Bolile cronice și tratamentul lor naturist (III)

Gilda Fildan
Durerile de spate și de ceafă

Cam 85% dintre europeni se confruntă, cel puțin o dată în viață, cu dureri de spate persistente. 34% se plâng de dureri recidivante sau cronice. În fiecare an, zeci de milioane de oameni se prezintă la un cabinet medical din pricina durerilor de spate. La 81% dintre pacienți, cărora tratamentul prescris le-a ajutat inițial, durerile revin.

Cum tratează medicina clasică

De o bună bucată de vreme, numărul mare de intervenții chirurgicale la coloană este pus sub sem­nul întrebării. Mult timp, originea durerilor cronice de spate a fost atribuită fenomenelor de uzură osoasă ori bombării extensive a discurilor inter­vertebrale, până când studiile au reușit să demon­stre­ze că aceste modificări, care se întâlnesc aproape la toată lumea înce­pând de la o anumită vârstă, nu consti­tuie, de fapt, cauza durerilor. De aceea, se constată frecvent că o operație nu poate îmbu­nă­tăți situația. Ea este cu adevărat necesară numai la o hernie de disc gravă, care perturbă func­ționa­rea intes­ti­nului sau a vezicii ori ame­nință să ducă la paralizie, pre­cum și la o stenoză a ca­nalului spi­nal (îngustarea ca­nalului verte­bral), ce pro­voa­că dureri violente și nu poate fi ameliorată, nici prin trata­mente naturale, nici prin fizio­terapie. Celor mai mulți dintre pa­cienți li se administrează prepa­rate sau injecții cu substanțe analgezice sau anti­spastice, eventual li se pre­scriu antidepresive. Luate pe ter­men lung, toate aceste medicamente au efecte se­cun­dare, deloc neglijabile.

Cum tratează medicina alternativă

Majoritatea oamenilor suferă de dureri de spate "nespecifice", pentru care terapiile naturale sunt nu numai adecvate, ci și solid documentate științific. În­tre timp, s-a impus convingerea că aceste dureri nu trebuie tratate imediat cu injecții și medica­men­te, ci mai curând cu proceduri active, care pot fi apli­­cate chiar de persoana în cauză. Întrucât durerile determină pacientul să se teamă de mișcare și s-o evite, sunt indicate aici îndeosebi mișcările pruden­te din yoga sau din gimnastica chinezească, Tai-Chi. Dacă s-ar utiliza consecvent metodele naturale, multe dintre intervențiile chirurgicale ar fi de prisos.

