Rugul cu cărți

Cititor Formula AS
Prima carte din biblioteca mea personală, de elevă în clasa a III-a, a fost Povestea vorbii de Anton Pann.

Am primit-o în dar de la bu­nicul. Am citit-o și răscitit-o până am făcut-o ferfeniță. Am și învățat din ea unele proverbe și anecdote, ca să pot da replica, atunci când întâlneam fapte și lucruri nelalocul lor. Apoi au urmat o mulțime de volume pe care le primeam când se încheia anul școlar și, alături de diplomele de merit, plecam acasă cu brațele pline de cărți. Când am aflat că poți cumpăra ce vrei de la Biblioteca pentru toți, livrate la comandă prin poștă, nu m-am mai oprit, până nu mi-am luat tot ce cons­tituia lectura obligatorie pentru școală.
De ziua mea, cărțile erau cadoul preferat. Le pri­meam bine împachetate în hârtie lu­cioasă, legate cu fundițe multicolore. Apoi, umpleam cu ele rafturile biblio­tecii, pentru mine fiind ade­vărate mi­nunății. Le iubeam ca pe niște ființe, le vor­beam și, ferit-a sfântul să fi scris ceva pe ele. Cu timpul, au devenit o ade­vărată co­lecție de amintiri. Pe prima pagină era scris anul când le-am cumpărat sau le-am primit drept dar, ori - ca răsplată pentru meritele mele la școală și la concursuri. Uneori, le mai împrumutam la prietene. Mai întâi le făceam instructajul, tre­buiau să aibă mare grijă de cărti­cele, ba le mai îmbrăcam și într-o hârtie albă, ca să rămână coperțile intacte.
Când m-am căsătorit, mi-am adus zestrea și am umplut rafturile casei pâ­nă în tavan. Nu era ceva ne­obișnuit. Biblio­teci până în tavan găseam la toate ru­dele noastre, dar și la prie­tenii pe care-i aveam a­tunci. Nu con­ce­peai o su­fragerie fără bibliotecă, în care tronau dicționare, cărți de autori români și străini, colecții de reviste și alma­nahuri, atlase geografice, globul pământesc - cel mai ma­re posibil - iar pe pereți erau înșirate mai multe hărți decât tablouri. Pe o mă­suță mică stătea o cutie cu piesele de șah, pe care-o deschideam cu nerăbdare, ca să-ncepem o bătălie cu câte-un prieten care ne vizita.
Pe atunci, înainte de valul schimbărilor, garniturile de mobilă de sufragerie cuprindeau, obligatoriu, și acea piesă cu rafturi, numită Bibliotecă. Acum nu mai există o astfel de componentă, ori nu ne-o mai achi­ziționăm, găsind-o inutilă, din moment ce nu mai cumpărăm cărți (nu toți, dar nici puțini). Fabricile de mobilă s-au adaptat și ele noilor tendințe. Biblioteca a fost înlocuită cu niște etajere, câteva scânduri bine lustruite, agățate direct în perete. La unii le-am văzut goale, la alții umplute cu chiciuri, cu imitații de cărți făcute din plastic, tot felul de maimuțoi, flori artificiale și o mulțime de nimicuri. Se asortează bine cu frigi­de­rele ticsite pe din afară cu zeci de magneți.
În ultimele săptămâni, am fost ocupată să-mi achi­ziționez un apartament. Până acum n-am reușit, dar tot vizitând case, am intrat în intimitatea locativă a oamenilor. Căutam din priviri mai ales colțul cu cărți, așa, de curiozitate, ca să înțeleg ce fel de oameni tră­iesc acolo. Dintre toate locuințele vizitate, una singură era dotată cu bibliotecă, și ce credeți, se afla în casa unor romi. Aveau doi copii. Cărțile aranjate cu grijă, sortate după mărime, ca să dea bine estetic, mi-au atras în mod special atenția și n-am rezistat să zăbovesc câteva minute în fața lor.
Nu demult, am trăit o întâmplare care m-a blocat. Ieșisem la cumpărături. M-am întâlnit în fața maga­zinului de pâine cu o verișoară îndepărtată, pe care n-o mai văzusem de zece ani. Amândouă cu ochelari, cu că­­ciulile îndesate pe frunte, mai maturizate decât atunci când ne văzuserăm ultima dată, aproape că nu ne-am mai recunoscut. Eram sigură că-mi va spune, așa cum a devenit printre femei proverbială expresia: "Vai, dar ce mult te-ai trecut", sau "Arăți rău. Ești bolnavă?". Nu s-a în­tâm­plat așa, a fost și mai rău. M-a întrebat: "Ce faci? Cu ce-ți umpli timpul, te pomenești că citești?!". Am privit-o bui­macă. Dar vara mea se prezenta foarte bine, nici vorbă de vreo scleroză, cum îmi trecuse prin cap. Nu știam ce să-i răspund. M-a scos tot ea din încurcătură: "Eu nu mai citesc. M-am săturat de cărți. Sunt plicticoase. Mai bine stau la un serial. Doar și ăla este literatură. Cărți cu actori". Mărturisesc că la atâta subtilitate nu mă așteptam. Dar n-a fost nimic pe lângă ce s-a întâmplat săp­tămâna trecută. Fă­ră să vreau, m-am in­tersectat pe casa scă­rilor de la bloc, cu mun­citorii care reno­vau aparta­men­tul unei vecine. Tânăra îl moș­tenise de la bunicii ei. Ca să-i dea o față mo­dernă, în afară că a spart vreo două ziduri despărțitoare, a arun­cat absolut tot din ca­să, în frunte cu cărțile. Bătrânii fuseseră mari iubitori de lec­tură. Pereții casei ge­meau de rafturi cu cărți. Aveau și o scară specială, ca să poată urca până la rafturile de sus. El era ceasornicar, iar soția, croi­toreasă. După ce ieșiseră la pensie, citeau tot timpul. Nu se gândiseră să-și doneze unei bi­blioteci comoara, o lăsaseră nepoatei, moștenire de preț. Am fost pre­zentă când sacii cu cărți au fost aruncați lângă tom­beroanele de gunoi, iar niște oameni nevoiași luaseră câteva pentru a face focul cu ele. Au și aprins câteva, să-și încălzească mâinile înghețate. Am stat țintuită în loc. Nu-mi venea să cred că ce văd este adevărat. În mintea mea, cărțile care ardeau erau cărțile mele, căr­țile alături de care crescusem "om". În revolta care mă stăpânea, mi-am imaginat personajele puse pe rug, ca în anii groaznici ai inchiziției. În lumea de dincolo, bătrânul ceasornicar și doamna croi­toreasă le primeau sufletele de fum.

NIȚU EUGENIA - Călărași