ZODIACUL LUNII MARTIE

Tana Rosca
- Iacătă, trecem într-o energie mai armonioasă, chinezo-română. Anul chinezesc, care a început pe 16 februarie, a adus cu sine energia echilibrată a câinelui de pământ, un semn al prosperității. Astrologia occidentală vine să su­blinieze această energie binevoitoare pe 20, de echinocțiu, când începe anul astrologic guvernat de Venus. Eli­minăm multe tensiuni din relații, iar veniturile ne pot crește cu adevărat. La începutul lunii lui Mărțișor, cei doi be­ne­fici, Venus și Jupiter, flirtează din două semne emoționale - Pești și Scorpion. Unii burlaci își pot găsi perechea, da­că au așteptări rezonabile și sunt pregătiți să se implice. Venus intră împreună cu Mercur în Berbec, pe 7, ro­man­­tismul se diluează, încep însă, sub bune auspicii, proiecte bănești. Din 10, Jupiter intră în mișcare retrogradă și ne lămurim de câte resurse dispunem cu adevărat. Afacerile sau aventurile care se profilează pe 22-23 implică riscuri. Marte intră pe 18 în Capricorn, unde ne ajută să luăm decizii majore privind viața noastră profesională sau socială. Mercur, retrograd din 24, ne sfătuiește să ne ocupăm mai întâi de chestiuni care își așteaptă încă finalizarea -

BERBEC
Vorbă dulce


Rătăciți, cu gândul sau în per­­soană, undeva departe, ceea ce vă poate face să treceți drept o persoană care nu ține seama de cei din jur. Dacă aveți examene, vă vi­ne greu să vă concentrați. Aveți gri­jă să nu-i repeziți pe cei care vă cer sfaturi ori informații, altfel aceș­tia pot rămâne cu resentimente. Pen­tru Berbeci, primăvara în­cepe odată cu intrarea micului be­ne­fic Venus în semnul lor, chiar înainte de 8 martie, netezindu-le asperi­tățile comportamentale din ul­ti­mele două luni, când tactul nu i-a dat afară din casă. Mercur vă ajută să comunicați bine și la obiect, iar din 24, când intră în miș­care retro­gradă, să-i împăcați pe cei pe care i-ați ofensat.
BANI: Sunteți plini de ini­ția­tivă, iar în intervalul cu­prins între 17 și 23, puteți încheia aso­cieri profitabile, alegându-vă cu o nouă sursă de venituri. Dar între 24 martie și 15 aprilie nu este in­di­cat să vă luați angajamente con­trac­tuale.
CARIERĂ: Același lucru este valabil și pe plan pro­fesional pentru cei care au de semnat noi contracte. Cei care nu s-au cruțat din 20 decembrie încoa­ce pot spera la o răsplată, după 18.
DRAGOSTE: În a doua parte a lunii, vă poate tenta o aventură secretă, dar ar fi bine să ziceți pas.
SĂNĂTATE: Somnul sănătos vă poate ameliora niș­te probleme la început de lună.


TAUR
Ignorați bârfele

Este ușor de pre­su­pus că veți primi cele mai mul­te mărțisoare din grupul dvs. de prie­tene sau, dacă sunteți bărbați, că cele pe care le oferiți vor fi preferatele celei ca­re le-a primit. Succesul social vă es­te asigurat până pe data de 7. Din 8 în­să, lucrurile se schimbă, deoarece Venus intră în Berbec, zodie în care nu se simte bine deloc, întrucât ea se gă­sește "în exil". Ceva bun tot se în­tâmplă, pentru că puteți afla de la prie­teni dacă cineva a complotat îm­po­triva dvs. Din 18 începând, s-ar putea să trebuiască să plecați la drum. Dacă se poate, evitați plecarea în jurul datei de 25.
BANI: La început de lună, cine­va, pesemne un bărbat, ar pu­­tea fi insistent în privința unei afa­ceri pe care v-o propune sau pe care o aveți în comun. Dacă nu cedați până pe 6, se găsesc soluții mai bune.
CARIERĂ:
Bârfele pe care le menționam mai sus pot fi vehiculate de unii dintre așa-zișii prieteni de la serviciu. După 23, puteți afla cine sunt aceștia.
DRAGOSTE:
Începutul de lună poa­te fi mai mult de­cât romantic, dar după ce Jupiter intră în mișcare retrogradă, respectiv pe 10, s-ar putea ca partenerul să aștepte mai mult din partea dvs. Nu-l dezamăgiți.
SĂNĂTATE: Probleme grave nu se întrezăresc, dar din 8, rinichii se lenevesc, iar din 24, pot apă­rea răceli însoțite de migrene.


