TEODOR CABA - "Țelul maxim este să îți transformi munca în plăcerea supremă"

Catalin Manole
Acupuncturist de renume național și in­ter­național, principal promotor al ho­meopatiei și gemoterapiei în România, Teodor Caba este membru al Societății Inter­naționale de Acupunctură din Paris, al Societății de Acupunctură din Japonia, membru de onoare al IPJ Cambridge, Marea Britanie (care l-a și de­clarat Omul de Știință al Anului în 1987), și membru de onoare al Universității Carolina de Nord, SUA. O extraordinară perso­nalitate științifică a României, cu o popularitate uriașă înainte de '89, și care astăzi trăiește discret, la Sibiu, înconjurat de mulțumirile pacienților săi, care vin din toată țara să-și afle izbăvirea în acele lui. L-am revăzut cu mare bucurie pe doctorul Teodor Caba, încercând, de data aceasta, să aflăm povestea destinului său.

 Doctorașul de la oi

- Domnule doctor, astăzi locuiți la Sibiu, dar sunteți celebru în toată România pentru tratamentele dvs. de acupunctură. Strada pe care locuiți a de­venit neîncăpătoare pentru mași­ni­le venite din toată țara, ca într-un ade­vărat pelerinaj. Cum a început drumul dvs. spre glorie?

- A început într-o după-amiază de va­ră, în satul natal, Poiana, din Vran­cea. O vecină a venit și a strigat peste Va­lea Vă­suiului către mama mea: "Le­le Stancăăă! Spune-i lui Toader că a intrat la fa­cultate! Să meargă să se prezinte acolo săptămâna asta!". Eu eram dus cu vi­tele la câmp. Abia seara am aflat ves­tea de care de­ja vorbea tot satul. Nu prea intrau la medicină co­piii de la țară, pe atunci. Eu eram mulțu­mit cu viața mea. Îmi plăcea curățenia țăranilor, îmi plăceau oile, câmpurile pline de flori... Totuși, când am fost anun­țat, așa de pitoresc, că am intrat la medicină, am înțeles că asta e calea mea, că orice ar fi, trebuie să mă țin de acest drum. Eram unul dintre cei 14 ad­miși la Facultatea de Medicină din Iași, la vremea aceea, cea mai bună școală de chirurgie din Ro­mâ­nia. Cu această șansă extraor­di­nară cred că a început totul.

- Cum se gândește la medicină un copil de la țară, obișnuit să meargă în pășune cu oile? Este o facultate dichisită și grea...

- Tata a vrut să mă facă preot. El era filogerman și legionar, iar în timpul legionarilor, preoții erau priviți cu mult respect. Dar eu eram prieten pe-atunci cu fiul unui preot, și din poveștile lui nu mi s-a părut că preoția este o meserie prea grozavă. În schimb, tot el îmi povestea despre ce înseamnă să fii medic și să vindeci oamenii și asta mi s-a părut interesant. E adevărat că eram un simplu copil de la țară, mergeam desculț cu vitele la câmp, că din asta trăia toată familia, dar începusem să mă gândesc la cum e să faci bine toți oamenii bolnavi. Și n-am mai avut în cap alt gând decât ăsta. De altfel, am reușit să intru la facultate din prima. Cum? Pe de o parte, pentru că în toate vacan­țele plecam la pășune cu cărțile în desagă și cât pășteau vitele, eu citeam, dar și pentru că la Liceul Unirea din Focșani am avut niște profesori extraordinari.

- Și așa ați ajuns dintr-un sat vrâncean de pe Valea Văsuiului, la Iași, în luminoasa ca­pitală a Moldovei! Cum vi s-a părut? A fost grea adaptarea?

- Eram uimit de ceea ce vedeam. Iașiul avea un aer boieresc, ba, mai degrabă, impe­rial. Mă simțeam neînsemnat și totodată privilegiat să fiu acolo. În plus, pentru mine, Iașiul era citadela chirurgilor, orașul era renumit pentru asta la vremea aceea: acolo se pregăteau cei mai buni chirurgi din țară. Se făcea anatomie după tratatele cele mai vestite în lume. Numai că întâmplarea a făcut să nu stau prea mult în Iași. M-am nimerit în grupă cu doi ardeleni, care nu făceau toată ziua decât să laude Clu­jul și viața din Transil­va­nia. Atât de convinși erau că la Cluj e cel mai bun și mai frumos loc din lume, încât, înainte de a se ter­mina primul an de fa­cul­tate, au cerut să fie trans­fe­rați la Facultatea de Me­dicină de acolo. Fas­cinat de poveștile lor, am ce­rut și eu să fiu trans­fe­rat oda­tă cu ei! Eram a­tras și de ideea de a-i avea profesori pe marii doctori de-aco­lo, Iuliu Ha­țieganu și doctorul Goia, două somități ale me­dicinei. Datorită lor, facultatea de la Cluj avea re­nu­mele celei mai bune școli de me­dicină inter­nă din Ro­mânia și șansa de a avea asemenea maeștri ca în­drumători a atârnat greu în decizia mea de a pleca din Iași.

