Oprește-te și iubește

Redactia
- Dacă viața te va purta vreodată prin satul Cornu din județul Dolj, un cătun aflat la 50 de kilometri de Craiova, oprește-te puțin. Știi cum se spune: locurile au sufletul lor. Iar sufletul acestui meleag îți va vorbi nespus de frumos, dacă vei ști să-l asculți -

Lubenițe de Caraula

De cum treci de indicatorul de localitate ce-ți ara­tă că ai ajuns, fă câțiva pași pe drum. Poate n-o să simți sub tălpi decât o șosea ca oricare alta. Dar nu este deloc așa. Ascunsă sub asfalt, încă respiră ve­chea ulicioară pe care, în urmă cu aproape 40 de ani, alergam desculță și fericită, împreună cu veri­șorii mei și cu prietenii din sat, în fiecare vacanță de vară. Pe-aici treceau căruțele încărcate cu lube­ni­țe, ce veneau din Caraula și se opreau din poartă-n poartă, pentru noi, copiii, care abia le așteptam. "Ia bostanul! Ia bostanul dulce ca mierea! Crapă de copt ce e!" - strigau căruțașii veseli, cu pălăria trasă pe-o parte și, când o luam la fugă spre ei, cu bu­ni­cile lipăind în papuci după noi, grăbindu-se să ne ajun­gă din urmă și să ne ferească din fața cailor ce ridicau valuri de colb, ei deja tăiaseră un dop roșu și parfumat și ni-l întindeau să gustăm. Și tot pe aici tre­ceau, la lăsatul serii, de la CAP către casă, fe­meile satului, cocoșate sub saci plini cu fructe, grâu sau porumb. Cu cât mai multe erau kilogramele ce le îndoiau cobilița pe umeri, cu atât mai ușoară le era inima: aveau ce pune pe masă la copii și aveau cu ce potoli animalele. Iar noi, cei mici și fără griji, le priveam de pe băncuța de la drum, așa cum trec, nădușite și arse de soare, și le răspundeam la vor­be­le de binețe. Uneori se opreau doar o clipă și ne-ntrebau pe câte unul: "Tu al cui ești, maică?" - fiindcă noi stăteam adunați ciorchine prin câte-o poartă și nu-și dădeau seama din ce casă am apărut. "Ptiu, da' mare te făcuși!".
Dacă pășești, așadar, pe fosta uliță și te uiți de jur împrejur, îți dai seama că micul sat este prins pen­tru veșnicie într-o horă de dealuri - de unde, spun bătrânii, se trage și denumirea comunei, Oro­del, cuibărită, de veacuri, cu cele cinci cătune ale sale, într-o vale împrejmuită de coline, de peste care soarele răsare și azi la fel ca la începutul lumii, fal­nic și ocrotitor. Și, strânse, așa, în căușul dealurilor mângâiate de raze, Cornu și celelalte patru sate din Orodel își înșiră, de-a lungul și de-a latul drumului, scheletele caselor pline de viață cândva. Acum - doar ruine, din sufletul cărora vei auzi șuierând gea­mătul prelung al paraginii. Dincolo de gardurile strâm­be sau prăbușite, cu lemnul mâncat de timp, sau de porțile legate cu lanțuri, pe care rugina le-a înne­grit în strânsoarea rece și grea, se ridică păduri de buruieni, ca o răbufnire sălbatică a naturii ră­masă de capul ei după plecarea oamenilor. Pentru că as­tăzi, în toate cele cinci sate din Orodel la un loc mai trăiesc doar câțiva bătrâni fără vlagă, uitați de copii și de nepoți și de toată lumea. Și chiar dacă pare că ai ajuns pe un tărâm părăsit, din care ultimul strop de viață s-a scurs demult, tu stai și ascultă. Aici, undeva, în locul acum pustiu, încă se mai aud râsetele vieții de odinioară! Mergi mai întâi până în mijlocul satului, unde, pe partea dreaptă cum vii dinspre Craiova, este ruina primei școli din comună, la care a învățat, în clasele primare, Ilie Mur­gu­lescu, născut în Cornu, ce avea să ajungă chimist renumit, ministru al Învățământului și pre­­ședinte al Acade­miei Române în anii '60. Tu du-te însă mai departe. La­să, pe stânga, alte vreo cinci, șase gospodării sur­pate, cu zidurile înghițite de licheni. În una dintre ele a crescut fotbalistul Sorin Cîrțu, de la Univer­si­ta­tea Craiova. Mai mergi alte câteva sute de metri, tot înainte, până dai de o fântână mică. "Fântâna Mircii" i se spune, pentru că, zice-se, ar fi fost să­pată de oamenii lui Mircea cel Bătrân, pe când dom­nitorul și-a făcut tabără în sat, în timpul unei cam­panii. Lângă fântâna asta sunt două case ge­me­ne, așternute chiar la drum și întoarse una spre alta, de parcă s-ar privi în oglindă. Eu aici am vrut să te aduc și aici o să te rog să zăbovești câteva clipe cu mine. Și cred că nu vei regreta.

