Singurătate cu flori

Camelia Starcescu
Trandafirii roșii

E alb tare începutul acesta de martie. Ar fi trebuit să fie soare și zile însorite, chiar dacă e vremea capricioaselor babe. Iar vânzătoarei de flori parcă-i e dor să vadă oamenii zâmbind, așa, fără motiv. Să intre-n florărie luminoși și liniștiți, fără încrâncenarea care îi stăpânește de-o vreme-ncoace. Împrăștie grăbită zăpada de pe trotuarul din fața magazinului, fără să ridice ochii din pă­mânt. A nins mult de-o săptămână-ncoace, de zici că vine Crăciunul, iar nu acuș, acuș, primă­vara. Tre­­cători mai matinali decât ea și-au lăsat sem­nătură de pași în zăpada căzută peste noapte. Își amin­tește un cântec al regretatei Angela Cio­chină - "Așa cum descifrăm aceste semne,/ sun­tem și noi citiți de cineva.../ Nu mai avem nici un secret. Pe­semne,/ zăpada ne-a cuprins pe veci în ea".
Mai dă o dată cu mătura, apoi intră înăuntru, scuturându-se ușor de frig. I-a cam dat târcoale răceala zilele astea, dar i-a râs în nas și-a des­cântat-o cu usturoi și ceai de ceapă, asezonate cu câteva as­pirine, așa, pentru orice eventua­litate. Nu, cu siguranță, acum nu e momentul potrivit să bo­lească. Mai e puțin și vine 8 Martie, ziua când un potop de flori se va abate asupra fe­me­ilor. Pentru ea, ziua asta, a florilor, a început cu mult înainte. Cam imediat după Ziua În­dră­gos­tiților. Și ce nebunie-a fost și-atunci! De zici că toți bărbații din oraș și-ar fi amintit subit că au acasă prietene, soții, iubite, cărora ar trebui să le ofe­re și câte un buchet de flori, nu doar să le spu­nă (dacă le mai spun) cât de mult le iubesc. Un trandafir, trei, cinci, șapte... treizecișicinci, șai­zeci­șicinci... Roșii! Ici-colo, strecu­rat în mij­lo­cul buchetului, câte unul alb. Zâmbește, amin­tindu-și. I-ar plăcea să știe că florile pe care le vin­de vor fi oferite cu drag, nu din obligație. Tot așa cum și ea le potrivește în buchete mă­ies­trit al­cătuite. Cel puțin, așa-i spun clienții, care re­vin, iar și iar.

Uite-așa!

Ia trandafirii ofiliți uitați într-o vază și-i aruncă la coș, cu un gest scurt. Apoi alege trei plăntuțe la ghiveci și le așază într-un coșuleț colorat. Un fluturaș din pene, o mămăruță rătăcită pe o frunză și o fundă înfoiată întregesc, delicat, aranjamentul floral. Îi găsește locul lângă celelalte, pe un raft devenit parcă neîncăpător. "Uite-așa!", își zice, mulțumită.
În florărie intră un client, apoi altul, alții. Unii se grăbesc și aleg din buchetele gata făcute, înșirate cuminți în fața tejghelei. Pleacă, uneori uitând să mulțumească sau să salute. Alții vin doar ca să privească, să ad­mire mulțimea de plante la ghiveci, una mai frumoasă decât alta. Sunt și clienți răb­dători, dintre cei care știu că valoarea florilor nu stă în preț, ci și în atenția cu care sunt alese, po­trivite una lângă cealaltă, astfel încât, la final, buchetul să poată transmite întreaga considerație a celui care-l dăruiește, pentru cea care-l va primi. Clienții aceștia îi sunt cei mai dragi. "Vreau un buchet frumos, vă rog!" Alegeți dvs. florile care știți că se potrivesc cel mai bine, că vă pricepeți! Nu mă îndoiesc că va ieși ceva superb!". Cuvintele astea-i dau încre­dere și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când, uneori, simte că nu mai poate sta în picioare sau i se-adună prea multe pe suflet, prin viață... Și domnii pleacă zâmbitori, purtând în brațe buchete imense, spre doamnele lor. Unii o sună sau îi trimit mesaj, să-i mai mulțumească o dată. Cei mai mulți revin după o vreme, semn că le-a fost pe plac ceea ce-au cumpărat.
Doamnele sunt, de obicei, mai pretențioase. Fie ar vrea cu totul alte culori, fie caută flori ce apar­țin unui alt anotimp și care, chiar aduse de peste mări și țări, ar avea un preț pe care prea pu­țini și l-ar per­mite. Bujori și li­liac în de­cembrie sau gladiole la vreme de pri­mă­vară. Ca și când n-ar fi de-ajuns că anotimpurile s-au cam răstur­nat unele peste altele, de nu le mai știe nimeni rostul, ar mai tre­bui s-o ia razna și florile din glas­tre!
Îi privește cu îngăduință pe toți. Și cu răb­da­re. Le vorbește frumos, chiar și atunci când i se adresează aro­gant și obraznic. Asta o doare cel mai mult. Co­mentariile răutăcioase. Privirile piezișe. Deunăzi, în ajun de Mărțișor, la ceas de seară, puțin înainte de ora închiderii, a venit o doamnă. "La ce oră deschideți dimineață?", a întrebat. "Puțin înainte de ora 8", i-a răspuns. "De ce nu deschideți la 6?", a continuat, intrigată, doamna. I s-a părut că glumește. "Pentru că florăria noastră e deschisă, oricum, 12 ore pe zi, și oameni suntem și noi...", i-a replicat. Femeia a continuat să bombănească, nemulțumită. A cumpărat cel mai ieftin ghiveci cu flori și a plecat, la fel de țâfnoasă precum ve­nise. Ea a rămas cu un gust amar. Și mai obosită, parcă, dintr-o dată.

