Curățenia de primăvară

Redactia
- Vreți ca primăvara să vă găsească ușori și zburdalnici ca mieii de pe câmpii? Transformați luna Martie într-o lună a curățeniei mari. Așa cum ne aerisim și ne spălăm locuințele, să ne spălăm și organismul, împovărat de urmele nesănătoase ale iernii. Natura ne stă la îndemână cu cei mai eficienți "detergenți": cereale, argilă, tincturi de plante și verdețuri de primăvară -

"Purificați-vă!" Iată un îndemn pe care-l re­gă­sim în toate tra­dițiile medicale academice, magice și chiar religioase. La sfârșitul sezo­nului rece, în organismul fiecăruia dintre noi rămân "zațuri" ca la cafea, impurități care vor "înfunda" or­ganismul, generând - dacă nu sunt eli­minate - tot felul de neplăceri legate de sănătate. Soluția este sim­plă: puneți mâna pe mă­tură și pe făraș. Așa cum pri­măvara nu uităm nicio­dată să ne curățim locuințele până în ultimul colți­șor, să nu uităm nici de marea cu­ră­țenie a orga­nismului. Și în cazul acesta, natura ne oferă "deter­genți" ideali, meniți să șteargă toate ur­me­le neplă­cute ale iernii care a trecut.

Curățarea tubului digestiv și a colonului

Constituie primul și cel mai important pas al curei de primăvară. Iată câteva re­medii simple și rapide pentru realizarea acestui demers:
* Cerealele integrale - au un con­ținut ridi­cat de fibre alimentare, sub­stanțe ne­di­gerabile care, ajunse în tubul diges­tiv, își măresc volu­mul și joacă rolul unei adevărate mă­turi pentru ma­te­riile rezi­duale. Se reco­man­dă în mod special con­sumarea di­mi­neața, la micul dejun, a fulgilor de grâu, de orz, de ovăz sau de secară, care se pre­pară prin ames­te­care cu fructe rase, mie­re și con­di­men­te ușoa­re (fenicul, nuc­șoară, scorți­șoară).
* Argila - administrată intern este nu doar un mijloc de curățare, ci și de vin­de­care a stomacului, a intestinului subțire și a colonului. Are un efect protector, an­tiin­­fecțios și regenerativ. Se ad­mi­nis­trea­ză în cure de 40 de zile, astfel: în jumătate de pa­har de apă (100 ml) se pune o lingu­riță de argilă, lăsându-se de seara până di­mi­neața. În primele șapte zile de tra­ta­ment se bea pe stomacul gol, di­mi­neața, numai fracțiunea limpede din pahar - apa de argilă. După trecerea acestei perioade, se ames­tecă dimineața întreg conținutul paharului și se bea integral.
* Laxativele vegetale - se administrează în cure de 2-3 săptămâni pentru accelerarea tranzi­tului intestinal (element de maximă importanță în cura de primăvară). Sunt in­dicate mai ales persoa­nelor care consumă sau au consumat carne, care se confruntă într-un grad mai mic sau mai mare cu constipația (nu au mi­nim o evacuare pe zi) sau care suferă de colită de putrefacție. Dintre laxativele cele mai eficiente menționăm: crușinul (decoct din o linguriță la o cană de apă), uleiul de ricin (1-3 linguri pe zi), tinc­tura de fructe de soc.

