Profesor Dr. DAN DUNGACIU - "Mâna pe care o întinde Chișinăul Bucureștiului nu este o mână de prietenie, ci o mână care are solicitări foarte precise, financiaro-politice&

Ion Longin Popescu
Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale "Ion I.C.Brătianu", al Academiei Române

Începutul primăverii coincide în România și în Basarabia cu un val neașteptat de en­tuziasm unionist. Să credem cu adevărat că Basarabia s-ar putea întoarce la țara mamă? Atât la București, cât și la Chișinău, drumurile politicii sunt atât de murdare, încât am apelat la un spe­cialist al relațiilor internaționale, să ne explice da­că visul unirii celor două state româ­ne are vreo șansă sau ne confruntăm, iarăși, cu un joc de măști.

Pentru Unire nu e nevoie de referendum

- Aniversarea Unirii Basarabiei cu România a stârnit de ambele părți ale Prutului un sen­ti­ment ce părea îngropat: dorința reunificării ce­lor două jumătăți de inimă românească. Ce se as­cun­de în spatele acestui eveniment emoționant? Pu­tem să ne bucurăm și să credem în el?

- Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să vedem la ce ne referim, cu mai multă precizie. Ști­rea este că, oficial, Republica Moldova nu a or­ga­nizat nici un eveniment dedicat special cente­narului unirii Basarabiei cu România. Nu există nici o manifestare oficială pentru 27 martie, fapt cel puțin bizar, pentru că 27 martie 1918 este eve­ni­mentul în numele căruia, cu o sută de ani mai târ­ziu, clasa politică de la Chișinău solicită României ajutoare speciale, politice și financiare, pe care nu le-ar putea solicita altui stat. Le cere României, pen­tru că se pleacă de la premiza că relația dintre România și Basarabia este de altă natură decât re­lațiile cu alte state. Mâna pe care o întinde Chi­și­năul Bucureștiului nu este o mână de prietenie, ci o mână care are solicitări foarte precise. De obicei, financiaro-politice. Deci, asta este știrea principală! Dincolo de ea, urmează celelalte evoluții, dar să nu confunde cititorii dvs. reacția cetățenilor R. Mol­dova, a ONG-urilor, a Bisericii, cu atitudinea ofi­cială a Chișinăului, care este rece și care tace asurzitor. Pe 27 martie, s-a refuzat explicit de către Ba­sarabia o reuniune a celor două parlamente, fie la Chișinău, fie la București, fie la Iași, fie și la București și la Chișinău. Motivul este simplu: Chișinăul nu a dorit ca Bucureștiul să confere acestei zile o semnificație importantă. Ca urmare, s-au deplasat câțiva oficiali de la Chișinău la Bucu­rești, în parlament, unde, aproape stupefiați, s-au confruntat cu o întrebare legată de unirea dintre Ro­mânia și Republica Moldova. La această întrebare, pe care a pus-o președintele Camerei, Liviu Drag­nea, răspunsul a fost foarte clar. Adrian Candu, președintele parlamentului moldovean, a răspuns: "Nu discutăm de acest subiect, pentru că nu mai vrem să trecem prin ce-am trecut în 1992, la răz­boiul din Transnistria". "Pe noi ne interesează mai mult integrarea Transnistriei (transnistrizarea Ba­sa­rabiei, până la urmă), decât unirea cu România. Pe de altă parte, a precizat: dacă se va pune vreo­dată problema unificării R. Moldova cu România, trebuie să existe, obligatoriu, un referendum. Dom­nul Candu este complet lipsit de orice fundament juridic! Când a existat, din partea Federației Ruse, o solicitare de acest gen? La 1821, la 1878, la 1940, la 1944? În 1991, când R. Moldova și-a solicitat independența? Niciodată nu a existat vreun refe­rendum! Mai mult: nici unirea Germaniei, în 1990, nu s-a făcut pe baza unui referendum. Domnul Candu vrea să sugereze că unirea Germaniei este ile­gitimă, pentru că n-a avut la bază un referen­dum? Au mai făcut rușii chestia asta, recent, în Crimeea, dar nu cred că Adrian Candu vrea să spună așa ceva... Deci, obsesia referendumului este o idee impusă de Federația Rusă, și preluată de autoritățile de la Chișinău. Ideea de referendum este o idee falsă. Acordurile finale de la Helsinki spun că reunificarea se poate face dacă există voința politică a celor două părți. Așadar, domnul Candu, după ce a refuzat întâlnirea comună a celor două parlamente, a venit la București ca să trans­mită că "nu ne interesează unirea".

Revoluție cu voie de la poliție

- Entuziasmul uinionist a pornit, totuși, din Basarabia. Cine l-a declanșat? Ne putem încrede în adevărul lui? Cum au ajuns cele 140 de pri­mă­rii basarabene să semneze declarațiile de unire?