Student la Cluj

- A fost o hotărâre înțeleaptă?

- A fost greu, pentru că trebuia să mă întrețin singur. Am îndurat mul­tă sărăcie și foame în Cluj, dar eram hotărât să nu renunț, încercând să fac din medicină sal­va­-rea mea. Mâncam pe la cantină și pe la spital... A fost greu. Despre tatăl meu nu mai știam nimic, ca legionar, fusese arestat de comuniști, și abia după șase ani, aveam să îl revăd și să aflu că fusese prin beciurile Securității și supraviețuise lagărului groazei de la Periprava. Nu aveam niciun sprijin și mi-am dat seama că singura mea salvare este car­tea. Ca să nu mă îndrăgostesc de vreo fată și să pot să mă țin doar de învățat, m-am ras în cap. Cum eram și bondoc pe deasupra și îndesat, nu eram prea atrăgător pentru fete, și asta m-a ajutat să nu pierd timpul, și să mă țin de învățat. Aveam de recuperat și la lecturi, că nu aveam prea mare cultură gene­rală: în adolescență nu avusesem cărți, învățasem mai mult după notițe luate de la profesor, și acum descopeream biblioteca, cu înțelepciunea și fru­mu­sețea lumii așezate în paginile cărților. Eram însetat de cunoaștere, și tot ce descopeream era nou și ui­mitor. Din fericire, în anul doi am fost angajat ca... soră medicală. Aveam un ungur foarte înțelegător, director de policlinică, i s-a făcut milă de mine, mi-a dat o bicicletă și mi-a zis să merg să fac con­trolul bolnavilor la domiciliu, în locul medicilor care nu aveau timp. Doamne, ce fericire pe mine, să merg prin Cluj, pe bicicleta mea! Pedalam serios și țanțoș, cu aparatul de luat tensiunea prins pe portbagajul bicicletei! Medicii îmi dădeau câte o ciocolată sau un pachet de biscuiți, ca să nu se audă vreo reclamație, că ei nu își făceau vizitele, iar mie îmi convenea de minune: vedeam și pa­cienți, câștigam și ceva de mâncare, eram și în grațiile medicilor! Așa am ajuns, mai târziu, să mă pună supraveghetor în cli­nică. Nu terminasem facultatea, dar căpă­taseră încredere în mine și în experiența mea și ajunsesem să fac eu vizitele la bol­navii din spital când nu erau acolo me­dicii. Practic, făceam de gardă în locul lor. Am fost foarte fericit în felul ăsta, pentru că puteam să mănânc și să dorm gratuit, în clinică. Pentru un student fără posibilități, era ceva nemaipomenit!

- Nu era o responsabilitate prea mare pentru un student, să facă de gardă, în locul medicilor?

- Sigur că era o responsabilitate mare, dar toată clinica medicală 2, unde eram eu, nu avea pe atunci decât doi medici, și eu eram bucuros să le țin locul. Mai ales când plecau în concediu, mă trezeam ca un fel de șef peste clinică. Am învățat foarte mul­te în acea perioadă, însă a fost și foarte greu. Acolo am trăit cele mai mari drame, cu bolnavii în stare de urgență, pentru că trebuia să rezolv orice pro­blemă. Îmi amintesc o noapte de coșmar, în care o echipă de zugravi au găsit o damigeană cu alcool me­tilic. Ei au crezut că este alcool etilic, că nu di­fe­ră nici la gust, nici la aparență, și l-au lungit cu apă și s-au apucat să bea. Ba au mai invitat cu ei și ce­va țărani, veniți cu scândură la târg, să se cins­teas­că. 30 de mililitri de alcool metilic este doză mor­tală. Douăzeci de oameni au băut în acea seară împreună și a scăpat unul singur, și acela orb. Restul au murit toți, pe scări, pe holuri...

Biblioteca interzisă

- D-le Caba, după atâta strădanie cu medicina internă, cum ați ajuns la homeopatie și acu­punc­tură, două domenii medicale foarte puțin cunos­cute la noi, pe atunci?

