Dr. DIDI SURCEL - "Gemoterapia vindecă orice boală!"

Florentin Popa
La Cluj, viitorul medicinei a început

Are o carte de vizită impresionantă: doc­tor în științe medicale, medic primar de medicina muncii, medic specialist imu­nolog și hematolog, biochimist, cercetător științific gradul I în cercetarea clinică și experi­men­tală, cu competențe în homeopatie și gemoterapie. D-na dr. Didi Surcel este o personalitate marcantă a me­dici­nei românești și are o sete de cunoaștere fără egal. La mai mult de 40 de ani de acti­vitate în domeniul medical, curio­zitatea i-a rămas intactă. Un me­dic pe care mi l-aș dori alături dacă aș fi răpus de boală, pentru că nu acceptă limitele medicinei alopate, ci caută încontinuu, cu înverșunare, soluții alternative de vindecare. Nu în ultimul rând, un OM frumos, cu care nu te saturi să vorbești... Ne-am în­tâlnit la Cluj, într-o zi de martie albită de ca­priciile vremii, și am vorbit despre muguri și mlădițe de plante, ca să momim primăvara.

"Facem parte dintr-o rețea informațională universală"

- Doamnă doctor, aveți cunoștințe medicale de invidiat! De ce atâta pregătire și cum de ați apro­fundat atâtea specialități?

- Sunt un om curios din fire, avid de cunoaștere. Iar în practica medicală ai nevoie de multe infor­mații, din varii domenii, pentru a trata un om aflat în suferință. Eu îmbin imunologia cu alte terapii complementare, cu care încerc să le asigur pacien­ților mei o prevenție naturală eficientă. În ultimii 15 ani, eu am inclus în tratamentele pe care le aplic două discipline de medicină vibrațională foarte im­portante: homeopatia și gemoterapia, cu care, prac­tic, pot acoperi toate "golurile" medicinei clasice.

- De ce v-ați oprit tocmai la aceste terapii, des­tul de puțin cunoscute la noi?

- Ca imunolog, am înțeles că mecanismele din organismul uman sunt mult mai complexe decât ne sunt prezentate în manualele de medicină și că ceva ne scapă. Adică esențialul: faptul că suntem copii ai Universului și nu întâmplător am apărut pe pă­mânt. Omul deține în structura lui absolut tot ce există în univers. Iar dacă un organism conține în el tot ce există în univers, asta înseamnă că e într-o relație continuă cu cosmosul, că poate să comunice, că poate să se apere, că se poate vindeca de orice boală, cu elemente ale naturii, care și ea este creată din aceleași structuri. Noi, oamenii, avem în plus dumnezeirea - suflul pe care l-am primit direct de la divinitate. Elementul esențial care ne caracte­ri­zează este structura fizică, pentru că deși suntem parte din cosmos, trăim pe pământ și avem caracte­ristici care țin de existența noastră pământeană. Însă în afară de structura fizică, noi mai avem o structură energetică și una spirituală. Din păcate, peste tot în lume se studiază numai partea fizică. Or, tocmai asta m-a făcut să-mi mut interesul spre aceste două discipline, care dau rezultate spectaculoase, pentru că privesc individul ca pe un tot unitar. Pare un sce­na­riu science-fiction, știu, însă trebuie să accep­tăm faptul că omenirea face parte dintr-o rețea infor­ma­țională universală. De fapt, suntem corpuri de ener­gie, structuri energetice purtătoare de infor­mație, facem parte din structura nemărginită a universului, unde dominantă este doar energia, în timp ce corpul fizic e secundar acesteia. Studiind medicina cuanti­că, am aflat că avem un câmp ener­getic, dar și un un câmp morfogenetic, despre care la ora actuală se știe foarte puțin. În acest câmp mor­fogenetic din jurul nostru du­cem, de fapt, toată informația. Tot ceea ce am gândit, tot ce am vorbit, tot ce am făcut rămâne în câmpul nostru, își lasă amprenta asupra corpului, iar el e primul care răs­punde. Trebuie să nu uităm și alte lucruri esențiale, care ne-au fost transmise tot ca informație: "La înce­put era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul". Am stat și m-am între­bat de multe ori de ce Cuvântul apare înaintea lui Dumnezeu. Și am înțeles cât de importantă e comunicarea, pentru că fără comunicare nu există nimic. Comunicarea in­ter­celulară, comunicarea în­tre organe, comunicarea între oameni, comunicarea cu universul...

