Răspuns pentru EMILIA - Brăila, F. AS nr. 1306 - "Ce înseamnă boala Alzheimer și cum se tratează?"

Redactia
Dr. MIRCEA PEIA - specialist medicină complementară și reflexoterapie - Timișoara, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: [email protected]

Deși studierea modificărilor morfologice care stau la baza procesului de moarte neuronală lentă este în plină desfă­șurare, până în prezent nu s-a des­coperit un tratament curativ pentru ma­ladia Alz­heimer. Din păcate, nici medicamentele folosite în mod obișnuit pen­tru Alzheimer nu pot opri evoluția bolii, chiar dacă sunt capabile să ame­lioreze simp­to­ma­tolo­gia. Toate medicamentele utilizate pen­tru tratarea defi­citelor cognitive ale formelor ușoare sau moderate de boală aparțin clasei inhibitorilor de coli­neste­rază și acționează prin creș­terea con­cen­trației de acetilcolină la nivel cere­bral, neuro­transmițător care joacă un rol important în abi­lită­țile legate de memorie. Astfel, Donepezil (Aricept) este cel mai frecvent medica­ment prescris pentru bolnavii de Alzheimer. La fel și Rivas­ti­gamine (Exe­­lon), care redu­ce simptomele în formele ușoare și moderate de Alz­heimer, chiar dacă ambele medi­ca­mente determină une­le efecte adverse, cum ar fi greața, diareea sau astenia. Un medicament relativ nou intro­dus pentru formele ușoa­re și medii de boa­lă Alzheimer - Reminyl - are pro­­prietatea de a ameliora cog­niția, func­țio­narea generală și comporta­mentul, fiind și bine to­le­rat de pacienți în tim­pul testelor cli­nice. Ocazional, poate fi nece­sară administrarea de sedative ușoa­re, anti­depresive sau anti­psi­ho­tice, pentru îmbunătă­țirea pro­ble­melor de compor­ta­ment ce însoțesc adesea boala Alzheimer, incluzând som­nolența, agitația, anxie­tatea și depresia.
În altă ordine de idei, speran­țele găsirii unor soluții mai bune pentru prevenirea, diagnostica­rea, trata­men­tul și îngrijirea aces­tei boli, se leagă de introdu­cerea unor terapii de viitor, cum ar fi:
* Tratamentul antiamiloid - înțelegerea mai bună a mecanismului de formare a plăcilor de ami­loid și a potențialei lor acumulări toxice la nive­lul creierului ar putea conduce la găsirea unor soluții terapeutice de îndepărtare a plăcilor proteice agre­gate sau de prevenire a formării lor.
* Medicamentele antiinflamatorii. În încerca­rea de a preveni progresia degenerării neuronale, au fost investigate o serie de medicamente antiin­flamatorii, datorită efectului lor de a reduce răspun­sul inflamator care este declanșat în creierul celor cu boala Alz­heimer. Unele dintre medicamentele vizate sunt Pred­nisonul, antiinflamatoarele neste­roi­diene și inhibitorii de ciclooxigenaza-2 (COX-2).
* Antioxidanții - vitamina E, seleginina și gingko biloba pot preveni degradarea neuronală, prin distru­gerea radicalilor liberi toxici. Se știe că radicalii liberi sunt compuși derivați ai funcționării neuronale normale, iar un exces al acestor compuși ar putea tulbura buna funcționare a celulelor ner­voase.
* Compușii neurotrofici - sunt, de fapt, pro­teine care asigură dezvoltarea și supraviețuirea ce­lulelor nervoase. Una dintre teorii în tratamentul bolii Alzheimer este că introducerea în creier a acestor factori poate ajuta neuronilor deteriorați.
Bineînțeles că există și remedii naturiste care pot interveni în refacerea structurilor neuronale și a conexiunilor interneuronale deteriorate, menite să asigure conservarea abilităților cognitive, memoriei și a stării de sănătate mintală, în general. Totuși, aces­te remedii trebuie administrate în funcție de terapiile alopate instituite, ținând cont de stadiul evolutiv al bolii și de antecedentele patologice ale fiecărui bol­nav în parte.
Pentru lămuriri mă puteți contacta telefonic!
Să auzim numai de bine!


VASILE STANCIU - fitoterapeut, București, tel. 0724/37.32.48, 0755/77.08.50

"Caut un tratament pentru toxoplasmoză"
(Răspuns pentru D.R. - București, F. AS nr. 1283)