Mamaie Tanța și Moșica Jana
Într-una din case a trăit, toată viața ei de femeie măritată, după ce a plecat de la părinți și de lângă cei opt frați, mamaie Tanța. În casa geamănă, aflată la o aruncătură de băț, a stat, de când mi-aduc amin­te, moșica Jana, mătușa tatei. Între casele acestea două, cu pridvor și geamlâc, despărțite doar de-un gard de sârmă, s-a împărțit toată copilăria mea din vacanțele petrecute la țară. Se uneau un­deva tare de­parte, în vale, un­de cele două curți se topeau îm­pre­­ună, în lanurile in­finite de po­rumb. Și amân­do­uă mai a­veau câte un gard de lemn, cu por­tiță, în­spre deal, la stradă. Te priveau șui, cum­va. Într-un fel arătau privite din uliță - ca două străi­ne ce nu vor să-și arun­ce o pri­vire mă­car. Și alt­fel, de pe prid­vorul uneia sau alteia - de par­că se pri­veau drept și adânc în ochi. Și cam așa, da­că mă gândesc mai bine, erau și mamaie și moșica. Ba se iu­beau și se sprijineau în toa­­te, ba te po­me­neai că nu-și vorbesc cu zi­lele. Se supărau din te miri ce, din lu­cruri mărunte și tre­că­­toa­re. Supărări is­cate de fapt din firile lor foar­te diferite. Pe scurt, aș spune că ma­maie Tanța n-a fă­cut altceva toată via­ța decât să mun­ceas­că. A ținut casa de una sin­gură de tare devreme, pentru că tataie a murit tânăr și ea a rămas văduvă cu doi băieți. Și nu obosea niciodată, căci eu tot robotind la colectiv sau prin odăi și prin ogradă o știu, de când era tânără și până a-nchis ochii, la adânci bătrâneți. Nici când venea la noi, la oraș, peste iarnă, nu avea liniște să stea. "Ce-or face orătăniile mele? Că le lăsai în grija lu' alde Ma­riana a lu' Ion. Și-acu', dacă nu se duse la ele de câte ori fu nevoie? Ce-oi găsi eu acasă la mine când mă duc?". Și după două, trei zile, își lua bocceluța și pleca. O văd și acum în ușă, cum își po­trivea baticul peste părul sur, își îmbrăca șuba ce mirosea a pâine proaspăt scoasă din țest și a lapte de capră, și atunci părea desprinsă dintr-o lume diferită și străveche, printre noi, ceilalți, cu haine și alură de oraș. Și se-ntorcea pe tărâmul ei, ca să facă treburile gospodăriei mai departe, de unde le lăsase. Moșica Jana, în schimb, ar fi stat degeaba toată ziua, de-ar fi putut. Ea doar cosea rochii, cânta, râdea și povestea. Dar nici ea, e drept, niciodată nu ostenea de voie bună. "Dă-i cu castronul de pă­mânt!" - mi-a zis, după ce m-a lăsat să fac plăcintă din ouă și nisip și nu mi-a plăcut ce-a ieșit. M-am uitat lung la ea, să văd dacă vorbește serios. Râdea din toată inima. Și-atunci, zdranc! Am făcut țăndări castronul și s-a prelins plăcinta mea pe trepte de sus până jos, chiar sub pridvorul Janei. De peste gardul de sârmă, mamaie Tan­ța, care abia ve­ni­se de la câmp și de­ja așternuse masa pentru noi toți - tata, unchiul, mama, mă­tușa, fratele meu și ve­rișorii mei - ne stri­ga să venim la ci­nă. Nici nu mi-am dat seama când se făcuse iarăși seară! Trecuse și ziua asta pe negândite! Fu­se­sem cu Jana în deal, la livada de prune. Mă plânsesem tot dru­mul că mor de cald și o întrebasem, din 5 în 5 minute, dacă mai e mult pâ­nă ajungem. În timp ce ea, zveltă și în pu­tere, la 60 și ceva de ani, mergea vioaie înaintea mea și fre­dona romanțe. După ce am lenevit puțin la umbra pomilor și am mâncat câte pru­ne am putut, am por­nit-o înapoi spre sat. Ne-am