Ca-n rai

Nu primește niciodată flori. Nici de 8 Martie, nici la aniversare. Prietenilor li se pare ciudat să-i aducă tocmai ei. Și, Doamne!, cât de mult i-ar plăcea să primească și ea, măcar o dată pe an, un buchet de flori. Să meargă și ea acasă cu brațele pline de trandafiri. Dar darul florilor nu ajunge la ea. Se mulțumește să le mângâie, să le prin­dă-n bu­chete și să le inspire, adânc, mireasma. E singură, și la oamenii singuri, florile nu ajung.
"Vai, trebuie să vă simțiți aici ca-n rai! Tre­buie să fie frumos să lucrezi cu florile în fiecare zi!", îi spun, din când în când, cei ce intră-n ma­gazin. Flo­răria e deschisă zilnic, de la prima oră a dimineții, până seara. Numai plante la ghiveci sunt, per­ma­nent, câteva sute, care trebuie udate, verificate, curățate, cel puțin o dată pe săptă­mână. Florile tăiate, mai puțin de 20 de sorti­mente nu-și amin­tește să fi avut vreodată. Iar acum, la început de martie, nici nu le mai poate ține socoteala. În flo­rărie, abia de mai ai loc să pășești. Ca să alegi ceva, îți trebuie timp și răb­dare, că florile-s unele mai frumoase decât altele.
Nu se plânge de muncă prea multă. A trecut prin destule și a învățat că nu e o soluție să stai și să te tot plângi. Nu are timp pen­tru asta. S-a ridi­cat ori de câte ori s-a întâmplat să ca­dă, și a lu­at-o de la capăt. Zi du­pă zi. Nu­mai Dum­ne­zeu dră­gu­țul i-a dat pu­tere. Cine alt­­ci­neva? În fie­ca­re duminică, mer­ge la biserică. Acolo uită de sin­gu­ră­tate. Se-ncar­că cu liniște și cu o lu­mină pe care nu știe a o defini. Și cu putere. La fel ca și acum, când pre­­gătește aran­ja­men­­te deosebite pen­tru 8 Martie. În cutiu­țe, în co­șuri din­tre cele mai ciu­date, în va­ze de sticlă de toate di­men­­siu­ni­le, ba și-n pantofi ele­ganți, cu toc cui, că­rora le-a spus, poate doar pen­tru ea, "pan­to­ful Ce­nu­șă­resei"...
A mai terminat de potrivit niște plăntuțe într-un coșuleț. Se așează pe colțul unui scaun și, cu do­sul palmei murdare de pământ, își îndreaptă o șu­viță rebelă de pe frunte. Dintr-o fotografie, chi­pul unui băiat frumos o privește cu drag. "Iu­birea mea! Sufletul meu! Îngerul lui mama...". Prinde puteri vorbind și zâmbește. Stinge can­dela arsă aproape pe de-a-ntregul și aprinde ime­diat o alta. Atât. Nu-i timp de tristețe acum. Mai e puțin și vine 8 Martie. Ziua Femeii. Ziua Ma­mei. Va vinde iarăși potop de flori. Uite-așa...