GEMENI
Nervi și bani


Dvs. aveți un sistem nervos delicat, care s-ar putea să fie pus la încercare în primele zile ale lunii, în special pe 4, când s-ar putea să aveți ieșiri ner­voase. Dacă reușiți să vă stăpâniți pe moment, veți vedea că energia nervoasă se risipește. Viața dvs. socială prinde avânt cu în­ce­pere din 7, iar numărul priete­nilor de calitate poate crește. Pe 24, Mercur intră în mișcare retro­gradă și calitatea comunicării cu prietenii are de suferit. Este de dorit să vorbiți mai puțin.
BANI: Acest subiect devine din ce în ce mai important în viața dvs. mai ales după data de 17, când energicul Marte intră în semnul Capricornului, unde, în limbaj as­tro­logic, spunem că se află în exaltare. Vă poate determina însă să acționați impulsiv în jurul datei de 25.
CARIERĂ: La început de lună, doar bu­năvoința șe­filor vă poate scă­pa de ur­mările unor greșeli prici­nuite de nea­tenție, pro­babil din pricina nervilor pe care vi i-a făcut parte­nerul.
DRAGOSTE: Con­flic­tele mai sus pomenite vor înceta du­pă data de 17, dar e po­si­bil ca pe 16 și 17, certu­ri­le să se acu­tizeze.
SĂNĂTATE: Începând cu data de 10, funcțiile endo­crine au tendința de a încetini. Fica­tul, pancreasul și bila s-ar putea să aibă nevoie de un stimulent.


RAC
Idei noi


Începutul de lună v-ar putea găsi într-o stare de aparentă dezor­dine mentală. Aceasta s-ar pu­tea însă dovedi inspirată pentru că, cer­cetând una și alta, vorbind cu di­ferite persoane, pe diferite te­me, vă pot încolți idei pe ca­re să le puneți la treabă cu folos. Deosebit de pro­duc­tive pot fi discuțiile cu prie­te­nii dvs. din străinătate, o că­lătorie întreprinsă, nici dvs. nu știți prea bine de ce, către o destinație neobișnuită sau un eveniment cultural. S-ar putea ca no­ua viziune către care vă îndreptați să vă determine să vă schimbați destul de radical sistemul de valori.
BANI: Deciziile pe care le aveți de luat la început de lună pot fi dificile, mai ales pe 4. S-ar pu­tea să trebuiască să faceți un efort fi­nanciar pentru a investi într-o că­lă­torie sau în niște studii.
CARIERĂ: Studiile mai sus men­­­ționate ar putea fi esențiale pentru carieră. În inter­valul 7-23, vă puteți consul­ta cu șefii, care se pot declara de acord să vă ajute. După 23, riscați însă un refuz.
DRAGOSTE: Vă vine greu să su­portați ten­siunea din cuplu, ca­re esca­la­dează din 18 încolo, când par­tenerul se simte justificat să ia decizii ma­jore fără acordul dvs.
SĂNĂTATE: În intervalul 11-17, afecțiunile legate de zona capului, și mai cu seamă de ochi și nas, pot trece într-o fază acută.