- D-nă doctor, ce presupune, de fapt, gemote­rapia?

- Este o metodă terapeutică naturală, de pre­venire și tratare a bolilor acute și cronice, cu ajuto­rul extractelor obținute din țesuturi vegetale proas­pete, muguri, lăstari, rădăcini tinere, aflate pe cale de a se dezvolta. Au o energie excepțională! De fapt, eu m-am îndrăgostit de gemoterapie nu prin partea științifică, ci prin rezultate. După ce am în­ceput să o practic, primeam telefoane de la pacienți care îmi spuneau că și-au lăsat bastonul de când iau gemoterapice, deși îl purtaseră zeci de ani. La fel s-a întâmplat și la Copșa Mică, un oraș cu o expu­nere mare la substanțe can­ce­rigene. Într-o zi, m-am pomenit la cabinet cu două persoane care mi-au spus că cei care au urmat indi­cațiile mele (de regim de viață, de întărirea imunității și ge­moterapie) trăiesc, în vreme ce mulți colegi de fa­brică au murit.

- Ați pomenit de fizica cuantică. Ce legătură are cu gemoterapia?

- Pentru mine, gemo­te­rapia este o terapie de pre­venție, prin excelență, dar și de vindecare a unor boli. Atunci când folosesc cu­vân­tul gemoterapie trebuie să precizez că în cauză este celula stem ge­moterapică, care, în clipa când va fi introdusă în corp se va duce, la indicația celulei stem din corp cu care comunică, direct la organul bolnav. Celula stem din plantă are o informație iden­­tică cu celula stem a organului respectiv, deci - printr-un tratament gemoterapic, un organ lezat își reface structura. Este extraordinar! În 2011 s-a luat Nobelul pentru descoperirea unor receptori proteici. Toată literatura anilor 2017-2018 abundă în studii și informații despre acești receptori. Ce sunt ei, de fapt? Proteine identice la plante, animale, insecte, dar și la om. Fiind identice, ele pot comunica, pot co­labora. Cu alte cuvinte, receptorul duce infor­mația de la plantă la celula mea bolnavă. Au aceeași vibrație, fiindcă sunt identice, iar vibrația își caută singură locul în corpul bolnav. Iubesc gemoterapia pentru că e o disciplină vibrațională, care ține cont de întregul corp - iar acest lucru e fascinant!

- Dar homeopatia? Este a doua dvs. armă în lupta cu suferințele oamenilor.

- Într-adevăr, homeopatia merge mână în mână cu gemoterapia. Vă voi da un exemplu. În medicină nu a existat vreodată un medicament care să trateze frica. Nu există așa ceva; dacă-i spui cuiva că ești copleșit de teamă, te trimite la psihiatru. Or, frică avem cu toții. Frică de boală, de situații, îngrijorări de zi cu zi. Ei, bine, homeopatia îți oferă acest re­mediu, ea poate vindeca acest dezechilibru, aceas­tă lipsă de armonie, acest deficit de comunicare. În timp ce medicamentul clasic acționează asupra ce­lu­lei, remediile homeopatice acționează intercelu­lar, asupra comunicării dintre ele. Iar odată restabilit schimbul de informații, organismul se repară sin­gur! Important este să cunosc cauza fricii, momen­tul în care apare, cum se manifestă... Acolo e un spin iritativ pe care trebuie să-l îndepărtez!