Cele mai eficiente metode alternative

* Yoga - Exercițiile yoga sunt benefice pentru durerile de spate, în cele mai multe situații chiar mai bune decât toate celelalte terapii cunoscute. Ele întind foarte bine coloana și încheie­turile.
* Fizioterapia și mișcarea - Există pro­grame de antrenament special concepute pentru zona spatelui, care combină mișcările de întindere cu cele ce au drept scop dezvoltarea masei muscu­lare. Cereți sfatul unui ortoped. În completare, o terapie manuală de calitate, fără "trosnirea înche­ieturilor", ci doar cu tehnici neagresive, poate da și ea rezultate bune. De pildă, metodele Alexander și Feldenkrais se axează pe succesiuni de mișcări blânde ale coloanei vertebrale. Euritmia terapeu­tică, provenită din medicina antroposofică, asocia­ză mișcarea și respirația cu vorbirea.
* Hirudoterapia - Un studiu încheiat recent atestă efectul pozitiv al unei ședințe unice de tera­pie cu lipitori. Opt săptămâni mai târziu, durerile erau considerabil mai reduse, comparativ cu ceea ce s-a obținut printr-un program de mișca­re. Nu s-a cercetat încă suficient acțiunea hirudoterapiei pe termen lung, totuși, ea merită în orice caz încer­cată, acolo unde este vorba de dureri ce rezistă la alte tra­tamente.
* Ruloul de automasaj, mingea arici, mer­sul cu picioarele goale, pantofii care îți dau senzația că umbli desculț - Durerile de spate nu au de-a face numai cu spatele. Aparatul locomotor funcționează ca un întreg. De aceea, pro­blemele de la genunchi sau labele picioarelor pot provoca și ele dureri de spate. Pentru specia­liștii cu experiență, fie ei fizioterapeuți, osteopați sau prac­ticanți ai terapiei manuale, asemenea co­nexiuni nu sunt un secret. Se recomandă activarea fasciilor de la nivelul tălpii, de exemplu, călcând cu toată forța pe o minge arici. Trebuie să doară puțin...
* Termoterapia - Mușchii con­tractați se pot detensiona și aca­să, cu ajutorul căldurii. Moda­li­­ta­tea cea mai simplă este o baie fier­binte. De la far­macie sau de pe inter­net vă puteți procura și îm­pa­chetări cu nămol, cataplasme cu ceară de albine, săculeți cu boa­be de cereale și ghimbir etc. O po­sibilă alternativă la buiota cu apă caldă sunt plas­turii cu cap­saicină, însă nu toată lumea îi suportă, fiindcă irită pielea.
* Statul în picioare - Nu stați pe scaun ceasuri în șir. Su­biectele personale pot fi discu­tate la telefon în timpul unei plimbări. Lucrați la o masă înaltă (cum sunt cele de la bufetele expres) sau la una cu înălțime reglabilă.
* Meditațiile - Dacă printre cauzele durerilor dvs. de spate se numără și stresul - așa cum se în­tâmplă adesea - vă vor ajuta meditațiile.
* Ventuzele - Se întrebuințează în diverse mo­duri: umede (aplicate pe pielea mai întâi înțe­pa­tă), uscate sau ca instrument de masaj. Ajută des­tul de bine contra durerilor de spate. Acasă pot fi folosite în varianta uscată, ori se poate exe­cuta ma­sajul cu ventuze (se găsesc în farmacii).
* Alimentația - Postul terapeutic vă susține eficient, atât în eforturile de nor­ma­lizare a greutății corporale, cât mai ales în trecerea la o alimentație pe cât posibil vegeta­riană. Este indicată hrana alcalină (le­gume, fructe, vlăstari), în vre­me ce car­nea, peștele, produsele lactate și cerealele sunt aci­difiante. Mâncați mai puțină pâine și beți apă plată, bogată în bicarbonat de sodiu.

Bolile reumatice

Artrita reumatoidă, cunoscută până nu demult sub denumirea de poliartrită, se manifestă prin in­flamarea dureroasă și tumefierea articulațiilor. Ea duce în final la distrugerea acestora, dacă nu este tratată corespunzător.

Cum tratează medicina clasică

Cu numai câteva decenii în urmă, orice medic se vedea în situația de a-și recunoaște neputința în fața artritei reumatoide. În prezent, ne stau la dis­poziție numeroase medicamente noi și eficiente, cel mai uzitat dintre ele fiind Metotrexatul. De ase­menea, aproape în fiecare an, companiile farma­ceu­tice scot pe piață alte și alte medicamente biolo­gice (preparate dezvoltate cu ajutorul biotehnolo­giei). Asociindu-le, se poate obține o ameliorare vizibilă în majoritatea cazurilor. Cu toate acestea, medi­camentele nu vindecă boala. Și, deseori, este nece­sară suplimentarea tratamentului cu admi­nis­trarea de cortizon, în pofida efectelor lui secundare: creș­tere în greutate, hipertensiune, un nivel ridicat al glicemiei etc.

Cum tratează medicina alternativă

Cu tratamentul bolilor reumatice putem exem­pli­fica perfect conceptul de medicină integrativă, care înseamnă o colaborare eficientă între medici­na convențională și cea naturopată. La medicamen­tele antireumatice și biologice nu se poate renunța în stadiul actual, deoarece terapiile naturale nu au, în ultimă instanță, o acțiune suficient de puternică. În schimb, sunt foarte utile ca adjuvant, atenuând simptomele și contribuind la reducerea dozei de medicamente. Important este ca ele să fie introduse chiar de la debutul afecțiunii, fără nicio întârziere. Totodată, practica medicală evidențiază faptul că stresul joacă un rol negativ în artrita reumatoidă, ca de altfel și în alte boli autoimune.