LEU
Rezolvați dilema


Mulți dintre dvs. pot simți că se află într-un impas în primele zile ale lunii, realizând că duc în cârcă anumite probleme personale rămase nerezolvate de mult, dar există o dilemă: simțiți că nu le puteți face față singuri. V-ar fi de fo­los să dis­cutați cu o persoană mai în vârstă din familie, care vă poa­te povesti lucruri de ca­re nu știați. Dezvăluirile pot face să vă vedeți altfel rolul în ca­drul familiei și, deci, și în viața per­sonală. Din 7, pers­pec­tiva dvs. asupra lumii se schimbă, ca urmare a unor călătorii, studii sau sub influența unui mentor. Ori puteți deveni dvs. un re­per pentru alții. Dar nu ieșiți în față după 17, când Mercur devine retrograd.
BANI: La mijlocul lunii s-ar pu­tea să vă temeți că acordați iarăși încredere cuiva care vă poate de­zamăgi. Nu cedați insistențelor cui­va care vă trage în zona speculațiilor.
CARIERĂ: Perfecționismul și nevoia de performanță ating un maxim din 18 încolo, dar și nevoia de control. Nu cereți cola­bo­ratorilor dvs. aceeași de­dicație pe care o aveți dvs.
DRAGOSTE: Situația poate fi destul de con­­fuză la începutul lunii, când puteți fi îndrăgostiți de o persoană, dar atrași fizic de alta. După 17, vă mai lămuriți.
SĂNĂTATE: Excesul de energie vă poa­te determina să fa­ceți eforturi nesă­buite în ultima săp­tămână a lunii.


FECIOARĂ
Evaziuni ezoterice


Vă poate surprinde și pe dvs., firi realiste și practice, câtă cu­riozitate vă mână dintr-odată că­tre esoteric și ocult. Este posibil ca, după data de 5, să treceți dvs. înșivă prin momente greu de explicat, cum ar fi să vă gândiți la cineva și acea per­soană să vă sune, să vă doriți ce­va, și să treacă pe la dvs. cineva care, fără să știe, vă aduce exact ce vă do­reați... Ori, ați putea să vă desco­periți talente latente. Din 24 însă nu mai e oportun să explorați decât sub ghidajul cuiva competent. Crizele de autoritate din familie tind să înceteze după data de 17.
BANI: Se prea poa­te ca în pe­rioada 6-23, cineva să vină cu o pro­punere de afaceri crea­tivă și pro­duc­tivă. E bine să per­fectați respectiva afacere în acest răs­timp, dar evitați să semnați docu­mente pe 8 și pe 14.
CARIERĂ: Sunteți mai puțin motivați să vă puneți pe treabă, căci până pe 17, ches­tiunile casnice și familiale vă solicită destul de mult.
DRAGOSTE: În cupluri pot să reapară îndoieli, la început de lună. Din 18, poveștile de iubire riscă să capete o tentă obse­si­vă.
SĂNĂTATE: Gândiți-vă, mai ales în jurul datei de 4, la deprinderile care au dus la afec­țiu­nile dvs. cronice. Poate vă schimbați dieta.


BALANȚĂ
Diplomație!


În primele trei-patru zile ale lunii ar fi bine dacă ați con­duce cu mai multă atenție ca de obicei. Nu e cazul să vă speriați, nu e vorba despre accidente majore, dar și o bară îndoită ne dă destule bătăi de cap, așa că, de ce să nu încercăm să evităm? Aveți grijă și la discuțiile care se încing, mai ales între amicii dvs. bărbați, în special dacă vă sunt și colegi, în aceeași pe­rioadă, pentru că, dacă vă bă­gați între ei, riscați să rămâneți la mijloc. Talentele dvs. diplo­ma­tice sunt mult mai necesare în familie, unde, cu înce­pere din 18, poate fi vorba despre necesitatea de-a lua decizii importante.
BANI: N-ar strica să vă faceți un inventar, până pe 9, să vedeți dacă n-ați cheltuit mai mult decât ați câștigat, din simpla bucurie că acum câștigați mai mult. Dacă bilanțul e negativ, puneți-vă pe economisit.
CARIERĂ: Deocamdată e important să vă cla­rificați relațiile cu colegii, ar fi in­dicat să le armonizați, până pe 6.
DRAGOSTE: Zodia dvs. e specialistă în relații, iar această însușire v-a tot fost pusă la încercare, din 2011 încoace. Acum vă puteți considera cu masteratul luat, iar un succes parțial îl înregistrați între 7 și 23.
SĂNĂTATE: La începutul și la mijlocul lunii, zona capului (în special ochii) și labele picioarelor vă pot produce probleme. Aveți grijă mai ales dacă aveți probleme circulatorii.


