SCRISORI DE LA CITITORI: De ce m-a înșelat Paula?

Cititor Formula AS
Când cei trădați sunt bărbații

Nu știu de ce vă adresez această scri­soa­re. Povestea pe care v-o spun s-a sfâr­șit. Nici sfaturi nu mai aștept. Vă scriu pentru că revista dvs. oferă condiții igienice pen­tru mărturisiri și pentru că spovedania pe care o fac sper să-mi liniștească puțin suferința. Sau orgoliul rănit?
Paula, soția mea, m-a înșelat. Mi-a mărturisit lucrul ăsta deschis, la un restaurant, în timp ce chel­nerul ne-aducea cafeaua. "Glumești", i-am spus. "Nu glumesc. E cât se poate de-adevărat". Am început, aproape, să strig: "Cine este ne­no­rocitul? Știe că suntem împreună de zece ani, că avem un copil?". Mi-a spus că l-a cunoscut la un concert de Crăciun, unde a fost împreună cu bă­ia­tul nostru, Andrei. S-a nimerit să stea alături și au vorbit. "Ești dementă?", am întrebat-o. A în­ceput să plângă la masă. Mi-a spus că, pur și sim­plu, s-a întâmplat. Concertul avusese loc în pia­ța ora­șului, era lume multă, veselă, ningea, și s-a lăsat dusă de-un sentiment pe care nu-l mai cu­noscuse din adolescență. S-a îndrăgostit pe loc de bărbatul de lângă ea. "I se poate întâmpla oricui", a zis, "mai ales când stai într-un mariaj așa de lung ca al nostru. În ultima vreme, am trăit pa­ra­lel, nu împreună. Dar aventura s-a sfârșit".
Ce-a urmat a fost groaznic. Deși plângea zilnic și mă ruga să o iert, într-o după-amiază, când a ieșit să cumpere o pâine de la magazinul din colț, i-am "violat" telefonul mobil pe care îl lăsase aca­să. Mesageria fusese ștearsă, dar între numerele formate era unul care se repeta. Am sunat și mi-a răspuns un bărbat. "Sunt soțul Paulei", am spus, dar el a închis telefonul. Când Paula a venit acasă cu pâinea, i-am spus ce-am făcut: "L-am sunat. I-am găsit telefonul pe mobilul tău". Paula și-a ieșit din minți. De atunci n-a mai vorbit cu mine, mă evita, s-a mutat din dormitor în odaia copi­lu­lui. Orice încercare de dialog se lovea de o tăcere împietrită, de parcă cel ce greșise eram eu. Efectiv, nu știam ce să fac, mă zbăteam, neputincios, între suferințe, furie și dezgust. O singură dată mi-a spus că are nevoie de timp. Că mă roagă s-o las să ia decizia potrivită. Vorbea, de parcă cel ce-înșelase fusesem eu și ea îmi punea condiții. Excedat de porcăria din viața mea, am încercat să vorbesc cu sora ei, Ada, de care eram foarte apropiat. Ne era și nașă, atât nouă, cât și băiatului nostru, Andrei. I-am spus, aproape plângând, că nu mai știu ce să fac. Că o iubesc pe Paula, dar ce-a făcut este peste puterea mea de înțelegere. I-am spus că nu mai pot să mănânc, că beau tot mai mult, că nu mai pot dormi noaptea. "Nu cred", a zis. "Scorneală!". Dar du­pă ce am rugat-o din nou să mă ajute, să vor­bească de la suflet la suflet cu Paula, mi-a zis că problema o depășește și nu se poate băga.
Apoi a urmat prăpădul. Într-o noap­te a venit acasă la ora două, crezând că dorm și n-o simt. M-am abținut cu greu să nu-i trag o pal­mă. "Nu ți-e rușine, măcar de co­pil?", am întrebat-o. Cu capul lăsat în piept mi-a spus că îi pare rău, dar îl iubește pe celălalt și că o să plece de-acasă. "Mă iubește", a zis, iar eu, în loc să-i pun geamantanul în fața ușii, am început, pur și simplu, să plâng. De unde venise nenorocirea asta asupra mea? Cum s-a putut rupe așa de ușor o căsnicie de zece ani? Și An­drei? Cu el ce se va întâmpla? "Târ­fă!", am strigat. "Du-te și spu­ne-i fiului tău ce faci! Spune-i că vrei să-i distrugi fe­ri­cirea, de dragul unui ne­norocit. Un om fără onoare. Un porc. Dacă te-ar iubi, ar dispărea din viața ta".
Când Andrei a întrebat-o pe Paula de ce nu mai doarme cu mine în dormitor, i-a zis că sforăi prea tare și-o deranjează. Câtăva vreme, nu i-am mai fă­cut Paulei nici un fel de reproșuri. Eram anes­teziat, pur și simplu, incapabil să iau vreo de­cizie. Ba, undeva, în adâncul inimii mele încolțise spe­ranța că lucrurile vor reveni la normal. Nu m-am gândit nici o clipă că mă umilesc, că am devenit o jerpelitură de bărbat, care își acceptă coarnele fără să crâcnească. La o nuntă în familie, la care am fost invitați, preotul a vorbit în biserică despre răul și binele din viață, despre faptul că binele învinge întotdeauna, dacă e ajutat. Mi-am simțit ochii umezi și i-am strâns mâna Paulei. Ea nu mi-a răs­puns.