- Am terminat facultatea de medicină generală și am rămas medic. Dar eu tot timpul am fost în căutarea unui medicament miraculos. Mereu am vrut să fac ceva deosebit și să ies din rutina medi­ca­mentelor obișnuite. Când nu eram la spital, stu­diam, citeam. Existau așa-zisele Centre de Cultură, unde pe baza carnetului de student, aveam acces la ultimele reviste și cărți în domeniu și studiam ulti­mele noutăți din medicină. Dar într-o zi, am aflat că există și cărți interzise, la care nu aveam acces. Așa am ajuns la paznicul cărților trecute la index, adică scoase de comuniști din circuitul învățămân­tului, fiind considerate "periculoase", nepotrivite cu ideologia regimului. Într-una din seri, am descoperit slăbiciunea celui ce păzea aceste cărți: era mare fumător. Și am început să strâng bani, să îi cumpăr țigări, ca să mă lase noaptea în biblioteca interzisă de regimul comunist. Toată noaptea stăteam și ci­team, ziua dormeam în picioare, dar așa l-am desco­perit pe întemeietorul medicinei științifice homeo­pate, germanul Samuel Hahnemann. Homeopatia era dată la index, ca vrăjitorie... Diluțiile substan­țelor pe care le folosea erau atât de mari, încât era greu să crezi că ele mai păstrează ceva din trata­mentul inițial. Astăzi știm că o substanță vindecă­toare poate să fie diluată și într-un ocean, și tot își păstrează urmele vindecătoare. Mai surprinzător mi s-a părut că Hahnemann trăise și în Sibiu, ca medic, numismat și bibliotecar. Îl adusese Brukenthal, și gurile rele spuneau că ar fi vrut să-l însoare cu sora lui. De aceea existau cărțile și tratatele lui aici. El a scris prima carte de terapie naturistă aici, la Sibiu, și a făcut furori. Apoi s-a pregătit în acest domeniu al homeopatiei și a împărțit lumea în două: în ho­meopați și alopați. Descoperind homeopatia, am venit în contact cu medicina orientală. Prin inter­mediul homeopatiei, am ajuns și la acupunctură, în momentul în care cineva mi-a trimis niște tratate de acupunctură în limba franceză. A fost momentul în care mi-am dat seama că acestea ar putea să fie tratamentele miraculoase pe care le caut...

Cu ecusonul, la Capșa

- Așa cum ați spus, homeopatia și acupunctura erau considerate "vrăjitorii" în epoca comunistă, fiind interzise ca practică medicală. Pășeați pe un teren periculos...

- Da, și din cauza asta citeam, mă documentam, și am început să trimit lucrări în străinătate, la diferite congrese. Din cauza regimului nu puteam să plec din țară, dar trimiteam aceste teze scrise, în care explicam părerile și descoperirile mele în materie de homeopatie sau acupunctură. Așa am ajuns să îmi fie citite lucrările în Japonia, Anglia sau Germania. În Germania, unde exista Clinica Robert-Bosch, pentru homeopatie, o clinică imensă, de 3000 de paturi, au fost impresionați de comunicarea mea și mi-au propus o bursă de studiu. Drept urmare, mi-au trimis nu doar banii de drum, ci banii pentru toată durata bur­sei, o sumă colosală pentru România la acea vre­me. Și asta a trezit atenția Securității. Nu doar că nu am fost lăsat să merg în Germania, dar a început o întreagă anchetă, din cauza ba­nilor trimiși de ei. Cu mare noroc am scăpat de închisoare atunci, după un proces lung și umi­litor. Dar de renunțat, nu am renunțat. M-am retras în re­dac­tarea mai multor cărți de acu­punc­tură și homeo­patie. În vremea aceea, termi­na­sem facultatea de me­dicină din Cluj și eram medic într-un mic centru muncitoresc, la Călan, în județul Hu­ne­doara. Dar n-a trecut multă vre­me și am ieșit din "ano­nimat". Soția unui mem­bru al Consiliului Național Științific (CNST) a făcut un soi de ex­pe­rimente cu pro­priile fetițe, pentru dezvol­tarea cre­ierului, și acestea s-au îmbolnăvit de epilep­sie. Atunci m-au rugat pe mine să le tratez, dacă pot, fiindcă începuse să se vorbească despre tratamentele mele. Și am reușit să le tratez și să le fac bine cu remedii homeopate. Întâmplarea as­ta m-a adus în atenția aces­tui consiliu, care la vre­mea aceea avea rolul de a aduna crema cercetă­to­rilor din regimul comunist. Așa m-am trezit che­mat la un Congres inter­na­­țio­nal în Ro­mânia, prin care re­gimul do­­rea să arate ce deș­tepți suntem noi. Printre acei sa­vanți invitați să țină pre­le­geri e­ram și eu. Nu-mi ve­nea să cred... Aveam așa, niște ecusoane uria­șe, și timp de o săp­tămână, am fost și eu vedetă la București! Pu­team să merg la orice restaurant și orice cafenea, să co­mand și să nu plătesc nimic: doar arătam ecu­sonul! Mi se părea incredibil ca eu, băiatul de pe Va­lea Vă­suiului, să fiu păzit de bodyguarzi și să beau gratis ca­fea la Capșa! Era prima oară când ci­neva nu nea­părat că îmi dădea mie importanță, dar lua homeo­patia în serios în România, asta era, de fapt, marea mea satisfacție. Trei ani mă luptasem cu editurile și cenzorii ca să accepte publicarea vechii cărți a lui Hahnemann despre homeopatie...

