Gemoterapie de... primăvară

Redactia
Venirea primăverii aduce - sau chiar im­pune - necesitatea detoxifierii organis­mului.

De ce este aceasta necesară? De­oa­rece pe perioada iernii, în mod natural, orga­nismul nostru este programat biologic pe "modu­lul" de iarnă. Deși noi sun­tem la fel de activi ca în res­tul anului, beneficiem de mai puțină lumină, mișcare, cru­dități, mai puțin somn decât am avea nevoie de fapt. Toate acestea ne "forțează" organis­mul, ne "consumă" vi­talitatea. Eliminarea de­șeu­­rilor din corp este mai pu­țin eficientă și se acu­mulea­ză... iar după câteva luni, obo­seala își spune cuvântul.

Detoxifiere prin gemoterapie

La ora actuală, există foarte multe variante pro­puse pentru a sprijini procesul de detoxifiere pe care organismul îl derulează zi de zi. Dintre aces­tea, gemoterapia este poate cea mai blândă, dar și cea mai eficientă, fiind dovedit că extractul gemo­terapic acționează profund, la nivel celular, prin curățare și regenerare celulară. La Plantextrakt a fost concepută gama Polygemma detoxifiere. Au fost alese combinații de extracte gemote­rapice care acționează sinergic pe princi­palele organe de eli­minare ale corpului: rinichii și ficatul.

Detoxifierea rinichilor

Rinichii sunt principalele filtre ale or­ga­nis­mului, organe cu multe "răspun­deri": filtrează sân­gele și îl curăță de to­xine, de excesul de proteine (mai ales din carne), care cresc ureea și acidul uric, re­glează echilibrul apei și al mineralelor (important în caz de edeme sau retenție de apă), au rol în reglarea tensiunii arteriale, în sănătatea osoasă (aici se produce forma activă a vitaminei D) etc.
Remediu:
Polygemma 12 Rinichi detoxi­fie­re
se adminis­trează în cure de 1-2 luni, realizân­du-se o detoxi­fiere la nivel preponderent renal, dar și articular.

Detoxifierea ficatului

Toate procesele care au loc în corpul nostru ne­ce­sită energie: respirația, digestia alimentelor, reîn­noirea zilnică a celulelor, procesele mentale, gân­durile negative pe care le avem sunt mari consuma­toare de energie. Sursele de energie sunt: alimente­le, lumina, odihna, respirația corectă și mai ales sentimentele pozitive (recunoștința, iubirea, bu­curia etc). Laboratorul aproape miraculos care prelucrează și generează energia nece­sară corpului este ficatul.
Ficatul poate fi "forțat" prin exces ali­mentar (mai ales mâncăruri grele, fast food), exces de toxice (inclusiv alcool, fumat etc), oboseală, dar și efort fizic susținut și puter­nic (sportivi de perfor­manță). Toate acestea impun curățarea "pre­ven­tivă" și susținerea periodică a ficatului. De aseme­nea, dacă există/au existat afecțiuni hepato-bi­liare e nevoie de curățare/regenerare perio­dică.
În particular oboseala, mai ales când de­vine cronică, ne indică faptul că trebuie susținut ficatul.
Remediu:
Polygemma 11 Ficat detoxifiere
poate fi folosit în cure de 1-2 luni, reali­zându-se o detoxifiere preponderent la nivel hepatic, dar și la nivel renal și respirator.

Detoxifierea intestinului

Detoxifierea intestinului este cu siguranță una dintre cele mai importante măsuri terapeutice necesare menținerii sau redobândirii unei sănătăți durabile.
Intestinul este răspunzător de starea imu­nității noastre (peste 70% din numărul to­tal de limfocite se află aici), de absorbția principiilor nutritive din alimente, de eliminarea toxinelor din organism, chiar de comportamentul nostru - sub­stanțe cu rol în funcționarea creierului (serotonina) sunt se­cretate majoritar la nivelul intestinului.
Remediu:
Polygemma 15 Intestin detoxifiere
re­glea­ză funcționalitatea intestinală (constipație cro­nică, colon iritabil etc), reechilibrează flora intes­tinală; are și efect tonic general, ameliorând aste­nia fizică și psihică ce poate însoți acumularea de toxine la nivel intestinal. Chiar și pentru persoanele care nu au tulburări intestinale, o cură anuală (1-2 luni) de detoxifiere intestinală este salutară.