SCORPION
Comunicare în echipă


La început de lună s-ar pu­tea să fiți cuprinși de dubii privind imaginea dvs. sau lucru­rile pe care le prețuiți. S-ar putea ca cei care v-au trezit îndoieli în privința aceasta să fie copiii dvs., sau persoane mondene pe care dvs. le admirați. Gândiți-vă însă dacă schimbările pe care le luați în con­siderare vă exprimă cu adevărat, altfel s-ar pu­tea să investiți în obiecte sau un look, care, cum vă veți da seama mai încolo, nu au nici o legătură cu dvs. Ma­rele benefic Jupiter intră în mișcare retrogradă pe 19 și vă poate ridica și el semne de întrebare, le­gate însă mai mult de planurile dvs. personale, de­marate în toamna anului trecut. Veți putea să puneți lucrurile în perspectivă și să faceți ajustările ce se impun.
BANI: Ar fi o greșeală să apăsați pe acce­le­ra­tor, dacă persoanele cu care vreți să tre­ceți la treabă nu sunt la fel de motivate să facă bani.
CARIERĂ: Din 7 începând, comunicați cum nu se poate mai bine cu echipa dvs. Ideile originale își pot găsi concretizarea. După 23, comunicarea se deteriorează ori sunt chestiuni care trebuie luate din urmă.
DRAGOSTE: Intrați într-un fel de derută: la început de lună, nu sunteți siguri de partener, din 10, începeți să vă îndoiți de dvs.
SĂNĂTATE: Toate bune până după 23, când încheieturile brațelor se pot înțe­peni sau vă apucă dureri de cap.


SĂGETĂTOR
Proiecte bănești


Unii dintre dvs. încă își mai ling rănile, la pro­priu sau la figurat, după ciocnirile pe care le-au avut la finele lui februarie și care pot continua în pri­mele zile ale lui martie. E vorba fie de acci­dentări produse în timp ce meștereați prin casă, gătind sau umblând cu obiecte metalice tăioase, fie de conflicte verbale cu cei din familia extinsă, în care includem rudele de gradul doi și trei, mai ales cele tinere. Marte în semnul dvs. este cel care vă face atât de combativi dar, din fire, sunteți înzestrați cu fair-play și capabili să vă cereți scuze, în cazul în care vi se atrage atenția în mod civilizat că ați greșit.
BANI: Preocupările dvs. bănești pot atinge cote maxime după ce Marte intră în Capricorn, pe 18. Puteți pune în mișcare proiecte ambițioase, dar cu condiția să nu încercați să accelerați totul în ultimele zile ale lunii.
CARIERĂ: Cei care vă susțin din umbră s-ar putea să-și retragă, temporar sau parțial, sprijinul, din 10, dacă vă bazați prea mult pe sprijinul lor.
DRAGOSTE: Romantismul stă să vă cuprindă în­tre 7 și 23, însă comunicarea cu no­ua dvs. flamă poate deveni dificilă după acest in­terval. Încercați să nu exagerați cu nimic în faza pozitivă.
SĂNĂTATE: Ficatul, pancreasul și bila au ten­dința de-a se lenevi din 10, deci fiți atenți cu alimentația.


