Un proiect abandonat: Roșia Montană

Ciprian Rus
La sfârșitul lunii trecute, pe 28 fe­bruarie, s-a încheiat intervalul de eva­luare a dosarelor asupra cărora Co­mitetul Patrimoniului Mondial ur­mea­ză să se pronunțe în se­siunea din vara acestui an.

Printre dosare se află, cum bine se știe, și cel pri­vind susținerea înscrie­rii Peisajului cultural Ro­șia Montană în patrimo­niul UNESCO. Interpelată de Vlad Ale­xandrescu și de Mihai Goțiu, sena­tori USR (primul, fost ministru al Cul­turii, în Guvernul Cioloș, și promotor al ideii de salvare a peisajului cultural din Apuseni, celălalt, unul dintre cei mai vocali apărători ai Roșiei Mon­ta­ne pe când era ONG-ist și jurnalist), premierul Viorica Dăncilă tace mâlc, când vine vorba să dea seama despre acțiunile întreprinse de guvern și de orga­nismele care îi sunt subordonate pen­tru cât mai buna reprezentare a Roșiei în fața Comitetul Patrimo­niu­lui Mon­dial. E limpede de ce tace: pentru că pe încărcata agendă a PSD-ului din ul­ti­mul an de guvernare, Ro­șia Mon­tană nu are nici o relevanță. De fapt, e mai grav de atât, premierul Mihai Tudose a și lăsat să se înțeleagă, la finele anului trecut, adevăratele in­tenții ale partidului de guvernământ: sabotarea sau, de-a dreptul, retragerea dosarului de candidatură a Roșiei Montane pen­tru UNESCO. În orice caz, simplul dezinteres al oficialităților de la Bucu­rești ar putea fi în măsură să-i con­vingă pe decidenții din Co­mitetul Patri­moniului Mondial că nu e mo­mentul pentru avansarea pro­ce­durilor de salvgardare a Roșiei Mon­tane. Iar o astfel de soluție, ne putem deja ima­gina, i-ar veni mănușă PSD-ului și i-ar da mână liberă să negocieze după bu­nul plac în litigiul cu "Roșia Montană Gold Corpo­ration", ori să repună pe masa de lucru vreun nou proiect de exploatare auriferă în Apu­seni.
Acum câțiva ani, poziția de forță a lui Victor Ponta a fost șubrezită, toc­mai de protestele împotriva proiectului RMGC. De aici s-a născut mișcarea ce avea să dea jos, până la urmă, guver­nul, după ce tragedia de la Colectiv a um­plut paharul. A venit apoi Guvernul Cioloș, care a profitat de puținele luni de guvernare, pentru a încerca salva­rea Roșiei Montane. A pregătit pro­iectul pentru UNESCO, în vreme ce Gold Corporation a făcut un pas în spate, lăsând de înțeles că a abandonat proiectul. Mulțumiți, foștii protestatari de acum câțiva ani, și-au văzut, între timp, de ale lor, fără a mai presa auto­ri­tățile să facă ceva concret pentru Ro­șia Montană. Dar iată că, de un an și ceva de zile, la Roșia Montană nu se în­tâmplă nimic. Poate pentru că "Gol­dul" a abandonat proiectul de ex­ploa­tare din Apuseni... Sau poate pentru că noi, ceilalți, am abandonat proiectul de salvare a Roșiei Montane.