Călan, metropola acupuncturii din România

- Totuși, celebritatea v-ați dobândit-o prin acu­punctură. Prin anii '70, Călanul devenise centru medical pentru elitele politice și intelectuale, iar revista Flacăra, a lui Adrian Păunescu, a publicat o serie de interviuri cu dvs., care v-au transformat în vedetă...

- M-am îndreptat către acupunctură: pentru că mi se părea că rezultatele sunt mai rapide și mai spectaculoase pentru anumite boli. La Călan, unde profesam ca medic, făceam și acupunctură, și oa­menii aflaseră. Veneau să se trateze prin această metodă din toată țara. Erau atât de mulți, încât nu era loc de cazare pen­tru toți în micul orășel mun­­ci­toresc, și unii în­tin­deau corturi pe coli­nele din apropiere, nu­mai ca să vină la tra­tament. Din cauza asta, comuniștii au crezut că mă îmbo­gățesc fără mă­sură și m-au acuzat. A fost momentul când am spus că las tot ce am, îmi iau soția și copiii și plec peste hotare. În scurt timp, am fost che­­mat de Elena Cea­u­șes­cu. M-a în­trebat cu ce mă ocup, și nu cred că în­țelegea tot ce îi spuneam. Mă asculta și se uita pe fe­reastră... Dar la sfârșit, mi-a spus că s-a hotărât în CNST să fiu de­cla­rat "bun na­țio­nal" și să spun ce am nevoie pentru continuarea acti­vi­tății. N-am crezut că este o ofertă ade­vărată, și am cerut niște lucruri aproape im­po­si­bile: să se facă o no­uă clinică pentru tratament prin acu­punctură, să se re­noveze spitalul și altele asemenea. Culmea este că imediat ce m-am întors la Călan, cererile mele au început să fie în­deplinite, pe linie de partid! Un cămin de nefamiliști a fost renovat și transformat în clinică, spitalul a în­ceput să fie renovat, în plus, ziarul Flacăra al lui Adri­an Păunescu a început să mă promoveze pe pagini întregi. A venit televi­ziunea... erau niște arti­cole așa de elogioase, că îmi era rușine de mine, nu eram așa deștept cum ziceau ei. M-am trezit cu mii de oameni care veneau din toa­tă țara să se trateze la Că­lan prin homeopatie, dar mai ales prin acupunc­tură. Era un autobuz special, care mergea să ia oa­menii de la gară, să îi aducă la clinică. Mă trezeam de la trei dimineața, ca să îi pot trata pe cât mai mulți. A fost o perioadă fantastică pentru mine, ca medic! Cred că încrederea câștigată atunci în fața oamenilor îmi aduce și astăzi, la 86 de ani, pacienți. Eu le mulțumesc și mă străduiesc să îi ajut pe cât mai mulți dintre ei.

- Domnule doctor, sunteți la o vârstă ve­ne­rabilă, dar aveți o viață dinamică și plină de ener­gie. Puteți să împărtășiți secretul tinereții fără bătrânețe și cititorilor noștri?

- Alimentația se află la baza sănătății. Și munca ordonată, fără efort, fără salturi, fără epuizări. Or­ga­nizarea vieții e foarte importantă. Țelul maxim este să îți transformi munca în plăcerea supremă, pentru că atunci omul se străduiește pentru plăcerea lui. O viață lungă și liniștită este cea cumpătată, fără excese de mâncare, băutură sau distracție. Omul are două instincte principale: cel alimentar și cel sexual, de perpetuare a speciei. Lăsați-vă conduși de ins­tinctul alimentar, e cea mai bună călăuză! Sigur că sunt și plăceri perverse, care sunt un pericol pentru sănătate - anumite alimente, băuturi, plaga aceasta a fumatului, drogurile... În general, plăcerea în ali­men­tație este periculoasă. Dar dacă eviți excesele, ce îți cere organismul e bun! Sursa alimentelor este și ea foarte importantă, dar astăzi, din păcate, nu știu ce mai scapă de procesare, totul este deformat, mo­di­ficat. Așa că o viață rațională presupune o mâncare ra­­țională și un efort fizic pe măsură. Să ne lăsăm că­lă­­uziți de natura noastră, de instinct, dar cu echilibru.