"Celula stem - celula lui Dumnezeu"

- Extractele gemoterapice conțin și celule stem vegetale. Au acestea un rol la fel de important în vindecare?

- Prezența celulelor stem, atât la oameni, cât și la plante, deschide un orizont fabulos. Frăția cu natura nu e o simplă metaforă. Până nu demult, lumea credea că celula este esențială și face totul. Eu sunt membru al Academiei din New York din 1993, iar la o conferință de acum câțiva ani, s-a dis­cutat o tematică importantă: faptul că există în noi și vid - nișa intercelulară. Astrofizicienii au dovedit că "vidul cosmic" nu e chiar vid, ci antima­terie; cam așa e și aici, în microcosmos: nișa aceasta din­tre celule face diferența dintre viață și moarte, dintre sănătate și boală. Pentru că în spațiul acela găsești atât celula autoimună, cât și celula stem - "ce­lula lui Dumnezeu". Celulele stem au capacități extraor­dinare, care depășesc puterea noastră de înțelegere. În stare de sănătate nu le vezi, stau bine ascunse, practic, nici nu există!
În anii 2000, am lucrat în laboratoare pretențioa­se ale lumii, dar nicăieri nu se vorbea de celula stem. La un congres în China, s-a afirmat pentru pri­ma oară că o suferință se poate vindeca cu celule extrase din os. Și lumea a râs! Un an mai târziu, americanii au descoperit celule stem ascunse în os. Apoi s-a descoperit că în fiecare organ există celule stem. Când factorii nocivi din exterior depășesc pu­terea naturală de apărare interioară, atunci apare boala! Inflamația este răspunsul primar al oricărui organ din corp la o agresiune toxică, infecțioasă, chiar și emoțională. Boala poate începe de la un impact emoțional, nu e o glumă! Poate că am o su­părare mare, habar n-am că din cauza ei, ficatul meu a fost afectat și că s-a reparat singur, peste noapte! E o vindecare dumnezeiască, naturală, firească! Celulele corpului meu știu să-mi asigure viața; au en­zime, energie, tot ce am nevoie. Apoi, am un sis­tem imun care mă ferește de influența factorilor nocivi din afara corpului. Nu în ultimul rând, am celulele stem, care apar doar în condiții de boală și mă apără de necaz. Această triadă ne ține în viață! În fiecare organ există trei tipuri de celule: celula care dă funcția organului, celula imunologică a or­ganului - care supraveghează și ne apără, și celula stem - care repară și vindecă.

- Se spune că și rugăciunea generează un câmp energetic-vibrațional vindecător. E valabilă această teorie?

- Există mulți oameni care au o credință spi­rituală importantă, care merg la biserică și se roagă, iar de multe ori apar și "vindecări mira­culoase". Sunt mii de dovezi palpabile, povești ale unor oameni bolnavi, cărora nu li se dă­dea nicio șansă de supravie­țuire, dar totuși trăiesc. Fizicienii sunt con­vinși că aceste câmpuri vibraționale interferează cu câm­pul punctului zero, cu energia divină (teo­lo­gii o numesc Duhul Sfânt), care stă la baza a tot ce e în uni­vers. Acest câmp ne alimentează, ne ține în legătură perma­nen­tă cu Divinul. Noi trebuie doar să re­cu­noaștem această ener­gie și s-o pri­mim, altfel trece pe lângă noi. Dum­nezeu ne-a dat suflu divin. Or, suflul acesta rămâne în spațiul dintre celule, la supra­față, nu pătrunde în celulă. Dar cei care cred în ei și-n Dumnezeu reușesc să preia energia de la suprafață și s-o ducă în ce­lule. Aceea e puterea rugăciunii, așa se explică "vin­decările miraculoa­se"! Prin repetiție, rugăciunea îi ajută chiar și pe cei ce nu cred în divi­nitate, pentru că subconștientul lor intră în vibrație cu alte câmpuri care îi pot lumina. Avem nevoie de evoluție și în plan spiritual...