Cele mai eficiente metode alternative

* Postul - O serie de studii atestă acțiunea be­ne­fică a postului, de altfel confirmată zi de zi, de experiența practică a medicilor reumatologi.
* Dieta mediteraneană și alimentația bazată pe produse de origine vegetală - Este important să prelungiți efectele postului, al­cătuin­du-vă meniul în așa fel, încât alimentele in­ge­rate să aibă proprietăți antiinflamatoare. Pe cât posibil, ar trebui să renunțați complet la carne, me­zeluri și ouă, deoarece ele conțin acid arahidonic, o substanță des­pre care știm că favorizează infla­mațiile. Și lactatele ar trebui consumate în cantități cât mai mici. Oamenii de știință n-au stabilit deo­camdată cu exactitate dacă nutriția strict vegană aduce sau nu avantaje în plus.
* Restricțiile alimentare - Mulți pacienți au observat că unele alimente le pot declanșa o criză reumatică. Aceasta se întâmplă frecvent cu carnea și produsele lactate, dar nu numai cu ele. Dacă se constată în mod repetat o agravare a simptomelor după anumite alimente, ele ar trebui evitate. Totuși, situația se poate schimba în timp și, de aceea, după o perioadă, alimentele care tre­zesc suspiciuni ar trebui testate din nou.
* Meditația - Autorii a trei studii au consem­nat faptul că meditațiile practicate consec­vent au îmbunătățit starea psihică a suferinzilor de boli reumatice. Într-unul din studii se remarcă și o re­gresie a procesului inflamator. Fiind o me­todă efi­cientă de re­ducere a stresului, meditația se reco­mandă mai ales atunci când afec­țiu­nea s-a declan­șat în urma unui eveniment dramatic sau a unei etape deosebit de solicitante din viața pa­cientului. Exercițiile de imaginație trebuie focu­sate pe vin­decarea zonelor bolnave. Chemați în aju­tor rugă­ciunea, lumina, apa etc.
* Crioterapia - Criocamera, aplicațiile locale cu gheață și cataplasmele răcoritoare cu brânză de vaci reușesc să calmeze durerile articulare.
* Plantele medicinale - Curcuma are o ac­țiune antiinflamatoare puternică, după cum reiese din studii. Pulberea se poate lua în forma ei naturală (două lingurițe pe zi, amestecate în mân­care sau într-un pahar cu lichid, la care se adaugă și un vârf de cuțit de piper, pentru o mai bună asi­milare a curcu­minului în organism). Extractele de urzică, gheara-divolului sau tămâie n-au fost încă suficient cercetate științific și, din acest motiv, nu pot fi con­siderate deocamdată ca sigure. Totuși, acolo unde există în mod evident o rezistență la terapie, ori medicamentele antireumatice și biolo­gice mai vechi sau mai noi riscă să producă efecte secundare deo­sebit de severe, este indicată și o încercare cu ex­trac­tele de plante.
* Acizii grași Omega-3 - Acești acizi grași nesaturați au o acțiune de reducere a inflamațiilor, utilă ca adjuvant în bolile reumatice. Sunt de pre­ferat sursele vegetale care conțin acid alfa-linolenic (uleiul și semințele de in, uleiul de rapiță, cel de soia, nucile și legumele cu frunze verzi). În princi­piu, și peștele marin gras este o sursă bună de Ome­ga-3. Însă, ținând seama de faptul că bo­lile reuma­tice se asociază frecvent cu osteo­po­roza, pe care acizii proveniți din pește o pot agrava și că acesta mai este încărcat adesea și cu metale grele, ar fi indicat să vă orientați către sursele vegetale.
* Acidul gama-linolenic - Se găsește în semințele de limba-mielului, în uleiul de lumi­nița-nopții și cel de chimen negru. Acțiu­nea sa, confir­mată de câteva studii, este însă mai slabă.
* Acupunctura - această metodă este utilă în afecțiunile reumatice, ca terapie a durerii.
* Ayurveda - În India, bolile reumatice sunt tratate cu plante. Un studiu preliminar a dovedit că fitoterapia ayurvedică dă rezultate comparabile cu cele obținute cu Metotrexat. Aceasta nu constituie o documentare științifică suficientă pentru inclu­derea ei în protocoalele de tratament, dar în cazu­rile care nu răspund satisfăcător la terapiile uzuale, se poate încerca, totuși.

Vezi și:

http://www.formula-as.ro/2018/1305/terapii-alternative-58/bolile-cronice-si-tratamentul-lor-naturist-23439

http://www.formula-as.ro/2018/1306/terapii-alternative-58/bolile-cronice-si-tratamentul-lor-naturist-2-23469