CAPRICORN
În ofensivă


Aveți o sumedenie de pla­nuri, dar încă nu vă puteți concentra cum tre­buie asupra lor, pentru că ceva sau cineva vă ține în loc. Poate fi vorba despre o persoană ale cărei intenții dușmănoase nu vă sunt cunoscute, care în­cearcă să vă pună bețe-n roate pe unde apucă. Poate fi vorba însă și despre dvs., care vă stăpâniți mai greu ca de obicei stările negative și puteți reacționa cu iritare în fața unor situații pe care de obicei le abordați cu detașare. Dar din 18, când Marte intră în semnul dvs., unde se simte cel mai bine, deveniți de neoprit. Încercați însă să nu-i faceți pe ceilalți să se simtă de prisos.
BANI: Dacă aveți încă nedumeriri cu privire la o investiție sau o afacere, care merge așa-și-așa din primăvara lui 2017, extrageți-vă,
încetul cu încetul, din context, începând din 8.
CARIERĂ: Același inamic ascuns, pomenit mai sus, vă poate ține în loc la serviciu. Dar principalul lucru care vă ține pe loc e im­plicarea în chestiuni familiale.
DRAGOSTE: Aveți grijă să nu fie vorba mai mult de nevoia de control decât despre dragoste, mai ales din 18 încolo.
SĂNĂTATE: Încercați să nu faceți eforturi sau să vă expuneți unor situații care ar putea să vă crească tensiunea arterială, până pe 17. Tot acum, somnul poate fi agitat și neodihnitor.


VĂRSĂTOR
Oarecare antipatie


După eclipsa de Soare din semnul dvs., de luna trecută, cei mai mulți v-ați decis că trebuie să faceți schimbări în viață. Dar teoria rareori se întâlnește cu practica și s-ar putea ca, din 18, să se alăture celorlalte persoane, care vă poartă pică de o vreme. Asta nu trebuie să vă sperie, dar ar fi bine să vă dea de gândit. Pentru început, e bine să nu vă mirați când oameni care înainte vă priveau cu sim­patie încep să vă evite. Nu vă jenați să-i în­tre­bați ce i-a determinat să-și schimbe atitu­dinea. Con­tează mai puțin ce vă spun, cât faptul că își vor pune singuri întrebări și asta îi poate face să-și schimbe atitudinea.
BANI: Începutul de lună nu e propice pentru rezolvarea chestiunilor bănești. Între 8 și 23, puteți însă ajunge să câștigați din colaborări, intermediate probabil de amicii dvs.
CARIERĂ: Multă lume vă urmărește, puțină lume vă ajută. Chiar și șefii dvs., care până pe 10 vă dădeau semne de bunăvoință, devin mai reținuți în aprecieri.
DRAGOSTE: Mai aveți de pus la punct ges­tio­narea corectă a unor resurse co­mu­ne, pentru ca relația de cuplu să se detensioneze cu adevărat, ceea ce mai ușor de făcut după 7.
SĂNĂTATE: Afecțiunile cronice infecțioase pot trece la manifestări acute, după data de 17.


PEȘTI
Fer-me-că-tori!

Soarele, Mercur, Venus și Neptun sunt în semnul dvs. până pe 7 și vă pun farmecul în valoare. Vă vine ușor să atrageți simpatie și să vă asociați cu persoane care s-ar putea să vă idealizeze. Oricât de plăcută ar putea fi această situație la început, e greu să stai tot timpul pe un piedestal, nici măcar nasul nu ți-l poți șterge, fără să dezamăgești. De aceea e bine să rămâneți mo­dești. Atunci relațiile pe care le veți atrage în viața dvs., vor putea crește frumos. Pe 19 s-ar putea să vă aduceți aminte de o situație dureroasă din tre­cut, dar e o ocazie bună să o depășiți.
BANI: Stați bine între 8 și 23, combinația energiilor lui Venus, patroana banilor, și ale abilului comerciant Mercur vă poate înlesni noi venituri. Actele ar trebui să fie întocmite până pe 24.
CARIERĂ: Șefii se enervează, dacă dați do­va­dă de neglijență, mai ales la în­ceput de lună, și vă pot mustra sau penaliza, până pe 7.
DRAGOSTE: Aceia dintre dvs., care cochetează cu ideea de-a se angaja într-o relație ar putea să o facă într-o conjuctură favo­rabilă, la o zi-două după Luna nouă din 17, care se petrece în zodia dvs.
SĂNĂTATE: Este posibil ca la început de lună și pe urmă, pe data de 19, să aveți simptome greu de diagnosticat. Un motiv ar putea fi proasta circulație a limfei, care vă face deosebit de sensibili la toxine.