"Corpul recunoaște doar remediile din natură"

- Medicina naturală, în toate formele ei, câș­tigă teren tot mai mult. De ce credeți că este prefe­rată de pacienți?

- În timp, oamenii au observat că-și tratează un organ bolnav cu un anume medicament și-și îmbol­năvesc alt organ. De ce? Pentru că organismul uman nu recunoaște substanțele chimice de sinteză, prezente în medicamente. Dar recunoaște substan­țele naturale din univers, e învățat cu ce a creat na­tura! E vorba de inteligență cosmică aici... Citiți pros­pectul oricărui medicament - conține trei pa­gini de efecte adverse! Or, lumea începe să se spe­rie: dacă medicamentul face mai mult rău decât bine? În clipa în care îi dai un ingredient din natură, corpul îl recunoaște. Are nevoie de el - îl folosește; nu are nevoie, îl elimină. Fără efecte negative, fără complicații. Iar remediul natural ajută și corpul fizic, și imuni­tatea, și componenta emoțională, de care, din păcate, medicina nu prea ține cont. Fac aici o paranteză: abia începu­sem să fac homeopatie și gemoterapie. Fiind cercetător, îmi formasem un stil de lucru prin care să aflu multe detalii de la pacienți, care îmi sunt necesare pentru tratamentele pe care le aplic. Ei bine, stând de vorbă cu ei, am descope­rit că 95% dintre bolnavii de cancer au suferit un impact emoțional foarte pu­ternic. Deci, și de acolo pleacă boala!

"Gemoterapia învinge cancerul"

- Pentru fiecare organ există o plantă corespondentă în gemoterapie?

- Da, fiecărui organ îi corespunde o plantă anume, cu o anumită vibrație. În practica medicală poți întâlni însă și si­tuații complexe, cu multiple boli croni­ce și complicații, în care nu mai știi ce să recomanzi! Atunci trebuie adminis­trat un produs drenor, care merge pe orice și nu face rău. De exemplu, foarte bun este mesteacănul pufos. Dar când vine o fată tânără care, de exemplu, vrea să slăbească, dar în paralel are probleme și cu tiroida, îi dau sevă de mesteacăn; dacă are și suferințe hepatice, îi dau ceva care să-i dreneze fi­catul. Practic, aleg remediul după structura pacien­tului, dar trebuie să-l văd ca să-i dau tratamentul. De obicei, combin homeopatia cu ge­mo­terapia, mai ales în cancere. Vin la mine multe per­soane trimise de la Oncologie, cărora li se spune că nu mai au scă­pare... Le dau un tratament combi­nat și le merge foar­te bine, deci, speranțe există!

- Gemoterapia ajută și în lupta contra can­ce­rului?

- Da, ajută. Orice boală are în substratul ei un proces inflamator cronic. Trecem printr-un puseu acut, nu l-am rezolvat, boala devine activă, dacă eu am imunitatea scăzută. De exemplu, factori precum munca în exces, divorțul, decesul cuiva drag, o trau­mă psihică importantă pot declanșa boala. Can­cerul nu apare degeaba. Or, ce face gemote­rapia? Dre­nea­ză, scoate gunoiul, scoate radicalii liberi. În etio­logia cancerului este vorba de pre­zența radica­lilor liberi în cantitate mare. Gemote­rapia scoate radica­lii liberi. Iar dacă scot radicalii liberi, fac detoxifiere și drenaj, mi-am asigurat sănătatea. Am împiedicat cancerul să apară.

- Ne puteți da câteva exemple de cancere re­zolvate prin gemoterapie?