Detoxifierea pielii

Pielea, cel mai mare organ al corpului, este toto­dată și cel mai mare organ de eliminare. Nu­mită și "al treilea rinichi", pielea trebuie întreținută corespunzător, deoarece este cea mai importantă barieră naturală de apărare a organismului la con­tac­tul nemijlocit cu mediul înconjurător.
Remediu:
Polygemma 13 Piele detoxifiere
sprijină pro­­cesul natural de detoxifiere cutanată, reglează secrețiile de la nivelul pielii, are efecte benefice în caz de piele inelastică, lipsită de strălucire, în ce­lulită, pentru protejarea pielii de radiațiile solare, vara. Se administrează în cure de 1-2 luni, realizân­du-se o detoxifiere prepon­derent cutanată, dar și la nivel renal.

Recomandări generale
Într-o cură de detoxi­fiere pot fi utilizate toate pro­dusele din gama Polygemma, menționate (pe rând, câte o Polygemma o dată), realizându-se o cu­­ră­țare generală a organis­mului, sau putem folosi un singur produs țintit (deto­xifiere renală, hepatică, în funcție de problemele fie­că­ruia). Persoanelor re­lativ sănătoase, care doresc o cură de deto­xifiere, le este sufi­cient un timp mai scurt pentru adminis­trare: 2-4 săptămâni (la doza obișnuită, un flacon se termină în 2 săp­tămâni).

Astenia de primăvară

Dacă la început de primăvară vă con­fruntați cu astenia, atunci vă recomandăm o cură cu Poly­gemma 8 - Astenie psi­ho-fizică și memorie. Rea­lizează sti­mu­larea sistemului nervos, crește rezis­ten­ța organismului la stres, la care se adaugă sus­ținerea ficatului, organul responsabil de gene­rarea de energie. Astfel se obține o revitalizare atât în plan fizic cât și psihic. Este un produs benefic și în caz de supra­solicitare psihică (examene). Se recoman­dă administrarea în cure de 2-4 săptămâni.

Alergiile de primăvară

Cauzele lor pot fi multiple: de la oboseală in­tensă și suprasolicitare intelectuală, emoțională sau fizică (stări prelungite de oboseală, stări conflic­tuale prelungite), starea de teamă și nesiguranță in­terioară (mai ales la copii), șocurile și trau­mele emoționale, în special dezamăgirile și frustrările slăbesc rapid și brusc apărarea organis­mului; șo­curi fizice (intervenții chirurgicale), alimentație dezordo­nată (cu alimente de origine animală în exces, băuturi acidulate, consum excesiv de cafea, produse cu conținut ridicat de zahăr, care scad re­zistența organismului, îl demineralizează și aci­difică), con­diții de locuit im­proprii etc. Com­binația acestor motive, plus alte cauze individuale ale pa­cienților, determină declanșarea patologiei alergi­ce. Cele mai frecvente manifestări alergice sunt cele declanșate de către alergenii sezonieri (polenul unor plante), care se prezintă ca: secreții nazale apoase sau nas înfundat, strănuturi repetate, mâncărimi la nivelul nasului, ochilor, cerului gurii sau gâtului, uneori însoțite de senzație de usturime sau durere. Unele persoane sunt alergice la po­lenul arborilor și arbuștilor, alte persoane sunt alergice la polenul de graminee. Aler­giile trebuie tratate de la primele semne, pentru a preveni agravarea sau cronici­za­rea lor. Consultul medical este obligatoriu, iar persoanele aflate sub tratament me­dicamentos nu vor întrerupe tratamentul fără avizul medicului.
Remediu:
ALECTRA
este un pro­dus original, o combinație de două extracte natu­ra­le, unul gemoterapic (din muguri de Coa­căz negru) și altul fitote­rapic (din rădă­cină de Astra­galus membra­na­ceus). Se ob­ține efectul de "cortizon" natu­ral (fă­ră a avea efecte ad­verse), cu ameliorarea simptomelor alergice (res­piratorii, digestive sau cutanate). Reco­man­darea este atât pen­tru adminis­trare profi­lac­tică (prevenție), cât și la instalarea primelor sem­ne ale alergiei.
În cazul alergiei la polen, administrarea se înce­pe îna­inte de perioadele de expunere (chiar cu 4 săptămâni înainte de apariția alergenilor) și conti­nuă tot timpul expunerii la aler­genii sezonieri. În timp, se poate obține diminuarea reacțiilor alergice la contactul cu alergenii.
Se recomandă cure periodice, de minimum două luni.

Farm. CARMEN PONORAN
Director științific Laboratoarele Plantextrakt, Secretar General Asociația Română de Gemoterapie și Homeopatie

Produsele Plantextrakt se găsesc în magazinele de produse naturale și în farmaciile din țară.
Informații suplimentare: https://www.plantextrakt.ro/, https://www.gemoterapie.ro/, [email protected], tel. pacientului: 0800.800.433 (de luni până vineri, orele 9-11)