Infecția produsă de parazitul Toxoplasma Gon­dii, prezent la pisică, oaie, porc, vită, câine etc. se poate contracta direct, când mângâiem animalele, când se consumă fructe și legume nespălate bine, con­­taminate de sporii din excrementele animalelor depuse pe pământ - răspândiți foarte ușor de vânt, sau prin consumul de carne preparată insuficient termic.
Avem două tipuri de toxoplasmoză: obiș­nuită și toxoplasmoză congenitală. În toxoplas­moza conge­nitală, boala se transmite la făt în timpul sarcinii, dacă mama contractează toxoplasmoza în cele 9 luni. Foarte multe femei nu posedă anticorpi pentru a se apăra contra parazitului. Infecția, nu de puține ori, reprezintă cauza unui avort spontan idio­patic sau deter­mină moartea fătului în uter.
Atenție! Deși majoritatea nou-născuților nu fac boala, cei care sunt infectați pot avea malformații cerebrale și ale ochilor, cu distrugerea unor părți din retină, malformații ale cutiei craniene, hepa­tice, re­tard psihomotor etc.
Simptomele generale sunt evazive, puțin seve­re. S-au re­marcat manifestări asemănă­toare gripei, febră banală, ne­luată în seamă de bolnav, as­tenie (o diminuare a capaci­tății de efort fizic și psihic), mo­leșeală și câțiva ganglioni cres­cuți în volum.
Parazitul Toxoplasma Gondii, găzduit perma­nent de pisici, este cel mai frecvent prezent în car­nea de miel și de porc sub formă de chisturi tisu­lare, ce se transmit foarte ușor prin ingestie la pa­cienții cu imuni­tate scăzută, la cei cu SIDA, produ­când convulsii, semne neurologice (ence­falopatie, cefalee, meningoen­ce­falopatie, epilepsie) și alte inva­lidități. Copiii infectați trans­pla­­centar și asimptomatici la naș­tere pot dez­volta ulterior infecție oculară - corioretinită și uveită pos­terioară, manifestată prin înce­țoșarea vederii și dureri oculare.
Atenție! Infecția este pentru toa­tă viața! Proto­zoarul Toxoplasma Gondii mai poate pătrunde în organism prin plă­mâni (cale aeriană/ spori), tubul digestiv și leziuni tegumentare.
Femeia gravidă trebuie să evite contactul cu animalele (pisici, câini), să nu consume carne cru­dă sau insuficient preparată termic, să spele bine legumele și fructele etc. Pentru femeia gravidă se fac obligatoriu teste serologice, ecografie fetală și prelevare de lichid amniotic în vederea instituirii unui tratament antibiotic cu Romavycine pe durata sarcinii.
Investigații de specialitate - faceți testul "Sa­bin-Feldman" sau "Elisa" pentru a măsura anticor­pii circulanți de tip IgG în vederea depistării mo­mentului infestării. Pe lângă tratamentul alopat (pi­rimetamină, dapsonă, clindamicină, spiramicină, sulfadiazină etc.), se pot folosi următoarele pro­duse naturiste: Colostrum Prime Life, Goldenseal Root, Cordyceps, Carotenoid Complex, Tre-en-en, ulei de oregano, Para Free, EDTA etc.
Multă sănătate!       

 
Farm. Liliana Samson - Expert Good Days Therapy, tel: 0752/269.237

"Cum mă pot recupera mai repede după o fractură?"
(Răspuns pentru SIMONA - Cluj-Napoca, F. AS nr 1301)


Fracturile la nivelul oaselor mâinii sunt destul de frecvent întâlnite, pot fi închise sau deschise și, în cele mai multe cazuri, apar în urma unor lovituri puternice, prin cădere sau prin flexare maximă. În urma producerii unei fracturi apare durerea locală foarte puternică, locul se umflă, mobilitatea este cu mult redusă, astfel că pacientul nu își mai poate mișca mâna, și, uneori, apare și deformarea bra­țului. Așa cum ați menționat și dvs., perioada de recuperare durează până la 6 săptămâni și, în func­ție de gravitatea afecțiunii, se recomandă intervenții chirurgicale, imobilizare și tratament analgezic (dacă este cazul), ulterior cu ședințe de re­cu­perare și gimnastică medicală. În urma imobili­ză­rii pot apărea și complicații ce duc la scăderea mo­bilității, senzații de amorțeală sau furnicături ce sunt aso­ciate unei leziuni ale nervilor în zona res­pectivă, atrofie musculară, reducerea fluxului sang­vin în zona afectată, infecții etc. Procesul de recuperare în urma unei fracturi diferă în funcție de pacient, vârstă, greutate, alimentație etc., iar res­pec­tarea indicațiilor medicului va grăbi vinde­ca­rea, acțiune care nu este definitivată odată cu înlă­tu­rarea gipsu­lui. Din punct de vedere ali­men­tar, este reco­mandat, cu precădere, un regim bogat în ră­dăcinoase, legume, fructe, ce favo­rizează forma­rea unui nou țesut osos, administrarea de vitamine și mine­rale, care susțin densitatea mine­rală osoasă, cum sunt: calciu, magneziu, vit. C, D, precum și pro­­te­jarea zonei respective prin evitarea ridicării greutăților și suprasolicitarea brațului. Redarea mobilității și flexibilității în urma traumatismului este dependentă de o funcționare optimă a articu­lațiilor în zona afectată, iar acest lucru este facilitat de administrarea unui supliment cu acțiune rapidă, RoboFlex(TM), o formulă breve­tată pe bază de IBUcell, elaborată de specialiști din Canada. Combinația unică de substanțe redă flexibilitatea musculară, reduce durerea și inflamația, fără a avea reacții se­cundare (gastrice, hepatice sau renale) și contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. Pentru un efect sporit, procesul de recu­perare este facilitat de adminis­trarea concomitentă a formulei Cela­drin(TM) Extract Forte, capsule și unguent. Multă sănătate!