- Încep cu cele grave, care în practica medicală nu se rezolvă. La vârsta de 50 de ani, unei doamne i s-a descoperit un cancer pulmonar. Au trimis-o acasă, fiindcă boala era în stadiu foarte avansat. Inițial, i-am recomandat un remediu homeopatic de diluție mare, cu efect anticancerigen. I-a mers foarte bine, de aceea am introdus și gemoterapia, de două ori pe an, ca să-i elimine toxinele. Și azi trăiește, are 80 și ceva de ani. Interesant este faptul că dacă reușesc să duc o persoană cu o boală autoimună până la o anumită vârstă, se instalează deja un echilibru, parcă nici boala nu mai e așa de agre­sivă... Un alt caz este cel al unui bărbat din Râm­nicu-Vâl­cea, diagnosticat cu cancer de colon, trimis acasă de oncologi, pentru că nu mai aveau ce să-i facă. A venit cu soția, care și-a notat tot ce-am vorbit. Omul este foarte bine, de 8-9 ani. Am început cu carcino­geni, i-am administrat doar preparate ho­meopatice și drenoare gemoterapice, plus regim ali­mentar. Încă nu are curajul să oprească terapia, cu toate că nu mai are nevoie de ea.

- Ce alte afecțiuni vindecă gemoterapia? Are indicații exacte?

- Gemoterapia poate să vindece orice boală. Boală înseamnă reziduuri toxice, pe care organismul nu le-a eliminat eficient. Și nu le-a eliminat pentru că anumite organe care ar trebui să le prelucreze nu-și fac datoria cum trebuie. Iată de ce eu asociez mereu în terapie, și remedii pentru ficat (ienupăr sau rozmarin) sau pentru rinichi. Practic, gemoterapia e bună în orice boală, pentru că reglează imu­nitatea și curăță eficient toxinele. Adminis­trând remedii gemoterapice, rezolvăm lu­cruri esențiale: creștem imunitatea, facem un drenaj perfect și-i dăm corpului puterea să se vindece singur, prin mecanismele na­turale.

- Cum putem să creștem imunitatea?

- Trei lucruri sunt esențiale în imunitate. Primul este să avem o viață cât mai sănă­toasă. Ce înseamnă asta? Munca este foarte să­nătoasă pentru om. Când stai (seden­ta­rismul) se numește boală. Doi - res­pectarea orelor de somn. În somn se reface orga­nis­mul. Nop­țile pierdute, pe termen lung, sunt un dezastru. În al treilea rând, un rol im­portant îl are alimentația. În sfârșit, echili­brul sufletesc joacă un rol decisiv. Am con­dus o sinteză despre cancer, pe țară, în con­dițiile medicinei alopate, bazată pe multe chestionare. Con­cluziile: peste 95% dintre cei inter­nați la oncologie au avut o supărare foarte mare, pe care nu au știut să o gestioneze, o jignire peste care nu au putut să trea­că. Aceste stări emoționale ne­ga­tive au efectul cel mai distructiv pentru imunitate.

"Un sistem imun sănătos nu lasă cancerul să se dezvolte!"

- Alimentația este o componentă importantă în gemoterapie?

