citesc de o viață. Având probleme de sănătate, atât eu și mai ales băiatul meu (o boa­lă cumplită, de la o mușcătură de că­pu­șă) am început să citesc zilnic Aca­tistul Sfân­tului Nectarie și să merg la Mânăstirea Radu Vodă, unde sunt o parte din moaștele sfântului. Într-o zi de 8 noiem­brie, de Sfinții Mihail și Gavril, eram în curtea mânăstirii unde se auzea prin difuzoare "Cre­zul", spus în cor de călugării așezământului. În mo­mentul acela, am simțit o energie puternică, care co­bora de sus, de deasupra capului, până în pi­cioare. Până s-a încheiat rugăciunea, n-am mai reu­șit să mă mișc din loc. Apoi totul a revenit la normal.
Sfântul Nectarie a murit pe 8 noiembrie, dar este trecut în calendarul ortodox pe 9 noiembrie, probabil pentru că pe data de 8 noiembrie sunt Sfinții Mihail și Gavril. Pe băiatul meu îl cheamă Mi­hai. Nimic nu este întâmplător. Din ziua aceea, copilul meu e mai bine, și cu ajutorul Sfântului Nectarie, cu rugăciunile către Cel de Sus, se va vindeca complet, sunt sigură. I-am mulțumit Sfân­tului Nectarie și i-am promis să scriu despre aju­torul dat, dar nu am făcut-o. A trecut un timp, și sfântul meu drag mi-a apărut în vis cu o hârtie goa­lă, albă, în mână. O fac acum. Iartă-mă, Sfinte Nec­tarie! Roagă-te neîncetat pentru iertarea păca­telor noastre și pentru întoarcerea noastră spre în­fie­rea harului. Amin!
EMILIA - București