- Vă referiți la mișcarea primarilor? Există, de­sigur, o manipulare a curentului în R. Moldova, fă­cută, în primul rând, de autorități. Aș numi-o "unionismul plahotnicist". Tipul ăsta de unionism func­ționează precum Conul Leonida față cu reac­țiunea, a lui Caragiale: revoluție cu voie de la po­liție. Deci, ăsta este un unionism cu voie de la po­liție. Unionism pe care d-l Plahotniuc l-a inventat și îl întreține pentru că speră ca, prin creația unui partid marionetă, care este Partidul Unității Națio­nale (PUN), condus de Șalaru, va reuși să rupă voturi de la principalii săi adversari politici: Parti­dul PAS, al doamnei Maia Sandu, Platforma DA, al lui Andrei Năstase, și Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu. Inventarea acestui partid unionist, PUN, este, de fapt, o creație politică, pentru a prin­de în capcană electoratul unionist. Tot ce se întâm­plă în R.Moldova, din acest punct de vedere, poartă amprenta acestei manipulări. Din păcate! Nu în­seamnă că toți unioniștii sunt apropiați de PUN. După părerea mea, electoratul unionist nu va intra în această capcană, pentru că este cel mai citit, cel mai informat și cel mai atent la evoluțiile politicii din R. Moldova. Acolo există și un sentiment unio­nist autentic, un unionism care are două com­po­nente: unionismul inimii, al sufletului și unionismul minții - o nouă formulă de unionism, pragmatică, prin care se dorește reunificarea cu România, pentru că constată că R.Moldova este aproape un proiect eșuat. Este acel unionism care își dă seama că, de fapt, R.Moldova nu are șanse reale, nici de integrare în UE, nici de integrare în alte structuri internaționale, nici de prosperitate. Atunci, preferă reunificarea cu România, nu neapărat ca un proiect pozitiv, ci chiar ca unul negativ! Este răul cel mai mic. Pe scurt, cu cât statul R.Moldova dă semne că e nefuncțional și nu reușește să transmită cetă­țe­nilor ceea ce ei au sperat după 1990 încoace, cu atât mai mult această formă de unionism crește.

- Unde s-au ascuns rusofilii? Cum de n-au ieșit în stradă, să protesteze contra Unirii, în frun­te cu președintele Basarabiei, Dodon?

- Dodon este susținut de două categorii: și de rusofili, și de moldovenii care nu se declară pro-europeni. La alegerile prezidențiale, Dodon a fost susținut și de Vladimir Plahotniuc. Toată rețeaua lui de televiziuni l-a susținut cu mesaje de tipul: dacă Maia Sandu ajunge președinte, va aduce 30.000 de sirieni în Basarabia. Unde sunt rusofilii? Povestea asta cu rusofilii de la Chișinău este mult exagerată. În R.Moldova sunt 5,8% etnici ruși. Ei au înțeles foarte bine că șmecheria în această țări­șoa­ră este să călărești, nu curentul rusesc, că e foar­te mic, ci curentul moldovenesc, moldovenist. Ăla este instrumentul principal de manipulare al Fede­rației Ruse. Se inculcă ideea că moldovenii nu sunt români, că vorbesc altă limbă decât limba română, că România e rea, că Uniunea Europeană este rea. Ce trebuie să facă ei? Să-și păstreze "suvera­ni­tatea"! Și față de România, și față de UE. Lucru pe care Rusia îl transmite nu prin ruși, ci mult mai abil, prin moldoveni. Deloc întâmplător, d-l Igor Dodon nu vorbește limba rusă în public, pe facebook sau pe blog, iar mama lui este profesoară de limba română. El se prezintă ca un patriot moldovean, vrea să apere Republica Moldova de intruziunile, fie românești, fie europene.

"Nu trebuie să inventăm roata. Avem modelul german"

- Ce ar trebui să facă Bucureștiul pentru a pregăti Unirea, nu doar în vorbe, ci și în fapte?

- Principalul lucru pe care trebuie să-l facă politicienii de dincolo și de dincoace de Prut este să vrea. Nu doar să facă declarații la festivități. Atunci când spui că unul dintre proiectele mele este reunirea celor două jumătăți de țară, trebuie să fi capabil să transmiți partenerilor tăi că tu ești ca­pabil, instituțional și politic, să susții Republica Mol­dova, inclusiv prin reintegrare. Am sentimentul că Occidentul s-ar uita atent la un asemenea pro­iect, dacă România ar fi capabilă și credibilă să con­vingă cu el. Să spună foarte clar: nu avem o agen­­dă ascunsă, dar, dacă R.Moldova eșuează în toate tentativele ei de a se moderniza și toți ce­tățenii activi se pregătesc să plece în Europa, atunci România vrea să aducă R.Moldova în UE și NATO, așa cum Germania a adus la ea, Republica Demo­crată Germană. Ca într-un paradox, ultima extin­de­re a UE spre Est, România-Basarabia, ar fi reluarea primei extinderi tot spre Est, a Germaniei - RDG. Deci, România asta ar trebui să spună. Nu trebuie să reinventăm roata, avem modelul german. Și ne-ar lua tot 20 de ani până la liniștirea situației eco­nomice, sociale și politice.

- Credeți că minunea aceasta, a unirii Ba­sarabiei cu România, se va putea împlini? Cum ar privi Rusia un astfel de eveniment?

- Depinde cum știe România s-o prezinte. E com­plicat să vorbim în actualul context interna­țional. Fără îndoială, unul dintre actorii cu care tre­buie vorbit este Rusia. Dacă va fi vorba de o reuni­ficare, e cert că Transnistria nu va face parte din viitoarea Românie. Apoi, România nu are valoarea Ucrainei pentru Rusia. Deci, situația ar fi mai ușoa­ră, mai ales dacă politica românească va fi cinstită și vizibilă. Pe scurt, așa cum a spus cândva preșe­dintele Iohannis, dacă republica Moldova vrea să se unească cu România, nimeni nu o poate opri, iar da­că nu vrea să se unească, nimeni nu o poate obli­ga.