oprit la coo­perativă, singu­rul magazin din cătun, în care găseai toate mărunțișurile. De la mosoare de ață la rulouri de pânză și ștechere sau becuri. M-a pus Jana să-mi aleg un material înflorat pentru o fustă nouă, pe care mi-a și făcut-o, chiar în ora următoare. Apoi ieșisem pe băncuță, la stradă. După ce mă întrecusem cu Jana la fugă până la deal și-napoi. Și-apoi m-a învățat să fac plăcinta din nisip. Cu mamaie Tanța, altfel treceau zilele la Cornu. Mă lua câteodată cu ea la colectiv și mă învăța să aleg coriandrul și o ajutam să-l pună în saci. Apoi, mân­cam roșii cu brânză, direct pe pământul fierbinte, peste care aș­terneam doar un ștergar, ascunse la umbra pomilor, înainte să o pornim spre casă. Dar, de cele mai multe ori, o urmăream din pridvor cum aleargă de la găini la capre și de la capre în grădină, unde avea răsadurile de roșii și castraveți. Sau cum iese din curte și se întoarce cu gălețile de la fântână. Beam direct din căl­dare și era cea mai bună apă din lume. Ne spălam în hol, într-un fel de chiuvetă improvizată din­tr-un lighean din tablă, iar ma­maie Tanța stătea răbdătoare lângă noi, nepoții, și ne turna cu cana. Nopțile, înain­te să adorm în patul meu cu sal­tea înaltă, din paie, și cearșaf ce mi­rosea a să­pun de casă, au­zeam câinii ce ur­lau pe drum. Era glasul de odinioară al satu­lui, la apus. Și as­tăzi, când aud un lătrat în noap­te, zâmbesc. Fiindcă-mi re­în­vie bucuria și liniștea vremu­rilor minunate ale copilăriei la țară. Când zilele treceau precum clipele, însă ști­am că mi-au mai rămas o gră­madă, încât am tot timpul din lume pen­tru orice! Iar somnul îmi era fericit și ne­în­tors. Și mai erau gre­ierii! Cu con­certele lor, ca un mur­mur prin­tre cons­telații. Sea­ra târziu, la por­tiță, mă rezemam de zidul casei, închideam o­chii, iar stelele dis­pă­­reau și ascultam țâ­râi­tul micilor ființe nevă­zute, ce-mi părea melodia infinitului. Fără cântecul greie­ri­lor nu plecam nicio­dată să mă culc. Iar diminețile, când mă trezeam în cântatul cocoșilor și cotco­dă­citul găinilor, alergam din așternutul cald direct în curte, desculță. O strigam pe Jana peste gar­dul de sârmă. În timp ce mamaie venea de la fân­tână cu două găleți pline-ochi, din care cădeau stropi de apă, ca o trenă vie ce se desena în urma ei, mo­șica Jana își bea cafeluța în pridvor. Și râdea. Fără vreun mo­tiv anume. Doar pentru că trăia. Mă spă­lam în grabă și mă duceam repede la ea. Dacă Tanța era iubirea serioasă și sigură, Jana era iubirea fără de grijă, veselă și pusă pe șotii. Iar eu, după ce dor­meam și mâncam bine, numai la joacă mă gândeam. Iar joacă însemna Jana. De altfel, mamaie și moșica chiar așa și arătau - cum iubeau. Una era micuță și uscată, dar vânjoasă, cu un chip ca săpat în stâncă, cu pleoapele și linia gurii plecate spre pământ, aproa­pe fără urmă de zâmbet. Surâdea doar cu ochii, care i se luminau atunci când noi, nepoții, ve­neam pe la ea. Și se mai bucura, dar cu un altfel de licăr în privire, atunci când avea pătulul plin și ani­malele sătule și recoltele bogate. Cealaltă era mai înaltă și bine făcută, cu un chip ce părea sculptat într-un zâmbet ce nu se stingea niciodată. Cu părul negru și la 60 de ani și chiar mai târziu, purta mereu câte o basma înflorată, ce părea o coroană de regină, și nu un batic de țărancă!