Drenarea ficatului și a vezicii biliare

Ficatul și vezica biliară sunt în mod special afec­­tate de alimentația din timpul iernii, foarte bo­ga­tă în calorii, în grăsimi și proteine (mai ales de ori­gine animală), care le supun la grea încercare. Din acest motiv, la început de primăvară este ex­trem de uti­lă o cură care să ajute la curățarea și stimularea lor.
* Cura de ridichi de lună - se consumă în fie­care zi, 7 ridichi de mărime medie, pre­pa­rate sub formă de salată, asezonată cu oțet de mere, puțin ulei de măsline, frun­ze de pătrunjel și frun­ze de ridiche (care sunt de asemenea co­mestibile și foarte să­nă­toase). Cura se ține minimum zece zile și are efec­te pu­ter­nice antiinfec­țioa­se, de sti­mulare a ac­ti­vi­tății ficatului, de dizol­vare a even­tua­lilor cal­culi biliari.
* Sucul de frun­ze de pă­pădie - două mâini de frun­ze de păpădie proas­păt culese se spală bine, se taie cât mai mărunt și se pun la macerat vreme de 3-4 ore, în jumă­tate de litru de apă, după ca­re se filtrează. Sucul amar care se obține se con­su­mă pe par­cur­sul unei zile, în cure de cel puțin 2 săp­tă­mâni. Are efect decon­gestionant asu­pra bilei, sti­mu­lează activitatea ficatului, este un excelent adju­vant în hepatita cronică (inclusiv formele evo­lutive), în diskinezia biliară, în tulburările digestive și de altă natură, co­nexe cu disfuncții ale ficatului și ale vezicii biliare.
* Rostopasca - este probabil cel mai pu­ternic tonic, sti­mulent, regenerant și antiinfecțios hepatic din flo­ra noastră. Se administrează mai ales sub formă de tinctură (pe care o găsim în plafaruri și far­macii natu­riste), câte o linguriță dilua­tă într-un pa­har de apă, ad­mi­nistra­tă de 3 ori pe zi, pe nemân­cate. Cu acest re­mediu se face un tratament de minimum 4 săp­tămâni. Este recomandat cu pre­dilecție celor care au afec­țiuni he­patice cronice evo­lutive, având o acțiune deo­­­sebit de intensă.

Purificarea sângelui

* Leurda - frunzele acestei plante de pădure, de un verde închis și mi­rosind puter­nic a usturoi, au un extraordinar efect de curățare a sângelui. Se con­sumă sub formă de salată, ase­zonată cu mult pătrunjel tăiat fin și suc de lămâie, în cure de mi­ni­mum două săptămâni.
* Cura cu clorofilă - sângele verde al plan­te­lor - are o structură aproape identică cu cea a globulelor roșii din sângele uman. Extractele de clorofilă se obțin foarte simplu, din plante verzi de sezon (urzică, grâu verde, ovăz verde, frunze de pătrunjel sau frunze de asmățui) din care se iau două mâini, se spală bine, se dau prin mașina de tocat, după care se la­să într-un vas, acoperite cu apă, vreme de patru-șase ore. Se filtrează pre­paratul, iar extractul verde obținut se consu­mă pe stomacul gol. În total se beau 2-4 pahare de extract de clorofilă pe zi, în cure de minimum două săptămâni.
* Sucul de lămâie preparat casnic - se ob­ține simplu, din două lămâi cu coajă care se spală foarte bine și apoi se taie în felii cât mai subțiri. Peste feliile de lă­mâie se adaugă un litru de apă plată sau de izvor și se lasă la ma­cerat vreme de patru-șase ore la tempe­ra­tura camerei. După macerare, se filtrează preparatul cu gust amar-acru care rezul­tă, adăugând eventual și puțină miere sau zahăr brun. Se consumă pe par­cursul unei zile, câte un litru de suc, pe o pe­ri­oadă de minimum o săptămâ­nă. Este recomandat mai ales per­soanelor cu sân­gele îngroșat, care suferă de trom­boflebită, flebită, ateroscleroză, sechele ale unor acci­dente vasculare.

Curățarea căilor respiratorii

* Mierea propolizată - se obține prin ames­tecarea unei lingurițe de tinc­tu­ră de propolis cu 2 linguri de miere li­chidă. Se consumă întreaga can­titate pe par­cursul unei zile, pe stomacul gol, su­gând mierea propolizată așa încât să ac­țio­neze o vreme cât mai îndelungată la ni­velul căilor res­piratorii medii. Are efecte de eliminare a secre­țiilor suplimentare de pe căi­le res­piratorii, antimicro­biene și sti­mu­lente imu­­ni­tare foarte puternice. Tra­tează și previne virozele res­pi­ratorii de primă­va­ră, sinuzita și rinita, amigdalita și fa­rin­gita, fiind un excelent adjuvant în bron­șită și astm.
* Iarba de trei-frați-pătați - planta uscată se ma­cină cu râș­nița electrică de ca­fea până când se obține o pul­be­re fină. Se administrează câte o lin­gu­riță de pulbere, de patru ori pe zi, cu pu­țină apă. Este un excelent ex­pectorant, combate eficient bronșita cronică și astmul, fiind - dacă este admi­nis­trată din timp - și un mijloc foarte eficient de pre­ve­nire a alergiei la polen (mai ales cea mani­festată la ni­velul căilor respiratorii).