"Ia-ți lucrurile și dis­pari!". Într-o dimineață, m-am trezit cu fraza asta în minte. A venit pro­babil din subconștient, pentru că mi-am luat, ca teleghidat, te­lefonul, și i-am trans­mis-o, ca me­saj, Paulei. Pa­harul umi­linței se um­plu­se până la vârf. Trecuseră șase luni de când nu mai trăiam împreună, iar la re­gimul acesta fizic, pe care îl în­duram cu greu (am doar 46 de ani), se adăugase și gro­zăvia unei mizerabile ur­măriri. Da! Pur și sim­plu, într-o seară, m-am furișat ca un hoț și mi-am urmărit nevasta, în timp ce mergea la amantul ei. Detaliile pe ca­re le aflasem nu-mi mai ieșeau din cap. Cred că Pa­ula se îndrăgostise de-un ni­meni. Individul locuia într-un bloc destul de sordid, aflat chiar pe mar­gi­nea unui drum circulat, un bloc de nefamiliști, ca pe vremuri, fără bal­coane și fără lift. Era prea de tot! Scârbit de gradul de decădere în care ajun­sesem, dar împăcat, cum­va, sufletește, de opțiunea de-a dreptul mizeră a Paulei, am hotărât să pun punct mocirlei care începuse să mă înghită. De fapt, ce vroiam? În cazul când Paula s-ar fi decis pentru mine, aș fi iertat-o cu adevărat? Pentru cât timp? Umilințele îndurate nu s-ar fi transformat în dorință de răzbunare? N-aș fi încercat să plătesc cu aceeași monedă, înșelând și eu? "Nu poți să mă dai afară așa de simplu!", a replicat Paula me­sajului meu. "Ba pot!", i-am răspuns. "Cine a în­căl­cat le­gă­mântul căsătoriei și persistă în viciu? Nu eu! Te iubesc, dar nu pot să mă scufund în mo­cirlă. Așa că, draga mea, ia-ți bagajul și valea!". N-a plâns, dar s-a albit la obraz ca un mort. Mi-a spus că se va muta câteva zile la sora ei, timp în care să-i explic eu băiatului nostru ce s-a întâm­plat. Am refuzat categoric. Să-i spună ea. Să-i ex­plice cum se poate face praf o familie, construită în zece ani.
Pentru prima dată de când eram împreună cu Paula, am simțit că o urăsc. Se înșela amarnic crezând că-l poate lua pe Andrei la țiitorul ei, din blocul de nefamiliști. Copilul trebuia să rămână în locul ocrotit în care crescuse. Acasă la noi. La mine. Oricum, lumea lui fericită se prăbușise. Mă înduioșa până la lacrimi când îl vedeam cum se străduiește să nu greșească, să ne intre în voie, privindu-ne cu ochi speriați. Avea 10 ani. O vârstă la care înțelegea ce se întâmplă și, în felul lui, era disperat.
În zilele cât Paula a plecat de acasă la sora ei, am început să-mi fac curățenie în viață. Mi-am sunat socrii și le-am spus, direct și simplu, că Paula m-a înșelat. Că am încercat să o aduc pe calea cea bună, dar n-am reușit. Bieții oameni au rămas fără glas, se scuzau ca niște școlari. Am închis telefonul. Apoi am expediat un e-mail către prietenii noștri apropiați. "Paula ne-a aban­do­nat". Iar într-o zi, l-am luat pe Andrei de la școa­lă și ne-am plimbat prin parc. M-am gândit că acolo îmi va fi mai ușor să îi spun că de-acum înainte vom trăi doar noi doi împreună. "Nu vreau! Nu vreau!", a strigat și a luat-o la fugă plângând. "Iart-o, te rog, iart-o! E mama mea!". Peste scurt timp, diriginta lui m-a sunat să mă în­trebe ce se întâmplă, ulti­me­le note ale băiatului erau mi­zerabile. I-am promis că voi discuta cu el. N-am discutat. Suferința lui m-a impre­sio­nat foarte tare și m-am în­trebat dacă am dreptul să-i frâng viața, făcându-mi mie drep­ta­te. Puteam eu să-i ofer iubirea ma­ternă de care-l pri­vam? Și-apoi, Andrei era tot ce mai rămăsese "al meu" pe pă­mânt, pentru ce fericire îl pre­gă­team?
Pe scurt, i-am propus Pa­u­lei să ne mai dăm o ulti­mă șansă și să mergem la psi­­ho­log. Spre mirarea mea a ac­cep­tat. Fusese influen­ța­tă, pro­­babil, de sora ei. Din fe­ri­cire, am nimerit o psiho­loagă pricepută în meserie, care ne-a ajutat să re­ca­­pi­tulăm cei zece ani petrecuți împreună, cu fru­mosul și urâtul lor, cu emoția pri­milor ani de iu­bire adevărată, cu deza­măgirile și eșecul care au ur­mat. La în­dem­nul ei, am plecat în vacanță îm­pre­ună. O simplă iluzie! Speranța a murit în clipa când am intrat în camera de hotel. Fe­meia din fața mea părea o străină. Am în­cercat, totuși, să ridic bra­țele către ea, dar mi-au căzut. Atracția ex­traor­dinară pe care o simți­sem mereu pentru ea dis­pă­ruse. I-am luat mâna, i-am săru­tat-o, i-am cerut ier­­tare pentru câ­te greșisem, m-am întors pe căl­câie și-am plecat.
Acum, Paula și-a găsit o locuință undeva în apropiere. Andrei pendulează între noi și pare să-și fi regăsit, cumva, echilibrul. Sper să se în­tâm­ple la fel și cu mine. Aștept cu răbdare ziua în ca­re-mi voi redobândi liniștea sufletească, deși ma­gia primei mele iubiri nu se va mai repeta ni­ciodată. A fost târâtă în noroi.

ADRIAN T. - Brașov