- Bineînțeles! Sănătatea noastră depinde de calitatea alimentelor pe care le ingerăm. Trebuie să ne hrănim sănătos, cât mai natural posibil, iar dieta va fi adaptată întotdeauna în funcție de nevoile organismului bolnav. Țin minte că eram rezidentă la Oncologie în Cluj și am cunoscut cazul unui pacient cu cancer, care urma să fie operat. A fost deschis și în­chis la loc - avea un cancer extins, cu multiple me­tastaze și s-a considerat că e un caz depășit. Bolna­vul a fost trimis acasă, cu protocolul obișnuit: con­trol la 6 luni - dar nimeni nu se aștepta să revină. Medicul i-a spus soției lui să-i respecte dorințele, că nu mai are mult de trăit. Oamenii erau de la țară, săraci-lipiți... Ajunși acasă, n-au mâncat altceva de­cât fasole, cartofi și varză murată - un butoi întreg au consumat peste iarnă. Peste șase luni, vine pa­cien­tul la control și nu mai avea nimic! Profesorul Chiricuță, șeful clinicii, s-a înfuriat rău pe medicul curant - credea că a încurcat foile de observație ori că i-a greșit diagnosticul... Desigur, aici vorbim des­pre un caz fericit, dar cert e că cruciferele (var­za, conopida, guliile) ajută mult în cancer! Mai târ­ziu, ca imunolog, am aflat că sistemul imun general e întărit de sistemul imun mucosal din intestin, iar acolo se află un limfocit care se activează numai la metaboliții din varză sau din gulie și omoară ce­lu­lele canceroase. Fantastic, nu?
Un alt caz interesant este cel al unei doamne bol­nave de cancer de colon, care pleca în Canada, să moară la copiii ei, pentru că n-o mai ajuta niciun tratament. Auzisem despre o rețetă populară și m-am grăbit să i-o transmit, cu speranța că o va ajuta: 1/2 kg de lămâi rase, cu coajă cu tot (spălate bine înainte), 1/2 kg de cafea verde măcinată în piuă și 1/2 kg de intestine de miel, foarte bine curățate, date prin mașina de tocat, se amestecă bine și se adaugă miere de albine polifloră, cât să capete un gust acceptabil. Se pune amestecul într-un borcan de sticlă, la frigider, se lasă 10 zile, apoi se ia câte o lingură dimineața, pe stomacul gol. De 15 ani, pri­mesc felicitări de Crăciun de la doamna respec­tivă... M-am tot gândit la acea rețetă mai târziu, cu mintea de cercetător, și am găsit multe explicații: cafeaua verde este un puternic antioxidant; partea albă din coaja de lămâie are proprietăți anticance­ri­gene; iar în intestinele animale se află trei tipuri de celule limfoide (s-a descoperit de curând). Cât des­pre compatibilitatea cu aceste celule, puțină lu­me știe cât de bine seamănă omul cu oaia și cu porcul!
Le mai recomand pacienților cu cancere să con­sume zilnic pulbere din rădăcină de obligeană (în piureuri, în ciorbe, în mâncarea gătită) sau frunze de obligeană proaspătă, în salate, ori de câte ori au ocazia. Obligeana acționează asupra sistemului ner­vos, dar în același timp, este un anticancerigen re­dutabil - stopează procesul de proliferare a celule­lor canceroase. Curcuma este la fel de importantă în alimentație, pentru efectul ei imunomodulator. Un sistem imun sănătos nu lasă cancerul să se dez­volte - iată de ce pun accent pe imunitate în toate tratamentele pe care le aplic! Toți avem celule can­ceroase în corp - celule modificate, atipice, dar sistemul imun le fagocitează, le distruge continuu. Când sistemul imun e slăbit, aceste celule o iau raz­na, se dezvoltă necontrolat și apare cancerul.

"Este suficient să respectăm posturile, ca să ne asigurăm o dietă echilibrată"