Fântâna Mircii

De altfel, cele mai multe sătence din Cornu ară­tau mai degrabă ca Tanța. Muncite și aspre. Trudeau mai mult ca bărbații. Ele și țâncii, puși la treabă de mici. În timp ce bărbații erau, unii - să ducă anima­lele la păscut, iar alții - la un păhărel la bufetul de lân­gă cooperativă. Femeile săpau pământul, fră­mân­tau pâinea, hrăneau păsările, creșteau copiii. Iar treaba lor nu se termina parcă niciodată. Și era atât de mult de făcut, încât nu mai pridideau și, tocmai de aceea, satul începuse să se topească încă de atunci, când eram eu mică, chiar sub ochii mei. Tot mai sărac de la un an la altul, cu recolte tot mai proas­te, cu case tot mai dărăpănate. Fiindcă nu erau destule mâini pricepute și vrednice de bărbat care să le facă să stea, cum se cuvine, în picioare. Și, din cătunul ce se ruina, încet-încet, vară după vară, tot mai mulți tineri au plecat să-și caute norocul în lume și tot mai multe case au fost lăsate în paragină. S-a închis mai întâi dispensarul, fiindcă nici măcar moașă nu mai era în sat. Apoi, s-a pus lacăt pe școa­lă și pe căminul cultural. Într-un târziu, până și bu­fetul și-a tras obloanele. Și tot așa, până într-o zi, când în cătun n-au mai rămas decât biserica, ci­mi­tirul și Fântâna Mircii. Și câte­va case mai arătoase. În rest, lă­cașuri părăsite, cu ziduri sco­rojite, despuiate până la că­ră­midă, cu găurile geamurilor ca niște hăuri deschise spre altă lu­me, prin care doar șu­ierul vân­tului se mai auzea. Și cum să nu rămână pustii, dacă oa­menii pe care îi știam sunt duși de mult? Cei de vârsta mea, împrăștiați prin țări stră­ine. Iar cei de-un leat cu ma­maie și moșica, la Dumnezeu. În urma lor a rămas satul de acum aproape gol. Gol de ti­neri în putere și de case vii, însă plin de amintiri. Casele ge­mene de lângă Fân­tâna Mircii, în care am învățat să fiu fericită, au acum fiecare alt stăpân. Una, a moșicăi Jana, este aproape ne­schim­ba­tă. Pentru că omul ca­re a cum­părat-o a vrut-o așa cum era, iar timpul pare să nu fi avut nici el vreo putere asupra ei. Cea­laltă, a bunicii Tanța, în schimb, a fost renovată de no­ul proprietar și este de nerecu­nos­cut. Un fel de cazemată fără personalitate, din be­ton ce­nu­șiu, fără prid­vor și fără geamlâc. Iar lângă casele gemene, proaspăt refăcută de Primărie, cu țiglă nou-nouță și portiță din fier forjat, este bătrâna Fântână a Mircii, întinerită. Cu o ciutură din lemn - atârnată deasupra vechiului puț din piatră dat cu var alb - ce parcă te îmbie să o umpli și să bei.

Hora inimii

Cum spuneam, dacă ai ajuns în satul Cornu, Dolj, oprește-te câteva clipe. Bea o cană cu apă proas­pătă de la fântână, apoi mai mergi doi pași, până la căsuța Janei, puțin înclinată și cu flori por­to­calii la poartă. Așază-te pe băncuță, reazămă-te de gardul din lemn. Privește și ascultă. Știi cum se spune, locurile au sufletul lor. Iar sufletul acestor meleaguri tare frumos mai vorbește! Și cum ar putea el oare să tacă? Fiindcă, deși oamenii care îi dădeau viață cândva acum nu mai sunt, poveștile lor sunt încă vii și se aud limpede dintre pereții în­vechiți, de printre copaci și de pe drum. Nu-i așa că auzi căruțele cu bostani cum se apropie pe bătrâna uliță? Sau râsetele noastre de copii fericiți? Și vezi toate femeile satului de altădată, bunici și moșici, care-și bucură nepoții cum numai ele știu, cu harul rar al iubirii nemăsurate? Simți pretutindeni mirosul pâinii făcute în țest? Și, dacă ai zăbovit până te-a prins seara, auzi lătratul câinilor din alte vremuri și concertele greierilor neobosiți? Și-acum, înainte să pleci, un singur lucru îți mai spun: dacă-ți vei mai face și altădată drum pe aici, să știi că pe mine mă vei găsi tot aici. În poarta moșicăi Jana, sprijinită de gard. Deși am trăit la Cornu doar în îndepărtatele vacanțe ale copilăriei, cu inima nu l-am părăsit niciodată. Mi-e prinsă și ea, la fel ca și satul, în hora de dealuri care se rotesc pe sub cer.

ALINA DINCĂ