Gri și roz

Cititor Formula AS
Am auzit odată, la un post de radio, o de­fi­niție foarte plastică și rea­listă a vie­ții: viața este gri cu picățele roz.

Prin ur­ma­re, mer­gând pe firul logicii, pică­țelele roz sunt fericirea. Eu aș merge mai de­parte și aș spune că fiecare om, aidoma unui pictor, poate să com­bine cu­lorile, astfel în­cât să iasă cât mai multe pi­cățele roz pe pânza gri a vie­ții. La cei mai op­ti­miști, picățelele roz fiind foarte multe, aproape că se vor uni și vor acoperi pânza gri. La cei pesi­miști, pi­că­­țelele roz vor fi foarte rare, în oceanul gri al vie­ții. Problemă de viziune! De atitu­dine! Sau de educație? De genă? De înțelepciune? De matu­ritate? De credință în Dumnezeu?
Eu zic că această combinație de culori este perfectă: gri-roz. Nu cred că ar fi să­nă­tos ca întreaga pânză a vieții să fie roz. În pri­mul rând, așa ceva nu există. Este și dău­nător ochiului. Prea multă dul­ce­gărie roz obo­sește privirea... La po­lul opus, pânza vieții inte­gral colorată în gri ne-ar duce pe toți la sinucidere. Probabil, cei care se sinu­cid nu sunt capabili sau nu mai sunt ca­pabili să trans­fere de pe șevalet pe pânză, câ­teva picături de roz. Sau poate nu e ni­meni prin preaj­mă, care să le di­ri­jeze mâna cu pensula, pe tra­iec­toria potrivită. Sau poate nu mai au un tub de culoare roz și lor nu le vine ideea să meargă la un magazin și să cumpere. Sau poate nu îndrăznesc să ceară unui prie­ten să le facă ser­viciul de a cum­păra pentru ei un tub de vopsea aducător de viață, de oxigen, de optimism, de echi­­libru, de forță. Rețeta fe­ri­cirii? Să avem me­reu alături de șevaletul nostru, o rezervă de vopsea roz!
Consecințele pot fi dintre cele mai diverse: bunătate, seninătate, speranță. Pentru unii este de ajuns să stea în brațele ființei iubite și, pe loc, toată viața este un tablou pe nuanțe de roz (ascultați Edith Piaf - "La vie en rose"). Pen­tru alții, pu­terea este cea care le dă această mi­ra­­cu­loasă capacitate a ochiului de a vedea roz. Pentru alții... banii, pentru alții... faima, pentru alții... copiii..., profesia..., natura..., ani­male­le... Im­por­tant este să ai un țel în viață! Să nu-l pierzi niciodată din ochi.
De multe ori, lu­cruri simple te inspi­ră pe tine - pictorul pro­priu­lui tău tablou - să rupi monotonia griu­lui: un cântec, o floa­re, o car­te, aerul curat de munte, codița unui cățel care se miș­că de feri­cire, torsul unei pisici pe care o mângâi, un film, un ta­blou, o hai­nă, o vorbă de duh, o vorbă bună...

CORINA MUREȘAN - Oradea