Revenind la alimentația sănătoasă, trebuie să consumăm alimente variate, pentru că organismul uman are multiple nevoi. Proteina ani­mală este de cea mai înaltă calitate, fără dubii! De­si­gur, consu­mată în exces, face rău, dar în prin­cipiu, nu trebuie s-o ocolim. Regimul vegan e ex­trem, din punctul meu de vedere. Este suficient să res­pec­tăm posturile, ca să ne asigu­răm o dietă echi­librată! Dieta și regi­mul ali­mentar sunt importante, mai ales în cancere. Pot ucide celula can­ce­­roasă, dacă nu-i dau de mâncare, mai ales dacă știu ce-i place! Eu intro­duc în die­tă flavonoi­dele sau postul pre­lun­git - fără mân­care solidă, timp de trei săptămâni, doar sucuri din mor­­covi, sfeclă și lămâie (nu mult, câte un pa­har la 2-3 ore), cu care dis­trug celula cance­roasă! Sau îi dau cru­ci­fere, pe care cancerul nu le su­por­­tă! La fel de bune sunt rădă­cinoa­sele: conțin doze mari de siliciu, luat direct din pământ, care stimu­lează imunitatea și au un efect extra­ordinar în foarte multe boli, dacă sunt consu­mate crude. Nu prea mă joc cu vita­minele în cancer, deși e o mare modă în prezent, pentru că vitamina A și seleniul, spre exem­plu, dezvoltă tu­mora și pot să-mi pierd pacientul. În schimb, cruditățile sunt obliga­torii, pentru că au vitamina C, care în can­titate mare distruge celula canceroasă. Vita­mi­nele sunt bune, de fapt, dar nu în formula sintetică. Nu pot să oblig pe nimeni să mănânce ce nu-i place, dar îi spun că tot ce-i roșu, galben, verde și porto­caliu îl ajută să lupte cu boa­la. Și fructele și legu­mele închise la culoare (pru­nele, vinetele, dudele, coacăzele, zmeura și alte fructe de pădure) sunt ex­celente pentru efectul lor anticancerigen. Și stru­gu­rii negri au efect de protec­ție, mai exact res­vera­trolul din pieliță; un pahar de vin roșu e reco­man­dat chiar și bolnavilor de can­cer! Dacă îi mai dau și morcov, varză, ceapă, ustu­roi, pătrunjel, țelină, sâmburi de piersici și de caise (câte un sâm­bure la 10 kg corp zilnic), îi întăresc pacientului imunitatea și celulele canceroase dispar, pur și simplu!

"Pentru un stil de viață sănătos e de ajuns să urmăm poruncile biblice"

- Le recomandați și un anumit stil de viață pacienților dvs.?

- Pentru un stil de viață sănătos e de ajuns să urmăm poruncile biblice. "Să-ți iubești aproapele" e porunca supremă în viața noas­tră de zi cu zi, pentru echilibrul psiho-emoțional. Nu există vreo boală care să fie produsă de o sin­gură cauză și, cum spuneam, com­ponenta emoțională are un rol covâr­șitor în apariția unei afec­țiuni. Orice supărare, orice stare de nemulțumire, de furie, de invidie sau de răutate generează o vibrație joasă, care are efecte de­vastatoare asupra organismului, pentru că timp de șase ore, zilnic, sistemul imun are valențe mult scăzute. Dacă cineva rămâne per­manent într-o stare negativă, mâ­nios și cu gânduri negre, se poate pomeni cu o boală și nu știe de unde apare! Însă eu, ca imunolog, știu că și-a distrus capacitatea funcțio­nală a sistemului imun, care e extrem de sensibil la stre­sul emoțional. Acesta e un adevăr cu substrat științific bine documentat. Sigur că există și alți factori care favorizează apariția bolii, însă de aici începe totul! Să nu uităm de vorba populară "a murit de inimă rea"! E perfect adevărat că o mare supărare poate duce la boală sau chiar la moarte, fiindcă sistemul imun are o acțiune impor­tantă asu­pra sistemului cardiovascular. În schimb, dragostea, în esența ei, are o vibrație extraordinar de înaltă, ne face bine, e vindecătoare! Așadar, e mai sănătos să iubim decât să urâm! E chiar mai frumos să iubești decât să fii iubit, pentru că senti­mentul iubirii ne­condiționate îți dezvoltă toate valențele, te înalță, îți dă forță, bucurie și sănătate, generează în corp numai energii pozitive, iar boala nu se poate atinge de tine! În vindecare, la fel de importantă este ierta­rea. Suntem oameni și cu toții greșim! Indiferent ce rău am făcut sau ni s-a făcut, cu voință sau fără voință, trebuie să iertăm și să ne cerem iertare. Pentru că odată cu acest gest imuni­tatea revine la parametrii optimi - este incredibil ce schimbări au loc în planul fizic, atunci când ne corectăm pro­blemele emoționale!

- În ultima vreme, mișcarea, sportul, au urcat și ele în topul recomandărilor pentru un stil de viață sănătos.

