Rețete de primăvară

Redactia
Loțiune cu panseluțe

Ingrediente: un pumn plin de flori și frunze de panseluțe, 2 lin­guri de frunze și flori proas­pete de cimbru (sau o lingură de cim­bru us­cat), 300 ml apă plată sau de ploaie, 2 pică­turi de ulei esen­țial de grepfruit.
Mod de preparare și folosire:
Fa­ceți o infuzie din apă clo­co­tită, tur­nată peste florile de pan­seluțe și de cimbru. Lăsați-le să se ră­cească 20 de mi­nute. Stre­cu­rați prin­tr-un tifon, a­dăugați pi­­cătu­rile de ulei de grepfruit și scu­­turați bine re­cipientul. Se șterge fața zilnic, dimi­nea­ța și seara, cu un tampon de vată bine umezit. Se lasă să se usuce obra­zul, apoi se aplică cre­ma obiș­nuită.

Mască cu frunze de ștevie

Ingrediente: o lingură de frun­ze us­cate și măcinate de ștevie, 1 lingu­riță de miere, 100 ml infuzie de ștevie (preparată dintr-o lin­guriță de plantă opărită cu 100 ml apă).
Mod de preparare și fo­­losire:
Frunzele măcinate de ștevie se amestecă bine cu mierea și infu­zia, ca să se obțină o pastă groa­să. * Se în­­tin­de pe fața curățată îna­inte și pe gât. Se lasă să ac­țio­ne­ze 15 minute, apoi se clă­tește.