- Da, mișcarea și odihna au și ele un rol deo­sebit de important în păstrarea sănătății. Mișcarea este esențială pentru organism; n-am să insist asu­pra acestui aspect, toată lumea cunoaște beneficiile exercițiului fizic și se știe ce ravagii face sedenta­rismul în rândul persoanelor cu muncă de birou... Foarte util pentru refacerea organelor interne este și somnul, între orele 23 și 3 dimineața. Între aceste ore funcționează la maximum și glanda pineală, "al treilea ochi", contactul nostru cu Universul - ceea ce nu-i deloc de neglijat, pentru că în somn se refac rezervele noastre de energie! Recomand 7-8 ore de somn, la orele potrivite, niciodată mai puțin de cinci ore pe noapte, pentru că pe termen lung, are efec­te negative. Nu-i bine să dormim nici mai mult de 9 ore zilnic, pentru că organismul lenevește, nu mai funcționează corect. Nu în ultimul rând, la fina­lul orelor de muncă, le recomand tuturor să-și pe­trea­că timp cu familia sau cu prietenii, pentru că bucu­ria sufletului le-o dau cei dragi și apropiați. Apoi, să-și facă timp și pentru ei - pentru lectură, pentru rugăciune, ca să nu devină roboți. Un răgaz dedicat nu neapărat meditației, ci pentru a asculta muzică, a citi o carte, a urmări un film bun... Și su­fletul are nevoie de hrană!

"Sunt convinsă că va fi un domeniu cu o evoluție spectaculoasă"

- Gemoterapia nu este foarte cunoscută publi­cului larg. De unde ne putem lua informații des­pre beneficiile acestei terapii?

- Puțină lume cunoaște gemoterapia, pentru că e o disciplină relativ nouă. Din fericire, românii cu­nosc foarte bine fitoterapia și fac tratamente cu plan­­te medicinale, deci știu care sunt beneficiile re­mediilor naturale. E doar o problemă de timp până când va intra în rândul terapiilor naturale de mare succes!

- Participați la congrese și conferințe peste tot în lume, vă dezvoltați continuu. Ca medic care folosește în practică homeopatia și gemoterapia, credeți că acest tip de medicină are un viitor?

- Viitorul gemoterapiei abia începe! Încă n-am descifrat toate posibilitățile de acțiune ale aces­tor preparate, pentru că suntem abia la început. Dar sunt convinsă că va fi un domeniu cu o evoluție spectaculoasă, care va aduce mul­te informații utile în medicină și care se va dovedi de un real folos bolnavilor. (În România, prepara­tele gemoterapice se fac de firma Plant-Extrakt Cluj, și se găsesc în farmacii. În pagina următoare vă propunem o selecție de întăritoa­re de primăvară. N. red.)

- Ce ar trebui să știe în plus publicul, poate chiar și medicii, despre gemoterapie?

  - În primul rând, faptul că gemoterapia are un important rol de protecție împotriva cancerului! Eu mă bucur să văd cât de mulți medici sunt interesați și vin la cursurile pe care le țin, din toate categoriile și de toate specialitățile: studenți, rezidenți, medici primari, am avut chiar și o profesoară de la Insti­tu­tul Aslan. Pentru că sistemul imun e un sistem in­for­mațional care cuprinde tot corpul, acționează de la creier până la degetul mic de la picior. Și celula stem este la fel - prezentă în tot corpul, nu există organ fără celule stem! E mică, stă ascunsă, dar face minuni atunci când ai mai mare nevoie de ea! Iar gemoterapia reușește să echilibreze perfect sis­te­mul imun și să scoată din starea de latență ce­lulele stem. Așadar, indiferent de specialitate, toți medicii ar trebui să cunoască aceste lucruri, pentru că sunt utile și de mare viitor.

D-na dr. DIDI SURCEL poate fi contactată la e-mail: [email protected]